Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1456
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-01-2011, 08:37
20-01-2011, 08:37

Стандартні стеки комунікаційних протоколів

Категорія: Комп'ютери, програмування

Найважливішим напрямом стандартизації в області обчислювальних мереж є стандартизація комунікаційних протоколів. У наш час в мережах використовується велика кількість стеків комунікаційних протоколів. Найбільш популярними є стеки: TCP/IP, IPX/SPX, NetBIOS/SMB, DECnet, SNA і OSI. Всі ці стеки, крім SNA на нижніх рівнях фізичному і канальному, використовують одні і ті ж добре стандартизовані протоколи Ethernet, Token Ring, FDDI і деякі інші, які дозволяють використати у всіх мережах одну і ту ж апаратуру. Поте на верхніх рівнях всі стеки працюють по своїх власних протоколах. Ці протоколи часто не відповідають розбиттю, що рекомендується моделлю OSI на рівні. Зокрема, функції сеансового і представницького рівня, як правило, об'єднані з прикладним рівнем. Така невідповідність пов'язана з тим, що модель OSI з'явилася як результат узагальнення вже існуючих і стеків, що реально використовуються, а не навпаки. Стек OSI Потрібно чітко розрізнювати модель OSI і стек OSI. У той час як модель OSI є концептуальною схе
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1631
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-01-2011, 05:40
20-01-2011, 05:40

Застосування інформаційних систем в управлінні

Категорія: Комп'ютери, програмування

Потреби в автоматизованій обробці інформації. Процеси проектування і побудови нових об’єктів, введення в дію нових потужностей за умови існування інформаційних систем можуть заздалегідь моделюватися, що дозволятиме вибирати оптимальні шляхи розв’язання поставлених задач. Процеси планування, управління фінансами, обліку витрат і результатів господарської діяльності за допомогою інформаційних систем можуть досягати оптимальних параметрів функціонування та розкривають можливості задіяних підрозділів для якіснішого аналізу їх функціонування. Всі ці процеси пов’язуються між собою в єдине інтегроване ціле і спрямовуються на виконання задач основної діяльності організації. Такий підхід дозволяє в діалоговому режимі здійснювати автоматизоване розв’язання задач планування, аналізу, обліку, контролю і оперативного управління. При цьому ефективно організований діалог дозволяє непрограмуючим користувачам самостійно вирішувати інформаційно-логічні та розрахункові задачі. Особливості формування автоматизованих систе
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1038
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-01-2011, 07:36
19-01-2011, 07:36

Декілька "класичних" прикладів комп'ютерних вірусів

Категорія: Комп'ютери, програмування

Як ми вже казали, комп'ютерні віруси підрозділяються на два основних класи: файлові та бутові. Розглянемо деякі з них більш докладно. Файлові віруси Вірус VIENNA (Відень) Інші назви вірусу: 648, Restart (перезавантаження), Time Bomb (часова бомба) та ін. Один із перших найбільш примітивних вірусів. Знайдений спочатку у Відні, потім заполонив увесь світ. При завантаженні у пам'ять комп'ютера проглядає всі COM-програми у поточному каталозі та у доступних через PATH (шляхи пошуку, що звичайно встановлені в AUTOEXEC.BAT). Первісний варіант цього вірусу збільшував довжину жертви на 648 байт. Першу знайдену ще не заражену програму або заражає, або, з ймовірністю 1/8 (в залежності від системного часу), псує таким чином, що вона при запуску призводить до перезавантаження системи. В останньому випадку в початок жертви записується код EAF0FF00F0, який на машинній мові означає теплий рестарт (еквівалентне до дії клавіш Ctrl+Alt+Del). Якщо зіпсована таким чином програма викликається з AUTOEXEC.BAT, процедура початк
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 685
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-01-2011, 07:14
19-01-2011, 07:14

Інтернет як засіб спілкування у навчальному процесі

Категорія: Комп'ютери, програмування

Останнім часом значного поширення набувають нібито нові, а насправді давно забуті модульні, тестові, рейтингові та інші форми навчального процесу. Зважаючи на ефективність деяких призабутих форм навчання, нагадаємо про деякі з них, стоячи на позиціях сучасних досягнень технічних можливостей. Розглянемо весь навчальний процес в комплексі, підкреслюючи основні напрямки і залишаючи деталі для дискусії. Модульна форма передбачає поділ навчального матеріалу на окремі тематичні блоки, або модулі. Відзначимо деякі характерні риси модульної форми підготовки навчально-методичного матеріалу. По-перше, модульна форма дозволяє викладачам в умовах відсутності підручників готувати навчальний матеріал окремими тематичними модулями, не чекаючи повної готовності всього майбутнього підручника. Модулі у вигляді невеликих брошур можна попередньо розмножувати на комп'ютері, ксероксі, ризографі або будь-якій іншій копіювальній техніці невеликими накладами, постійно вносячи поправки і доповнення. Через певний час із відкори
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1984
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-01-2011, 15:42
18-01-2011, 15:42

Лексика мови Паскаль та загальний вигляд програми

Категорія: Комп'ютери, програмування

Кожна мова починається з алфавіту – скінченної множини символів. Алфавіт мови Паскаль складають: великі й малі латинські букви A, B, . , Z, a, b, ., z; десяткові цифри 0, 1, 2, ., 9; інші символи, серед яких + - * / = > < . , ; : ' ( ) [ ] { } ^ (у діалектах можливі й інші – вони тут не згадуються). З символів алфавіту складаються лексичні одиниці мови – лексеми, свого роду "цеглинки", подібні словам у природних мовах. Множина лексем мови і правил їх запису утворюють його лексику. Лексеми неподільні й самі по собі позначають деякий зміст. Мова Паскаль має п'ять видів лексем: сталі, імена, знаки операцій, роздільники й коментарі. Сталі – це позначення чисел та інших елементів, представних у комп'ютері. Числові сталі (позначення чисел) мають вигляд, прийнятий у математиці, наприклад, 12, 3.1415926, 2.71828 тощо. Відзначимо лише, що цілу й дробову частини числа відокремлюють крапкою, а не комою. Числові й інші види сталих докладніше розглядаються далі. Імена – це послідовності букв і цифр
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1143
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-01-2011, 23:10
17-01-2011, 23:10

Центральний мікропроцесор (основні відомості)

Категорія: Комп'ютери, програмування

Фізично кожен елемент структурної схеми складається з різноманітних пристроїв. Сучасні комп’ютери мають блочно-модульну конструкцію: апаратну конфігурацію, необхідну для виконання певних робіт, можна складати з готових вузлів та блоків. Системний блок являє собою основний вузол, у якому зібрані найбільш важливі компоненти. Основною компонентою є материнська плата. На ній розміщені: · процесор; · шини – набір провідників для передачі даних та сигналів управління; · оперативна пам’ять – набір мікросхем, призначених для зберігання даних під час їх безпосереднього опрацювання; · постійна пам’ять – мікросхема, призначення для постійного зберігання інформації, у тому числі і при вимкненому живленні. Головним пристроєм комп’ютера є центральний процесор. Він і виконує основні операції по опрацюванню даних та управління роботою інших пристроїв. По способу розташування пристроїв відносно процесора їх поділяють на внутрішні та зовнішні (периферійні). До внутрішніх відносіть деякі види пам’яті. Зовнішніми є прист
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 938
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-01-2011, 23:06
17-01-2011, 23:06

Операційна система OS/2 Warp

Категорія: Комп'ютери, програмування

OS/2 – сімейство операційних систем компанії IBM. Вперше OS/2 була розроблена як 16-розрядна операційна система для мікропроцесора i80286. За нею були розроблені 32-розрядна версія, а також останнє покоління цього сімейства – OS/2 Warp. Архітектура Для операційних систем OS/2 Warp притаманна витісняюча багатозадачність для 16- та 32-розрядних програм OS/2 а також підтримка виконання DOS та Win16 програм в режимі невитісняючої багатозадачності. Ядро операційної системи побудоване на основі мікроядерного підходу. Воно надає базові сервісні функції API (єдиний інтерфейс прикладного програмування, сумісний з рядом операційних систем), що забезпечують підтримку файлової системи, управління пам’яттю, тощо. Ці функції забезпечуються з допомогою системних бібліотек DLL, до яких можна звертатись без затрат часу для переходу між кільцями захисту (рівнями привілей). Ядро саме є структуроване як процес з потоками, і більшість системних служб реалізовані як механізми IPC-звертань до ядра, а не як прямі системні
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1145
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-01-2011, 22:02
17-01-2011, 22:02

Апаратне та програмне забезпечення intranet

Категорія: Комп'ютери, програмування

ПОШУКОВІ МАШИНИ Пошукова машина – це спеціальна програма, яка здійснює пошук інформації у Web-сторінках Intranet. Пошукова машина відкриває Web-сторінки, дістає посилання, які в них містяться, створює індексовану базу даних посилань і вміщує в неї короткий опис пов’язаних сторінок. Після цього Ви можете звернутися до пошукової машини для одержання посилань на Web-сторінки, що задовільняють певним умовам. На основі таких машин будується більшість сучасних пошукових серверів. Для того, щоб почати пошук, слід завантажити в броузер Web-сторінку, яка активізує програму пошуку. Ця Web-сторінка буде включати в себе форму, в яку можна ввести набір ключових слів, які визначають, що Ви збираєтеся шукати. Наприклад, можна шукати ключову фразу, яка повинна міститись на сторінці, або ключову тему, якій повинна відповідати назва сторінки, або просто часовий діапазон, що вказує час створення сторінки. Після виконання запиту пошукова машина формує Web-сторінку, на яку вміщує знайдені посилання. Коли користувач клікає
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 686
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-01-2011, 21:23
16-01-2011, 21:23

Стандартизація та універсалізація інтерфейсу користувача прикладних програмних засобів

Категорія: Комп'ютери, програмування

Основні типи інтерфейсу роботи з користувачем. Сучасні системи обробки даних характеризуються інтерактивним доступом до ресурсів. В структурі такої системи можна виділити такі обов’язкові компоненти: · програмний комплекс, який здійснює виконання основних функцій; · планувальник, що забезпечує виконання запитів користувача і зв’язок між компонентами ядра; · інтерфейс користувача, який підтримує діалог в термінах “світу користувача” і зв’язок з планувальником системи. Підтримка “світу користувача” означає створення такої обстановки для користувача, яка йому дозволить здійснювати інформаційну та керуючу діяльність з використанням образів (об’єктів), що адекватно його представленню про систему. Сьогодні застосовуються два основні типи інтерфейсу з користувачем: 1. на основі методу “see and point” (“дивися і вибирай”); 2. на основі мови команд “think and type” (“згадуй і набирай”). Інтерфейс типу меню звільняє користувача від необхідності вивчати мову - на кожному кроці діалогу команди подаються у в
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1285
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-01-2011, 08:09
16-01-2011, 08:09

Основи роботи з цифровими картами

Категорія: Комп'ютери, програмування

Відображенням свого просторового положення людство почало займатися дуже давно, фактично з початку усвідомленого існування. Це справа згодом було названо - картографією. Наукою картографія стала в сучасну епоху. Як у всякої науки, у неї своя термінологія, методичні основи, школи і визнання. Електронні обчислювальні машини із самого початку застосовувалися для проведення розрахунків, пов'язаних із визначенням положення в просторі. Найбільше широко ці задачі вирішувались у бізнес розрахунках та військовій справі. Бізнес розрахунки проводилися для оцінки економічної ситуації і складання прогнозу. У військовій справі це були розрахунки для систем наведення зброї і керування бойовими діями. Як у першому, так і в другому випадку обробляються величезні масиви інформації представленої як бази даних, частина яких описує просторове положення об'єктів, що обраховуються. Поява приладів, що дозволили візуалізувати результати таких розрахунків і визначило появу систем, у яких рішення приймається не тільки на підставі об

Посилання: цифрова картографія

Назад Вперед
^