Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1386
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-03-2010, 10:00
15-03-2010, 10:00

Продукти бджільництва

Категорія: Сільське господарство

Від бджіл одержують: мед, віск, прополіс, маточне молочко, квітковий пилок, бджолину отруту. Вони різноманітні за складом і властивостями, неповторні за своєю природою, мають велике значення для людей. Кожному продукту бджільництва характерна своя технологія. На пасіках отримують квітковий мед різних ботанічних сортів (з гречки, соняшнику, липи, білої акації, конюшини, еспарцету тощо) та падевий. Мед відкачують у зрілому стані, фасують, зберігають за температури 5-10 °С. Реалізація великих партій меду оптом здійснюється за наявності сертифіката. Бджолиний віск виділяють залози робочих бджіл, він є цінною сировиною та матеріалом, що широко застосовується в промисловості. Більшу частину витопленого на пасіках воску переробляють на вощину. Потреба в ній становить близько 1 кг на сім’ю бджіл за сезон. Інші, так звані додаткові продукти бджільництва використовуються переважно як лікувальні та профілактичні засоби проти багатьох захворювань. Утримання бджолиних сімей при одержанні пилку. Кормова база Лісостепу
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1014
 • Автор: LOL
 • Дата: 3-03-2010, 23:49
3-03-2010, 23:49

Реалізація продукції тваринництва. Порядок реалізації тварин і птиці на м’ясопереробні підприємства

Категорія: Сільське господарство

Економіка виробництва продукції тваринництва має важливе значення для ефективної роботи господарств-товаровиробників в ринкових умовах. Однією з складових економіки є оцінка якості виробленої продукції та підготовка її до реалізації на переробне підприємство з метою досягнення максимально можливої реалізаційної ціни товарної продукції. Окрім цього, значний вплив на кінцевий результат реалізації має дотримання положень нормативних документів, що регламентують порядок здачі-приймання продукції на переробне підприємство. Порядок реалізації тварин і птиці на м’ясопереробні підприємства. Закупівлю худоби у колективних, фермерських та приватних господарствах м’ясопереробні підприємства здійснюють на підставі договорів, які підприємства укладають між собою на кожний календарний рік. У договорі за узгодженням сторін вказують вид, помісячну кількість і якість поставки худоби на переробне підприємство протягом року. Договором передбачена відповідальність сторін за недотримання або порушення умов. Документ підписуют
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2043
 • Автор: LOL
 • Дата: 3-03-2010, 21:23
3-03-2010, 21:23

Ефективність виробництва продукції рослинництва та перспектива розвитку галузі

Категорія: Сільське господарство

Україна була одним із найсприятливіших і найбільш розвинутих аграрних регіонів колишнього Радянського Союзу. На її частину припадало понад 7% сільськогосподарських угідь, а виробляла вона близько 24% зерна, 54 цукрового буряка, майже 34 льону і до 50% насіння соняшнику. Питома вага тваринницької продукції в загальному виробництві колишнього СРСР становила 22 24%. З розрахунку на душу населення тут вироблялося в окремі роки майже по тонні зерна, 300 320 кг картоплі, 450 470 кг молокопродуктів, 80 84 кг м’яса та 300 320 шт. яєць. Характерною особливістю сучасного етапу розвитку АПК є негативна тенденція скорочення виробництва основних видів продукції сільського господарства, в тому числі й рослинницького походження, що не може не вплинути на рівень їх споживання населенням країни (табл. 1.12.). Як видно з наведених у таблиці даних, порівняно з 1990 роком споживання хліба і хлібопродуктів зменшилося у 2001 році на 7,8 %; м’яса й м’ясопродуктів – 55,9; молокопродуктів – 45,1; яєць – 35,7; рибопродуктів – 48,6;
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1000
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-03-2010, 02:53
2-03-2010, 02:53

Породний та сортовий склад плодових і ягідних насаджень

Категорія: Сільське господарство

Враховуючи, що Лісостеп за грунтово–кліматичними умовами в цілому є сприятливим для вирощування всіх плодових і ягідних культур, правильне територіальне розміщення культур, вибір найцінніших і високопродуктивних сортів, здатних максимально використовувати екологічні фактори регіонів для реалізації потенційних можливостей, дозволяє одержувати високі врожаї високоякісної конкурентноздатної продукції. Концепція розвитку садівництва в Україні на 2005 р. (Андрієнко М.В., Васюта В.М. та ін., 1990) передбачає на перспективу забезпечити наступну породну структуру плодових і ягідних насаджень: плодові й горіхоплідні — 82,3%, ягідні — 17,7%; у тому числі зерняткові — 55,6% (із них 88,6 — яблуня, 10,7 — груша, 0,7 — айва), кісточкові — 24,5% (із них 28,1 — слива, 45,9 — вишня, 10,3 — черешня, 10,9 — абрикоса, 4,8 — персик), горіхоплідні — 2,2%, ягідники — 17,7% (із них суниця — 70,3, смородина й порічки — 16,5, аґрус — 7,2, малина — 7,2). Така породна структура садів і ягідників передбачає наступний стан обсягів виро
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 861
 • Автор: LOL
 • Дата: 22-02-2010, 10:31
22-02-2010, 10:31

Агротехнічні заходи

Категорія: Сільське господарство

Агротехнічні заходи захисту є важливою складовою частиною технології вирощування сільськогосподарських культур і водночас основою сучасних екологічно обґрунтованих систем захисту їх від шкідливих організмів. Ці заходи об’єднані в агротехнічний метод захисту рослин від шкідників, який оснований на взаємовідносинах між рослинами, шкідливими організмами та зовнішнім середовищем. За допомогою агротехнічних заходів можна не тільки забезпечити одержання максимального врожаю вирощуваної культури, а й підтримувати в депресивному стані популяції найбільш шкодочинних видів шкідників і збудників хвороб рослин. За умови раціональної структури посівів застосування сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур вдається різко підвищити ефективність ентомофагів, які беруть участь в регуляції чисельності шкідливих комах. Щільність популяції шкідливих організмів, їх співвідношення з корисними видами в значній мірі залежить від таких агротехнічних заходів як: застосування сівозміни і правильне чергування куль
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1922
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-02-2010, 09:29
15-02-2010, 09:29

Технологія виробництва продукції птахівництва

Категорія: Сільське господарство

1. Основні напрями розвитку птахівництва 2. Племінна робота у птахівництві 3. Інкубація яєць 4. Виробництво яєць 5. Виробництво м’яса курчат-бройлерів 1. Основні напрями розвитку птахівництва Птахівництво в зоні Лісостепу України є традиційною галуззю сільського господарства, чому сприяють кліматичні умови та розвинуте зернове господарство. Птахівництво — скороспіла галузь, менш капіталомістка, більш мобільна в нестійких умовах ринку. Віддача корму у птиці в 3-4 рази вища, ніж у свиней, великої рогатої худоби та овець, і, як результат — собівартість м’яса птиці найнижча, що є найбільш сприятливим фактором підвищення попиту на цей продукт, доступний навіть для споживачів з невисокими доходами. В наші дні Україна займає 40-е місце у світі з виробництва м’яса птахів, і 18-е з виробництва яєць. Згідно з науково обґрунтованими нормами споживання цієї продукції має становити 255 яєць і 17 кг м’яса птахів на душу населення на рік, але нині рівень реального споживання продукції птахівництва в нашій країні
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1289
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-02-2010, 09:42
14-02-2010, 09:42

Технологія вирощування картоплі в фермерських та селянських господарствах. Післязбиральна обробка та зберігання бульб картоплі

Категорія: Сільське господарство

З середини 90-х років ХХ століття виробництво товарної картоплі з колективних господарств почало переходити в приватний сектор. Так, у 2000-2002 роках в ньому було зосереджено 98% площ, зайнятих під цією культурою. На сьогодні ми майже не зустрічаємо господарств, де б картопля зайняла більше 100 га: в фермерських господарствах площі становлять 15-30 га; в селянських господарствах — 0,5-1 га, і лише іноді зустрічаються господарства з більшими розмірами посівів. В зв’язку з цим виникла потреба розробити чіткі рекомендації саме для цієї категорії виробників крохмалистої. Технологія виробництва картоплі складається з ряду елементів: осінньої та весняної підготовки ґрунту, системи удобрення, підготовки насіннєвого матеріалу, садіння та догляду за посівами, збирання та зберігання вирощеного врожаю. Розміщення посівів. Виходячи з біологічних особливостей культури, а саме — слаборозвиненої кореневої системи, потреби в значній кількості кисню в ґрунті при формуванні столонів і накопиченні маси бульб, та враховуючи
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1059
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-02-2010, 18:31
2-02-2010, 18:31

Формування виробничих та територіальних галузей сільського господарства

Категорія: Сільське господарство

На території України залежно від природних, економічних та історичних умов склалися такі основні зони спеціалізації сільського господарства. Полісся, Лісостеп, Степ, передгірні та гірські райони Українських Карпат і передгірні та гірські райони Криму (рис. 1). Рис.1. Спеціалізація сільського господарства України Поліська сільськогосподарська зона охоплює Волинську, Рівненську, більшу частину Житомирської, північні райони Київської, Чернігівської) Сумської областей. Тут розвиваються молочно-м'ясне ско­тарство, свинарство, льонарство, картоплярство і зернове господарство. Із зернових культур найбільш поширені озиме жито і гречка, а також овес, пшениця; з технічних - льон-довгунець, хміль, коноплі, картопля, овочі; трав - люпин і конюшина Полісся виробляє молоко і м'ясо, льоноволокно, понад 1/3 картоплі І майже 1/10 частину зерна від загального їх виробництва в країні. Лісостепова сільськогосподарська зона займає частину Львівської і Чернівецької областей, східну частину Івано-Франківської, Тернопільськ
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1659
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-02-2010, 08:21
2-02-2010, 08:21

Овочівництво відкритого ґрунту

Категорія: Сільське господарство

Під овочеві культури відводять високородючі ґрунти, які добре забезпечені вологою. Кращими є чорноземи та темно-сірі опідзолені ґрунти з легким механічним складом, а також низинні наносні, розміщені в долинах річок, а для таких культур, як капуста середньо- і пізньостиглих сортів та гібридів і морква столова, — осушені торфовища. В овочевих сівозмінах Лісостепу України під капусту й помідори доцільно відводити 1,5 — 2 поля. Органічні добрива потрібно вносити на площах під капусту, огірки з розрахунку 40-60 т/га. Під цибулю і часник рекомендується давати перегній у нормі 20-30 т/га. Столові коренеплоди краще розміщувати після попередників, під які вносили органічні добрива. Це зменшує утворення виродливих, розтріснутих та загнилих коренеплодів під час вегетації. Зеленні культури вирощують у збірному полі, а багаторічні — поза сівозміною. Не слід розміщувати овочеві культури однієї й тієї ж родини у полях сівозміни раніше як через 3-4 роки. Це запобігає поширенню хвороб, шкідників та ураженню ними овочевих к
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1012
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-02-2010, 23:09
1-02-2010, 23:09

Медоносна база і запилення рослин бджолами. Розведення та утримання бджолиних сімей

Категорія: Сільське господарство

1. Медоносна база і запилення рослин бджолами 2. Розведення та утримання бджолиних сімей 1. Медоносна база і запилення рослин бджолами Основу кормової бази бджільництва в більшості районів Лісостепу становлять сільськогосподарські культури, також використовуються природні угіддя: ліси, луки, пасовища. Цвітіння медоносних рослин розпочинається з третьої декади березня і триває до жовтня, але найбільша кількість видів цвіте протягом другої половини весни та першої половини літа. Бджоли найефективніше збирають корм та запилюють рослини навколо пасіки в радіусі до 2 км. Нижче наведено норми медопродуктивності найпоширеніших рослин, кг/га: Абрикос звичайний 40 Волошка лучна 130 Аґрус 70 Гарбуз звичайний 40 Акація біла 500 Гірчиця біла 120 Акація жовта 125 Гісоп лікарський 200 Верба біла 100 Гледичія колюча 250 Бархат амурський 280 Гречка посівна 90 Буркун білий 300 Груша 20 Буркун лікарський 200 Диня 30 Валеріана лікарська 260 Еспарцет 120 Верба козяча 150 Синяк звичайний 350 Верес звичайни
^