Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2859
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-11-2010, 03:46
27-11-2010, 03:46

Лікарські рослини долини річки Бистриці Надвірнянської в середній течії

Категорія: Біологія

Зміст роботи Вступ 1. Методика та об'єкти дослідження. 2. Огляд літератури. 3. Фізико-географічна характеристика території досліджень. 3.1. Географічне положення. 3.2. Геологічна будова. 3.3. Геоморфологія. 3.4. Грунти. 3.5. Поверхневі води. 3.6. Клімат. 3.7. Рослинний світ. 3.8.Тваринний світ. 4. Тема: " Лікарські рослини долини річки Бистриці Надвірнянської в середній течії". 4.1.Флора долини річки Бистриці Надвірнянської. 4.2.Флора лікарських рослин. 4.3.Еколого-біологічні особливості та використання основних видів лікарських рослин. 4.4. Перспективи використання лікарських рослин. Висновки. Література. Додатки. ВСТУП. З часів появи на Землі людини життя її постійно звязане з рослинами, і цей зв'язок з часом не зменшується, недивлячись на всі досягнення розвитку науки і техніки. Вже на зорі свого розвитку людина змушена була набувати найпростіші біологічні знання і навички, щоб вміти відрізнити отруйні рслини від їстівних і лікарських. З часом все більш
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 0
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-11-2010, 06:58
24-11-2010, 06:58

Що таке тютюн?

Категорія: Біологія

Тютюн – це однорідна рослина пасльонових, висушені листки якої після спеціальної обробки подрібнюють і використовують для куріння. До складу листків тютюну входять нікотин, білки, вуглеводи, органічні кислоти, смоли й ефірні олії (олії надають тютюну характерного запаху). Основна особливість тютну, звдяки ікй він відрізняється од інших рослин родини пасльонових, - вміси нікотину. Нікотин – одна з найсильніших рослинних отрут, основна складова частина тютнового диму. У чистомум вигляді це безбарвна оліїста рідина неприємного запаху, гірка на смак. Вона добре розчиняється у воді, спирті, ефірі й легко проникає крізь слизові оболонки порожнини рота, бронхів, шлунка. Смертельна доза нікотину для людини – 50-75 мг (1 мг на кілограм маси тіла). Відомо, що кількість нікотину, який надходить із тютюнового диму в організм, становить приблизно 1/25 вмісту його в тютюні. Має значення, як часто роблять затяжки під час куріння. Якщо тютюн згоряє повільно, у дим переходить 20% ніоктину, а якщо швидко – понад 40%. Колі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1013
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-11-2010, 15:07
23-11-2010, 15:07

Селекція

Категорія: Біологія

План 1. Що таке селекція? 2. Селекція в рослинництві. 3. Селекція у тваринництві. 4. Селекція мікроорганізмів. Що таке селекція? Селекція займається створенням сортів і гібридів сільськогосподарських рослин, перші тварин, штамів мікроорганізмів і вивчає методи всього вище перерахованого. Селекцією також називають галузь сільськогосподарського виробництва, що займається виведенням порід тварин, сортів і гібридів різних культур. За допомогою селекції розробляються способи впливу на рослини й тварин. Це відбувається з метою зміни їхніх спадкових якостей у потрібному для людини напрямку. Селекція стала однією з форм еволюції рослинного й тваринного світу. Вона підпорядкована тим самим законам, що й еволюція видів у природі, однак природний добір тут частково замінений штучним. Теоретичною основою селекції є генетика, що розробляє закономірності спадковості й мінливості організмів. Використовуючи еволюційну теорію Чарлза Дарвіна, закони Грегора Менделя, вчення про чисті лінії й мутації, вчені змогли роз
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2584
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-11-2010, 02:05
21-11-2010, 02:05

Система обробітку ґрунту

Категорія: Біологія

Важливим елементом системи землеробства є система обробітку ґрунту. Значення механічного обробітку ґрунту зумовлене дією на всі його властивості та наявність у ньому земних факторів життя рослин, які визначають родючість. Неправильно проведений обробіток ґрунту завдає йому значної шкоди, знижуючи потенційну й ефективну родючість. Спостереженнями вчених встановлено рівні впливу на врожайність вирощуваних культур агротехнічних заходів при сумісному їх застосуванні: удобрення ґрунту — 50, обробіток — 20, сорти — 10, захист від шкідливих організмів — 20%. Не випадково відомий вчений-землероб Стебут І.А. наголошував: "Земля — то наша Батьківщина. Обробляти землю — значить служити Батьківщині." Запобігти помилкам в обробітку ґрунту можна знанням ви5кладених нижче його наукових основ, урахування яких забезпечує виконання поставлених перед ним завдань. По-перше, обробітком регулюють фізичний стан ґрунту, оптимальними, нормативними параметрами якого залежно від гранулометричного складу є щільність 1,1–1,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1082
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-11-2010, 04:23
20-11-2010, 04:23

Орнітофауна Войнилівської височини

Категорія: Біологія

Зміст. Вступ. 1. Фізико-географічна характеристика району дослідження а) Рельєф б) Кліматичні умови в) Рослинний світ рослин і тварин 2. Об’єкти і методи дослідження. 3. Фауна населення птахів височини. 3.1. Видовий список орнітофауни Войнилівської височини 3.2. Чисельність і розселення 3.3. Екологія представників орнітофауни Войнилівської височини. Висновок. Література. Додатки. Родина жайворонкових. По сьогоднішнім даним в систематиці птахів, родина жайворонкових, як правило, відкриває ряд, родини співучих горобцевих, які мешкають на території нової держави. Це відносно невелика родина, нараховуючи близько 76-78 не великих (з горобця) відносно близьких і однотипних по морфологічному, так і екологічному обліку видів. Всі жайворонки – мешканці відкритих, в першу чергу степових, лугових, лісостепових і півпустинних просторів. Справжніх лісових жайворонків не існує. Сучасна систематика виділяє близько 13-ти видів цих птахів. Найбільше число видів цих птахів характерне для Африки. В зв’яз
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1552
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-11-2010, 04:11
17-11-2010, 04:11

Теорія О.І.Опаріна про походження життя на Землі

Категорія: Біологія

ПЛАН 1. Теорія О.І.Опаріна про походження життя на Землі – одна з найпоширеніших в науці 2. Основні етапи походження життя на землі за О.І.Опаріним. Висновок Список використаної літератури 1. Теорія О.І.Опаріна про походження життя на Землі – одна з найпоширеніших в науці Найбільш аргументована теорія походження життя на Землі розроблена російським ученим О. І. Опаріним та англійським — Д. Холдейном. Вона грунтується на тому, що до складу первинної атмосфери входили Н2О, СО2, CO, H2S, NH3, CH4 та інші речовини і температура її була високою. Коли температура поверхні Землі стала нижчою за 100°С, пішли зливи. Вода заповнювала западини поверхні землі, утворювались моря й океани, в яких розчинялися різні речовини атмосфери. Досить висока температура води первісного океану і значна концентрація перелічених вище сполук були сприятливими для синтезу складних високомолекулярних органічних речовин. У синтезі цих речовин важливу роль відігравали енергія електричних розрядів, ультрафіолетове випромінювання т
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1215
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-11-2010, 16:50
16-11-2010, 16:50

Шпак (Sturnus vulgaris)

Категорія: Біологія

ШПАК (Sturnus vulgaris) невеликий птах довжина якої близько 230 мм, а вага 75 р. Тіло в птаха масивне, шия коротка, отчого птах здається трохи важкій й незграбний. Чотирипалі порівняно довгі ноги товстими й сильними, постаченими більшими вигнутими пазурами. Гострий дзьоб тонкий і довгий, злегка вигнутий униз. Хвіст короткий, майже прямий на кінці. Оперення дорослої недавно полинялого птаха чорне з яскравим металевим відливом. На загальному чорному тлі контрастно виділяються білі плями, більші на тілі й на надкрилах і дрібні на голові. Металевий відлив неоднорідний. Голова, область вух і горла відливають фіолетовим цвітом, спина й поперек - зеленим, черево - фіолетово-синім. Тому птах, особливо в променях сонця, переливається дуже гарними «холодними» квітами спектра. До весни металевий відлив блякне, а білі плями зменшуються або зовсім зникають. Молоді птахи одноманітні темно-бурі. Розповсюджено звичайного шпака в Європі (до півночі до полярного кола), на південно-заході Сибіру (до сходу до Байкалу), у Сер
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1058
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-11-2010, 17:53
15-11-2010, 17:53

Функція листків, види листків, будова

Категорія: Біологія

План 1. Функція листів. 2. Види листків їх морфологічні будова. 1.1. Листок – обмежений у рості бічний виріст пагона. Функція листка – фотосинтез випаровування води (транс по) газообмін. Крім цих основних функцій у результаті ідіоактації до різних умов існування листки, видозмінюючись, можуть нагромаджувати поживні речовини (цибуля, капуста), вода (алое) захищати рослину від поїдання тваринами (комочки кактуса і барбарису), здійснювати вегетативне розмноження (бегонія, фіалка), ловити і перетравлювати комах, (росичка, непентіс (рухати і закріплювати слабкі стебла (вушка гороху, вини), видаляти продукти речовин під час листопаду у дерев і кущів). 1.2. Крім фотосинтезу і обміну в листках відбувається процес транспірації – випаровувати води. Основну роль у випаровуванні виконують продихи, частково в цьому процесі бере участь і вся поверхня мийка. Тому розрізняють транспірацію проходу і кутикулярну – крізь поверхні кутикули, яка вкриває епідерміс листка. Кутикулярна трансляція значно менша за продихову; у
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1163
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-11-2010, 09:40
15-11-2010, 09:40

З історії розвитку мікробіології

Категорія: Біологія

Мікробіологія порівняно молода наука. Вона зародилася наприкінці XVII ст. Тоді вже було зроблено великі географічні відкриття, розви­нулось мореплавство, торгівля, почалось інтенсивне вивчення рос­линного і тваринного світу Америки, Австралії, Центральної Афри­ки, Індії та інших маловідомих на той час країн. Все це сприяло роз­виткові природничих наук. Великих успіхів досягай і такі галузі знань, як механіка, оптика. Практична потреба в знаряддях та інструментах (зокрема оптич­них) для мореплавства, астрономічних спостережень тощо дала по­штовх до розробки і удосконалення конструкцій різних оптичних приладів. У 1590 р. в Голландії в м. Міддельбурзі шліфувальники скла брати Ганс і Захарій Янсени сконструювали прилад зі збільшу­вальних скелець, а в 1610р. Г. Галілей виготовив перший мікроскоп. У 1619 р. з'явився дволінзовий мікроскоп голландського фізика Кор-нелія Дреббеля. Так було винайдено прототип сучасного світлового мікроскопа. Якщо вважати, що мікробіологія виникла тоді, коли людина вперше побачила і
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1476
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-11-2010, 18:36
14-11-2010, 18:36

Обмін білків. Вітаміни

Категорія: Біологія

Білки. Обмін білків. Білки, або протеїни, становлять 50—80 % усіх органічних речовин клітини, вони входять до складу міжклітинної рідини, лімфи, плазми крові. Всі види білків мають високу молекулярну масу, яка в окремих випадках досягає 1,5 млн у. о. (умовних одиниць). Всі білки — полімери, мономерами яких е амінокислоти. До складу білків входить близько 20 різних амінокислот. Загальна формула амінокислот де Д — радикал, який може бути циклічною або ланцюговою сполукою. Амінна — NH2 (основна) і карбоксильна — СООН (кислотна) групи визначають амфотерність амінокислот, забезпечують буферність їх розчинів і можливість сполучення їх у довгі ланцюги. Зв'язок між аміногрупою однієї молекули кислоти і карбоксильною групою іншої (виникає в разі відщеплення води) називають пептидним (позначено стрілкою): Довгий ланцюг з амінокислотних залишків, сполучених пептидними зв'язками (поліпептид), є первинною структурою білка. У цьому ланцюзі різні амінокислоти можуть комбінуватися порізному. Послідовність розміщенн
^