Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1659
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-10-2010, 15:06
17-10-2010, 15:06

Вірусологія і проблеми практики

Категорія: Біологія

План: 1. Вступ 2. Місце вірусів у біосфері. Еволюційне походження Будова і властивості Класифікація 3. Бактеріофаги. Відкриття Будова Життєвий цикл бактеріофагів Лікування 4. Проблеми раку Онкогенна дія вірусів Механізм дії онкогенних вірусів, що трансформує, на клітину 5. Трансідукція 6. Віруси тваринною, рослин і людини 7. Інтерферон Клінічне використання інтерферону і його продуктів 8. СНІД Як відбувається зараження Заходи профілактики 9. Особливості еволюції вірусів на сучасному етапі Вплив зовнішнього середовища Наслідки масового застосування пестицидів 10. Список літератури 1. Вступ. Захворювання рослин, тварин і людини, вірусна природа яких у даний час установлена, у протягом багатьох сторіч завдавали шкоди господарству і шкода здоров'ю людини. Хоча багато з цих хвороб були описані, але спроби встановити їхню причину і виявити збудник залишались безуспішними. У результаті спостережень Д.И.Ивановский і В.В.Половцев уперше висловили припущення, що хвороба
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3641
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-10-2010, 02:31
17-10-2010, 02:31

Спостереження – ведучий метод методики викладання природознавства

Категорія: Біологія

ПЛАН 1. Значення спостережень для учнів початкових класів у пізнанні навколишнього середовища. 2. Види спостережень. 3. Особливості проведення спостережень в 1-4 класах курсу “Я і Україна”. О.Я. Герд один із засновників методичної систем викладання природознавства відмітив, що реальні знання одержані людством шляхом спостережень, порівнянь; дослідів, а ніяк не читанням статей. Ось чому спостереження є одним з основних методів придбання природничих знань в початкових класах. Спостереження – це безпосереднє сприйняття учнями об’єктів живої і неживої природи з метою формування правильних уявлень і понять, умінь і навиків. Спостереження дозволяють сформувати конкретні і образні уявлення і поняття про навколишню дійсність і на цій основі розвивати логічне мислення усну і писемну мову молодших школярів. По-друге сприяють формуванню основ наукового світогляду переконують дітей в постійній зміні і розвитку природних явищ, їх взаємозв’язку і закономірності всього, що відбувається в природі, матеріальності світ
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 531
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-10-2010, 07:41
16-10-2010, 07:41

Вітамін D

Категорія: Біологія

Вітамін D, або антирахітичний вітамін найчастіше асоціюється з синтезом кальцію і фосфору в організмі. Друга, наукова, назва цього вітаміну – кальциферол. Всього є два основні типи кальциферолів: ергокальциферол, або D2 і холекальциферол, або D3. Останній є найважливішим представником групи, що відноситься до вітаміну D. Вітамін D може прибувати в організм через харчові продукти. Але більша частина кальциферолу утворюється в шкірі, під дією ультрафіолетового проміння. D належить до групи вітамінів, що синтезуються із своїх попередників –провітамінів. В даному випадку, це речовини ергостерин і 7-дегідрохолестерин. Ергостерин міститься в продуктах рослинного походження і, разом з їжею, надходить в організм. 7-Дегідрохолестерин входить до складу ліпідів шкіри тварин і людей, отже існує в організмі з самого народження. Під дією сонячних променів, ергостерин і 7-дегідрохолестерин перетворюються в відповідно ерго- і холекальциферол. Дехто називає вітамін D “сонячним вітаміном”. Основне завдання молекул цього
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 653
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-10-2010, 02:12
16-10-2010, 02:12

Ентропійний і негентропійний принципи інформації в біології

Категорія: Біологія

Напрямок мимовільного протікання хімічних реакцій у живий та неживій матерії визначається сукупною дією двох факторів: переходу системи у стан з найменшою внутрішньою енергією і тенденцією, яка пов’язана з досягненням найбільш можливого стану. Макроскопічний стан системи тим ймовірніший, чим більшою кількістю мікроскопічних станів вона може здійснюватись. Зазвичай кількість мікроскопічних станів, яка відповідає певному макроскопічному, дуже велика і визначається не можливістю здійснення цього макростану, а величиною, пропорційною її логарифму. Ця величина називається ентропією і є однією з термодинамічних величин (внутрішня енергія, ентальпія, ентропія і енергія Гіббса), за допомогою яких можна виразити кількісно два вище зазначених фактори [1,2]. Кожна жива клітина уподібнюється найскладнішому хімічному заводу. Управління процесами клітин-заводів здійснюється завдяки колосальним генетично фіксованим інформаційним потокам. Інформація, яка міститься в біологічних об’єктах, є такою великою, що може досягати
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1439
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-10-2010, 18:54
15-10-2010, 18:54

Сучасна номенклатура та класифікація мікроорганізмів

Категорія: Біологія

ПЛАН 1. Існуючі підходи щодо класифікації мікроорганізмів 2. Види наукової класифікації мікроорганізмів 3. Використана література 1. Існуючі підходи щодо класифікації мікроорганізмів Одну з найскладніших проблем сучасної мікробіології становить питання щодо походження та еволюції мікроорганізмів, місце яких у системі живих істот ще досі остаточно не з'ясовано. У сучасних класифікаціях бактерій виразно простежується два основні напрями. В основу першого покладено ідею побудови єдиної системи, яка б об'єктивно відображала спорідненість між різними групами прокаріотів і історію їхнього еволюційного розвитку. Дру­гий напрям на перший план висуває практичні цілі, суть яких поля­гає в тому, щоб класифікація бактерій насамперед якнайкраще слу­гувала їхній ідентифікації, тобто з'ясуванню належності мікроорганізма до певного таксона. Для ознайомлення із сучасним станом розвитку систематики прокаріотів не зайвим буде визначити термінологію, якою користу­ються (за Г.О.Заварзіним, 1974): · систематика — теорі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1305
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-10-2010, 09:51
15-10-2010, 09:51

Мікроеволюція. Фактори еволюції. Видоутворення. Природний добір. Макроеволюція, її напрямки

Категорія: Біологія

Мета: - сформувати в учнів поняття про мікроеволюцію, вид, критерії виду, популяції, адаптацію, макроеволюцію, дивергенцію; - ознайомити з елементарними факторами еволюції; - охарактеризувати форми боротьби за існування як фактори еволюції видів у природі; - з'ясувати творчу роль природного добору; показати природний добір як головну рушійну силу еволюції; - пояснити виникнення пристосувань; - розкрити відносний характер пристосованості як результат природного добору. Обладнання: гербарій рослин, таблиці - "Форми боротьби за існування", "Природний добір". Тип уроку: _ Структура уроку І. Вивчення нового матеріалу. 1. Вид - основна паксономічна одиниця. 2. Сучасні критерії виду. 3. Популяція - одиниця виду та еволюції. 4. Елементарні фактори мікроеволюції. 5. Способи видоутворення. 6. Природний добір, його суть і форми. 7. Боротьби за існування та її форми. 8. Макроеволюція і її фактори. 9. Докази макроеволюції. 10. Шляхи реалізації еволюції. ІІ. Закріплення вивченог
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 908
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-10-2010, 07:51
15-10-2010, 07:51

Теорії походження біосфери та її еволюція

Категорія: Біологія

Зміст : 1. Походження життя – творіння або абіогенний синтез . 2. « Живе від живого !» 3. Життя – вічне явище . 4. Розвиток життя та програмування . 5. Що це за система . 6. Подвійне керування . 7. Чи правий Дарвін та його теорія ? 8. Спонтанні мутації – двигун еволюції чи помилки « програми » ? 9. Стрибки еволюції та онтогенез . 10.Еволюція—експеримент супермозку . 11.Роль людини у еволюції . 12.Два шляхи розвитку . 13.Майбутнє людства яке воно ? Епіграф: На початку Бог створив небо та землю . А земля була над безоднею , і Дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог : « Хай станеться світло !» І сталося світло . І сказав Бог : « Нехай вода вироїть дрібні істоти , душу живу , і птаство що літає над землею під небесною твердю» . Перша книга Мойсеєва«Буття». Поки що не відомо , чи дійсно так народилося життя на нашій планеті чи ні , але зрозуміло на данному етапі одне : життя не могло самозародитися само . Взагалі проблема походження життя на Землі до цього час
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 792
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-10-2010, 03:35
14-10-2010, 03:35

Слуховий аналізатор. Дія шуму на людину

Категорія: Біологія

Слух — вид чутливості, що забезпечує сприйняття звукових коливань. Його значення неоціненне в психічному розвитку повноцінної особистості. Завдяки слуху пізнається звукова частина навколишнього середовища, пізнаються звуки природи. Без звуку неможливі звукові, мовні спілкування між людьми, людьми і тваринами, людьми і природою, без нього не могли з'явитися й музичні твори. Гострота слуху у людей неоднакова. У одних вона знижена або нормальна, в інших підвищена. Бувають люди з абсолютним слухом. Вони здатні визначати на слух висоту заданого тону. Музичний слух дає змогу точно визначати інтервали між звуками різної висоти, пізнавати мелодії. Особи з музичним слухом характеризуються почуттям ритму, вміють точно повторити заданий тон, музичну фразу. Користуючись слухом, люди можуть визначати напрям звуку і за ним — його джерело. Ця властивість дає змогу орієнтуватися в просторі на місцевості, розрізняти, хто саме говорить серед кількох присутніх. Слух разом з іншими видами чутливості (зором) попереджає п
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1965
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-10-2010, 06:04
13-10-2010, 06:04

Клас павукоподібні

Категорія: Біологія

Павукоподібних відомо близько 25 тис. видів. Ці чле­нистоногі пристосовані до життя на суходолі. Для них характерні органи повітряного дихання. Типовим пред­ставником класу павукоподібних є павук-хрестовик, на прикладі якого розглянемо характеристику даного класу (рис. 87). Тіло павука різко поділене на головогруди і черевце (заокруглене у самок і більш видовжене у самців). Харак­терною особливістю павука-хрестовика, як і інших пред­ставників класу, є те, що головогруди і черевце не розчле­новані і з'єднані вузьким коротким стебельцем. Черевце значно більше за головогруди. Зовні тіло павука вкрите хітинізованою кутикулою, під якою знаходиться гіподерма клітинної будови, її похід­ні — павутинні і отруйні залози. Отруйні залози павука-хрестовика розташовані в основі верхніх щелеп. Характерною рисою павукоподібних є наявність шести пар кінцівок. Із них дві перші пари — верхні щелепи і ногощупальця — пристосовані до захоплення і подріб­нення їжі. Решта (чотири пари) виконують функції пере­сування — це ходил
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 441
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-10-2010, 09:12
12-10-2010, 09:12

Черевний (Typhus abdominalis) і паратифус (paratyphus abdominalis)

Категорія: Біологія

Тифи, група інфекційних захворювань, викликуваних різними збудниками: висипний тиф, поворотний, черевний і паратифи. Назва цих захворювань походить від грец. — тифос, тобто дим, туман, чад, бо вони перебігають з гарячкою і затьмареною свідомістю. Черевний (Typhus abdominalis) і паратифус (paratyphus abdominalis) належать до групи гострих кишкових інфекціних захворювань, які за етіологією, клінічним перебігом та епідеміологічними особливостями мають багато спільного. Черевний тиф викликають сальмонели, яку відкрив Еберт 1880. Хвороба існує здавна, але в окрему нозологічну одиницю була виділена лише 1920. Вона передається або через контакти здорових людей з хворими або через заражену сальмонелями тифу воду і харч. продукти. Велику ролю в розповсюдженні Ч. т. відограють мухи і комунальна невпорядкованість населених місць. Контактні захворювання на черевний тиф в Україні постійно виявлялися у формі спорадичних випадків. Великих вибухів вони не давали, а водні і харч. епідемії були завжди значні. У 19 в. ста
^