Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 939
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-10-2010, 05:58
26-10-2010, 05:58

Лікарські рослини та їх застосування (Валер`яна лікарська, Конвалія звичайна, Звіробій звичайний)

Категорія: Біологія

Валеріана лікарська ValenanaofficinalisL. Багаторічна трав'яниста рослина з коротким товстим корене­вищем, густо вкритим численними бурувато-жовтнми коренями. Стеб­ло пряме, циліндричне, борознисте, всередині порожнє (дудчасте), заввишки 0,7—1,5 м, вгорі розгалужене. Листки непарнопірчасті, розсічені, супротивні, при корені — черешкові, верхні — сидячі. Квіт­ки дрібні, блідо-рожеві або блідо-фіолетові, пахучі, зібрані півзон­тиками на верхівках стебел і бічних гілок. Плід — дрібна довгасто-яйцевидна сім'янка. Цвіте у червні-липні. Росте на будь-яких грантах у різних районах, але переважно у вологих місцях, на лісових галявинах, у чагарниках, понад річка­ми, на болотяних луках, в ярах, на схилах гір і в горах, на суб­альпійських луках. Райони поширення — всюди на території СРСР, крім Крайньої Півночі і районів пустелі Середньої Азії. Основні райони збирання і заготівлі — Україна (Полісся Лісо­степ, Карпати), Молдавія, Кавказ, Воронезька і Ростовська об­ласті, Краснодарський край. Культивують її у б
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3648
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-10-2010, 03:20
26-10-2010, 03:20

Фітогормони

Категорія: Біологія

ЗМІСТ ВСТУП .5 ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ…………………………………… 6 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ РОЗДІЛ 1. Ауксини 1.1.Загальні відомості…………………………………… …….8 1.2.Методи аналізу індольних ауксинів……………… ………9 1.3.Біосинтез ІОК і її окислювальний розпад………… …….10 1.4.Транспорт ІОК і спектр її біологічної дії…………………14 РОЗДІЛ 2. Цитокініни 2.1.Загальні відомості……………………………………….….15 2.2.Методи аналізу цитокінінів……………………………… 16 2.3.Метаболізм цитокінінів……………………………………18 2.3.1.Вільні і зв’язані форми цитокінінів…………………… 19 2.3.2.Біосинтез і розпад цитокінінів………………………… 21 2.3.3.Транспорт цитокінінів і спектр їх біологічної дії…… 23 РОЗДІЛ 3. Абсцизини 3.1.Загальні відомості………………………………………….24 3.2.Методи аналізу абсцизинів……………………………… .25 3.3.Метаболізм абсцизинів…………………………………….26 3.4.Біосинтез та інактивація АБК…………………………… 28 3.5.Спектр біологічної дії…………………………………… 31 РОЗДІЛ 4. Механізм дії фітогормонів………………………………….33 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 35 Перелік умовних скорочень: АБК – абсцизова к
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1099
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-10-2010, 00:56
25-10-2010, 00:56

Популяція і мікроеволюція

Категорія: Біологія

ПЛАН 1. ПОНЯТТЯ ПОПУЛЯЦІЇ 2. ІЄРАРХІЯ ПОПУЛЯЦІЙ 3. МІКРОЕВОЛЮЦІЯ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. ПОНЯТТЯ ПОПУЛЯЦІЇ Сучасні уявлення про біологічну популяцію формувалися впродовж століть. Уже в працях шведського природознавця К.Ліннея (1707-1778) бачимо роздуми про рівновагу в природі, основою якої є народжуваність і смертність організмів. Ідею ролі перенаселення, яке може стати причи­ною катастрофічної смертності організмів, висунув Буффон (1749 р.), а згодом її розвинув Брюкнер (1767 р.). Еволюційна концепція Ч.Дарвіна (1858 р.) ґрунтується на ідеї популяції і явищ, що в ній відбуваються. Розвиток популяційної екології сьогодні пов'язаний із новими теорія­ми флуктуацій, генетичними і біогеоценотичними особливостями роз­витку популяцій, вивченням їх енергетичного потенціалу. Термін популяція як екологічне поняття став широко відомим лише в повоєнний період. Цей повсюдно вживаний термін має, на що звертає увагу польський еколог П.Троян, формальний, конкретний і теоретич­ний характер. Формальна дефі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1013
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-10-2010, 00:22
25-10-2010, 00:22

Роль білків в організмі

Категорія: Біологія

Функції білків в організмі різноманітні. Вони значною мірою обумовлені складністю і розмаїтістю форм і складу самих білків. Білки - незамінний будівельний матеріал. Однієї з найважливіших функцій білкових молекул є пластична. Усі клітинні мембрани містять білок, роль якого тут різноманітна. Кількість білка в мембранах складає більш половини маси. Багато білків мають скорочувальну функцію. Це насамперед білки актин і міозин, що входять у м'язові волокна вищих організмів. М'язові волокна - миофибриллы - являють собою довгі тонкі нитки, що складаються з рівнобіжних більш тонких м'язових ниток, оточених внутрішньоклітинною рідиною. У ній розчинені аденозинтрифосфорная кислота (АТФ), необхідна для здійснення скорочення, глікоген - живильна речовина, неорганічні солі і багато інших речовин, зокрема кальцій. Велика роль білків у транспорті речовин в організмі. Маючи різні функціональні групи і складну будівлю макромолекули, білки зв'язують і переносять зі струмом крові багато з'єднань. Це насамперед гемоглоб
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 416
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2010, 13:37
23-10-2010, 13:37

Орган, система органів

Категорія: Біологія

ПЛАН 1. Визначення, що таке орган. 2. Принципи будови органів. 3. Загальна характеристика системи органів. ПОНЯТТЯ ПРО ОРГАН, СИСТЕМУ ОРГАНІВ ТА ОРГАНІЗМ Під час еволюційного розвитку багатоклітинних тварин відбу­ваються якісні та кількісні зміни тканин, внаслідок чого утворю­ються органи, які е морфологічно оформленою і функціонально спе­ціалізованою частиною організму. До складу органа (гр. organon — знаряддя) завжди входить кілька тканин, які утворюють складну структуру, що має певну функцію. Усі сформовані і нормально розвинені органи хребетних тварин і людини побудовані за єдиним планом. Вони складаються з опорної тканини—строми, яка, як правило, представлена кількома різновидами сполучної тканини, та паренхіми, що виконує основну функцію органа. Таким чином, строма та паренхіма — це дві групи тканин, об'єднаних для виконання певних функцій. Зовні орган обов'язково вкритий оболонкою різної будови. Розрізняють органи постійні і тимчасові, прогресивні та регре­сивні. Постійними, або дефінітивн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3234
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2010, 13:31
23-10-2010, 13:31

Рослинництво

Категорія: Біологія

ПЛАН 1. Рослинництво - наука і галузь сільськогосподарського виробництва. Класифікація та походження культурних рослин. 2. Загальна характеристика хлібних злаків. 3. Господарське значення і класифікація пшениць. 4. Біологія та агротехніка озимої пшениці. 5. Біологічні особливості та агротехніка ярого ячменю. 6. Біологія та агротехніка кукурудзи. 7. Загальна ботанічна характеристика зернобобових культур. 8. Господарське значення, біологія та агротехніка гороху. 9. Загальна ботанічна характеристика коренеплодів на прикладі цукрового буряка. 10. Біологічні особливості та агротехніка цукрових буряків. 11. Народногосподарське значення і біологія картоплі. 12. Агротехніка вирощування картоплі. Рослинництво - наука і галузь сільськогосподарського виробництва. Класифікація та походження культурних рослин Рослинництво - наука, що вивчає культурні рослини, різноманітність їх форм і сортів, особливості біології та найдоцільніші прийоми вирощування з метою отримання високих і стабільних урожаїв. Рослин
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 976
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-10-2010, 03:34
20-10-2010, 03:34

Віруси – неклітинні форми життя

Категорія: Біологія

Основними формами життя на Землі є організми клітинної будови. Цей тип організації характерний для всіх видів живих істот, за винятком вірусів, які розглядають як неклітинні форми життя. Віруси настільки малі, що лише в кілька разів перевищують розміри великих молекул білків. Віруси мають розміри 10—275 нм. їх можна побачити лише під електронним мікроскопом. Вони легко проходять крізь пори спеціальних фільтрів, що затримують усі бактерії і клітини багатоклітинних організмів. Віруси були відкриті у 1892 р. російським фізіологом рослин і мікробіологом Д. І. Івановським під час вивчення хвороби тютюну. Віруси — збудники багатьох хвороб рослин і тварин. Вірусними хворобами людини є кір, грип, гепатит А (хвороба Боткіна), поліомієліт (дитячий параліч), сказ, віспа тощо. Під електронним мікроскопом різні види вірусів мають форму паличок або кульок. Окрема вірусна часточка складається з молекули нуклеїнової кислоти (ДНК або РНК), скрученої в клубок, і молекул білка, розміщених у вигляді своєрідної оболонки
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 423
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-10-2010, 15:25
19-10-2010, 15:25

Хронічний обструктивний бронхіт. Типові клінічні прояви. Методи діагностики. Організація догляду за хворими

Категорія: Біологія

Хронічний обструктивний бронхіт – це дифузне, прогресуюче нейтрофільне запалення бронхів, пов’язане з тривалим подразненням повітряносних шляхів шкідливими агентами, характеризується перебудовою секреторного апарату слизової оболонки, склеротичними змінами в глибоких шарах бронхіальної стінки і перібронхіальної тканини, супроводжується гіперсекрецією слизі, порушенням очищувальної і захисної функції мукоциліарного апарату бронхів, проявляється постійним, або періодичним кашлем з виділенням харкотиння не менше 3 місяців в році на протязі останніх 2 літ, з повторним спалахом запального процесу в бронхах, що призводить до стійких обструктивних порушень вентиляції і формування легеневого серця. Клінічні критерії обструктивного бронхіту (по Вотчалу Б.Е.) Про порушення бронхіальної прохідності свідчать наступні ознаки: 1. Поява задишки, переважно експіраторного характеру при фізичному навантаженні і при виході з теплого приміщення на холод. 2. Виділення харкотиння після тривалого і виснажливого кашлю. 3. На
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1430
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-10-2010, 14:07
18-10-2010, 14:07

Розвиток життя на землі

Категорія: Біологія

Поділ історії Землі на ери і періоди. В історії Землі виділяють п'ять ер (табл. 1); тривалість кожної з них — десятки і навіть сотні мільйонів років. Ери поділяють на періоди. Вік і тривалість ер і періодів визначені за допомогою "уранового годинника", тобто за розпадом радіоактивних елементів у пробах гірських порід. Цей процес відбувається зі сталою швидкістю, незалежно від жодних умов. Встановлено, що через кожні 100 млн. років з 1 кг урану залишається 985 г й утворюється 13 г свинцю і 2 г гелію. За співвідношенням мас цих елементів можна визначити вік гірської породи. Походження життя на Землі. Найбільш аргументована теорія походження життя на Землі розроблена російським ученим О. І. Опаріним та англійським — Д. Холдейном. Вона ґрунтується на тому, що до складу первинної атмосфери входили Н2О, СО2, CO, H2S, NH3, CH4 та інші речовини і температура її була високою. Коли температура поверхні Землі стала нижчою за 100 °С, пішли зливи. Вода заповнювала западини поверхні землі, утворювались мор
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1599
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-10-2010, 02:33
18-10-2010, 02:33

Загальна характеристика грибів. Основні представники вищих грибів, їх біологія та значення

Категорія: Біологія

1. Загальна характеристика грибів Гриби — група гетеротрофних організмів, які не містять хлорофілу. Гриби об'єднують в окрему систематичну групу — царство (поряд з царствами тварин і рослин). Це одноклітинні й багатоклітинні організми. Нині систематики налічують понад 100 тис. видів грибів. Гриби займають проміжне положення між тваринами і рослинами, оскільки характеризуються низкою ознак, що роблять їх подібними, з одного боку, до тварин (в оболонці є хітин, запас поживних речовин у вигляді глікогену, в результаті обміну речовин утворюється сечовина), а з іншого — до рослин (необмежений ріст, адсорбтивний тип живлення, тобто всмоктування). Грибисапрофіти живляться органічними речовинами відмерлих організмів, а грибипаразити можуть жити на рослинах, тваринах і людині. Є також перехідні форми грибів (трутовики), які частину свого життя існують як сапрофіти, а іншу частину — як паразити. Грибисапрофіти живуть на опалому листі, деревині та перегної. Багато видів грибів живуть у симбіозі з водоростями і вищ
^