Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1472
 • Автор: LOL
 • Дата: 3-01-2010, 15:19
3-01-2010, 15:19

Каталітичні процеси нафтопереробки

Категорія: Хімія

На установках переробки нафти використовується ряд каталітичних процесів у присутності воденьвміщуючого газу (ВВГ), їх називають гідрогенізаційними. Крім того в склад нафтопереробних підприємств вводяться виробництва органічних продуктів, де також використовуються каталітичні процеси алкіювання, полімерізації та інші. Ці процеси відносяться до нафтохімічних. Вони не розглядаються в данній дисципліні. Каталітичний ріформінг Хімічна модель процесу Каталітичний ріформінг-це дуже складний каталітичний процес, при якому йдуть реакції різних типів та склад бензинової фракції глибоко змінюється. В першу чергу треба поміняти склад сировини-бензинові фракції, які є складними сумішами вуглеводневих Н+П+А (парафіни, нафтени, ароматика) з С6-С10. каталізатори-Pt, біметаличні (Pt+Re), поліметаличні (Pt+Re+Ir, Ge, In, Pb).Зміст Pt 0,3-0,05%, Re 0,3-0,4%. Каталізатор має два види каталітичних активних центрів. -дегідріруючий-гідруючи центри на Pt (М) -ізомерізуючий та розщіпляючий на Al2O3 (носій) (К) Схема реакц
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 690
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-01-2010, 10:51
1-01-2010, 10:51

Супрамолекулярна хімія

Категорія: Хімія

План 1. Перехід кількості в якість. 2. Класичні об'єкти супрахімії. Подібно до того, як існує область молекулярної хімії, що ґрунтується на ковалентних зв'язках, існує й область супрамолекулярної хімії — хімії молекулярних ансамблів і міжмолекулярних сполук. Ж.-М. Лен Класична хімія, при всій розмаїтості й складності її об'єктів, здатна вмістити не все. Намагаючись з її допомогою змоделювати процеси, що відбуваються в живій природі, учені зазнали невдачі. Традиційним «лабораторним» молекулам не вистачає головного: вони не вміють самоорганізовуватися й розпізнавати інші частинки й молекули. А тим часом у живих організмах відбуваються хімічні реакції саме такого типу. Класичні приклади — утворення подвійної спіралі ДНК, розпізнавання рецепторами ферментів, реакції антиген — антитіло. Хімі­ки протягом довгого часу лише мріяли про щось подібне. З кінця 60-х років XX століття ситуація почала швидко змінюватися. Спочатку були відкриті молеку­ли, здатні до розпізнавання інших молекул, потім учені синтезували
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1053
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-12-2009, 16:15
27-12-2009, 16:15

Паливо, його види та джерела

Категорія: Хімія

ПЛАН Вступ 1. Поняття палива, його різновиди 2. Характеристика основних видів палива, особливості розміщення родовищ в Україні Висновок Список використаної літератури Вступ Паливо використовується не тільки в енергетиці, а й є сировиною для одержання різноманітних цінних продуктів. Наприклад, нафта необхідна для розвитку хімічної промисловості. З неї одержують, окрім паливних матеріалів, різні масла й змащувальні матеріали, пластмаси, миючі речовини, синтетичні волокна та тканини, добрива. З природного газу виробляють синтетичні спирти і білкові препарати, вилучають сірку. Вугілля є цінною технологічною сировиною у чорній металургії, джерелом для одержання пластмас, бензину та інших продуктів виробництва. 1. Поняття палива, його різновиди Приро́дні ви́ди па́лива — кам'яне вугілля, включаючи паливні продукти, одержані при збагаченні та сортуванні на підприємствах вугільної промисловості, буре вугілля (лігніт), сланці горючі, торф паливний, дрова опалювальні, деревинні відходи лісозаг
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1651
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-12-2009, 11:16
16-12-2009, 11:16

Нафтові палива й мастила

Категорія: Хімія

За останні десятиліття розроблений як асортимент нафтових палив, так і різні типи двигунів і стаціонарних пристроїв, що у достатній мірі підходять один одному. Для кожного випадку розроблена оптимальна схема робочого процесу, що дозволяє використовувати паливо найбільш економічно і з утворенням найменшої кількості токсичних продуктів згоряння. Однак на практиці доводиться постійно зіштовхуватися з відхиленнями від ідеальних моделей, які можна пояснити обмеженими технічними і технологічними можливостями і розмаїтістю важковраховуємих факторів: від погодних умов до кваліфікації обслуговуючого персоналу. Загальна класифікація основних типів двигунів містить у собі двигуни внутрішнього і зовнішнього згоряння, а також стаціонарної газотурбінної установки. Двигунами внутрішнього згоряння обладнаються всі транспортні засоби, за винятком реактивних літаків і деяких річкових і морських суден, що використовують реактивні і газотурбінні двигуни. Двигуни внутрішнього згоряння Двигуни з запаленням від іскри. У двигун
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 789
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-12-2009, 23:25
4-12-2009, 23:25

Умови залягання і способи видобутку горючих копалин

Категорія: Хімія

У геології Землі особливе місце займає верхня оболонка земної кулі, товщиною 15-70 км, яка називається земною корою. Вона складена різними гірськими породами, у числі яких і усі види ГК. За збереженими залишками органічного життя на землі в різні періоди геологічного часу складена геохронологічна схема, що відбиває час і послідовність утворення тих чи інших відкладів у земній корі (табл.1.3). Геохронологічна схема охоплює період часу від зародження життя на землі понад 2 млрд. років тому до сучасної епохи. Відповідно до цієї схеми вся історія появи і розвитку органічного життя на Землі підрозділена на ери (групи), кожна ера розділена на періоди (чи системи), які у свою чергу розділені на епохи (чи відділи). Утворення ГК відбувалося нерівномірно. В окремі геологічні періоди воно різко підсилювалося, сповільнювалося чи припинялося, у результаті чого ГК розподілені дуже нерівномірно в гірських породах, що належать до різних геологічних епох. Так, наприклад, накопичення викопного вугілля віналежить в основном
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1443
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-11-2009, 03:32
28-11-2009, 03:32

Значення хімії у повсякденному житті

Категорія: Хімія

ПЛАН 1. Розвиток хімії та зростання її ролі в сучасному житті. 2. Роль хімії у розв’язанні сировинно-ресурсних проблем 3. Вплив хімії на природне довкілля 1. Розвиток хімії та зростання її ролі в сучасному житті Хімія, наука про склад речовин і їх перетворення, починається з відкриття людиною здатності вогню змінювати природні матеріали. Люди уміли виплавляти мідь і бронзу, обпалювати глиняні вироби, отримувати скло ще за 4000 років до н.е. З 7 в. до н.е. Єгипет і Месопотамія стали центрами виробництва барвників; там же отримували в чистому вигляді золото, срібло і інші метали. Приблизно з 1500 до 350 до н.е. для виробництва барвників використали перегонку, а метали виплавляли з руд, змішуючи їх з деревним вугіллям і продуваючи через суміш, що горить - повітря. Самим процедурам перетворення природних матеріалів давали містичне значення. З розвитком фізичних теорій про будову атомів і молекул були переосмислені такі старі поняття, як хімічна спорідненість і трансмутація. Виникли нові уявлення про будо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1014
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-11-2009, 00:31
18-11-2009, 00:31

Збагачення твердих горючих копалин

Категорія: Хімія

Безперервне зростання механізованого видобутку вугілля, залучення дп нього тонких пластів і пластів з порушеннями веде до підвищення вмісту в гірничій масі мінеральних домішок і дрібних фракцій. Підвищена зольність енергетичного вугілля знижує ККД парововикористоуючих агрегатів, викликає передчасний знос деяких вузлів обладнання, сприяє забрудненню золою навколишнього середовища. Збільшення зольності коксівного вугілля приводить до підвищення витрат при їх підготовці до коксування, витрат коксу і флюсів при виробництві чавуну і зниження продуктивності доменних печей. Для видалення з ТГК мінеральних компонентів широко використовуються різні способи збагачення, основані на використанні різниці фізичних, фізико-хімічних, а іноді і хімічних властивостей горючої маси і мінеральних включень. Мінеральні речовини, що містяться в видобутому вугіллі, поділяються на дві основні групи. До першої групи відносять мінерали, привнесені в торф'яник на ранніх стадіях вуглеутворення, а також що виділилися в сформовані вугіл
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 881
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-11-2009, 00:21
14-11-2009, 00:21

Хімія мила

Категорія: Хімія

План 1 Отримання мила 2 Властивості мила 2.1. Горіння 2.2 Взаємодія з кислотами й солями ОТРИМАННЯ МИЛА За грецькою міфологією у бога лікування Асклепія були дочки Гігея і Па­нацея Панацея «відала» зціленням, а Гігея — здоров'ям Від імені Гігея ут­ворилося слово «гігієна» Гігієнічні погляди греків і римлян склали основу античного кучьту тіла Римські лазні — терми — були не тільки місцем, де можна помитися, але й осередком громадського життя «У громадських лаз­нях він бував рідко хіба що з'явиться ритор, який викликатиме захоплення, про якого піде чутка, або коли відбувалися особливо цікаві змагання» (Г. Сенкевич «Камо грядеши»). Про гігієну в середньовічній Європі єдиної думки не було. Одні вважають, і це всіляко обіграно в численних книгах і фільмах, що люди в той час милися вкрай рідко «Весілля відбудеться через три тижні, який резон митися раніше? У мій час дівчата не прагнули зайвий раз роздягнутися, щоб змити бруд. Часте миття — гріх перед Господом» (А. Белянін. «Рудий лицар»). Інші спростовуют
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1488
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-11-2009, 23:03
13-11-2009, 23:03

Характеристика нафт і нафтових фракцій

Категорія: Хімія

Поділ нафти на більш прості складові частини ( чи фракції, дистиляти) за температурою кипіння (фракційна перегонка або фракціонування), відіграє значну роль у сучасній нафтопереробці й у дослідженнях фракційного, групового й індивідуального вуглеводневого складу нафт і нафтопродуктів. Фракційний склад показує вміст фракцій, що википають у визначених температурних межах. Для визначення фракційного складу нафт у лабораторній практиці широке поширення одержали наступні методи перегонки: 1) низькотемпературна ректифікація - для зріджених газів і фракцій вуглеводнів, що киплять при температурі менше 20 °С; 2) середньотемпературна перегонка - для нафтопродуктів, що википають до 350°С; 3) вакуумна перегонка - для рідин, що википають при температурі вище 350°С; 4) молекулярна дистиляція - для високомолекулярних речовин; 5) перегонка методом одноразового випару. Звичайно нафти густиною менше 0,9 г/см3 починають кипіти при температурі нижче 100 °С. Температура початку кипіння нафти залежить від її хімічного ск
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 921
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-11-2009, 02:25
11-11-2009, 02:25

Взаємозв'язок складу, будови, властивостей і застосування неорганічних та органічних сполук

Категорія: Хімія

Протягом усього курсу хімії ви вивчали властивості різних речовин у нерозривному зв'язку з їх складом і будовою. Це дало вам змогу характеризувати речовини цілком свідомо. Наприклад, на початку курсу ви вивчали властивості кисню, водню, води на основі атомно-молекулярних уявлень і навчилися пояснювати властивості з погляду складу цих речовин. Далі ваші знання збагатилися конкретним матеріалом про речовини та їх перетворення. Ви довідалися про різні типи хімічного зв'язку і засвоїли закономірність про залежність деяких фізичних властивостей речовин від тип} кристалічних ґраток і вже знаєте: якщо відома будова речовин, то можна передбачити їхні властивості, і навпаки: якщо відомі властивості речовин, то можна визначити їхню будову. Наприклад, вам пропонують визначити властивості хлориду калію КСl. Знаючи, що ця речовина має йонний зв'язок, що у кристалах між йолами К+ і Cl- діють і забезпечують міцність зв’язку кулонівські сили притягання, ви доходите висновку, що хлорид калію — тверда речовина, тугоплавка,
^