Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1055
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-10-2009, 14:01
4-10-2009, 14:01

Термодеструкційні процеси переробки нафтопродуктів

Категорія: Хімія

Механизм термічних процесів Реакції розпаду вуглеводнів йдуть, в основному, по радікальному механізму. Молекулярні реакції грають незначну роль, бо гетеролітичний розпад С-С зв’язку потребує енергії більш, ніж 1000кДж/моль, в той час як гомолітичний 300-400кДж/моль. Радікальний процес термічної деструкції вуглеводневих, як ланцюговий процес складається з трьох стадій: ініціювання, продовження та обрив ланцюга. На стадії ініціювання молекули аліфатичних вуглеводневі розпадаються на радікали здебільшого по слабкішому зв’язку С-С. Енергія С-Н зв’язків у алканах завжди значно більше енергії С-С-зв’язків та швидкість реакції по шляху розриву С-Н приблизно у тисячу разів менша. У алканів енергія зв’язків трохи зменшується до середини ланцюга, але з підвищенням температури ця різниця стає мало помітною, тому при помітних температурах 400-500°С розпад молекули йде головним чином посередині, а при більших температурах можливий і по іншим зв’язкам. У циклоалканів енергія зв’язків С-С трохи менша, а у аренів-біль
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1178
 • Автор: LOL
 • Дата: 3-10-2009, 20:04
3-10-2009, 20:04

Хімія та вирішення сировинного та енергетичного дефіциту

Категорія: Хімія

План 1. Використання сировини зростає, запас зменшуються. 2. Метали. 3. Карбон. 4. Справи з неметалічною сировиною. 5. Перспективи використання вторинної сировини. 6. Взаємозв’язок хімії і енергетики. 7. Змагання видів енергії. Використання сировини зростає, запас зменшуються. Найважливішою характеристикою кожного хімічного виробництва є перетворення сировини в цінні хімічні сировини. Вихідним пунктом для кожного такого перетворення є природні ресурси. Сировиною може бути все, що оточує нас в природі. Починаючи з 1960 року виробництво продуктів на душу населення, так само як і населення Землі, зростає щорічно приблизно на 6%. Кожні 11 років необхідність в матеріалах на нашій планеті подвоюється. Але при зростанні населення і прогресуючій індустріалізації попит на матеріали буде зростати і зростати. До цього часу людство дуже мало використовувало потенціально-придатні до розробок області Землі – атмосферу, верхні шари земної кори, гідросферу і біосферу. Доступний сучасним засобам розробки верхн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1077
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-09-2009, 07:08
25-09-2009, 07:08

Джерела енергії й органогенна сировина

Категорія: Хімія

C давніх давен пошук їжі і джерел енергії визначав діяльність людини. Деревина, вітер і вода довгий час були єдиними енергоносіями. З перетворенням енергії води й інших видів енергії в електричний струм почався бурхливий розвиток техніки. Дешева нафта забезпечила після 1945 року непередбачений переможний хід автомобіля. Однак зростання цін на енергоносії і різке збільшення чисельності населення Землі з'явилися застереженням про наявність границь росту енергоспоживання. Мінімум енергії, необхідний для підтримки життєдіяльності людини (в первісному і сучасному світі), дорівнює 12,6 МДж на день або 4,18Ч103 МДж на рік, що еквівалентно енергії, яка виділяється при спалюванні 125 кг нафти. У зв'язку з підвищенням вимог людей до комфорту на початку XX століття споживання енергії перевищило біологічно необхідний рівень у 5,5 рази, у 1980 р. - у 13,3 рази, а на початку XXI століття 23-25 разів. У середньому 1 людина за рік споживає енергії 2,2 т у.п. (тонн умовного палива), у той час як у США споживання енергію д
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 959
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-09-2009, 20:59
24-09-2009, 20:59

Каталітичні процеси переробки нафти

Категорія: Хімія

Каталітичні процеси відрізняються від термічних тим, що пара нафтової сировини пропускається над каталізатором, що прискорює і направляє хід реакцій убік утворення найбільш необхідних продуктів при більш м'яких умовах. При каталітичному крекінгу, у якому всі процеси перетворення вуглеводнів нафти протікають в умовах гетерогенного каталізу, отримують продукти, різко відмінні за складом від продуктів термічного крекінгу і піролізу. Каталізатори, застосовувані в нафтопереробці, підрозділяють на метали (Ni, Pt, Pd), напівпровідники (Zn, Cr2O3, WS2, МоО2), ізолятор-алюмосилікатні каталізатори( Al2O3). Як каталізатори для крекінгу застосовують або алюмосилікати (природні глини), оброблені і збагачені присадками оксидів різних металів (Ni, С, Сu, Мn і ін.), або спеціальні синтетичні маси на алюмосилікатній основі, так звані цеоліти і цеолітові системи. Сьогодні використовується близько 150 видів цеолітів, що дозволило залучити до переробки нові види сировини. Головною задачею каталітичного крекінгу, як і терміч
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1046
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-09-2009, 13:48
20-09-2009, 13:48

Одержання і застосування сполук Кальцію і Цинку

Категорія: Хімія

Сполуки кальцію 1. Кальцію оксид (син. палене вапно; рос. Кальцит окись, жженая известь; лат. Calcii oxydum, Calcaria usta)/ СаО Мол. м. = 56,08 Кальцію оксид добувають прожарюванням вапняку або крейди при температурах вище 9000 С; СаСО3 = СаО + СО2 Чистіші сорти препарату добувають прожарюванням мармуру. Кальцію оксид – аморфні тверді білі або сірувато-білі куски. Плавиться при температурі 25850С. У спиртах та ефірі не розчиняється. З водою реагує екзотермічно і утворює гашене вапно: СаО + Н2Щ = Са(ОН)2 В 100г холодної води розчиняється 0,12г препарату, в 100г киплячої – 0,06г. Тому насичені водні розчини гідроксиду кальцію мутніють при нагріванні. Водні розчини мають лужну реакцію. Препарат легко вбирає вуглекислий газ з повітря і перетворюється в карбонат кальцію: СаО + СО2 = СаСО3 Для ідентифікації препарат розчиняють в соляній кислоті і добавляють розчини оксалату амонію і аміаку – випадає білий осад оксалату кальцію, нерозчинний в оцтовій, розчинний в соляній кислоті: CаО + 2НСl =
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1352
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-09-2009, 07:59
11-09-2009, 07:59

Вугілля та продукти його переробки

Категорія: Хімія

Якщо нафта і природний газ є основним джерелом насиче­них і ненасичених вуглеводнів, то відносно ароматичних вугле­воднів, безсумнівно, перевага належить вугіллю. Це тверде паливо посідає чільне місце в розвитку промисловості органічного синтезу як постачальник хімічної сировини. Його природні за­паси набагато перевершують запаси нафти і природного газу. В Україні вугледобування зосереджено в трьох басейнах: Донецькому та Львівсько-Волинському кам'яновугільних басейнах, Дніпровському буровугільному басейні. Вугілля — це тверда горюча копалина органічного по­ходження, що утворилася з вимерлих рослин і планктону в результаті діяльності мікроорганізмів. Масова частка вільного вуглецю у гірській породі доволі незначна (10 % у кам'яному вугіллі, кілька відсотків у бурому вугіллі). Викопне вугілля складається переважно із складних циклічних органічних сполук, що містять елементи: вуглець [Карбон], водень [Гідроген], кисень [Оксиген], азот [Нітроген], сірку [Сульфур], домішки неорганічних речовин (золу) та во
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1185
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-09-2009, 22:40
7-09-2009, 22:40

Петрографія вугілля

Категорія: Хімія

У більшості випадків вугілля макроскопічно не цілком однорідне, а складається з складових частин (інгредієнтів, літотипів), які в площинах, перпендикулярних нашаруванню, помітні неозброєним оком. У 1919 році М. Стокс поділила інгредієнти (літотипи) гумусових вугіллях на вітрен, кларен, дюрен і фюзен (табл. 2.7). Вітрен (блискучий) являє собою чорні шари з дуже сильним блиском і раковистим зламом. Часто він крихкий і розітнений безліччю тонких тріщин, внаслідок чого розшаровується на кубики, а при добуванні дрібно подрібнюється. У гумусовому вугіллі зустрічається у вигляді шарів потужністю понад 3-10 мм. Кларен (проміжний) за блиском займає проміжне положення між вітреном і дюреном і складається з шарів, що чергуються вітрена, дюрена, а іноді і фюзена. Дюрен (матовий) може бути чорного або сірого кольору, але завжди матовий. Він дуже міцний і тому розколюється при руйнуванні на великі шматки з шорстким зламом. Шари дюрена зустрічаються рідше, ніж шари вітрена і кларена, але іноді вони мають відносно велик
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 910
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-08-2009, 09:46
26-08-2009, 09:46

Очищення нафтопродуктів

Категорія: Хімія

Для очищення нафтопродуктів (рідин та газів) використовують різні методи: хімічні, адсорбційні, абсорбційні, каталітичні та екстракційні. Основні технологічні процеси: -лугова промивка дистилятів первинної перегонки з метою очищення від кислих компонентів (нафтенові кислоти, H2S); -очищення газів від S у вигляді H2S та RSH розчинами луги, різних поглотителей та за допомогою адсорбентів; -очищення рідини від H2S та RSH методами лугового очищення з участю кисня, так називаєма окислювальна демеркаптанізація, чи за допомогою Н2-гідрогенізаційне очищення (гідроочищення); -депарафінізація з метою виділення рідинних чи твердих парафінів; -деасфальтизація-екстракційне очищення продуктів від асфальтенів; -очищення продуктів від ароматичних сполук сірчанокислотними методами; -очищення продуктів від ненасичених сполук хімічними та адсорційними методами. У виробництві мастил використовують комбінований метод, який об’єднує екстракційний, адсорбційний та гідрогенізаційний засоби. Очищення нафтопродуктів розчин
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1265
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-08-2009, 09:01
12-08-2009, 09:01

Значення хімії у створенні нових матеріалів

Категорія: Хімія

ПЛАН Вступ 1. Роль хімії у розробці нових ресурсоматеріалів 2. Основні напрямки хімічної промисловості у розробці нових матеріалів 3. Розробка полімерних матеріалів та їх використання в різних галузях Список використаної літератури Вступ У промисловості широко використовуються різні матеріали. Речовини, що використовуються для виготовлення будь-якого фізичного тіла, називаються матеріалами. Для здійснення кожного хіміко-технологічного процесу потрібна апаратура, виготовлена з таких матеріалів, які здатні опиратися різним агресивним впливам, у тім числі хімічним механічним, термічним, електричним, часом і радіаційним та біологічним. Хімія робить суттєвий внесок у створення різноманітних матеріалів: металічних і неметалічних. Серед металічних ма­теріалів найчастіше використовуються сплави на основі залі­за - чавун і сталь, на основі міді - латунь і бронза, на основі алюмінію, магнію, нікелю, ніобію, титану, танталу, цирконію та інших металів. З металічних сплавів ви­готовляються теплообмінники, ємк
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 479
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-08-2009, 10:35
8-08-2009, 10:35

Чудовий світ алмазів

Категорія: Хімія

Історичні відомості. Ім'я першовідкривача вуглецю, що складається в основному з Карбону, невідоме. Невідомо й те, яка з алотропних форм Карбону — алмаз чи графіт — була відкрита раніше. Історія використання людиною цієї речовини сягає у глибочінь століть, у доісторичні часи. На­певно твердити можна лише те, що до алмазу й графіту людина вже знала вугілля. А визнання Карбону хімічним елементом сталося лише у 1/75 p., завдяки роботам фран­цузького вченого А. Лавуазьє. У природі зустрічаються три алотропні форми Карбону: алмаз, графіт і карбін. Алмаз (від грец. adamas — непохитний, твердий) —крис­талічна речовина, тугоплавка, хімічно малоактивна, діелект­рик, практично не проводить електричного струму. Криста­лічні ґратки атомні (мал. 10.). Зустрічаються кристали без­барвні або забарвлені у жовтий, коричневий, рожево-бузко­вий, зелений, голубий, синій і чорний колір. Кристали мо­жуть бути прозорі і непрозорі, для них характерний сильний блиск. У кристалі алмазу кожний атом Карбону з'єднується міцними ковале
^