Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 786
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-04-2009, 21:24
29-04-2009, 21:24

Походження твердих горючих копалин

Категорія: Хімія

Вугільні пласти, вугілля взагалі, утворилося зі скупчень рослинного матеріалу, який зберігся завдяки поєднанню необхідних первинних умов і змін в процесі біохімічних і хімічних перетворень до стану органічної породи (власне вугілля). У геологічній історії землі утворення вугільних пластів пов'язане з виникненням і розвитком світу рослин. Найдревніші з твердих горючих копалин -- сапропелітове вугілля і горючі сланці, утворилися зі скупчень ще примітивних підводних рослин (водорості) і планктону на дні водойм. Родовища такого вугілля відомі з початку палеозою, тобто, вони утворилися близько 500 млн. років тому. Серед більш пізніх родовищ сапропелітового вугілля відомі перехідні відміни, які містять матеріал вищих наземних рослин. Дрібні родовища гумусового вугілля, утвореного з матеріалу вищих наземних рослин, відомі у відкладах девону. Серед рослин цього періоду описані порівняно високоорганізовані види вищих рослин, розквіт яких відбувся у наступні кам'яновугільний і пермський періоди. До відкладів кам'я
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1246
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-04-2009, 09:50
28-04-2009, 09:50

Значення хімії у розв’язанні сировинної проблеми

Категорія: Хімія

План 1. Суть сировинної проблеми, її виникнення. 2. Невідповідність між запасами і споживанням деяких видів сировини висуває такі найголовніші завдання. 3. Історія розвитку хімічної промисловості. 4. Комплексне використання сировини. 5. Використання деревини і продуктів її переробки. 6. Промислові і побутові відходи. Сировина — невід'ємний елемент будь-якого виробничого процесу, в тім числі й хіміко-технологічного. Природні матеріали, що використовуються у виробництві промислових продуктів, називаються сировиною. Природа, що нас оточує, здається, є невичерпною коморою, з якої промисловість бере сировину. У міру розвитку науки і техніки дедалі більше нових корисних копалин використовується для добування продуктів виробництва, з'являються нові види сировини, розширюється сировинна база промисловості. У зв'язку з бурхливим розвитком промисловості у XX ст. різко збільшився обсяг добування й переробки корисних копалин. За останні 40 років багатьох корисних копалин було видобуто більше, ніж за всю істор
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1370
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-04-2009, 02:39
23-04-2009, 02:39

Каталізаційні та електрохемічні процеси

Категорія: Хімія

Каталізними називають такі технологічні процеси, в ході яких головним рушієм є каталізатор. 1.1. Поняття про каталіз та його види Каталізом (від грецьк. - руйнування) називають зміну швидкості хімічних реакцій у присутності каталізаторів. Каталізаторами називають речовини, які змінюють швидкість хемічних реакцій, а самі (хемічно та кількісно) залишаються незмінними. У наш час каталізні процеси становлять основу багатьох технологій. При використанні каталізаторів швидкість хемічних реакцій збільшується в тисячі й навіть мільйони разів. Каталізні процеси лежать в основі виробництва бензину, амоніаку, сірчаної й азотної кислот, спиртів, альдегідів тощо. Каталіз широко використовують у процесі виробництва лікарських речовин, мийних засобів. Каталіз лежить в основі перспективних способів виробництва рідинного палива з вугілля, сланців, торфу. Усе ширше використовують каталіз для охорони довкілля від забруднення стічними водами, шкідливими промисловими газами. У більшості каталізні процеси є безперервни
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2236
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-04-2009, 19:04
21-04-2009, 19:04

У світі хімічних чудес

Категорія: Хімія

Цей тематичний захід проводиться у 8 класі з метою зацікавити учнів предметом хімії. Ведуча: Наук на світі є багато, І хімія — не між дрібних. Це слово може зруйнувати, А може і побудувати. Ведучий: З'явилася вона давненько — За декілька тисячоліть. Хоч рухалася помаленьку, Та зараз птицею летить . Ведуча: Як тільки стала проростати Й пустила в землю корінці, Ураз її, немов за ґрати, Взяли до рук своїх жерці. Ведучий: Хоч і святою стала зватись, Але ченці, як не крути, Із нею почали займатись Мистецтвом зовсім не святим. Ведуча; Та в келії їй тісно стало. Покрита мороком густим, До себе вчених притягала Туманним образом своїм. Ведучий: Трудились хіміки віками, Все думали про майбуття: Шукали філософський камінь, Хімерний еліксир життя. Ведуча: Але не тільки це робили, Не марно докладали труд — Кислоти добувати вміли, Метали виплавляти з руд. Пісня: Нам долею дано пролить, що ллється, Розсипать те, чого ніхто не проливав. Наш кабінет хімічним зветься, Щоб відкривать хімічні чу
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 585
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-04-2009, 23:44
18-04-2009, 23:44

Способи переробки нафти

Категорія: Хімія

Не дуже давно нафта тільки спалювалася в топках. Після винаходу гасової лампи (1855 р.) з деякої частини нафти стали одержувати гас. Наприкінці минулого сторіччя бензин і газ, що отримували при виробленні гасу, вважалися шкідливими продуктами, що викликали вибухи і пожежі, а олії спалювалися разом з мазутом. Сьогодні вся нафта, що добувається, піддається переробці для одержання багатьох різноманітних продуктів. При переробці нафти мають місце наступні основні процеси: а) перегін; б) термічний крекінг; в) каталітичний крекінг; г) піроліз; д) коксування; е) деструктивна гідрогенізація. Більшість названих процесів протікає в присутності різних каталізаторів. Підготовка нафти до переробки. Видобуток нафти супроводжується вилученням із природних підземних резервуарів значних кількостей газу, води, механічних домішок і солей. При надходженні на поверхню газ, розчинений у нафті, відокремлюють від неї за допомогою системи сепарації. Найбільш легкі компоненти вуглеводних газів відокремлюють від нафти в нафтових тр
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 751
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-04-2009, 03:01
14-04-2009, 03:01

Чесна сірка і нечиста сила

Категорія: Хімія

План 1. «Портрет». 2. Винуватиця нещасть. 3. На сторожі чистоти. 4. Сульфур в організмі — внутрішній охоронець. «ПОРТРЕТ» Сульфур — незвичайний хімічний елемент. Ще на зорі цивілізації він ввійшов до міфів і священних обрядів. На Близькому Сході, а пізніше в християнській Європі сірку вважали речовиною пекла; запах палаючої сірки став ознакою ди­явола. Але елемент № 16 — це не тільки містика. Він брав участь у природних катаклізмах і біохімічних процесах, його вивчали хіміки й металурги, використо­вували лікарі, садівники, ткачі, сукновали, капелюшники. У наш час сірчана кислота стала однією з головних речовин хімічної промисловості. Деякі способи застосування сірки чисті, гуманні й шляхетні, інші мимоволі нагадують про диявола й нечисту силу. Що ж особливого в цьому шістнадцятому елементі, чому його згадують у творах містиків, художній літературі й навіть у Біблії? Почасти це пов'язано з поширенням Сульфуру в природі, почасти — із його хімічними властивостями. Сульфуру дуже багато в земній корі —
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 864
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-04-2009, 22:07
11-04-2009, 22:07

Окиснення вугілля

Категорія: Хімія

Серед процесів переробки вугілля важливе місце займає окиснювальна деструкція, як з метою вироблення енергії (спалення, газифікація), так і для виробництва хімічних продуктів (синтез-газ, бензолкарбонові кислоти і ін.). Окиснення вугілля при добуванні, транспортуванні і зберіганні приводить до його самозаймання або втрати технологічних властивостей. Механізм окиснювальних перетворень вугілля в різних процесах має спільні риси. Схильність вугілля до самозаймання (СЗ) є його внутрішньою властивістю, зумовленою початковим матеріалом, умовами його перетворення і характеризує його здатність взаємодіяти з киснем. Запропоновано велику кількість методів визначення схильності вугілля до самозаймання, основаних на визначенні швидкості взаємодії вугілля з киснем, зміні його фізичних властивостей при окисненні, петрографічному складі і структурі вугілля. Розроблені різні методи визначення пожежотвірних параметрів скупчень вугілля, включаючи показник схильності до самозаймання, як один з параметрів, що характеризують
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 935
 • Автор: LOL
 • Дата: 10-04-2009, 22:42
10-04-2009, 22:42

Коротка характеристика основних корисних копалин України

Категорія: Хімія

За промисловим використанням всi кориснi копалини подiляються на металiчнi ( руди рiзноманiтних металiв ), неметалiчнi ( будматерiали, хiмiчна сировина, мiндобрива, вогнетривкi i абразивнi матерiали ) i горючi ( вугiлля, торф, горючi сланцi i т.п. ). До особливої групи вiдносяться пiдземнi води. Горючi кориснi копалини. 1. Буре вугiлля. Поширенi родовища бурого вугiлля, якi вiдносяться до Днiпровського буровугiльного басейну. Вугiлля залягає серед палеогенових пiскiв та глин, вiк його складає 40-50 млн.рокiв, товщина шарiв вугiлля досягає 20 м. В областi зосереджено 90% запасiв вугiлля ( 3,3 млрд т ) Днiпровського басейну. Найвизначнiшi родовища вiдомi в Олександрiї, Балаховцi, Петровому, Михайлiвцi, Байдурiвцi. Середнє рiчне видобування бурого вугiлля брикетiв на Дмитрiвськiй i Байдакiвськiй фабриках - близько 3,5 млн т. Брикети бурого вугiлля є повноцiнним паливом, зручним для спалювання та перевезення. Вони використовуються для термiчної обробки, при виробництвi бензину, мастила, газiв. Практично все
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 856
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-03-2009, 08:20
25-03-2009, 08:20

Груповий хімічний склад нафт і нафтопродуктів

Категорія: Хімія

Визначення хімічного складу нафт і їхніх фракцій трудомістке, і до кінця нездійсненне на сьогодні завдання. Навіть склад бензинів відомий лише на 80 %. Тому зараз використовуються методи аналізу, що дозволяють визначити груповий хімічний чи структурно-груповий склад нафти і її фракцій. Найменш вивчені компоненти висококиплячих фракцій нафти. При складанні матеріального балансу групового складу враховуються тільки три класи вуглеводнів: насичені аліфатичні (алкани), нафтенові (циклани) і ароматичні (арени). Крім того, іноді наводять деталізований груповий склад, що відображає також вміст різних індивідуальних вуглеводнів, що входять до складу кожної з груп. Гібридні вуглеводні сконцентровані переважно у висококиплячих фракціях нафти, що ускладнює визначення їх групового хімічного складу. Алкани та ізоалкани є у всіх нафтах у кількостях від 3-5 до 50-60 % і більше. Алкани при кімнатній температурі інертні до дії багатьох хімічних реагентів і здатні тільки до реакцій заміщення. До групи рідких при звичайних
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 959
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-03-2009, 04:10
9-03-2009, 04:10

Термоокислювальні процеси нафтопереробки

Категорія: Хімія

Продукти нафтопереробки легко реагують з киснем і значну їх частину використовують як різні види палива. При переробці їх захищають від контакту з киснем при високих температурах, але для важких продуктів є можливість проводити реакції з киснем при температурах нище 250-300°С, запобігаючи створенню вибухонебезпечних сумішей у парогазовій фазі. Так виробляють окислені бітуми з гудрону. На нафтопереробних установах використовують термоокислювальні процеси з метою очищення газових викидів від нафтопродуктів у печах доопалення, а також у виробництві сірки з технічного сірководню, що створюються при очищенні гідроочистці з сірковміщуючих сполук. Виробництво окисленних бітумів Бітуми. Технічна характиристика. Склад Бітуми-це один збагатьох видів товарних продуктів з асортименту нафтопереробних підприємств.Бітуми (від лат. bitumen-горна смола)-загальна назва нафтових продуктів, вміщуючих високомолекулярні вуглеводневі і значну кількість сполук з гетероатомами (O, S, N), природнього чи штучного походження. Раніш
^