Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1314
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-11-2010, 13:23
21-11-2010, 13:23

Озоновий шар

Категорія: Охорона природи, екологія

Зміст Вступ 3 Принцип проблеми. Наслідки для “живого” 3 Проблема з “хімічної” точки зору 4 Хлорфторвуглеці(ХФВ) 5 ХФВ в промисловості 6 Метилбромід 6 Які у нас перспективи? 8 Висновок 9 Література 10 Вступ У 1985 р. фахівці з Британської Антарктичної Служби дослідження атмосфери повідомили про абсолютно несподіваний факт: весняний вміст озону в атмосфері над станцією Халлі-Бей в Антарктиді зменшився за період з 1977 по 1984 р. на 40%. Незабаром це підтвердили інші дослідники, що показали, що область зниженого вмісту озону іде за межі Антарктиди і за висотою охоплює шар від 12 до 24 км, тобто значну частину нижньої стратосфери. Найбільш докладним дослідженням озонового шару над Антарктидою було міжнародний Літаковий Антарктичний Озоновиий Експеримент. Протягом експеременту вчені з 4 країн декілька разів піднімалися в зону зниженого вмісту озону і зібрали детальні дані про її розміри і хімічні процеси, які там вібуваються. Фактично це означало, що в полярній атмосфері є озонова "дірка
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 948
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-11-2010, 05:01
20-11-2010, 05:01

Методологічні основи геоекології

Категорія: Охорона природи, екологія

ПЛАН 1. Становлення і розвиток вчення про ландшафти 2. Основи геосистемного і біосферного вчення 3. Концепції: “природа-населення-господарство”; “вплив-зміни-наслідки”; Концепція сталого розвитку; “екологічної ніші”. 4. Методи ландшафтно-екологічних досліджень. Наприкінці ХІХ століття географія вступає в критичний період свого розвитку. Спеціалізація досліджень привела до формування ряду географічних дисциплін (біогеографія, кліматологія та ін.). Традиційна “єдина” географія розпалась. Вона залишилась без власного предмету дослідження, стало неясним чим повинна займатись географія, коли існують кліматологія, гідрологія, геоморфологія, біогеографія та ін. На рубежі століть відбувається становлення нової географічної школи, засновником якої став професор Петербурзького університету В.В. Докучаєв (1846-1903). Докучаєв – засновник вчення про ґрунти. Однак погляд (підхід) його до ґрунтів – географічний. Ґрунти це результат взаємодії живої і неживої природи, всіх географічних компонентів – материнської поро
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1317
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-11-2010, 04:48
19-11-2010, 04:48

Національний природний парк „Гуцульщина"

Категорія: Охорона природи, екологія

Природа вражає людину розмаїттям своїх проявів. Але на шляху до цивілізації людство зробило відчутний негативний вплив на навколишнє середовище. Тільки за останні три сто­ліття повністю знищено близько 50 видів ссавців, 150 видів пта­хів, багато видів катастрофічне скоротили свою чисельність [1]. З метою збереження флори і фауни створюються заповід­ники, національні парки, заказники тощо. Національний природний парк „Гуцульщина" розташований в мальовничій лісистій частині Покутсько-Буковинських Карпат, яка є чи не найцікавішим регіоном України. де найвиразніше і найповніше збереглися прадавні самобутні ремесла, промисли, традиції, звичаї унікального етносу гуцулів; ця територія відзначається великою історико-культурною цінністю, своєрідністю геологічної будови, рельефу, флори і фауни, багатством і розмаїттям рекреаційних ресурсів. Парк створений у 2002 році в межах Івано-Франківської області з метою збереження, відтворення та раціонального використання генетичних ресурсів рослинного і тваринного св
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1080
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-11-2010, 13:09
18-11-2010, 13:09

Про мінеральні ресурси планети

Категорія: Охорона природи, екологія

На початку своєї еволюції з усіх мінералів люди масово використовували лише кремінь. З тих прадавніх часів все змінилося і чимало науковців займаються вивченням мінеральних ресурсів не лише своєї країни, а й регіону і навіть світу, а сотні мільйонів осіб їх добувають, переробляють і виготовляють багато виробів — від цегли до надважливих кристалічних електронних схем ("чипів"). Особливо складне завдання постає перед тими, хто намагається одночасно врахувати ресурси, ймовірність розширення видобутку, а головне — передбачити ціну на продукцію гірничорудних підприємств на світовому ринку. Останнє є питанням якщо не життя і смерті, то рівня життя жителів більшості країн. Часто їх благополуччя повністю визначається ціною на один-єдиний продукт (боксит, мідну руду тощо), який видобувається у цій країні. Хоча й можна зверхньо називати такі країни "сировинними придатками розвинених капіталістичних країн", та не варто звинувачувати їх жителів у тому, що вони обмінюють на потрібні їм речі єдине с
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1162
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-11-2010, 05:14
16-11-2010, 05:14

Методи аналізу ґрунтів

Категорія: Охорона природи, екологія

План 1. Взяття проб ґрунтів. 2. Загальні положення оцінки забруднення земель та ґрунтів. 3. Визначення вологості ґрунтів. 4. Приготування водної витяжки з ґрунту. 5. Визначення сухого залишку ґрунту. 6. Визначення мінерального залишку ґрунту. 7. Прилади і засоби вимірювання і контролю стану поверхні земель, якісного і кількісного складу ґрунтів, рівня і складу забруднення. 1. Для підвищення врожайності застосовують передову агротехніку, систематично вносять мінеральні та органічні добрива, вапнують підзолисті грунти, гіпсують солончаки. Проте цих заходів не можна застосовувати доти, поки не буде вивчено ґрунтових особливостей окремих ґрунтових ділянок, ба замість користі вони можуть завдати шкоди. Отже, перш ніж використовувати грунти, застосовувати добрива, необхідно їх вивчити, провести певні аналітичні дослідження. Аналіз ґрунту роблять з узятих у польових умовах проб. Середня проба повинна відбивати дійсний середній стан складу ґрунтів, а тому її беруть з багатьох місць досліджуваної ділянки не
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1168
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-11-2010, 04:12
15-11-2010, 04:12

Природний заповідник "Єланецький степ"

Категорія: Охорона природи, екологія

Розташування: Миколаївська область, Єланецький та Новоодеський райони Площа: 1675,7 га Підпорядкування: Міністерство охорони навколишнього природного середовища України Поштова адреса: - 55553, Миколаївська обл., Єланецький р-н, с. Калинівка Телефон - (05159) 9 72 14 Перший заповідний об'єкт в районі розміщення заповідника з'явився у 1978 році, коли тут було організовано заказник місцевого значення "Роза" площею 300 га. Саме з того часу бере початок історія збереження ділянок цілинного степу в Правобережній Україні. У 1982 році вже на площі 976 га, було оголошено ландшафтний заказник місцевого значення "Єланецький". У 1990 році з ініціативи місцевих природоохоронців та українських вчених було прийнято рішення про резервування 2000 га під майбутній заповідник, а 17 липня 1996 року Указом Президента України № 575 було створено природний заповідник "Єланецький степ". Із 70-х років минулого століття у заповіднику лишились зоопарк та "Палац природи". Перший був ство
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 923
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-11-2010, 06:06
14-11-2010, 06:06

Екологічні обов’язки громадян

Категорія: Охорона природи, екологія

ПЛАН ВСТУП 1. ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ, МІСЦЕ ЕКОЛОГІЧНИХ ОБОВЯЗКІВ ГРОМАДЯН СЕРЕД ІНШИХ ПРАВОВИХ ПОЛОЖЕНЬ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ 2. ПОНЯТТЯ ПРО ЕКОЛОГІЧНІ ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЇХ ВИДИ 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ТВАРИННОГО СВІТУ ВИСНОВКИ ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА Вступ Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України. З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів. 1. Юридична природа екологічної безпеки, місце екологічни
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1368
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-11-2010, 19:54
13-11-2010, 19:54

Природний заповідник "Мис Мартьян"

Категорія: Охорона природи, екологія

Розташування: Автономна Республіка Крим, м. Ялта Площа: 240,0 га Підпорядкування: Українська академія аграрних наук Поштова адреса: 98648, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, сел. Нікіта Тел./факс: (0654) 33-53-86 E-mail: nbs1812@ukr.net Природний заповідник "Мис Мартьян" розташований на Південному березі Криму біля м. Ялта. Його було організовано постановою Ради Міністрів УРСР від 20 лютого 1973 року № 84 на землях Нікітського ботанічного саду. Площа заповідника становить 240,0 га, у тому числі 120,0 га суші і 120,0 га прилеглої акваторії Чорного моря. Заповідник створено з метою збереження у природному стані цінних природних комплексів мису Мартьян, охорони і збереження рідкісних видів рослин і тварин, проведення науково-дослідних робіт. У заповіднику працюють 18 чоловік, з них у науковому підрозділі - 5, службі охорони - 12 осіб. Район розміщення заповідника - це район складних і тривалих геологічних процесів, пов'язаних як з відкладенням осадових порід, переважно вапняків, так і з під
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1251
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-11-2010, 08:12
13-11-2010, 08:12

Причини виникнення соціальної екології та необхідності розповсюдження соціально-екологічних знань

Категорія: Охорона природи, екологія

Сучасна глобальна екологічна ситуація вивела проблему розв'язання суперечностей в системі «суспільство-природа» до першого ряду питань, що стоять перед людством і вимагають щонайшвидшого теоретичного та практичного вирішення, від чого залежить майбутнє існування людства. Поява нових даних про сучасний стан оточуючого природного середовища, наслідки техногенного впливу людини на природу свідчать про практичну вичерпаність історично обмеженого сучасного способу освоєння природи. Як стверджують І.Алексєєнко та Л.Кейсевич, сьогодні можна говорити про те, що на сучасному етапі цивілізація знаходиться в глухому куті, і якщо не буде знайдено і реалізовано оптимальний, із найменшими втратами вихід з нього, загибель суспільства і колапс біосфери наступлять із невідворотною закономірністю і не в такому вже й віддаленому майбутньому. За деякими прогнозами, вирішальними, очевидно, стануть найближчі 150 років. Більш песимістичні оцінки «залишають» людству 50, а то й 30 років. При цьому час цей має бути витрачений вже н
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 355
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-11-2010, 15:27
12-11-2010, 15:27

Чорнобильська катастрофа: проблеми залишаються 20 років

Категорія: Охорона природи, екологія

Аварія стала для одних горем, для інших, на превеликий жаль, засобом наживи. Складалося безліч програм, які вимагали шалених коштів. В цьому напрямку за радянських часів на станцію було витрачено 13 мільярдів доларів, за роки незалежності — до 7 мільярдів доларів. За розумного планування витрат, цих коштів на багато вистачило б, і ми не мали б сьогодні тієї картини, яку маємо. Практично відкритий четвертий реактор, не розвантажені від ядерного палива другий і третій реактори, численні проблеми із зонами, людьми, які постраждали від чорнобильської аварії. Філософія була такою, що Чорнобиль має однаково сприйматись і нашою, і міжнародною спільнотою в 1986 році, і сьогодні, і у найближчому майбутньому. Після деяких сентиментів Захід нам чітко сказав, що соціальні проблеми не можна вирішувати за рахунок міжнародних організацій, бо це проблеми України, так само, як і проблеми охорони здоров'я. Пам'ять знову і знову вертає нас у страшні дні квітня 1986 року, коли над Україною нависла радіаційна небезпека. М
^