Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1122
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-06-2010, 14:41
19-06-2010, 14:41

Озон

Категорія: Хімія

Як приємно прогулятися після грози! Повітря чисте й свіже, його струмені здається, без жодних зусиль проникають у легені. «Озоном пахне, — часто кажуть у таких випадках. —Дуже корисно для здоров'я» Чи це так? І взагалі, що ми знаємо про дивну речовину — озон, його властивості й застосування? Уперше люди зустрілися з відчутними кількостями озону, коли були винай­дені електростатичні машини на зразок тих, котрі можна побачити в шкільно­му кабінеті фізики. Так що вперше з цією речовиною познайомилися не хіміки, а фізики. У 1785 році голландський фізик Мартін ван Марум одержав озон, піддаючи кисень дії електричних іскор, і навіть подумав, що знайшов особливу «електрич­ну матерію». Назву ж озону дав у 1840 році вже хімік, швейцарець Крістіан Шенбейн; він використовував грецьке слово ozon — «той, що пахне». Виявилося, що озон дійсно родич кисню, але значно більш агресивний. Так, він миттєво окиснює безбарвний калій йодид з виділенням бурого йоду: 2КІ + 03 + Н2О + І2 + 02 + 2КОН. незабарв- бурий лений Навіт
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 950
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-06-2010, 13:38
18-06-2010, 13:38

Отрути й токсини

Категорія: Хімія

План 1. Характеристика токсичності. 2. Білкові токсини. 3. Небілкові токсини. 4. Тваринні отрути 5. Рослинні отрути. 6. Отрути, що містяться в грибах. 7. Синильна кислота й ціаністий калій. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОКСИЧНОСТІ Отруйні речовини з давніх часів привертали до себе особливу увагу. З ними пов'язана безліч легенд і переказів. Так, білий миш'як (As203) протягом бага­тьох століть мав славу «порошку для спадкоємців», а у Венеції при дворі дожів тримали фахівців-отруйників. Агата Крісті у своїх детективах часто труїла ге­роїв миш'яком. Разом із тим давно відомо, що сполуки, отруйні у великих дозах, можуть бути цілющими в малих, про що говорив ще в першій половині XVI ст. Парацельс. Наприклад, традиційне знаряддя убивць — арсен оксид в невеликих дозах (до 5 мг) корисний: його призначають усередину як загаль-нозміцнювальний й тонізуючий засіб. Недарма алхімічний символ Арсену — змія — зображений на гербі медицини. Для характеристики токсичності тієї або іншої сполуки найчастіше викори­стовують поняття л
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1851
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-06-2010, 14:09
1-06-2010, 14:09

Альдегіди і карбонові кислоти

Категорія: Хімія

Альдегіди Ми знаємо, що спирти легко окиснюються. При їх повному окисненні (горінні) утворюються оксид вуглецю (IV) і вода. Під впливом різних окисників спирти здатні окиснюватися до більш цінних органічних речовин, зокрема альдегідів. Так, найпростіший за складом мурашиний альдегід добувають окисненням метилового спирту: Продукт реакції утворюється внаслідок відщеплення двох атомів водню від молекули спирту. Звідси і походить назва «альдегід», що означає продукт дегідрування спирту, або дегідрований спирт — спирт без водню. Будова і фізичні властивості. Ми ознайомились із структурною формулою мурашиного альдегіду. Відомості про найпростіші речовини цього ряду сполук, наведені у таблиці, засвідчують, що всі вони мають подібну будову. Таблиця. Гемологічний ряд альдегідів Молекулярна формула Скорочена структурна формула Назва альдегіду Температура кипіння, 0С СН2О Мурашиний (формальдегід, або метаналь) — 19 С2Н4О Оцтовий (ацетальдегід, або етаналь) 20 С3Н6О Пропюнов
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 977
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-05-2010, 09:40
30-05-2010, 09:40

Спалення горючих копалин

Категорія: Хімія

Горючі копалини, що спалюються для виробництва тепла, називають паливом. У промисловості використовують тверде, рідке і газоподібне паливо. Паливо повинно відповідати наступним вимогам: 1. низька вартість добування; 2. низька вартість транспорту; 3. зручність застосування; 4. можливість використання з високим коефіцієнтом корисної дії (ККД); 5. малий вміст шкідливих домішок. Тверді і рідкі горючі копалини складаються, в основному, з вуглецю, водню, кисню, сірки, азоту, мінеральних компонентів і вологи. Газоподібне паливо характеризується складом і кількістю газів, що входять в нього (метан, етан, пропан, бутан, оксид вуглецю, водень, бензол, сірководень і інше). Паливо характеризується декількома основними теплотехнічними показниками, головним з яких є теплота згоряння. Процес горіння палива полягає в повному або неповному окисненні його вуглецю, водню і сірки з виділенням певної кількості тепла. Кількість тепла, що виділяється при повному згорянні 1 кг або 1 м3 палива, називають теплотою його згор
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1981
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-05-2010, 23:40
19-05-2010, 23:40

Просторова будова органічних молекул

Категорія: Хімія

План. 1. Вступ 2. Просторова будова органічних молекул 3. Поняття про будову 4. Конфігурація 5. Моделі молекул і стереохімічні формули 6. Конформації з’єдань з відкритим ланцюгом 7. Конформації циклічних з’єдань 8. Види напруг в циклоалканах 9. Стереохімія малих циклів 10. Стереохімія звичних циклів 11. Використана література 12. ПРОСТОРОВА БУДОВА ОРГАНІЧНИХ МОЛЕКУЛ Стереохімія вивчає просторову будову органічних сполук. Її можна назвати хімією з'єднань в тривимірному просторі. Просторова будова взаємозв'язана не тільки з фізичними і хімічними властивостями речовин, але і з біологічною активністю, що проявляється ними. ПОНЯТТЯ ПРО БУДОВУ Якнайповніше уявлення про структуру органічної молекули складається із знання її хімічної і просторової будови. Під будовою органічної сполуки А.М.Бутлеров розумів послідовність зв'язків атомів в молекулі. В даний час враховується не тільки послідовність, але і природа, тобто електронна будова зв'язків. • Хімічна будова молекули визначається природою і послі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 820
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-05-2010, 05:19
18-05-2010, 05:19

Гази вугільних родовищ

Категорія: Хімія

В останні роки стає усе більш очевидною об'єктивна необхідність вилучення і використання метану вугільних родовищ як енергоносія для промислових і комунальних потреб. Шахтний метан, як побіжна корисна копалина використовується понад 40 років. На метан вугільних родовищ, як самостійну корисну копалину за рубежем звернули увагу після нафтової кризи 1973 року. У США ці роботи заохочувалися шляхом знижок у податках і кредитах. Запаси метану в США за даними нафтової ради й Інституту газової промисловості складають до глибини 900 м від 8,5 до 14 трлн. м3 при запасах вугілля 2520 млрд.т. У 1998 році за даними агентства охорони навколишнього середовища США з вугільних пластів великої потужності з метаноносністю від 8,5 до 19,2 м3/т добуто й утилізовано близько 10 млрд. м3 метану, що майже в 12 разів більше, ніж у 1997 році. У США експлуатується понад 5000 свердловин, що добувають газ з вугільних шарів. Очікується, що в 2000 році видобуток метану з вугільних родовищ досягне 30 млрд. м3. Шахтні методи дегазації мет
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 997
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-05-2010, 05:14
9-05-2010, 05:14

Хлор

Категорія: Хімія

План 1 Історична довідка. 2. Поширення в природі. 3. Фізичні й хімічні властивості. 4. Отримання хлору. 5. Застосування хлору. 6. Хлор в організмі. 7. Отруєння хлором. ІСТОРИЧНА ДОВІДКА Хлор (лат. Chhrum), Сl — хімічний елемент VII групи періодичної системи Менделєєва, атомний номер 17, атомна маса 34,453; належить до сімейства гало­генів. За нормальних умов хлор — жовто-зелений газ із різким подразливим за­пахом. Природний хлор складається з двох стабільних ізотопів: 35С1 (75,77 %) і 37Сl (24,23 %). Штучно отримані радіоактивні ізотопи з масовими числами 32, 33, 34. 36, 38, 39, 40 і періодами піврозпаду Т1/2 відповідно 0,31; 2,5; 1,56 с; 3,1-105 років, 37,3; 55,5 і 1,4 хв. 36С1 і 38Сl використовуються як ізотопні індикатори. Хлор отриманий вперше в 1774 p. K. Шеєле взаємодією соляної кислоти з піролюзитом МпО2. Однак тільки в 1810 році Г. Деві встановив, що Хлор — елемент, і назвав його chlorine (від грецьк. слова chloros — жовто-зелений). У 1813 році Ж. Л. Гей-Люссак запропонував для цього елеме
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1283
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-05-2010, 00:19
5-05-2010, 00:19

Гідроочищення нафтопродуктів

Категорія: Хімія

Каталітичне гідроочищення-це процес очищення нафтових фракцій від сірко-, азот- та кісень вміщуючих органічних сполук з метою підвищення їх чи підготовки до подальшої переробки. Хімічні основи процесу Реакція органічних сполук йде з розривом зв’язку С-гетероатомом і насищенням створюванних часток атомами Н. З сірковміщуючих сполук при цьому виділяється сірководень. Меркоптани перетворюються до вуглеводнів та Н2S, а таким чином гідруються сульфіди та дісульфіди RSH+H2 RH+H2S RSR'+2H2 RH+ R'H + H2S RSSR' + 3H2 RH + R'H + 2H2S У циклічних сполуках спочатку розривається кільце, потім відщеплюється H2S і створюється молекула того чи іншого вуглеводню. Ненасичені сполуки спочатку гідруються. Наприклад, тіофен реагує таким чином: C4H4S + 2H2 C4H8S + 2H2 C4H10 + H2S Гідрогомоліз зв’язку C-N потребує більшої енергії, легше усього гідріруються аміни: RNH2 + H2 RH + NH3 Реакції нафтових продуктів з атомами О у молекулі проходить досить легко з створюванням води: RCOOH + 3H2 RCH2 + 2H2O Смоли та асфальтени
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2388
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-04-2010, 02:04
11-04-2010, 02:04

Значення хімії у створенні нових матеріалів, розв’язанні сировинної та енергетичної проблем

Категорія: Хімія

Людині потрібні одяг, житло, громадські і промислові будови, знаряддя праці, машини, апарати, технічні та побутові прилади, устаткування для транспорту й зв’язку тощо. З якого матеріалу ви все це виготовлятимете? Це запитання складне і заслуговує на неабияку увагу. Історики позначають епохи розвитку людства на Землі за їх головним матеріалом: вік кам’яний, вік бронзовий, вік залізний. Із цього погляду наш вік – вік синтетичних і хімічно перероблених матеріалів. Проте метал не зникне із нашого життя, але змінить свої властивості. Теоретично вже доведено, що сучасні металеві вироби могли б бути значно міцнішими. Зменшують їхню міцність над мікроскопічні неоднорідності – досить малі тріщинки, зсуви, неточності в структурі, пустоти, які не зайняті атомами тощо. У лабораторіях вдалося добути тонкі нитки («вуса») однорідного металу, які значно міцніші від сталі. Але від цих «вусів» до монолітних брусків і масового виробництва ще досить далекий шлях. У кераміки і скла міцність ще менша від теоретичної, ніж у ме
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1234
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-04-2010, 14:51
5-04-2010, 14:51

Очистка газових викидів і стоків

Категорія: Хімія

Системи забеспечення екологічної безпеки підприємств На нафтопереробчих підприємствах України у рамках загальної системи управління створени і постійно діють комплексни системи управління екологічною безпекою підприємств. Такі системи мають організаційну структуру і виконують обов’язки з планування, контролю та розподілу діяльності окремих структур по забезпеченню встановленних екологічних показників,ведуть роботи по реалізації екологічної політики і планів вдосконалення технології на підприємстві в галузі охорони довкілля. Основни принципи системи управління екологічною безпекою: -робота по забезпеченню якості екологічних характиристик розглядається, як одна з пріоритетних; -планування ресурсів для досягненя екологічної безпеки в достотьому обсязі; -встановленя і підтримка зв’язків з заінтерисованими сторонами (вищестоячі організації, подрядчики, контролюючі органи, місцеві органи влади і інші); -розробка документів по обов’язкам і відповідальності працівників підприємства за порушення екологічних ви
^