Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 663
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-11-2011, 19:42
7-11-2011, 19:42

Негативні наслідки діяльності людини і основні фактори виробничого середовища

Категорія: Охорона природи, екологія

Найбільшої шкоди навколишньому середовищу, безумовно завдає саме людина. Так бурхливий розвиток промисловості а також НТР сприяють підвищенню викиду в атмосферу різноманітних шкідливих речовин: важких металів, продуктів напіврозпаду радіоактивних речовин, твердих часток, підвищення загальної температури навколишнього середовища...

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1114
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-11-2011, 19:42
7-11-2011, 19:42

Охорона флори і фауни заповідна справа.

Категорія: Охорона природи, екологія

Охорону екосистем, включаючи всі їхні живі компоненти, покликані здійснювати так звані охоронні території. За даними Дж. Рауні, на 1992 рік у світі під охороною різного виду знаходиться приблизно 5% площі суходолу. У ХХ ст. передбачається довести цю величину до 10-12%, тобто подвоїти. Це не просте завдання, оскільки вирішення потребує вилучення з використання частини земель сільськогосподарського та лісового фонду. Чітка класифікація категорій охоронних природних об‘єктів відсутня. Так у Канаді під національним парком розуміють територію, що достатньо велика для підтримання цілих екосистем, там заборонений рух будь-яких видів транспорту і зони повністю закриті для відвідувачів. А у Великобританії національний парк визначають як ландшафт, що охороняється і виділяється своєю красою та стає охороні об‘єкти природи або історичні архітектурні пам‘ятки; він вільний для відвідування населенням і частково використовується для сільськогосподарських потреб.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 731
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-11-2011, 19:41
7-11-2011, 19:41

УТИЛІЗАЦІЯ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ВІДХОДІВ

Категорія: Охорона природи, екологія

Усі міста з їхньою концентрацією населення відрізняються утворенням великої кількості промислових і побутових відхів. Відоди підрозділяються на тверді та рідкі, промислові та побутові, вважається, що в середньому їх у містах утворюється приблизно 1 тона на 1 людину в рік.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 725
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-11-2011, 19:41
7-11-2011, 19:41

ПРИРОДНІ СТИХІЇ ТА ЇХ ЕКОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ.

Категорія: Охорона природи, екологія

В історії землі екологічні кризи неодноразово були наслідком вимкнення різних надзвичайних природних ситуацій, тобто раптових швидких змін умов існування, різних змін фізичних, хімічних чи біологічних факторів, як окремих так і разом узятих, що викликало або погіршення стану, або загибель окремих живих істот чи навіть цілих екосистем. Такі надзвичайно кризові ситуації називаються катастрофами.
Катастрофи поділяються на природні і антропогенні, а в залежності від сили заподіяної шкоди та об‘єму негативних наслідків, тобто від масштабів скоєного лиха – на катастрофи локального, регіонального чи глобального значення. Як природні так і антропогенні катастрофи в свою чергу поділяються на космічні, тектонічні, хімічні, фізичні та ін.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1015
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-11-2011, 19:40
7-11-2011, 19:40

Охорона грунтів

Категорія: Охорона природи, екологія

Грунт — основний компонент наземних екосистем, що утворився протягом геологічних епох в результаті постійної взаємодії біотичних і абіотичних факторів. Як складний біоорганомінеральний комплекс грунти є природною основою функціонування екологічних систем біосфери.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 871
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-11-2011, 19:39
7-11-2011, 19:39

Екологія та ландшафтна екологія

Категорія: Охорона природи, екологія

Як усім відомо , екологія — це наука , що займається вивченням взаємозв’язків у природному середовищі . Так було до 70-х років , зараз цими питаннями займається загальна екологія. Основними завданнями загальної екології є такі :
1)вивчення з позицій системного підходу загального стану сучасної біосфери планети , причин його формування та особливостей розвитку під впливом природних та антропогенних факторів ( іншими словами вивчення формування , існування та функціонування біологічних систем усіх рівнів у взаємозв’язку з атмосферою , літосферою та техносферою ) ;
2)прогноз динаміки стану біосфери в часі та просторі ;
3)розробка шляхів гармонізації взаємовідносин людського суспільства й природи , збереження здатності біосфери до самовідновлення та саморегулювання з урахуванням основних екологічних законів і загальних законів оптимізації взаємозв’язків суспільства та природи .

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 756
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-11-2011, 19:38
7-11-2011, 19:38

Особливості ландшафтних територіальних структур в межах урбанізованих територій

Категорія: Охорона природи, екологія

Будь-яка геосистема , рангом вища за геотоп , має свою ландшафтно-територіальну структуру (ЛТС) . Елементами цієї структури є геосистеми нижчого рангу , ніж досліджувана . Сукупність цих геосистем складає таксономічний ряд геоситстем , а їх взаємне розташування в межах певної геосистеми визначає її конфігураційні та топологічні особливості ( наприклад форму , складність системи площу та інше ) . Інакше кажучи ЛТС можна визначити як сукупність ландшафтних територіальних одиниць , конфігураційно та ієрархічно впорядкованих відношеннями певного типу . 

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 475
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-11-2011, 19:37
7-11-2011, 19:37

Знищення озонного шару Землі

Категорія: Охорона природи, екологія

У 1985 р. фахівці з дослідження атмосфери Британської Антарктичної Служби повідомили про абсолютно несподіваний факт: весняний вміст озону в атмосфері над станцією Халлі-Бей в Антарктиді зменшився за період з 1977 по 1984 р. на 40%. Незабаром цей висновок підтвердили і інші дослідники, що показали також, що область зниженого змісту озону тягнеться за межі Антарктиди і по висоті охоплює шар від 12 до 24 км, тобто значну частину нижньої стратосфери. Фактично це означало, що в полярній атмосфері є озонова "діра". Найбільш докладним дослідженням озонового шару над Антарктидою був міжнародний Самолетний Антарктичний Озонний Експеримент. У його ході вчені з 4 країн декілька разів підіймалися в область зниженого змісту озону і збирали детальні відомості про розміри "діри" і проходячі в ній хімічні процеси. На початку 80-х років по вимірюваннях зі супутника "Німбус-7" аналогічна “діра" була виявлена і в Арктиці, щоправда вона охоплювала значно меншу площу і падіння рівня озону в ній було не таким значним - біля 9%. У середньому по Землі з 1979 по 1990 р. зміст озону впало на 5%.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 661
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-11-2011, 19:36
7-11-2011, 19:36

Охорона водного середовища

Категорія: Охорона природи, екологія

Основні джерела прісної води на території України - стоки річок Дніпра, Дністра, Південного Бугу, Сіверського Дінця, Дунаю з притоками, а також малих річок північного узбережжя Чорного та Азовського морів. Порушення норм якості води досягло рівнів, які ведуть до деградації водних екосистем, зниження продуктивності водойм. Значна частина населення України використовує для своїх життєвих потреб недоброякісну воду, що загрожує здоров'ю нації.
Сумарна величина стоків річок України без Дунаю в середній заводністю рік становить 87,1 млрд. куб. метрів, знижуючись умаловодний рік до 55,9 млрд. куб. метрів. Безпосередньо на території держави формується відповідно 52,4 і 29,7 млрд. куб.метрів води, решта надходить з суміжних територій. Водні ресурси Дунаю становлять у середньому 123 млрд. куб. метрів води на рік.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 576
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-11-2011, 19:35
7-11-2011, 19:35

Природа, цивілізація та я

Категорія: Охорона природи, екологія

Нашій планеті за різними підрахунками від 4,5 до 5 млрд. років. У масштабах Всесвіту цей час можна вважати миттю, але для нас, людей, що мешкають на цій планеті зараз, ці 5 млрд. років -це величезний проміжок часу, який навіть важко собі уявити, не кажучи вже про те, щоб зрозуміти його та сприйняти, як належне.

^