Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1940
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-08-2009, 23:54
7-08-2009, 23:54

Вуглеводи(Сахариди)

Категорія: Хімія

Вуглеводи — природні сполуки, які відіграють важливу роль у житті людини, тварин і рослин. Вони дуже поширені в природі, особливо в рослинному світі: 80 % сухої маси рослин становлять вуглеводи. Вуглеводи входять до складу їжі і є одним з найважливіших харчових продуктів людини. Потреба людини в енергії покривається при харчуванні за рахунок вуглеводів. До вуглеводів відносять глюкозу, фруктозу, цукор (сахаро­зу), крохмаль, целюлозу тощо. Одні з них є основними про­дуктами їжі, інші (целюлоза) — основа для добування паперу, пластмас, волокон. Назва «вуглеводи» запропонована на тій основі, що перші вивчені представники цього класу сполук за складом формаль­но розглядали як сполуки вуглецю з водою, наприклад С„НІ.-0., або 60-бН'О. Тепер відомо, що вуглеводи — це не гідрати вуглецю, але стара назва залишилася. Крім того, існують вугле­води з іншим співвідношенням С, Н й О. Вуглеводи поділяють на моносахариди, дисахариди і поліса­хариди. Ознайомимося з найважливішими представниками вуглеводів. Із моносахари
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1071
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-07-2009, 09:15
30-07-2009, 09:15

Основні поняття хімії

Категорія: Хімія

План 1. Поняття про хімічний елемент. 2. Речовина – один із основних об’єктів хімії. 3. Класифікація хімічних сполук. 4. Процеси, що відбуваються під час впливу зовнішніх умов на речовини: а). фізичні б). хімічні в). фізико-хімічні г). ядерні Ви знаєте, що хімія вивчає хімічні елементи та їхні сполуки, хімічні перетворення різних сполук і ті закономірності, які цими перетвореннями керують. Отже, одним із найважливіших понять у хімії є поняття про хімічний елемент. Хімічним елементом називається тип атомів, які мають однаковий заряд ядра, що дорівнює протонному числу (порядковому номеру) елемента. Нині відомо вже 112 хімічних елементів, їх класифікують по-різному, залежно від ознаки, яка береться в основу класифікації (схема 1). Кожен із елементів має свій символ — знак хімічного елемента. Наявність хімічної азбуки дає змогу відображувати склад речовин за допомогою хімічних формул. Зрозуміло, що, крім хімічного елемента, речовина також є одним із основних об'єктів хімії. І це справедливо, адже з
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1117
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-07-2009, 11:07
16-07-2009, 11:07

Виробництво сульфатної кислоти

Категорія: Хімія

Найсучасніший спосіб добування сульфатної кислоти у промисловості — це контактний. Як сировина використо­вується пірит FeS2 (залізний, або сірчаний, колчедан). Перша стадія процесу — випалювання колчедану і добу­вання діоксиду сульфуру: 4FeS2 + 1102 = 2Fe2O3 + 8SO2; = -13476 кДж. Цей процес відбувається у колчеданних печах, з яких виходить випалювальний газ. Він містить, окрім діоксиду сульфуру SO2, ще кисень, азот, водяну пару та інші доміш­ки. Його очищають, висушують і подають на другу стадію виробництва у контактний апарат. Друга стадія — окиснення діоксиду сульфуру і добуван­ня триоксиду сульфуру: V2O5 O5 кДж. Окиснення відбувається в контактному апараті за наяв­ності каталізатора і високої температури. Але ви можете запитати, навіщо тут висока температура, якщо реакція екзотермічна. Адже ми знаємо, що згідно з принципом Ле Шательє зміщенню рівноваги у бік утворен­ня SO3 сприятимуть низька температура і високий тиск. Це справедливо, але річ у тім, що високий тиск застосу­вати майже неможливо, бо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1574
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-07-2009, 15:55
8-07-2009, 15:55

Полімери

Категорія: Хімія

Зміст I. Вступ----------------------------------------------------------- 2 II. Теоретична частина----------------------------------------- 3 1.) Що таке полімери?-------------------------------------- 3 2.) Отримання полімерів----------------------------------- 4 3.) Агрегатний стан полімерів---------------------------- 5 4.) Полімерні волокна-------------------------------------- 5 5.) Полімерні рідкі кристали, надміцні волокна------ 9 6.)Анологія полімерного ланцюга Броунівського руху 10 III. Експериментальна частина------------------------------- 12 IV. Висновки----------------------------------------------------- 20 V. Список літератури----------------------------------------- 21 VI. Додатки------------------------------------------------------- 22 Вступ Полімери мають широке технологічне застосування, починаючи з поліетиленових пакетів, гуми, тканин, паперу. Полімери відіграють важливі ролі і в живій природі: це молекули ДНК, в яких є генетична інформація і під керуванням яких працює ж
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2549
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2009, 08:22
27-06-2009, 08:22

Алюміній

Категорія: Хімія

Алюміній самий розповсюдженний метал у земній корі. Його зміст оцінюють у 7.45 % (більше, ніж заліза, якого тільки 4.2 %). Алюміній як елемент відкритий у 1825 р., коли були отримані перші невеликі грудочки цього металу. Початок його промислового освоєння відноситься до кінця минулого сторіччя. Поштовхом до цього послужила розробка в 1886 р. способу його одержання шляхом електролізу глинозему, розчиненого в кріоліті. Принцип способу лежить в основі сучасного промислового витягу алюмінію з глинозему у всіх країнах світу. По зовнішньому вигляді алюміній являє собою блискучий сріблистий білий метал. На повітрі він швидко окисляється, покриваючись тонкої білий матовою плівкою Al O . Ця плівка володіє високими захисними властивостями, тому, будучи покритим такою плівкою, алюміній є корозіостійким. Алюміній досить легко руйнується розчинами їдких лугів, соляний і сарною кислот. У концентрованій азотній кислоті й органічним кислотам він має високу стійкість. Найбільш характерними фізичними властивостями алюмін
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 986
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-06-2009, 17:35
13-06-2009, 17:35

Термічна деструкція. Механізм перетворення вугілля

Категорія: Хімія

Вугілля здавна використовують як викопне паливо і як сировину для подальшої хімічної переробки. Хімічна промисловість, створена спочатку для виробництва органічних речовин на базі продуктів з вугілля (анілінові барвники, антисептики, лікарські засоби), приблизно з середини ХХ сторіччя все більше стала віддавати перевагу рідкій і газоподібній сировині (нафта і газ) з більш високим вмістом водню. Кам'яне вугілля відповідно до його хімічного складу залишається основою для забезпечення хімічної промисловості ароматичними вуглеводнями, що отримуються при коксуванні вугілля, і вуглецевими продуктами, бідними воднем (вуглеграфітові матеріали). Практично всі процеси використання вугілля пов'язані з його термічною і термохімічною деструкцією, шляхи і характер якої залежать, в основному, від ступеня метаморфізму і складу вугілля, температури і умов нагрівання і складу атмосфери. Найбільше поширені процеси термічної деструкції - це спалення і коксування вугілля. Крім того, в невеликих масштабах застосовуються процеси
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 863
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-06-2009, 09:41
4-06-2009, 09:41

Штучні волокна. Ацетатне волокно

Категорія: Хімія

Штучні волокна Хімічні волокна формуються із органічних полімерів. Розрізняють штучні волокна які з природних полімерів, гладкої обробленої целюлози та її ефірів, синтетичні волокна, які дістають з синтетичних полімерів. До хімічних волокон також відносять волокна з неорганічних полімерів, наприклад: скляне волокно і борне волокно. В промисловості штучне волокно виготовляють у вигляді: 1) штапельних волокон, довжиною 35 – 120 мм; 2) джгутиків; 3) комплексних ниток; 4) монониток. В 60 – 70 рр. створені штучні волокна із полімерів з синтетичними особливостями, наприклад; термостійкі волокна, вуглеводневі волокна, фтороволокна. Штучне волокно формується із розчинів відфільтрованих і дегазорованих. Штапельне волокно і джгути, перероблене в чистому вигляді, в суміші з другими штучними волокнами, призначені для виготовлення тканини, трикотажу, нетканих матеріалів. Джгутики використовують для прикрашення килимів. Із текстильних комплексних ниток виготовляють трикотаж. Волокно з специфічними особливостями
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2183
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-06-2009, 13:05
2-06-2009, 13:05

Корозійна стійкість металічних конструкційних матеріаліву нітратних розчинах

Категорія: Хімія

Зміст Вступ 1.Літературний огляд корозійної стійкості металічних конструкційних матеріалів у нітратних розчинах. 2.Дослідження корозійної стійкості вуглецевої сталі Ст3 у розчинах нітратів калію і магнію при температурі 20-1150С. 2.1.Методика лабораторних досліджень. 2.2.Результати досліджень корозійної стійкості вуглецевої сталі Ст3 у 15, 30, 50% розчинах нітратів калію і магнію при температурі 20-1150С. Висновки. Література. Літературний огляд Корозійна стійкість металічних конструкційних матеріаліву нітратних розчинах. В водних розчинах корозія багатьох металів часто супроводжується виділенням водню. Корозійна активність таких розчинів сильно залежить від рН, а також від перенапруги водню і властивостей продуктів окислення металу. [15] Якщо останні нерозчинні, то осаджучись на поверхні металу, вони захищають його від подальшого підходу деполяризатора. Тобто, утворення нерозчинних продуктів корозії приводить до зниження швидкості корозійного процесу. РН впливає на швидкіс
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 929
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-05-2009, 21:25
26-05-2009, 21:25

Камфора. Ментол

Категорія: Хімія

1. Ментол Ментол - безбарвна кристалічна речовина, за структурною будовою монотерпеновий спирт, добре відомий через свій фізіологічний ефект створення відчуття холоду. Добре розчинний практично в усіх органічних розчинниках, дещо розчинний у воді. Ментол є складовою частиною багатьох ефірних олій. Найбільша кількість ментолу міститься у м'ятній олії, що є промисловим джерелом оптично чистого (−)-ментолу. Оптично чистий (−)-ментол може бути отриманий напівсинтетичними методами з інших монотерпенів. Промислове значення має також синтетичний метод гідрогенізації тимолу, що дає суміш стереоізомерів ментолу. Рацемічний (±)-ментол відділяють від інших стереоізомерів дистиляцією. Рацемічний (±)-ментол має менш ефективну фізіологічну дію. (±)-Ментол, Т.пл. 38 °C, nD20 1.4615. Використання: Харчові продукти, цигарки, косметика, жувальна гумка, лікарскі засоби (валідол, корвалол, меновазін .), засоби для освіження подиху, легкий місцевий анестетік, антисептик. Властивості Загальні Хімічн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 669
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-05-2009, 19:38
2-05-2009, 19:38

Хімічна будова твердих горючих копалин

Категорія: Хімія

Складністю хімічного складу і будови вугілля,що є природною високомолекулярною сполукою, обумовлюється необхідність застосування для визначення його молекулярної структури і надмолекулярної організації комплексу фізичних, фізико-хімічних і хімічних методів дослідження. Найбільш повну характеристику будови вугілля дає комплексне використання рентгеноструктурного аналізу, електронної мікроскопії, інфрачервоної спектроскопії, електронного парамагнітного резонансу, порометрії, диелькометрії і класичних хімічних методів. Розрізнюють рентгенівський і оптичний рівень молекулярної структури і надмолекулярної організації (НМО). Цей розподіл пов'язаний з послідовністю рівнів, як конструкцій з структурних елементів наростаючої складності, і методами спостережень. Метод рентгеноструктурного аналізу належить до прямих методів визначення структури речовини. Величина періоду повторюваності структурних одиниць визначає кутову область і інтенсивність розсіювання рентгенівських променів. Рентгенівська дифрактометрія провод
^