Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 757
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-06-2010, 14:51
4-06-2010, 14:51

Значення проміжних посівів та агрокліматичні особливості їх вирощування

Категорія: Сільське господарство

Освоєння науково обґрунтованих зональних систем землеробства є одним із найважливіших шляхів інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. Провідною їх ланкою є система сівозмін, яка служить основою систем обробітку ґрунту, удобрення, захисту рослин, насінництва, захисту ґрунтів від ерозії, меліоративних заходів тощо. У сучасному землеробстві ефективним і раціональним способом використання землі, агрокліматичних ресурсів, добрив, машин, зрошувальних і осушувальних систем, інших засобів виробництва в системі сівозмін є вирощування проміжних культур. Проміжними називають сільськогосподарські культури, які вирощуються на полі у вільний від головної культури проміжок часу та служать важливим джерелом кормів. Проміжні культури, перш за все, є важливою ланкою зеленого конвеєра, оскільки дозволяють отримувати свіжі корми в ті періоди року, коли основні кормові культури ще не досягли кормової стиглості (на весні) або вже зібрані з полів (восени). Крім того, вони сприяють одержанню високоякісної вихідної сиров
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1195
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-06-2010, 05:08
2-06-2010, 05:08

Інтенсивні технології вирощування плодових культур в Лісостепу

Категорія: Сільське господарство

У садах зони Лісостепу України найбільшого поширення набули яблуня, груша, слива, вишня та черешня, а найменшого — абрикос і персик. Незважаючи на високу цінність плодів вищезгаданих порід, продуктивність їх насаджень залишається ще низькою. У зв'язку з цим необхідно розробити і обґрунтувати такі інноваційні технології виробництва конкурентоспроможних плодів, які забезпечили б швидку окупність затрат, високу продуктивність праці, низьку собівартість продукції та високоефективний розвиток галузі в умовах експансії зарубіжних конкурентів. Визначальним у технологіях створення та продуктивного використання насаджень плодових культур є їх найбільш ефективна конструкція (тип, модель). Головними чинниками конструкції садів різних порід є підщепа, сорт і форма крони, які є визначальними при оптимізації схеми садіння. При виборі відповідного типу саду необхідно перш за все оцінити біологічні властивості культур, підщеп і сортів та їх придатність для вирощування в конкретному грунтово–кліматичному районі зони та для
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1419
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-06-2010, 01:36
2-06-2010, 01:36

Інтенсивні технології вирощування плодових культур

Категорія: Сільське господарство

У садах зони Лісостепу України найбільшого поширення набули яблуня, груша, слива, вишня та черешня, а найменшого — абрикос і персик. Незважаючи на високу цінність плодів вищезгаданих порід, продуктивність їх насаджень залишається ще низькою. У зв'язку з цим необхідно розробити і обґрунтувати такі інноваційні технології виробництва конкурентоспроможних плодів, які забезпечили б швидку окупність затрат, високу продуктивність праці, низьку собівартість продукції та високоефективний розвиток галузі в умовах експансії зарубіжних конкурентів. Визначальним у технологіях створення та продуктивного використання насаджень плодових культур є їх найбільш ефективна конструкція (тип, модель). Головними чинниками конструкції садів різних порід є підщепа, сорт і форма крони, які є визначальними при оптимізації схеми садіння. При виборі відповідного типу саду необхідно перш за все оцінити біологічні властивості культур, підщеп і сортів та їх придатність для вирощування в конкретному грунтово–кліматичному районі зони та для
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3096
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-05-2010, 12:12
31-05-2010, 12:12

Ефективність виробництва продукції тваринництва та перспектива розвитку галузі

Категорія: Сільське господарство

У процесі трансформаційних змін при переході до ринкової економіки рівень виробництва сільськогосподарської продукції в господарствах лісостепової зони, як і в країні у цілому, значно знизився. Якщо в 1990 році обсяг виробництва сільськогосподарської продукції тут становив 42,7 млрд. грн., то в 2001-му зменшився до 24,2 млрд. грн., або на 43,7 % у господарствах усіх категорій. У тваринництві спад виробництва продукції досяг за цей період 54,9%. Особливо істотними втрати були в сільськогосподарських підприємствах аналізованої зони, де обсяги виробництва тваринницької продукції зменшилися від 13,7 млрд. грн. в 1990 році до 3 млрд. грн. у 2001-му, або в 4,6 рази. Динаміку та структурні зрушення у виробництві тваринницької продукції в лісостеповій зоні та по областях наведено у табл. 1.35. Як видно із даних таблиці, за період з 1990 по 2001 рік суттєво змінилася структура виробництва тваринницької продукції по категоріях господарств. У лісостеповій зоні питома вага сільськогосподарських підприємств зменшилася
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 996
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-05-2010, 19:35
29-05-2010, 19:35

Післязбиральна обробка вороху зернових і круп’яних

Категорія: Сільське господарство

1. Обробка зернової маси пшениці, ячменю, вівса, кукурудзи 2. Зберігання зерна пшениці, жита, ячменю, вівса, кукурудзи 3. Післязбиральна обробка зернобобових: гороху, кормових бобів, сої 4. Післязбиральна обробка вороху гречки, проса 1. Обробка зернової маси пшениці, ячменю, вівса, кукурудзи З метою одержання добрих результатів післязбиральної обробки зернової маси господарство повинне мати відповідно підготовлену за потужностями матеріально-технічну базу: тік, сховища, обладнання для очищення, сушіння, транспортування тощо. Для того щоб собівартість робіт була якомога нижчою, необхідно, щоб: 1. тік (відкрита і закрита частини) мав площу 1-1,5 м2 на 1 т зерна, що надійде сюди. Розрахунок здійснюють по зерну ранніх чи пізніх культур (яких більше виробляється); 2. автоваги, до яких добрий під’їзд, були на підвищеному місці й перевірені службою стандартизації перед початком збирання врожаю; 3. сумарна продуктивність машин ворохоочисників та первинної обробки була вищою за денну продуктивність роботи ко
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1545
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-05-2010, 05:33
27-05-2010, 05:33

Бобові та зернобобові культури

Категорія: Сільське господарство

1. Горох 2. Соя 3. Квасоля 1. Горох Біологічні особливості. Серед зернобобових культур горох у нашій країні за площею посіву і валовими зборами зерна займає перше місце. Він менш вибагливий до тепла, ніж сочевиця, квасоля, чина, нут та інші зернобобові. Насіння його проростає при температурі плюс 2°С. Проте за таких умов сходи ослаблені, з’являються пізно (через 15-20 днів). Мінімальна температура, необхідна для нормального розвитку сходів і формування вегетативних органів — плюс 4-5°С. Сходи добре переносять короткочасні весняні заморозки до мінус 4-5°С. Оптимальна середньодобова температура повітря в період формування вегетативних органів 12-16°С, для формування генеративних органів і насіння 16-22°С. Температура вище плюс 26°С негативно впливає на кількість та якість урожаю гороху. Горох більш вибагливий до вологи, ніж квасоля, сочевиця, чина, нут. Для набубнявіння і проростання насіння потребує 110-115% води від його маси. Критичний період до нестачі вологи досить тривалий — від закладання генерат
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1003
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-05-2010, 23:42
20-05-2010, 23:42

Насінництво основних олійних культур і багаторічних трав

Категорія: Сільське господарство

1. Соняшник 2. Ріпак ярий та озимий 3. Мак 4. Рижій ярий 5. Насінництво багаторічних трав 1. Соняшник Завдання гібридного насінництва соняшнику аналогічне насінництву інших сільськогосподарських культур. Але за своєю технікою воно значно складніше порівняно з насінництвом гібридної кукурудзи. Це пов'язано з ентомофільним характером запилення соняшнику, що накладає глибокий відбиток на всі етапи роботи з ним, особливо при застосуванні явища ЦЧС. Складність підтримання генетичної чистоти батьківських форм гібридів на високому рівні обов'язково веде до зміщення центру тяжіння насінницької роботи у бік значного підвищення відповідальності установ-оригінаторів та їх дослідних насінницьких господарств (ДНГ), до виключення проміжних ланок між ними та спеціалізованими насінницькими господарствами щодо виробництва гібридного насіння першого покоління. Нині система гібридного насінництва соняшнику будується на дволанковій основі, при якій установи-оригінатори та їх ДНГ вирощують насіння батьківських форм гіб
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1581
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-05-2010, 23:34
17-05-2010, 23:34

Системи заходів захисту ґрунтів від ерозії лісівничими методами

Категорія: Сільське господарство

Ліс — наймогутніший і найдійовіший засіб боротьби з ерозією ґрунтів й екологічний стабілізатор у цілому. Сільськогосподарські угіддя, які належать до класу відкритих складних природних систем в умовах інтенсифікації сільського господарства та їх зростаючого антропогенного навантаження, зазнають значних змін від впливу лісових екосистем як природного, так і штучного походження. Різкі зміни у співвідношенні земельного фонду ландшафтів, передусім лісових насаджень і сільськогосподарських угідь, призводять до трансформації екологічної ситуації, пом’якшення або посилення дії несприятливих природних та антропогенних явищ. Питання оптимізації територій давно постали перед ученими. Так, ще у кінці ХІХ ст. В.В. Докучаєв висунув ідею, що в регіонах землеробства повинне бути певне співвідношення між оранкою, луками і лісом, а у степах лісистість має бути доведена до 15–18%. Система лісомеліоративних насаджень — комплекс різного виду насаджень, які мають відповідні конструкції, взаємодіють між собою, створюють меліора
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 804
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-05-2010, 18:29
11-05-2010, 18:29

Порушення землі як об'єкт рекультивації

Категорія: Сільське господарство

Порушення земної поверхні найчастіше відбувається у процесі геологорозвідувальних робіт і розробок корисних копалин. Враховуючи їх особливості, розглянемо кожен випадок окремо. Порушення земної поверхні у процесі геологорозвідувальних робіт Геологорозвідувальні роботи пов'язані із використанням автомобільно-транспортного парку (АТП) машин і буріння свердловин на відповідну глибину. У свою чергу для використання АТП виникає необхідність вилучення із фонду земель сільськогосподарського призначення або інших об'єктів під будівництво доріг. Так, підрахунки свідчать, що на спорудження навіть проектної дороги шириною 4 м розмір займаної нею площі становить орієнтовно 1 га на кожні 2,5 км траси. Спорудження доріг геологорозвідувального призначення супроводжується такими основними змінами ділянок земної поверхні: ü вирубування лісу на трасі; ü знищення трав'янистого покриву і чагарників під проектованим полотном дороги; ü порушення гумусового шару; ü аналогічними порушеннями на сусідніх
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1463
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-05-2010, 15:42
9-05-2010, 15:42

Головні райони виробництва цукру із цукрової тростини і цукрового буряку

Категорія: Сільське господарство

ЗМІСТ       1 Головні райони виробництва цукру із цукрової тростини і цукрового буряку. 3         Список використаної літератури 12 Головні райони виробництва цукру із цукрової тростини і цукрового буряку Традиційно цукрова тростина і цукровий буряк відіграють важливу роль в харчуванні населення, хоча в останні часи в розвинутих країнах ведеться пропаганда про шкідливість цукру і необхідність скорочення його виробництва. Налагоджено виробництво замінювачів, частково із кукурудзи. Однак ріст виробництва цукру продовжується, за 90-ті роки воно виросло в світі на 2/5, склавши 125 млн. тонн цукру-піску. Величезні виробники – Індія, Бразилія, США, КНР, Франція, ФРГ і Росія. Цукор одержують переважно із цукрової тростини і цукрового буряку, які вирощуються в різних природних умовах і які мають різний вихід цукру (в цукровій тростині не більше 1/5). Цукровий буряк – одна з найважливіших технічних культур світового землеробства, особ
^