Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1198
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-12-2010, 18:03
18-12-2010, 18:03

Альтернативні джерела енергії: вода

Категорія: Охорона природи, екологія

Використання будь-якого виду енергії і виробництво електроенергії супроводжується утворенням багатьох забруднювачів води і повітря. Перелік таких забруднювачів на диво довгий, а їхні кількості надзвичайно величезні. Цілком природно виникає питання, чи завжди використання енергії і виробництво електроенергії повинне супроводжуватися руйнуванням навколишнього середовища. І якщо правда, що будь-який вид людської діяльності неминуче впливає на природу, то ступінь цієї шкоди різний. Ми не можемо не впливати на середовище, у якій живемо, оскільки для підтримки життєвих процесів як таких необхідно поглинати і використовувати енергію. Людина, безумовно, впливає на навколишню його середовище, однак у природі існують природні механізми, що врівноважують, що підтримують середовище і спільноти, що живуть у ній, у стані рівноваги, коли всі зміни відбуваються досить повільно. Проте в багатьох випадках господарська діяльність людини порушує рівновагу, підтримувану цими механізмами, що призводить до швидких
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1209
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-12-2010, 01:24
17-12-2010, 01:24

Тваринний світ і екологія навколишнього середовища. Основи екології тваринного світу

Категорія: Охорона природи, екологія

ПЛАН Вступ 1. Тваринний світ і екологія навколишнього середовища 2. Основи екології тваринного світу 3. Правові заходи охорони тваринного світу Висновок Використана література Вступ Екологія — це знання людини про те що її оточує. У наш час даний термін міцно закріпився у суспільній свідомості. Екологія стала одним з основних показників ставлення полини до життя, навколишнього природного середовища Екологічна свідомість відображає духовність суспільства, його «порозуміння» з природою невід ємною частиною якої є людина. Тваринний світ є одним з основних компонентів навколишнього природного середовища, національним багатством України, джерелом духовного та естетичного збагачення і виховання людей, об'єктом наукових досліджень, а також важливою базою для одержання промислової і лікарської сировини, харчових продуктів та інших матеріальних цінностей. В інтересах нинішнього і майбутніх поколінь в Україні з участю підприємств, установ, організацій і громадян здійснюються заходи щодо охорони, відтворення
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1259
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-12-2010, 20:49
15-12-2010, 20:49

Очищення населених місць та його гігієнічне значення. Медична екологія і знешкодження відходів. Очисні споруди

Категорія: Охорона природи, екологія

Як рідкі, так і тверді покидьки погіршують умови проживання населення, забруднюють довкілля, негативно впливають на сані­тарний стан населених пунктів та здоров'я людей. Фекалії, гній, сеча, рештки продуктів, трупи тварин, розкладаючись, виділяють смердючі гази. Крім того, вони містять патогенні мікроорганізми І є небезпечними в епідемічному відношенні. У процесі життєдіяльності кожен мешканець протягом року утворює приблизно б т покидьків. З них від 0,7 до 1,0 тонн склада­ють екскременти, 200-250 кг-сміття, а решта-помиї. Ще по 10 кг сміття утворюється на кожному квадратному метрі вулиць з твер­дим покриттям. При цьому не враховуються забруднені атмосферні й промислові води. Рідкі покидьки, оскільки містять велику кількість поживних речовин, є добрим середовищем для розмноження не тільки мікро­організмів, а також гризунів і мух. Мухи відіграють надзвичайно велику роль в розповсюдженні кишкових Інфекцій. На поверхні нечистот, в скупченні гною або сміття муха за один раз відкладає приблизно 100-150 яєць, з
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 687
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-12-2010, 10:57
15-12-2010, 10:57

Енергія у техносфері

Категорія: Охорона природи, екологія

Історія прогресу людства пов'язана насамперед з освоєнням щораз досконаліших і потужніших джерел енергії та розширенням її використання у виробничій діяльності. Діаграма на рис. 13 демонструє, як розширилися витрати енергії на одного європейця від часів кроманьйонців до сьогодення. Рис. Денні енерговитрати жителя Західної Європи у різні історичні періоди Тривалий час основним джерелом енергії (обігрівання, теплова обробка продуктів харчування, виробництво кераміки, металів тощо) було спалювання дерева, допоміжними — експлуатація свійських тварин, вітер, падіння води. Аж до середини XIX ст. дрова навіть у найрозвиненіших європейських країнах давали 9/10 усієї кількості енергії. Лише масове використання спочатку вугілля, а потім нафти різко розширило можливості і прискорило прогрес тих країн, які ми зараз зараховуємо до розвинених. Стрімке збільшення споживання невідновлюваних енергоресурсів Землі супроводжувалося пропорційним підвищенням життєвого рівня населення. Це правило, хоч і з деякими невелики
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1203
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-12-2010, 10:06
13-12-2010, 10:06

Проблеми довкілля

Категорія: Охорона природи, екологія

В Україні головними причинами, що призвели до загрозливого стану довкілля є: · застаріла технологія виробництва та обладнання, · висока енергомісткість та матеріаломісткість, що перевищують у два-три рази відповідні показники відповідних країн; · високий рівень концентрації промислових об'єктів; · несприятлива структура промислового виробництва з високою концентрацією екологічно небезпечних виробництв, · відсутність належних природоохоронних систем (очисних споруд, оборотних систем водозабезпечення тощо); · низький рівень експлуатації існуючих природоохоронних об'єктів; · відсутність належного правового та економічного механізмів, які б стимулювали розвиток екологічно безпечних технологій та природоохоронних систем; · відсутність належного контролю за охороною довкілля. Цілі та заходи поліпшення довкілля Оскільки виробнича діяльність викликає порушення природного середовища, суспільству випадає взяти на себе турботу щодо відновлення її властивостей та охорони від подальшої деградації. Цілі охорон
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3308
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-12-2010, 04:06
13-12-2010, 04:06

Екологічне виховання

Категорія: Охорона природи, екологія

Cучасні масштаб екологічних змін створюють реальну загрозу для життя людей. Забруднення атмосферного повітря у багатьох містах України досягло критичного рівня. “Гадаємо, - писав В.Сухомлинський, - що школа майбутнього повинна найповніше використовувати для гармонійного розвитку людини все, що дає природа і що зможе зробити людина для того, щоб природа служила їй. Уже через це ми повинні берегти і поновлювати природні багатства, які маємо”. Екологічні проблеми, що особливо загострились в останні десятиріччя, викликають стурбованість і тривогу чесних людей Землі. Рішенням міжнародного Стокгольмського форуму з 1972 року в календарі з'явився особливий день. Дата 5 червня закликає людство загалом і кожного зокрема зробити все, щоб зберегти дивосвіт кольорів на планеті. Захистити весняну квітку і спів солов’я, степову балку і поліське болото, молоду вербиченько і могутній віковий дуб, чисте повітря і чисту воду – все це і буде надійною гарантією збереження самого життя в усій його красі і гармонії. Без сьо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 575
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-12-2010, 09:18
12-12-2010, 09:18

Екологічні катастрофи нашого часу

Категорія: Охорона природи, екологія

Розвиткові екологічної кризи сприяють також природні екологічні катастрофи. В межах території України фізико-географічні та геолого-тектонічні умови можуть сприяти періодичному виникненню таким природних катастроф, як землетруси (Крим, Карпати – силою до 7-8 балів, решта території – менше, найменше – північно-східні райони); повені (практично на всіх річках, але в першу чергу – в гірських районах); зсуви (узбережжя водосховищ Дніпра, Чорного й Азовського морів); пилові бурі (лісостепові й степові райони); пожежі (полісся й лісостеп), випадання граду або великі снігопади, зливи; селі влітку та снігові лавини взимку (гірські райони); ураганні вітри; засухи. В залежності від природних факторів, які спричиняють катастрофи, останні поділяють на геологічні, гідрологічні, метеорологічні, агрометеорологічні. Розвиток природних катастроф активізується людською діяльністю. Так, саме через вирубку лісів у Карпатах значно почастішали катастрофічні повені, селі, снігові лавини, зсуви. За останні десятилі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1482
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-12-2010, 03:14
12-12-2010, 03:14

Основи моделювання стану довкілля. Функціональні можливості геоінформаційних систем (ГІС). Регістрація, введення і збереження даних

Категорія: Охорона природи, екологія

ПЛАН 1. Джерела даних і їх типи 2. Технічні засоби введення даних 3. Виведення просторових даних: структура і формати 4. Система управління базами даних 5. Література 1. Джерела даних і їх типи Основними джерелами даних в геоінформатиці є картографічні, статистичні й аерокосмічні матеріали. Крім вказаних матеріалів дуже рідко використовуються дані спеціально проведених польових досліджень і зйомок, а також літературні (текстові) джерела. “Тип джерела” об’єднує генетично однорідну сукупність вихідних матеріалів, кожна з яких дуже відрізняється за комплексом характеристик, що і буде проаналізовано нижче. До них належить, наприклад, така важлива ознака в якій : цифровій або аналоговій формі отримується, зберігається і використовується цей або інший тип даних, від чого залежить легкість, вартість і точність введення цих даних в цифрове середовище ГІС. Використання географічних карт як джерел вихідних даних для формування тематичних структур баз даних зручно й ефективно. Перш за все, дані зчитані з карт,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1872
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-12-2010, 00:15
12-12-2010, 00:15

Екологічна проблема як наслідок економічної діяльності

Категорія: Охорона природи, екологія

План ВСТУП 1. СУЧАСНІ МАСШТАБИ ВПЛИВУ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ЇЇ ОХОРОНИ 2. ПОНЯТТЯ ЗАБРУДНЕННЯ. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАБРУДНЕНЬ ДОВКІЛЛЯ 3. ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ 4. ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Слово екологія походить від грецьких "oikos" — оселя і "logos"— вчення. Екологія — це наука про навколишнє середовище, оселю, людину, її взаємодію із цим середовищем і шляхи забезпечення умов для її життя. Яка сьогодні екологічна ситуація в Україні? Як взаємодіють суспільство і природа в умовах НТР? Які способи і шляхи розв'язання найгостріших соціально-екологічних проблем в Україні? Впровадження у виробництво найновіших досягнень науки і техніки, поява нових технологій, енергоджерел і матеріалів призвели до революційних змін у житті суспільства. Людство вступило в епоху науково-технічної революції, що посилило антропогенний вплив на природу. Цей вплив має суперечливий характер. У ньому переплітаються позитивні
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 763
 • Автор: LOL
 • Дата: 10-12-2010, 14:34
10-12-2010, 14:34

Знищення водних ссавців

Категорія: Охорона природи, екологія

Світовий океан - це місце існування величезної кількості рослин, риб і морських тварин , у тому числі ссавців. По самих скромних підрахунках, вага всіх живих організмів у Світовому океані досягає 60 -70 мільярдів тон. У верхніх шарах океану (глибина до 500 метрів) живе більш 100 тисяч видів з 150 тисяч морських тварин. При цьому в одному літрі води верхнього 10 - метрового шару живе одноклітинних мікроскопічних організмів більш, ніж 500 тисяч екземплярів, а на глибині 200 метрів - майже 200 організмів. Ряд Ластоногі та китоподібні – це плацентарні ссавці, життя яких здебільшого (ластоногі) або повністю (китоподібні) пов’язане із водним середовищем. Кінцівки цих тварин перетворилися на ласти, форма тіла рибоподібна, добре розвинений підшкірний прошарок жиру, оскільки волосяний покрив цих тварин більш або менш редукований. Ластоногі проводять більшу частину життя у воді, на сушу виходять лише для відпочинку, розмноження та линяння. Волосяний покрив цих тварин частково редукований, але підшкірний прошаро
^