Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1144
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-12-2009, 01:46
14-12-2009, 01:46

Альтернативні джерела енергії та обладнання в агропромисловому комплексі

Категорія: Сільське господарство

1. Тверде біопаливо 2. Рідке біопаливо 3. Ріпак як сировина для виробництва безпечного для навколишнього середовища біологічного пального 4. Біогаз Нестача викопних енергетичних ресурсів у розвинених країнах світу веде до розширення ефективного використання альтернативних джерел енергії. Поряд з використанням енергії сонця і вітру все більшого поширення набуває біонафта, різні тверді органічні матеріали та біогаз, які є продукцією сільськогосподарського виробництва. Перспективність нехарчового використання останньої випливає також з аналізу динаміки цін на енергетичну, промислову та сільськогосподарську види продукції (рис. 19.3). Рис.19.3. Динаміка цін на різні види продукції в Україні на 1991-1999роки Аграрне виробництво із споживача традиційних видів енергії перетворюється у виробника їх зі значним потенціалом у майбутньому. У розвитку біоенергетики сільської місцевості у світі можна виділити три основні тенденції: скорочення загальних витрат енергії; збільшення використання відновлюваних джер
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1012
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-12-2009, 15:56
11-12-2009, 15:56

Ранні ярі зернові культури

Категорія: Сільське господарство

1. Біологічні особливості 2. Технологія вирощування 1. Біологічні особливості В індивідуальному розвитку яра пшениця проходить 12 етапів органогенезу і такі фенологічні фази: проростання насіння, сходи, кущення, трубкування стеблування, колосіння, цвітіння, формування і налив зернівки, молочна, воскова, повна стиглість. Насіння при проростанні поглинає 50-55% води від власної маси, твердої — на 5-7% більше. Мінімальна температура проростання — плюс 1-2°С, одержання сходів — 4-5°С. сходи витримують заморозки до мінус 8-10°С, а в фазі кущення -до мінус 7-8°С. Починаючи з колосіння до молочної стиглості рослини пошкоджуються заморозками мінус 1-2°С: оптимальна температура для кущення — плюс 10-14°С, колосіння і наливу зерна — 16-20°С, достигання -23-25°С. Тверда пшениця вимогливіша до тепла. Транспіраційний коефіцієнт — 400-450. Критичний період стосовно вологи — кущення і вихід рослин у трубку. Нестача вологи в цей період викликає безплідність колосків. Від загального споживання за вегетацію в фазі сходів
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 850
 • Автор: LOL
 • Дата: 10-12-2009, 10:46
10-12-2009, 10:46

Підготовка овочів до реалізації

Категорія: Сільське господарство

За сучасних умов формування овочевого ринку України виробник овочів повинен перейти на новий рівень стратегічного маркетингу, який базується на пріоритетах якості вирощеної овочевої продукції. Цього можна досягти шляхом ретельної підготовки овочів до реалізації — сортування, миття та упакування. Правовою основою даного процесу є розроблені для всіх овочевих культур стандарти, в яких нормуються ступінь чистоти та сортування продукції на фракції за різними показниками якості — розміром, кольором, ароматом тощо. Сортування та упакування приводять до значного підвищення рентабельності овочівництва і до більш повного забезпечення овочами різних сегментів ринку. Внаслідок цього покупець зможе вибрати той продукт, що йому найбільше підходить. Сортовані та упаковані овочі стають привабливішими, легше транспортуються як на ринок, так і покупцем з ринку. Готують овочеву продукцію на ринок вручну та за допомогою різного обладнання. Обладнання для сортування овочів поділяється на дві групи — сортувальні та калібрувал
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1551
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-12-2009, 13:39
2-12-2009, 13:39

Впровадження елементів нових енерго- та ресурсозберігаючих технологій при виготовленні консервованих, грубих і концентрованих кормів

Категорія: Сільське господарство

Важливе місце в інтенсифікації кормовиробництва займає заготівля в достатній кількості високопоживного силосу. При застосуванні традиційних технологій приготування силосу втрати поживних речовин у процесі ферментації досягають 15-45 %. Згодовування неякісного силосу негативно впливає на здоров’я тварин та призводить до додаткових втрат 10-15 % готового корму у вигляді нез’їдених решток. Заготівля силосу залежить від цілого ряду факторів правильне керування якими є гарантом його якості. Силосування — це складний біохімічний процес перетворення свіжої рослинної сировини на консервовану на основі молочнокислого бродіння. Основними видами молочнокислих бактерій за фізіологічними властивостями є гомоферментативні (типові) та гетероферментативні (нетипові). Перший вид розщеплює гексозу до утворення лише молочної кислоти, другий — до утворення окрім молочної низки інших продуктів. Біологічні основи силосування полягають у спрямуванні процесів консервування в бік розвитку корисної мікрофлори та виключення дії шкі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 659
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-11-2009, 17:36
23-11-2009, 17:36

Насінництво основних олійних культур

Категорія: Сільське господарство

1. Соняшник Завдання гібридного насінництва соняшнику аналогічне насінництву інших сільськогосподарських культур. Але за своєю технікою воно значно складніше порівняно з насінництвом гібридної кукурудзи. Це пов'язано з ентомофільним характером запилення соняшнику, що накладає глибокий відбиток на всі етапи роботи з ним, особливо при застосуванні явища ЦЧС. Складність підтримання генетичної чистоти батьківських форм гібридів на високому рівні обов'язково веде до зміщення центру тяжіння насінницької роботи у бік значного підвищення відповідальності установ-оригінаторів та їх дослідних насінницьких господарств (ДНГ), до виключення проміжних ланок між ними та спеціалізованими насінницькими господарствами щодо виробництва гібридного насіння першого покоління. Нині система гібридного насінництва соняшнику будується на дволанковій основі, при якій установи-оригінатори та їх ДНГ вирощують насіння батьківських форм гібридів усіх репродукцій, а спеціалізовані насінницькі господарства займаються виробництвом насін
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 948
 • Автор: LOL
 • Дата: 22-11-2009, 23:55
22-11-2009, 23:55

Парниковий ефект атмосфери: проблеми і перспективи

Категорія: Сільське господарство

15 березня 1999 року в штаб-квартирі Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку постійний представник нашої держави при ООН В. Єльченко від імені України підписав Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН про зміни клімату. Україна стала 84-ою державою світу, що підписала цей важливий міжнародний документ. Тим самим наша країна взяла на себе добровільні зобов’язання проводити таку екологічну політику, яка спрямована на суттєве зменшення викидів парникових газів, щоб звести до мінімуму негативні соціальні, екологічні та економічні наслідки зміни клімату. Багато хто з нас сьогодні з тривогою спостерігає суттєві зміни клімату та ряду інших характеристик навколишнього середовища, свідками яких усі ми стали за останні один-два десятиріччя. Факт потепління наших зим безперечний. Тому не дивно, що всіх турбує причина цього явища, а тим більше його перспектива. Звісно: причин змін клімату багато. І одна з них – це так званий парниковий ефект вуглекислого та деяких інших газів атмосфери. Що спільного у Землі з т
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1052
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-11-2009, 13:39
17-11-2009, 13:39

Біологічна рекультивація земель

Категорія: Сільське господарство

Суть і значення біологічної рекультивації земель Біологічна рекультивація земель - це комплекс біологічних заходів, спрямованих на відновлення родючості порушених земель з метою вирощування на них сільськогосподарських і лісових культур. Вона поділяється на два основні види: сільськогосподарську рекультивацію і лісову, або лісогосподарську, рекультивацію. Сільськогосподарська рекультивація передбачає вирощування на порушених землях відповідного асортименту сільськогосподарських культур і в подальшому переведення цих земель у ріллю, кормові та інші види сільськогосподарських угідь. Лісова, або лісогосподарська, рекультивація передбачає вирощування на порушених землях відповідного набору лісових культур, які пізніше можна використовувати як товарні чи паркові лісопосадки, спортивно-оздоровчі та захисно-декоративні зони. Вибір того чи іншого виду біологічної рекультивації базується на аналізі і врахуванні економічних, господарських і фізико-географічних особливостей родовища або окремих його копалин, д
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 891
 • Автор: LOL
 • Дата: 10-11-2009, 20:44
10-11-2009, 20:44

Особливості вирощування сільськогосподарських культур на рекультивованих землях

Категорія: Сільське господарство

Багаторічні трави Із багаторічних трав на рекультивованих землях найчастіше вирощують конюшину лучну, буркун, люцерну та ін. Конюшину лучну вирощують на відпрацьованих відвалах з перших років їх сільськогосподарського використання, виходячи з тих міркувань, що вона має добре розвинутий стрижневий корінь, який глибоко проникає у грунт й утворює багато розгалужень. На його коренях багато бульбочок різного розміру і форми, де містяться бактерії, які засвоюють азот із повітря. Так, за даними Д.М Прянишникова, конюшина лучна здатна засвоювати зарік 60 . 100 кг/га азоту. Завдяки добре розгалуженій кореневій системі конюшина підтримує біологічну рівновагу і зовнішній фізичний стан грунту. Вона переносить підвищене ущільнення та злитість ґрунту, що дуже важливо для вирощування її на рекультивованих землях. Наші дослідження показують, що продуктивність конюшини лучної значною мірою обумовлена місцем її вирощування і рівнем агротехніки. Наприклад, у результаті польових дослідів, проведених на відвалі, складено
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1230
 • Автор: LOL
 • Дата: 10-11-2009, 10:12
10-11-2009, 10:12

Агропромисловий комплекс України: проблеми і перспективи експорту продукції

Категорія: Сільське господарство

ЗМІСТ 1. Мета роботи 2. Постановка проблеми 3. Аналіз проблеми 4. Пропозиції до розв’язання проблеми 5. Обґрунтування пропозицій та вибір альтернатив 6. Здійснення пропозицій урядовими та неурядовими організаціями 7. Необхідні ресурси та умови 8. Висновки Література 1. Мета роботи Світове господарство сьогодні характеризується процесами, пов’язаними з глобалізацією господарських зв’язків, посиленням взаємозалежності країн та регіонів світу, поглибленням міжнародного поділу і кооперації праці. Реальне входження країни у світовий політичний та економічний простір потребує адаптованості її національної економіки до найважливіших тенденцій зовнішнього середовища. І якщо Україна прагне реалізувати перехід від ізольованої економіки Радянського Союзу до ринково відкритого національного господарювання, необхідно враховувати ці тенденції. Одним із важливих завдань реформування економіки України є трансформація агропромислового комплексу. У світовому співтоваристві Україну визнають я
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 460
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-11-2009, 21:22
9-11-2009, 21:22

Оптимізація структури агроландшафтів

Категорія: Сільське господарство

Ландшафт — це природно-територіальні комплекси (ПТК) з одним геологічним фундаментом і близьким генетичним типом рельєфу. Під агроландшафтами (АЛ) за Швебсом Г.І. слід розуміти природно-господарські територіальні системи сільськогосподарського призначення, які складаються з географічної оболонки, що в свою чергу є сукупністю природних елементів із різним ступенем антропогенного навантаження, у тому числі з різною структурою сільськогосподарських угідь. Агроландшафти формуються в результаті взаємодії природно-потенціальних комплексів (ППК) з усіма ланцюгами системи землеробства, зокрема з інфраструктурою, протиерозійними заходами постійної дії (лісосмуги, протиерозійні гідротехнічні споруди різних типів, межі полів і сівозмін, польові дороги, гідрографічна мережа). Сучасні агроландшафти — складні системи, які створені з різних елементів агроекосистем (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження) незначних за площею ареалів лісів, чагарників, лісосмуг, природних лук, боліт, торфовищ та розташованих на
^