Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1131
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-09-2009, 08:01
21-09-2009, 08:01

Зберігання овочів

Категорія: Сільське господарство

Зберігання моркви Підготовка поля до збирання полягає в знищенні бур’янів, рихленні ґрунту, припиненні поливів. Зібрати моркву треба за 10-15 днів. Усі пошкоджені плоди використовують в першу чергу, закладаючи їх в умови низької температури (0 .1°С) та високої відносної вологості (85-90%). На тривале зберігання закладають відкалібровані (окремо — крупні, окремо — середнього розміру) здорові плоди з правильно обрізаними черешками (в період, коли температура зовнішнього середовища не перевищує плюс 3 .4°С). Моркву продовольчого призначення зберігають при температурі 0-+1°С, морква насінного призначення — при температурі +1°С. Відносна вологість мусить бути в межах 85-90%, в приміщенні повинно бути темно. Морква може витримувати нестачу кисню (9-10%) та надлишок вуглекислого газу (3-5%). Способів зберігання моркви є багато. Найефективніший — у тарі в холодильниках. Сховища з активним вентилюванням (примусовим) для моркви менш придатні: при цьому вона швидко в’яне. Добре зберігається морква, перешарована піс
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1699
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-09-2009, 23:05
20-09-2009, 23:05

Озимі зернові культури. Технологія вирощування

Категорія: Сільське господарство

Місце зернових у сівозміні. Пшениця вибаглива до попередників і знижує врожайність при повторному вирощувані на 15-20, а при сівбі третій рік підряд — на 30-35% і більше. При беззмінному вирощуванні врожайність знижується навіть при внесенні додаткової кількості добрив. Основна причина цього — прогресуюче поширення хвороб, шкідників і бур`янів. Пшеницю не слід розміщувати не лише після пшениці, але й після інших злакових хлібних культур (крім кукурудзи), які мають спільних збудників хвороб, шкідників і бур`яни. Всі попередники повинні бути надійними щодо нагромадження достатньої кількості продуктивної вологи на початок сівби ?не менше 10 мм в 10-сантиметровому шарі ґрунту?. Ці культури повинні рано звільняти поле й не висушувати ґрунт на велику глибину. Добрими парозаймаючими культурами є вирощувані на зелений корм озимі жито, пшениця, тритікале, вико- і горохо-вівсяні сумішки, еспарцет на один укіс, кукурудза, яку збирають до викидання волоті, а також інші культури, які збирають не пізніше червня. Добрі п
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1071
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-09-2009, 04:20
11-09-2009, 04:20

Стан та перспективи розвитку кормовиробництва в Україні

Категорія: Сільське господарство

1. Способи поліпшення якості та підвищення перетравності кормів із відходів польових, технічних і городніх культур. 2. Заходи щодо зменшення втрат поживних речовин та поліпшення якості грубих і соковитих кормів. 3. Приготування нетрадиційних кормів. 4. Протеїновий концентрат із соку зелених рослин 1. Способи поліпшення якості та підвищення перетравності кормів із відходів польових, технічних і городніх культур Силосування соломи та інших відходів рільництва В даний час в більшості країн світу, в тому чисті високорозвинених, солома вважається цінним резервом кормів і джерелом вуглеводів, тощо в ній міститься до 45% целюлози і 25% пектозанів. Проте ефективне використання енергетичних поживних речовин соломи (целюлози та геміцелюлози) обмежується наявністю в оболонках клітин міцного вуглеводно-лігнінового комплексу, який перешкоджає нормальному перетравленню корму. Сучасна наука та практика використовують багато методів підвищення перетравності соломи: запарювання, опромінення, хімічна та біологічн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1556
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-08-2009, 04:44
21-08-2009, 04:44

Реалізація худоби на м’ясопереробні підприємства

Категорія: Сільське господарство

Сировиною для виготовлення м’ясних продуктів є худоба та птиця, яку переробні підприємства закуповують у товаровиробників. Завданням останніх при вирощуванні худоби на м’ясо є організація цього процесу на такому рівні, який би забезпечував рентабельне ведення цієї галузі. На економічні показники виробництва м’яса суттєвий вплив має якість вирощеної худоби, яка обумовлює рівень цін при реалізації її на переробні підприємства. Визначення категорій вгодованості худоби та птиці та порядок їх реалізації на м’ясопереробні підприємства викладені в нормативних документах, дотримання яких дасть можливість в конкретних умовах досягати максимального рівня реалізаційних цін на худобу і на птицю, а відповідно підвищувати ефективність цієї галузі. Всі види сільськогосподарських тварин і птиці, що надходять до м’ясопереробних підприємств як сировина для одержання м’яса, м’ясних продуктів та напівфабрикатів, називаються забійними. До категорії забійних тварин відносяться: велика рогата худоба (включаючи яків і буйволів),
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 973
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-08-2009, 23:22
19-08-2009, 23:22

Принципи і методи створення рослинного покриву

Категорія: Сільське господарство

Загальні положення Однією з вирішальних умов успішної біологічної рекультивації є введення культурних рослин у невластиві для них умови середовища промислових відвалів, необхідність підбору вихідного матеріалу, вивчення окремих характеристик видів і їх змін у новому екологічному середовищі. Під час підбору асортименту видів для проведення сільськогосподарської або лісової рекультивації необхідно всебічно вивчити екологічні особливості рослин, ритм росту і розвитку їх надземних та підземних органів, здатність до відтворення, що забезпечує збереження культурного угруповання тривалий час, та інших показників. Вивчення динаміки росту й розвитку, проходження фенологічних фаз, вегетативної та насіннєвої продуктивності і виявлення амплітуди коливань цих показників у рослин, що вирощуються на відпрацьованих відвалах на фоні різних агротехнічних заходів, служить основою вибору перспективних видів рослин для біологічної рекультивації. Основне значення мають дані, що характеризують динаміку нагромадження вегетати
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1218
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-08-2009, 23:27
4-08-2009, 23:27

Виробництво молока

Категорія: Сільське господарство

Системи і способи утримання корів. Запровадження тієї чи іншої системи чи способу утримання корів в Україні обумовлюється головним чином забезпеченістю господарств кормами відповідно до продуктивності та фізичного стану молодого стада В даний час виділяють декілька систем утримання молочних корів: цілорічну стійлову; стійлово-вигульну; стійлово-табірну; стійлово-пасовищну та стійлово-табірно-пасовищну. Застосування тієї чи іншої системи залежить від конкретних господарських умов. Способів утримання корів є два — прив’язний і безприв’язний. Зараз найбільш поширене прив’язне утримання. Воно характеризується тим, що корови знаходяться, в зафіксованому положенні у стійлах, де тварини відпочивають, споживають корми і де їх доять. Останнім часом на молочних фермах застосовують, особливо при їх реконструкції, прив’язне утримання корів у стійлах з автоматичними прив’язями, а доять тварин на доїльних майданчиках різного типу. Влітку ж корів утримують на розміщених поблизу корівників вигульно-кормових майданчиках бе
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2654
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-07-2009, 20:14
31-07-2009, 20:14

Ефективність технологічних комплексів машин для виробництва продукції рослинництва

Категорія: Сільське господарство

Одне з найважливіших завдань спеціалістів агропромислового комплексу полягає у визначенні для кожного господарства або машинно-технологічної станції такої мінімальної, але достатньої кількості машин і машинного парку в цілому, яка забезпечить найефективніше його використання. Завдяки застосуванню сучасних методів математичного моделювання та використання персональних ЕОМ вирішення такої задачі значно вдосконалюється стосовно різних умов використання машин. На кафедрі експлуатації техніки та інженерного менеджменту Національного аграрного університету колективом авторів під керівництвом професора Мельника І.І. розроблена і впроваджена у виробництво та навчальний процес система “Комплексне машиновикористання” для персональних електронно-обчислювальних машин, яка передбачає комплексне вирішення згаданої задачі в єдиному системному взаємозв’язку: технологія — машинні агрегати — комплекси машин — машинно-тракторний парк — машинно-технологічні станції. В основу математичної моделі обґрунтування складу комплекс
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3021
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-07-2009, 16:50
16-07-2009, 16:50

Технологічні процеси виробництва продукції рослинництва

Категорія: Сільське господарство

Озима пшениця Для створення оптимальних умов росту й розвитку озимої пшениці в сівозмінах різних ґрунтово–кліматичних зон застосовують диференційований обробіток ґрунту залежно від його властивостей, окультурення, попередників, забур'янення тощо. Необхідно правильно поєднувати глибокий, звичайний і поверхневий обробіток з використанням полицевих, плоскорізальних, дискових, голчастих та інших ґрунтообробних знарядь. Застосування будь–якого способу обробітку повинно забезпечувати необхідні умови для високоякісної сівби, загортання насіння на оптимальну глибину та дружного його проростання. Структурний склад комплексів машин і ефективність їх застосування для основного і передпосівного обробітків ґрунту при звичайній та інтенсивній технологіях вирощування озимих зернових культур між собою принципово не різняться. З метою підвищення якості обробітку ґрунту і зменшення кількості проходів агрегатів по полю все ширше застосовують обертові плуги вітчизняного виробництва (ППО–8–40, ППО–6–40, ППО–5–40, ПНО–3–40 та
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 770
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-07-2009, 20:30
12-07-2009, 20:30

Управління агропромисловим виробництвом за ринкових умов

Категорія: Сільське господарство

Новою тенденцією у розвитку світової економіки стало різке посилення державного регулювання, а в окремих випадках — державного управління. Нині у більшості західних країн роль держави важливішою і різнобічнішою. Навіть у державах із високоприватизованою економікою (США, Канада, Швеція) здійснюється активна політика державних закупівель, державні органи ефективно регулюють ціноутворення, оподаткування, кредитну діяльність. Тому не випадково, що більшість цих країн досягли значних успіхів у економічному розвитку і на цій основі успішно розв'язують соціальні проблеми. Вирішальним чинником прогресу на Заході стали досягнення у менеджменті на всіх рівнях національної економіки, що нині розглядається як найважливіший ресурс стабілізації і розвитку підприємництва. Тепер господарство (економіка) будь-якої держави є складною сукупністю процесів власне виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг (production, allocation, exchange and consumption of material benefits and services). “Невидима
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1038
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-07-2009, 15:46
8-07-2009, 15:46

Виробництво яловичини

Категорія: Сільське господарство

Наукові основи вирощування і відгодівлі великої рогатої худоби. Подальше зростання темпів виробництва і поліпшення якості яловичини можливі лише на основі впровадження інтенсивних машинних технологій. Основну кількість яловичини (більше 98%) в Україні одержують за рахунок забою худоби молочних та комбінованих порід. Тварини чорно-рябої, симентальської, червоної степової, українських чорно- і червоно-рябої молочних порід та їх помісі з іншими мають досить високий генетичний потенціал м’ясної продуктивності і при інтенсивному вирощуванні та відгодівлі досягають у 15-18-місячному віці живої маси 400-450 кг і більше. Проте у більшості господарств генетичний потенціал м’ясної продуктивності тварин реалізується лише на 50-60%, оскільки умови утримання, а особливо годівлі, не відповідають їх потребам. Дуже чутливі до несприятливих умов годівлі і утримання молоді, здатні до інтенсивного росту, тварини. Необхідно пам’ятати, що з віком інтенсивність білкового обміну та здатність тканин і органів синтезувати біл
^