Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4336
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-01-2011, 00:07
19-01-2011, 00:07

Вуглець і вуглецеві матеріали

Категорія: Хімія

Вуглець у вигляді сажі, деревного і кам'яного вугілля відомий із глибокої давнини. Вуглець складає приблизно 0,5 % від маси земної кори (~1·1017 т). Кругооберт вуглецю, як і будь-якого іншого елемента, відбувається за великим і малим циклами. Великий (геологічний) кругооберт пов'язаний з хімічним вивітрюванням вуглецю літосфери і виносом в океан карбонатів вивержених порід з подальшим метаморфізмом і виділенням вуглекислоти у атмосферу. Біологічний кругооберт вуглецю пов'язаний з життєдіяльністю організмів. Вуглець, що міститься у вигляді СО2 в атмосфері (23,5·1011 т), служить сировиною для фотосинтезу рослин. Частина вуглецю у вигляді СО2 повертається в атмосферу при розкладанні рослин, а інша частина накопичується у вигляді мертвої органіки, наприклад покладів вугілля і торфу -- продуктів процесу фотосинтезу рослин минулих геологічних епох. Основна маса вуглецю акумульована в карбонатних відкладах дна океану (1,3·1016 т), кристалічних породах (1,0·1016 т), кам'яному вугіллі і нафті (3,4·1015 т). Саме ц
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1718
 • Автор: LOL
 • Дата: 22-12-2010, 06:24
22-12-2010, 06:24

Цинк

Категорія: Хімія

План 1 Загальна характеристика елемента 2 Трохи історії. 3 Металевий цинк. 4 Сплави цинку. 5 Сполуки Цинку. 6. Біологічна роль Цинку ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕМЕНТА Елемент Цинк (Zn) у таблиці Менделєєва має порядковий номер 30. Він знаходиться в IV періоді II групи Атомна вага — 65.37 Електронна конфігура­ція 1s22s22p63s23p63d104s2. Цинк являє собою синювато-білий метал, що плавиться при 419 °С, а при 913 °С перетворюється на пару: густина його дорівнює 7,14 г/см3 У нормальних умовах цинк досить крихкий, але при 100-110 °С він добре гнеться й прокочується в лис­ти. При звичайній температурі на повітрі цинк вкривається тонким шаром оксиду або основного карбонату, який вберігає його від подальшого окиснювання Вода майже не діє на цинк, тому що утворений на поверхні цинку при взаємодії з водою гідроокис практично нерозчинний і перешкоджає подальшому протіканню ре­акції. У кислотах цинк легко розчиняється, як і в лугах ТРОХИ ІСТОРІЇ Сполуки Цинку і його сплавів відомі людству з глибокої давнини, а м
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2600
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-12-2010, 10:04
12-12-2010, 10:04

Хімічний вміст, фізичні властивості, класифікація нафти

Категорія: Хімія

1 хімічний вміст нафти Хімічний вміст нафти дуже складний. Вона не є однорідною хімічною речовиною, а суміш великої кількості різних речовин: вуглеводів, сірнистих, азотних і інших з’єднань. 1.1 Елементний і груповий вміст нафти (ряди вуглеводів) елементний вміст нафти характеризується вмістом в них 83-87% вуглецю, 11-14 гідрогену, 1-3% нітрогену, окисигену сульфуру і металів. В деяких нафтах вміст сульфуру досягає 6%. Визначити хімічний вміст нафти за окремими з’єднаннями дуже важко, тому часто обмежуються визначенням кількісного ва хімічного вмісту, тобто окремих груп і рядів вуглеводнів. Для газів і легких бензинових фракцій вдається визначити індивідуальний хімічних вміст. Основну масу нафти складають вуглеводні, які відрізняються один від одного різним вмістом карбону і гідрогену в молекулі, а також її будовою. Вуглеводні нафти відносяться до наступних груп, або рядам: 1 – парафінові (насичені); 2 – нафтенові; 3 - ароматичні. В нафтах переважно переважають парафінові і нафтенові вуглеводні. В
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2006
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-11-2010, 18:22
8-11-2010, 18:22

Термічний крекінг нафти

Категорія: Хімія

Первинний прямий перегін нафти дає порівняно мало бензину -- 4-25% з різних нафт. Збільшення виходу бензину досягається застосуванням вторинної переробки більш важких нафтових фракцій, а також мазуту за допомогою методів деструкції, що дозволяє підвищити вихід бензину в кілька разів. У залежності від виду сировини і необхідної якості одержуваної продукції в нафтопереробній промисловості застосовують різні технологічні способи переробки сировини. Без застосування каталізаторів: термічний крекінг у рідкій і паровій фазах, піроліз, коксування, окиснювальний крекінг і окиснювальний піроліз. Із застосуванням каталізаторів: каталітичний крекінг, гідрогенізаційний крекінг (деструктивна гідрогенізація), каталітична ароматизація (дегідрогенізаційний крекінг). В основі цих методів лежать процеси перетворення вуглеводнів, що складають нафту чи нафтопродукт, під впливом нагрівання до температур 400-700 °С и вище і при різному тиску, у результаті чого одержують газоподібні, рідкі і тверді продукти. Термічний крекін
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3266
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-11-2010, 22:53
2-11-2010, 22:53

Спирт етиловий: склад, добування, технології, використання

Категорія: Хімія

1. Загальна частина 1.1 Вступ Етиловий спирт широко використовують у різних областях промисловості і насамперед у хімічній. З нього одержують синтетичний каучук, оцтову кислоту, барвники, есенції, фотоплівку, порох, пластмаси. Спирт є гарним розчинником і антисептиком. Тому він знаходить застосування в медицині, парфумерії. У великих кількостях етиловий спирт йде для одержання спирто-горілчаних виробів. Спиртами називаються органічні речовини, молекули яких містять одну або кілька функціональних гідроксильних груп, з'єднаних з вуглеводним радикалом. Вони можуть розглядатися тому як похідні вуглеводнів, у молекулах яких один або кілька атомів водню замінені на гідроксильні групи. У залежності від числа гідроксильних груп спирти підрозділяються на одно -, дво -, триатомні і т.д. Двохатомні спирти часто називають гликолями за назвою найпростішого представника цієї групи – етиленгликоля (або просто гликоля). Спирти, що містять більшу кількість гідроксильних груп, звичайно поєднують загальною назвою багатоа
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3173
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2010, 21:46
28-10-2010, 21:46

Ферум (Fe)

Категорія: Хімія

Входить в склад дихальних пігментів, бере участь в переносі кисню до тканин в організмі тварин і людини, стимулює функцію кровотворних органів. В якості лікарського засобу приймається при анемічних і деяких інших патологічних станах. Організм дорослої людини містить в середньому 4-5 г феруму, з них близько 70% знаходиться в складі гемоглобіну. Залізо, існуюче в плазмі крові, є транспортною формою заліза, яке зв‘язане з білком трансферином. Вміст заліза в плазмі крові підпорядкований добовим коливанням – він знижується в другій половині дня, обмін заліза в організмі багато в чому залежить від нормального функціонування печінки. Покази до приймання заліза є залізодефіцитні анемії різної етиології (анемії від крововтрат, хлороз, анемії вагітних), які проходять з пониженим вмістом заліза в крові, а також стан латентного безсимптомного дефіциту заліза зустрічається у 20-30% практично здорових жінок. Препарати заліза можуть бути рекомендовані при довгому внутрішньо судинному гемолізі, супроводжуючому постійною
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1505
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-10-2010, 17:35
25-10-2010, 17:35

Вода - найбільше багатство у світі

Категорія: Хімія

План 1. Властивості природної води. 1.1 Розчинені речовини. 1.2. Колоїдні частинки. 1.3. Завислі речовини. 1.4. Живі організми. 2. Очищення води. Водо, у тебе немає ані смаку, ані кольору, ані запаху, тебе неможливо описати, тобою насолоджуються, не віда­ючи, що ти таке! Не можна сказати, що ти необхідна для життя: ти — саме життя. Ти сповнюєш нас радістю, яку не поясниш нашими почуттями . Ти найбільше багатство у світі . Антуан де Сент-Екзюпері ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНОЇ ВОДИ Найкращі слова, які можна сказати про воду, навряд чи будуть надмірними Людина, як і все живе, в основному складається з води (ембріон на 97 %, немов­ля — на 77 %, доросла людина — на 60 %) і без води існувати не може. Втрата 6—8 % води викликає погане самопочуття, 10 % — незворотні зміни в організмі, а 15—20 % — смерть. А тим часом для підтримки життєдіяльності організмові потрібно не так вже й багато: 2—2,5 літра на добу. Хоча за все життя і набираєть­ся близько 75 тисяч літрів, але це лише мала частина від того, скільки людин
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 13078
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-10-2010, 19:35
19-10-2010, 19:35

Значення хімії у повсякденному житті 2

Категорія: Хімія

Проектна робота на тему “Значення хімії у повсякденному житті” Підготували: учні 11-Б класу спеціалізованої школи №5 м. Монастирища Мельник С. Рогульський Д . Шерегеда О . 2010 План 1. Вступ. 2. Поняття про синтетичні миючі засоби (СМЗ) та мило. 3. Сполуки та компоненти миючих засобів, їх функції. 4. Клеї. 5. Лакофарбові матеріали 6. Висновок. 1. Вступ У побуті ми практично щоденно зустрічаємося з продуктами хімічної промисловості та з хімічними процесами. Це прання білизни, миття посуду, доглядання за підлогою та меблями застосування клею, а також готування їжі, умивання з милом, догляд за шкірою обличчя та інша особиста гігієна тощо. Нині побутова хімія — це самостійна галузь промислово­сті. Щороку у світі виробляється майже 30 млн. т товарів по­бутової хімії. Це мийні, чистячі, дезінфікуючі засоби, засоби догляду за меблями й підлогою, для боротьби з комахами і захисту рослин, засоби для вибілювання, підкрохмалювання, підсинювання, різноманітні фарби, клеї, а
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2548
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-10-2010, 07:03
17-10-2010, 07:03

Класифікація твердих горючих копалин

Категорія: Хімія

В основу генетичних класифікацій викопного вугілля покладені знання про їхню хімічну природу і походження. Вони повинні служити надійною основою для створення промислових класифікацій і давати рекомендації для раціонального використання кожного виду горючої копалини. Перша генетична класифікація вугілля була запропонована німецьким палеоботаніком Потоньє. Він виділив у викопному вугіллі три основних класи: 1) гуміти, 2) сапропеліти, 3) біоліти. Пізніше Ю.А.Жемчужников запропонував свою генетичну класифікацію, у якій виділив дві групи (гумоліти і сапропеліти), а кожну групу розділив на два класи (1--гуміти, 2--ліптобіоліти, 3--сапропеліти і 4--сапроколліти). Гуміти утворилися з вищих рослин, а сапропеліти -- з нижчих рослин і тваринного планктону. Пізніше був виділений проміжний клас гуміто-сапропелітового вугілля. Аронов і Нестеренко розділили вугілля на чотири генетичних класи: гуміти, ліптобіоліти, сапропеліти й особливо тверді горючі копалини. Перераховані класифікації не мають принципових відмінносте
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1476
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-09-2010, 11:34
29-09-2010, 11:34

Види горючих копалин і їхня роль у народному господарстві

Категорія: Хімія

До горючих копалин (ГК) відносять різноманітні вуглецьвмісні органічні речовини, що залягають у надрах у виді різних скупчень. За агрегатним станом розрізняють тверді, рідкі і газоподібні ГК. До твердих горючих копалин (ТГК) відносять торф, буре і кам'яне вугілля, антрацити, горючі сланці, сапропелі, а також перехідні і змішані різновиди твердих вуглецевих речовин. До рідких горючих копалин відносять різні нафти і нафтоподібні речовини, що являють собою рідини різної в'язкості, а іноді і затверділі нафтовмісні породи (природні асфальти, озокерит і ін.). Газоподібні горючі копалини -- природні горючі гази, що знаходяться в надрах земної кори як у вигляді окремих родовищ, так і розчинені в нафті. Археологічними розкопками доведено, що видобуток нафти проводився на Аравійському півострові понад 6000 років тому. Вже тоді нафту (від мідійського слова нафата) використовували як "земляну олію", горючі матеріал, для освітлення, а також як зв'язуючий матеріал у будівництві, як мастильний матеріал і як лік
Назад Вперед
^