Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1357
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-12-2010, 03:13
29-12-2010, 03:13

Вирощування телиць для ремонту молочних стад

Категорія: Сільське господарство

Вирощування теличок у профілакторний період. У світовій практиці існує значна кількість систем вирощування ремонтних телиць, в основу яких покладено використання знань біологічних закономірностей росту молодняку в поєднанні з конкретними умовами годівлі і економічною доцільністю. У країнах з розвиненим молочним скотарством (США, Канада) з успіхом застосовують вирощування телиць на обмежених даванках незбираного молока (120-150 кг), що характеризується дещо зниженими приростами живої маси у перші три місяці життя тварин та високими після 3-місячного віку. Ця система базується на використанні у молочний період для росту і розвитку телят високоякісних, із вмістом 18-20% сирого протеїну, передстартерних та стартерних спеціальних комбікормів. В Україні ремонтних телиць вирощують на досить великих (400-500 кг незбираного та 200-700 і більше збираного) даванках молока, що забезпечує досить високі (700-750 г) середньодобові прирости живої маси до 6-місячного віку. Проте згодом такі телята, не підготовлені до спож
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1449
 • Автор: LOL
 • Дата: 22-12-2010, 22:12
22-12-2010, 22:12

Індустріальні технології вирощування цукрових буряків

Категорія: Сільське господарство

1. Українська індустріальна 2. Зарубіжна індустріальна 3. Українська інтегрована (проміжна) 4. Екстенсивна Технологія в рослинництві як система агротехнічних прийомів і матеріально-технічних засобів, спрямованих на виробництво конкурентоспроможної продукції та відновлення родючості ґрунту, історично змінювалася у зв’язку з розвитком продуктивних сил і науково-технічного прогресу. В цілому ж характер технології як способу виробництва визначається рівнем розвитку продуктивних сил, економічними, соціальними та демографічними особливостями країни, регіону, конкретного господарства. За рівнем ресурсного забезпечення, використання засобів, прийомів виробництва, ручної праці технології у рослинництві умовно можна поділити на екстенсивні, індустріальні інтенсивні та проміжні, або інтегровані. Для екстенсивних технологій характерним є: максимальне обмеження енергетичних, матеріальних і ресурсних вкладень, виключення агрохімічних речовин, максимальне обмеження використання механізмів; широке застосування ручної
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1667
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-12-2010, 14:45
19-12-2010, 14:45

Реалізація молочної сировини на переробні підприємства

Категорія: Сільське господарство

Основною молочною сировиною, що надходить на переробні підприємства для переробки, є молоко коров’яче незбиране. Ця сировина за якістю повинна відповідати вимогам ГОСТ 13264-70, ДСТУ 3662-97. Частина господарств реалізує молочну сировину у вигляді вершків, які одержують при сепаруванні молока. За якістю вони повинні відповідати вимогам державного стандарту РСТ України 1326-88. Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі (ДСТУ 3662-97). Стандарт поширюється на незбиране сире коров’яче молоко при закупівлі для переробки на молочні продукти і є обов’язковим для всіх постачальників. Молоко, яке закуповують переробні підприємства, повинне одержуватись від здорових корів у господарствах, благополучних щодо інфекційних захворювань відповідно до правил ветеринарного законодавства і за показниками якості має відповідати вимогам стандарту; після доїння профільтроване та охолоджене; зберігатись у виробників згідно з вимогами “Санитарных и ветеринарных правил для молочных ферм колхозов, совхозов и подсобных хозя
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1736
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-12-2010, 11:14
15-12-2010, 11:14

Структура посівних площ та орієнтовні схеми сівозмін для господарств різної спеціалізації

Категорія: Сільське господарство

Висока віддача кожного гектара ріллі сівозміни незалежно від типу і виду можлива за умови оптимального насичення її відповідними сільськогосподарськими культурами. За даними Інституту землеробства УААН в підзоні достатнього зволоження насичення озимою пшеницею до 40% не забезпечило збільшення валового збору зерна в сівозміні. Збільшення площі під горохом з 10 до 20% і більше викликало істотне зниження врожайності цієї культури і середньої врожайності зернових в сівозміні. Кукурудза знижує врожайність на 9–9,5 ц/га при збільшенні її частки в структурі до 30% (20 на зерно і 10 на силос). На врожайність ячменю збільшення його площі від 10 до 20% не вплинуло, але врожайність озимої пшениці знизилась на 2 ц/га внаслідок погіршення складу попередників та високого насичення колосовими культурами. Оптимальним для підзони цей показник лежить у межах 40%. Насичення сівозміни зерновими від 60 до 80% за рахунок збільшення вівса від 10 до 20% забезпечило збільшення валового збору фуражного зерна і не мало негативного в
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1891
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-12-2010, 20:00
9-12-2010, 20:00

Технічні культури

Категорія: Сільське господарство

1. Цукрові буряки Біологічні особливості. Цукрові буряки історично пристосовані до районів із достатньо високою відносною вологістю повітря. Рослини погано розвиваються за відсутності опадів у березні й квітні. Період появи сходів повинен бути теплим із помірним дощем, перша половина літа — прохолодною і дощовою, а потім має переважати помірно суха й тепла погода. За весь вегетаційний період з поверхні ґрунту, зайнятої цукровими буряками випаровується 25-30% води, випаровуваної рослинами. В основних районах бурякосіяння опадів не вистачає навіть для формування середнього врожаю, тому волога, нагромаджена у ґрунті в осінньо-зимовий період, стає надійним запасом для максимальної витрати її під час інтенсивного росту листя і коренеплодів. Коефіцієнт транспірації коливається в межах 240-400. Для утворення 1 г сирої маси коренеплоду використовується 70-80 см3, а на 1г цукру — 450-500 г води. За врожайності 400-500 ц/га витрачається з 1 га близько 5000 м3 води. Найвищий урожай одержують при вологості 60-80%
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1276
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-12-2010, 16:41
5-12-2010, 16:41

Насінництво основних олійних і багаторічних культур

Категорія: Сільське господарство

1. Соняшник 2. Ріпак ярий та озимий 3. Мак 4. Рижій ярий 5. Насінництво багаторічних трав 1. Соняшник Завдання гібридного насінництва соняшнику аналогічне насінництву інших сільськогосподарських культур. Але за своєю технікою воно значно складніше порівняно з насінництвом гібридної кукурудзи. Це пов'язано з ентомофільним характером запилення соняшнику, що накладає глибокий відбиток на всі етапи роботи з ним, особливо при застосуванні явища ЦЧС. Складність підтримання генетичної чистоти батьківських форм гібридів на високому рівні обов'язково веде до зміщення центру тяжіння насінницької роботи у бік значного підвищення відповідальності установ-оригінаторів та їх дослідних насінницьких господарств (ДНГ), до виключення проміжних ланок між ними та спеціалізованими насінницькими господарствами щодо виробництва гібридного насіння першого покоління. Нині система гібридного насінництва соняшнику будується на дволанковій основі, при якій установи-оригінатори та їх ДНГ вирощують насіння батьківських форм гіб
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1507
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-11-2010, 19:08
25-11-2010, 19:08

Хвороби бджіл

Категорія: Сільське господарство

Великих збитків бджільництву завдають різні хвороби та шкідники. Вони зменшують вихід продукції, ослаблюють бджолині сім’ї й навіть можуть стати причиною їхньої загибелі. Утримання сильних сімей, забезпечення їх достатньою кількістю доброякісних кормів, гарний санітарний стан пасік, дотримання встановлених правил перевезення і пересилання бджіл значною мірою попереджає виникнення і розвиток багатьох захворювань. Важливо також вчасно, на самому початку, виявити хворобу і зайнятися лікуванням бджіл. З появою перших ознак потрібно проконсультуватися у ветеринарного працівника, у необхідних випадках відправити патологічний матеріал у лабораторію на дослідження. У діагностиці і застосуванні засобів боротьби найважливіша роль належить з'ясуванню причин захворювання. Дуже небезпечні заразні хвороби бджіл. Вони мають збудників (бактерії, гриби, віруси — паразити з тваринного світу), що уражають розплід і дорослих бджіл. Щоб не допустити поширення збудників від уражених сімей до здорових, застосовують такі заходи,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1250
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-11-2010, 14:26
15-11-2010, 14:26

Технологія вирощування лісових культур на рекультивованих землях

Категорія: Сільське господарство

Підготовка ґрунту Підготовка ґрунту під лісові культури, що вирощуються на рекультивованих землях, значною мірою обумовлена грунтово-гідрологічними та кліматичними умовами регіону, фізичним станом розкривних порід, забур'яненістю навколишніх територій тощо. У процесі обробітку ґрунту розв'язуються такі питання: q надання розкривним породам відповідної структури шляхом механічного подрібнення їх на невеликі грудочки; q поліпшення водного режиму порід, у т.ч. у посушливих умовах - нагромадженням вологи, а в умовах надмірного зволоження - її зменшенням; q поліпшення теплового режиму, q сприяння активізації життєдіяльності ґрунтовоїмікрофауни, що забезпечує активізацію мінералізації запасів органічної речовини, і нагромадження необхідних для рослин мінеральних поживних елементів у доступній для їх засвоєння формі. Велику роль в обробітку рекультивованих земель відіграє його глибина. Найпотужнішою є глибина на 30-40 см, яка забезпечується 4-5-корпусними плугами марки ПН-4-35, ПЛН-4-35, ПЛН-5-35 або 1-
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2383
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-11-2010, 16:31
1-11-2010, 16:31

Еколого–економічний поріг забур’яненості полів та методика його визначення

Категорія: Сільське господарство

Інформація про співвідношення між кількістю або масою бур’янів і величиною їхньої шкодочинності у посівах певних культурних рослин має практичне значення. Ці співвідношення відображають показники порогових рівнів забур’яненості, виражені кількістю сходів бур’янів, їхньою масою або кількістю схожого насіння в ґрунті, віднесених до одиниці площі. 4.13. Приклад тактики захисту від бур’янів посіву озимої пшениці (с. Леонівка, Кагарлицького району Київської області) Безпосереднє практичне значення для землеробства, особливо для визначення екологічної допустимості та економічної доцільності застосування, зокрема гербіцидів, має величина еколого–економічного порогу забур’яненості полів. Еколого–економічний поріг забур’яненості полів — це та мінімальна кількість вегетуючих бур’янів або їхнього насіння в ґрунті на час здійснення протибур’янових заходів, сходи яких після зазначених заходів повністю знищуються. Це забезпечує приріст урожаю, який окупає витрачені кошти на проведення заходів і збирання приросту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1842
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-10-2010, 09:37
25-10-2010, 09:37

Сучасні технології виробництва садивного матеріалу плодових і ягідних культур

Категорія: Сільське господарство

У зоні Лісостепу України останнім часом відбувається масове закладання садів інтенсивного типу. Садивний матеріал для створення таких насаджень повинен відповідати ряду вимог. Насамперед він має бути оздоровленим, або тестованим, і супроводжуватись відповідним сертифікатом. По-друге, він повинен бути придатним для закладання садів із щільністю більше 1500 дерев на гектарі, тобто забезпечувати слабкорослість рослин, їх швидкоплідність, високу продуктивність і якість плодів. При вирощуванні таких саджанців особливу роль відіграють слабкорослі (карликові і напівкарликові) підщепи. В Лісостепу на сьогодні районовано дві напівкарликові клонові підщепи яблуні — ММ–106 і 54–118. Карликових клонових підщеп яблуні в Реєстрі сортів рослин України для лісостепової зони немає. Проте, керуючись рекомендаціями Інституту садівництва УААН, інших наукових установ України, Польщі, Голландії, розсадницькі господарства активно розмножують такі карликові підщепи, як М9 (і її клони), 62–396, Б–9 та інші. Для груші Реєстром перед
Назад Вперед
^