Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 782
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-11-2009, 13:39
9-11-2009, 13:39

Аграрна політика. Фінанси в сучасних умовах та особливість відтворення в аграрному секторі економіки

Категорія: Сільське господарство

За останній період виробництво валової продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств зросло на 1,9%. Порівняно з попереднім роком нарощено обсяги виробництва більшості видів сільськогосподарської продукції. Крім цукрових буряків (93% до 2001 року), картоплі (96), овочів (99%). Отримано зерна (у вазі після доробки) 38,8 млн. тонн при прогнозованих у програмі “Зерно України - 2005” 36,6 тис. тонн. Насіння соняшнику зібрано у 1,5 раза більше обсягів 2004 року, плодів і ягід - більше на 9%, винограду - на 7%. Зросли обсяги всіх основних видів продукції тваринництва. Приріст товарної продукції (у порівняних цінах на 01.01.04) по харчовій промисловості та переробленню сільськогосподарських продуктів порівняно з 2004 роком становив 8,4%, в тому числі по харчовій промисловості - 7,8%. У 2005 році в аграрний сектор економіки залучено 6,2 млрд. грн. кредитних ресурсів, в тому числі на пільгових умовах - 2,2 млрд. грн. Підприємствами АПК постійно нарощуються загальні обсяги сплати податків. По
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1242
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-10-2009, 08:51
30-10-2009, 08:51

Технології відтворення та вирощування риби у тепловодних та холодноводних ставових рибних господарствах. Біологічні особливості культивованих об’єктів тепловодного рибництва

Категорія: Сільське господарство

Площа внутрішніх прісноводних і солонуватоводних водойм України, що використовуються або можуть бути використані для вирощування риби, перевищує 1 млн. га. За кількістю водосховищ, озер, лиманів, водойм-охолоджувачів та ставів наша країна посідає друге місце в Європі після Російської Федерації. Виробництво товарної риби у керованих умовах зосереджено, в основному, у ставових рибних господарствах, які входять до складу Об’єднання рибницьких господарств внутрішніх водойм України “Укррибгосп”. Створена ця структура для сприяння розвитку підприємництва в Україні, представництва інтересів її членів в органах державної влади та управління, захисту прав підприємств, забезпечення зв’язків з громадськістю. Об?єднання є незалежною добровільною некомерційною організацією. Членство в об’єднанні не накладає на її членів ніяких обмежень щодо виробничої, комерційної та інших видів діяльності. Основними об’єктами вирощування у тепловодних ставових рибних господарствах України є короп, рослиноїдні риби далекосхідного компл
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 760
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2009, 14:14
28-10-2009, 14:14

Основи технології вирощування товарної риби за дволітнім циклом. Вирощування товарної риби за трилітнього циклу

Категорія: Сільське господарство

1. Основи технології вирощування товарної риби за дволітнім циклом. 2. Вирощування товарної риби за трилітнього циклу 1. Основи технології вирощування товарної риби за дволітнім циклом Інтенсивна технологія вирощування товарної риби. Даний технологічний процес в рибних господарствах України в сучасних умовах здійснюється з використанням різних форм рибництва. Найбільш поширені серед них — інтенсивна та випасна технології. Інтенсивна технологія вирощування товарної риби у ставах базується на полікультурі таких об’єктів рибництва, як короп, рослиноїдні риби (білий та строкатий товстолоби, білий амур), буфало, веслоніс, піленгас тощо, які мають різний спектр живлення. Перед заповненням ставів водою готують кормові місця у ставах. На глибині 0,5-1 м такі місця чи кормові смуги ущільнюють піском чи вапном. Кормових місць розміром 2х3 м повинно бути 10-12 на 1 га ставу. За умови механічної роздачі кормів на глибині 0,5 — 1 м вздовж берегової лінії ставів влаштовують кормові смуги розміром 2х10 м. Кормові міс
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1344
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-10-2009, 04:16
25-10-2009, 04:16

Відтворення та ремонт молочного стада

Категорія: Сільське господарство

Інтенсивне ведення скотарства нерозривно пов’язане з високим рівнем відтворення поголів’я, що дає змогу забезпечити потреби ферм у тваринах, придатних для експлуатації в сучасних умовах. Такі тварини повинні мати високий надій — 5000-7000 кг молока при стандартному вмісті в ньому жиру і білка. Підтримання такого рівня продуктивності протягом всього періоду експлуатації без зниження відтворної здатності можуть забезпечити тільки здорові тварини. Нині численними дослідженнями виявлено негативний зв'язок між основними показниками молочних корів — надоями та плодючістю. На думку окремих дослідників, підвищення надою на кожні 1000 кг призводить до зменшення плодючості на 10%. Висока концентрація тварин, гіподинамія, погрішності в годівлі, стресові ситуації й недоліки в інших технологічних операціях негативно впливають на фізіологічні процеси організму й зокрема на функціональний стан статевого апарату корів. Тому серед причин вибракування цих тварин порушення відтворної здатності становлять 24-27%. Строки вико
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1141
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-10-2009, 20:47
11-10-2009, 20:47

Колообіг і баланс основних елементів живлення в землеробстві

Категорія: Сільське господарство

Рівень врожайності культур і родючості ґрунтів буде визначатися тим, наскільки в практиці виконуються закони землеробства. Закон повернення речовин у ґрунт (відкритий Ю. Лібіхом у 1840 р.). Згідно з ним у ґрунт потрібно повертати поживні речовини, винесені врожаєм або втрачені з інших причин. Закон обмежувальних факторів (закон мінімуму, оптимуму і максимуму) — продуктивність рослин залежить від того фактора (у тому числі елемента живлення), який знаходиться у мінімумі. Наприклад, температура обмежує надходження елементів живлення у рослину, погіршуючи цим перебіг фізіолого-біохімічних процесів у ній. Закон незамінності й рівнозначності факторів — жоден із факторів росту і розвитку рослин (світло, тепло, волога, елементи живлення тощо) не може бути заміненим іншим, навіть близьким за властивостями та дією. Закон поєднання та взаємозумовленого розвитку фітоценозів і місць вирощування — як окрема рослина, так і рослинний покрив у цілому взаємодіють з навколишнім середовищем. Закон комплексної дії вс
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 525
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-10-2009, 05:18
11-10-2009, 05:18

Діагностика живлення рослин

Категорія: Сільське господарство

Раціонально використовувати добрива допомагає діагностика живлення рослин, яка дає інформацію про забезпеченість посівів необхідними елементами. Особливо важлива вона при обробітку сільськогосподарських культур за інтенсивними технологіями, які передбачають більш високі порівняно із звичайними дози добрив і потребують дуже ретельного контролю за живленням рослин протягом вегетації. Вагомий внесок у розвиток науки про діагностику живлення рослин внесли Д.Н.Сабінін, В.В.Церлінг, Д.П.Магніцкий. Найвищу віддачу від добрив можна отримати при комплексній діагностиці, яка включає ґрунтову, рослинну та метеорологічну і дозволяє більш точно встановити рівень мінерального живлення на різних етапах органогенезу, або фенофаз рослин. Ґрунтова діагностика — це агрохімічне обстеження ґрунтів з метою визначення вмісту доступних форм азоту (мінерального та сполук, які легко гідролізуються), фосфору, калію, мікроелементів тощо. Метеорологічна діагностика дозволяє прогнозувати ефективність добрив з урахуванням кількості оп
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1184
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-10-2009, 10:04
7-10-2009, 10:04

Медико-біологічна оцінка продукції рослинництва

Категорія: Сільське господарство

1. Основні показники якості рослинницької продукції 2. Якість харчових продуктів і чинники, які її формують 3. Гігієнічна експертиза харчових продуктів і показники щодо її проведення 1. Основні показники якості рослинницької продукції Озима пшениця Умовно показники якості зерна поділяють на три групи: фізичні, біохімічні, технологічні. До фізичних належать натура, маса 1000 зерен, скловидність, вирівняність, колір і запах зерна та деякі ін. Під натурою розуміють масу певного об'єму зерна (частіше 1 л). Для зерна озимої пшениці вона коливається від 725 (іноді нижче) до 785 г/л. В комплексі натура характеризує зернину — її виповненість, шорохуватість, опушеність. Рівень базисної кондиції для натури зерна озимої пшениці становить 755 г/л. Натура може використовуватись як ознака, що вказує на борошномельні якості зерна. У випадку, коли натура не перевищує 750 г/л, зерно має занижений вихід борошна. Коли вона вища 750 г/л, то ця тенденція відсутня. Одночасно від натури залежать і технологічні властивості
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1351
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-10-2009, 04:50
2-10-2009, 04:50

Виведення бджолиних маток

Категорія: Сільське господарство

Технологія штучного виведення бджолиних маток полягає в тому, що пасічник втручається в життя сім'ї в певний момент, вміло використовуючи інстинкт бджолиної сім'ї — поновлення цілісності системи. Даний спосіб базується на відборі від кращих сімей племінного матеріалу і його передаванні на виховання іншій родині, в якій послаблено або розірвано зв'язок між бджолами і маткою. Способи штучного виведення бджолиних маток розрізняють за методами підготовки племінного матеріалу для виховання й принципом формування та використання сімей-виховательок. Методи підготовки племінного матеріалу такі: з перенесенням личинок; без перенесення личинок і комбіновані методи. За принципом формування сімей-виховательок розрізняють виведення маток при повному, неповному осиротінні сім'ї та комбіноване (застосування стартерів і фінішерів). Порівняно з природним штучне виведення має ряд переваг: планове одержання маток і в необхідній кількості, поліпшення спадкових ознак, збільшення виходу маток з розрахунку на одну бджолину сім'ю
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1212
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-10-2009, 10:42
1-10-2009, 10:42

Використання агровиробничого потенціалу земель та забезпечення сталого розвитку агро екосистем

Категорія: Сільське господарство

Україна має відносно високий аграрний ресурс. Доброякісні за своїми властивостями материнські породи у поєднанні з помірно теплим кліматом, спокійним рельєфом, трав’янистою рослинністю сприяли утворенню на території нашої держави родючих чорноземних ґрунтів (понад 65% ґрунтового покриву). Поряд із цим у північних, західних (зона Полісся) та гірських районах, у долинах рік, приморських районах Степу утворилися певні види і видозміни ґрунтів, які поступаються продуктивністю чорноземам. Проте, систематичні заходи, що відтворюють їхню родючість упродовж багатьох років забезпечували, хоча й повільне, але все ж підвищення потенціалу цих ґрунтів. Для прикладу можна взяти Полісся. Якщо в кінці 50?х - на початку 60?х років на бідних дерново-підзолистих ґрунтах одержували по 10-12 ц/га зернових із дуже малою питомою вагою пшениці, то в 1986?1990 роках ? по 27,6 ц/га, а озима пшениця становила понад 60% урожаю. Це стало можливим завдяки систематичному внесенню органічних і мінеральних добрив та вапнуванню. Звичайно, щ
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1971
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-09-2009, 18:14
21-09-2009, 18:14

Комплексне технічне забезпечення тваринництва. Машини і обладнання для комплексної механізації на фермах

Категорія: Сільське господарство

1. Молочно-товарні ферми 2. Ферми з вирощування та відгодівлі великої рогатої худоби 3.Свиноферми 4. Вівцеферми 5. Птахоферми Інтенсивний розвиток тваринництва і успішне виконання завдань щодо виробництва молока, м’яса, яєць та інших продуктів цієї галузі можливий за умови прискорення науково-технічного прогресу. Це потребує постійного і широкомасштабного здійснення технічного переоснащення виробництва, завершення комплексної механізації на основі використання науково обґрунтованої системи машин. Розробка таких систем передбачає подальший розвиток виробництва високоякісної продукції, підвищення продуктивності і покращення умов праці робітників, зайнятих у виробництві, економії матеріальних та енергетичних ресурсів, а також вирішення задач по охороні навколишнього середовища. Таких результатів можна досягти за рахунок: впровадження прогресивних технологій і технологічних процесів; розробки, виготовлення і поставки комплектів машин та обладнання для всього виробничого циклу, включаючи і засоби меха
^