Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 807
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-01-2011, 02:38
11-01-2011, 02:38

Амінокислотні резерви скелетних м‘язів білих щурів в умовах йодфторної недостатності

Категорія: Біологія

Йодна недостатність веде до виражених порушень функції щитовидної залози, якій, як і її гормонам належить ведуча роль в регуляції інтенсивності загального метаболізму та біоенергетичних реакцій клітини, адаптаційно-трофічних реакцій організму [3,4]. У людей і тварин, що постійно проживають в регіонах з йодним дефіцитом, знижений синтез тиреоїдних гормонів, що може проявлятися порушенням тиреоїдної регуляції метаболізму, в тому числі амінокислот і приводити до аномалій росту та розвитку людей, тварин, зниженню їх продуктивності та стійкості до захворювань і небажаних впливів довкілля [3, 4, 6]. Важливість вивчення йодного дефіциту та негативного його впливу підкреслюється ще й тим, що йод, як і гормони щитовидної залози незалежно один від одного стимулюють включення вільних амінокислот в біосинтез білка [1], порушення якого можливо в умовах недостатку цього мікроелементу. Метаболізм йоду в різній мірі пов′язаний з багатьма екологічними факторами, однак, знаходиться в тандемному взаємозв′язку з м
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1053
 • Автор: LOL
 • Дата: 10-01-2011, 21:41
10-01-2011, 21:41

Складові м’ясності туш свиней

Категорія: Біологія

Свинарству, як одній з найскороспіліших, економічно вигідних галузей тваринництва, приділяється значна увага у вирішенні питань збільшення виробництва м’яса на основі підвищення продуктивності існуючих порід свиней з використанням сучасних селекційно-генетичних досягнень. Свині за біологічними і фізіологічними особливостями є кращими продуцентами м’яса і жиру в порівнянні з іншими видами тварин, що зумовлено їх високою плодючістю, швидкостиглістю, високим забійним виходом. Свинина характеризується високою харчовою цінністю, оскільки вона містить менше неповноцінних, сполучнотканинних білків і значно переважає яловичину по вмісту незамінних поліненасичених жирних кислот і вітаміну В1 при практично рівній кількості інших незамінних факторів харчування. До цього ж в туші свині міститься кісток майже у два рази менше, ніж у туші великої рогатої худоби. Експериментальні дослідження по вивченню м’ясо-сальних якостей свиней великої білої породи проводилися на свинопоголів’ї ВАТ “Держплемзавод ім. Кірова” Запоріз
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2596
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-01-2011, 18:54
8-01-2011, 18:54

Основні завдання класифікації і систематики рослин (сучасна система рослинного світу). Загальна організація рослинної клітини

Категорія: Біологія

1. Основні завдання класифікації і систематики рослин (сучасна система рослинного світу) На Землі існує величезна різноманітність видів тварин і рослин. Кожний вид добре пристосований до умов існування. Наприкінці XVII — на початку XVIII ст. уявлення про різноманітність рослин і тварин надзвичайно розширилися. Натуралісти описували все нові і нові форми рослин і тварин. Назріла потреба систематизувати знання, розробити класифікацію рослинного і тваринного світу. Перші системи були примітивними: види описувались за абеткою; з погляду корисності чи шкідливості для людини; групувалися за довільними ознаками. Наприклад, у середньовічних "травниках" рослини поділяли на такі, що давали їстівні плоди, волокно або деревину; цибулинні рослини, запашні тощо. Зрозуміло, що такі штучні, вузько практичні класифікації не могли дати загального уявлення про всю різноманітність органічного світу. Відомий шведський натураліст К. Лінней (1707—1778), спираючись на досвід своїх попередників і численні факти, зав
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2265
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-01-2011, 21:19
6-01-2011, 21:19

Дослідження флори гори Рахово та її детальне вивчення

Категорія: Біологія

Вступ Куди б ми не пішли на лоно природи: чи то в ліс, чи на галявину, поле, скрізь нас привітно зустрічають усмішки рідної землі чарівні квіти. Їх кольори ввібрали всі барви веселки, утворюючи суцільний кольоровий килим. Функції рослин в житті людства незаперечні. Зокрема важливу роль відіграють трав'янисті рослини, що використовуються в різних галузях господарства: кулінарії, фармакології, косметології та ін. Об’єктом дослідження в даній роботі є гора Рахово. Предметом дослідження― флора цієї гори. Актуальність роботи полягає в тому. Що ми є свідками масового знищення рідкісних рослин. Кожної весни міста буквально засипані букетами, які продаються на всіх вулицях. Зникають цінні екземпляри раритетних рослин з Храму природи. А вони є неоціненним скарбом, дарунком Творця людині. Технічний прогрес призвів до кращого вивчення видового складу основних харчових, лікарських. Технічних, медоносних рослин у навколишній природі, вивчення особливостей їх зростання, поширення та орієнтованих запас
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1152
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-01-2011, 09:50
5-01-2011, 09:50

Радіочутливість живих систем та її модифікація

Категорія: Біологія

ПЛАН Вступ 1. Радіочутливість 2. Рівні радіочутливість 2. Рівні радіочутливості 3. Деякі фактори, що модифікують біологічні ефекти опромінення Список використаної літератури Вступ Всі живі організми мають власну радіочутливість - здатність реагувати у відповідь на подразнення, що викликанє поглинутою енергією іонізуючого випромінення. Радіочутливість частіше всього оцінюється за смертельною дією радіації. Різні біологічні об’єкти мають різний рівень радіочутливості. Наприклад, деякі найпростіші організми, бактерії, віруси здатні переносити величезні дози радіації 1000-10000 Гр (10000-1000000 Р) і при цьому зберігати свою життєдіяльність. У ссавців стійкість до іонізуючих випромінювань набагато менша. Аналліз нещасних випадків показує, що абсолютна смертельна доза для людини, це 600+/-100 Р, а безпосередні (найближчі) ефекти опромінення не розвиваються при дозах менших 100 Р короткочасового опромінення. Взагалі чутливість клітини до опромінення залежить від швидкості процесив обміну, що ві
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1380
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-01-2011, 19:50
2-01-2011, 19:50

Компоненти біогеоценозу: біотоп і біоценоз

Категорія: Біологія

ПЛАН 1. Поняття біогеоценозу, біотопу та біоценозу 2. Відмінність біогеоценозу від екосистеми 3. Особливості функціонування біоценозів, їх структура та види Список використаної літератури 1. Поняття біогеоценозу, біотопу та біоценозу Біогеоценоз - це сукупність на певному просторі земної поверхні однорідних природних явищ (атмосфери, ґрунту, кліматичних умов, рослинного, тваринного світу), поєднаних обміном речовин і енергії в єдиний природній комплекс. Отже, під біоценозом розуміють стійку систему сумісно існуючої біоти (автотрофних і гете­ротрофних організмів). Таким чином, біоценоз - це конкретна сукупність живих організмів на певному просторі суші або акваторії. Цей простір з конкретними умовами місцезростання і є біотопом. До складу біогеоценозу входять біотоп та біоценоз. Біотоп - однорідний за абіотичним факторами простір середовища, зайнятий біоценозом (тобто місце життя видів, організмів). Біоценоз - це конкретна сукупність живих організмів на певному просторі суші або акваторії, що назив
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1810
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-12-2010, 12:13
27-12-2010, 12:13

М’язи як частина опорно-рухової системи

Категорія: Біологія

Опорно-рухова система – комплекс кісток, хрящів, суглобів, зв’язок і м’язів, який дає опору тілу і забезпечує пересування в просторі, а також рух окремих частин тіла відносно один одного. У людини – близько 600 скелетних м’язів. Які дають змогу їй пересуватися у просторі – ходити, бігати, рухати окремі частини тіла; підтримувати рівновагу та певну позу тіла. Вони є місцем, де запасається глікоген. Скелетні м’язи містять специфічні рецептори м’язового чуття, які дають змогу контролювати положення тіла. Один з результатів м’язового скорочення є вироблення тіла. М’язи виконують захисну функцію – м’язи живота (органи черевної порожнини від зовнішніх факторів) та беруть участь у дихальних рухах – діафрагма, міжреберні м’язи. Основними фізіологічними функціями м’язів є збудливість і скоротливість. М’язи – це активна підсистема опорно-рухової системи. В організмі людини є три види м’язової тканини: поперечно-смугаста скелетна (посмугована), поперечно-смугаста серцева та гладенька (непосмугована). М’язи, що при
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2001
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-12-2010, 00:44
27-12-2010, 00:44

Флора заповідного урочища “Станіславівка” (Придністровське Покуття)

Категорія: Біологія

Зміст Вступ 1. Огляд літератури. 2. Фізико-географічна характеристика території досліджень 2.1 Географічне положення 2.2 Геологічна будова 2.3 Геоморфологія 2.4 Грунти 2.5 Водні ресурси 2.6 Клімат 2.7 Рослинний покрив 3. Методика, матеріали та об'єкти дослідження. 4. Результати та обговорення досліджень 4.1 Конспект флори 4.2 Систематичний аналіз флори 4.3 Еколого-ценотичний аналіз 4.4 Географічний аналіз 5. Біоекологічна характеристика флори 5.1 Біоекологічні особливості рідкісних видів рослин 5.2 Біоекологічні особливості лікарських, медоносних, кормових видів рослин. Висновки Література Виживання людства в техногенному періоді найчастіше пов'язане з можливостями вирішення проблем охорони й ощадливого використання природних ресурсів. Одним з основних ресурсів природи є флора. За своєю сутністю вона є наріжним каменем існування усього живого. Ощадливе природокористування неможливе без пізнання сутності об'єкта використання, у зв'язку з чим зростає роль флористики як науки про флору [
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 663
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-12-2010, 19:23
26-12-2010, 19:23

Обмін речовин і енергії в організмі

Категорія: Біологія

План 1. Процес живлення. 2. Основні поживні речовини. 3. Перетворення речовин і енергії в організмі. 4. Основний обмін. Обмін речовин – загальна властивість. Характерна для всіх живих організмів. Загальна суть обміну речовин, полягає в тому, що всі живі організми вилучають з навколишнього середовища різні органічні і неорганічні сполуки. В процесі історичного розвитку у кожного виду живих організмів виробився свій особливий тип обміну речовин за характером живлення і використання енергії в процесі обміну речовин всі організації поділено на дві групи. Перша група – автотрофи (гр. autos – сам, trophe – живити) – здатні синтезувати свої органічні речовини із простих неорганічних сполук. Для синтезуючих автотрофів належать усі зелені рослини, тобто організми, які мають хлорофіл. Друга група – гетеротрофи – для синтезу своїх органічних сполук використовують інші складні органічні сполуки, які служать джерелом енергії і будівельним матеріалом. До цих організмів відносяться тварини, гриби, деякі рослини, б
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1542
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-12-2010, 12:48
26-12-2010, 12:48

Вплив факторів зовнішнього середовища на мікроорганізми

Категорія: Біологія

Умови довкілля мають велике значення для життєдіяльності мік­роорганізмів. Чим сприятливіші вони, тим інтенсивніше розвиваю­ться мікроби, і навпаки. Надлишок або брак вологи, низька або ви­сока температура, освітлення, радіоактивне випромінювання, наяв­ність поживних речовин тощо зумовлюють відповідний темп розвитку мікробної клітини. Розвиваючись у певних умовах довкілля прокаріоти пристосовуються до них. Цим і пояснюється той факт, що в південних широтах бактерії можуть добре розвиватися при під­вищеній температурі, у північних — при пониженій, галофільні мік­роорганізми — у водоймищах з високим вмістом солей. Усі чинники зовнішнього середовища, які впливають на розви­ток прокаріотів, можна розподілити на три основні групи: фізичні, хімічні і біологічні. До фізичних факторів належать: волога, температура, концентрація розчинених речовин, світло та інші форми променевої енергії, радіохвилі, ультразвук. Серед хіміч­них чинників розрізняють рН середовища, отруйні речовини, кисень тощо. До біологічних на
^