Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1262
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-11-2010, 22:22
27-11-2010, 22:22

Орона водних ресурсів в Україні

Категорія: Охорона природи, екологія

Зміст Вступ. 1. Проблеми пов’язані із місцевим стоком. 2. Охорона підземних вод та малих річок. 3. Вирішення проблем охорони водних ресурсів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ На сьогодніший день напевне однією із найактуальніших проблем на території України є проблема охорони водних ресурсів, особливо це стосується східних регіонів України, де величезні кількості води використовується для промисловості і зрошення сільськогосподарських угідь. У даній роботі я намагався визначити проблеми охорони водних ресурсів України і засоби по виріщенню цих проблем. На мою думку однією з найважливіших проблем є проблеми пов’язані із місцевим мтоком. На сході України, для водопостачання тваринницьких ферм і сільськогосподарських земель проводяться значні зрошування, що значно впливають річний стік. Навесні він значно збільшується, а влітку, коли потрібно найбільше води для зволоження і зрошення земель, — зменшується. Також я розглянув проблему охорони підземних вод і малих рік. Адже багат
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 945
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-11-2010, 21:22
26-11-2010, 21:22

Сучасні екологічні технології та їх зв’язок з розвитком науково технічного прогресу

Категорія: Охорона природи, екологія

План 1. Основні критерії чистого виробництва. 2. Біотехнології у сучасному господарстві. 3. Сучасні екогеотехнології, їх використання в практиці сільського господарства. 1. За останні 30 років ведучі промислові держави реагували на забруднення та деградацію навколишнього середовища по одному з чотирьох характерних способів: § перший: не робили нічого; § другий: розробляли та розсіювали забруднення; § третій: намагалися контролювати забруднення та відходи методом, відомим під назвою “біля кінця труби”, або боротьби з забрудненнями шляхом застосування технологій та засобів для очищення безпосередньо перед викидом відходів у навколишнє середовище; § четвертий і найсучасніший: застосування методів Чистого Виробництва, запобігаючих забрудненню навколишнього середовища та утворення відходів безпосередньо у джерелі їх надходження чи виробництва. Метою чистого виробництва є використання таких промислових технологій та продуктів, що запобігають забрудненню повітря, води та землі, а також понижують кількіст
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 475
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-11-2010, 05:33
26-11-2010, 05:33

Екологія земноводних

Категорія: Охорона природи, екологія

Поширення та спосіб життя. Як холоднокровні тварини з незахищеними шкірними покривами земноводні поширені здебільшого у вологих тропіках і субтропіках. При просуванні на північ і пів­день від тропіків, а також у гори кількість видів земноводних зменшується. Амфібії живуть у різних екологічних умовах. Є серед них водні форми, які ніколи не виходять на сушу. Це переважно хвостаті земноводні (протеї, сирени, більшість безлегеневих саламандр, де­які тритони). Дихають вони як за допомогою зябер, так і за допо­могою легенів, піднімаючись на поверхню води і заковтуючи пові­тря (сирени, протеї). В окремих представників легені повністю зникають і газообмін відбувається крізь шкіру або слизову обо­лонку ротової порожнини (когтистий тритон, безлегеневі саламан­дри). Водні форми мають видовжене тіло, довгий хвіст з добре розвиненим плавцем. Кінцівки ж, навпаки, розвинені слабко. У жи­телів підземних водойм, як, наприклад, у протея, зникає пігмент у покривах і редукуються очі. Більшість амфібій ведуть напівводний спос
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 655
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-11-2010, 21:11
25-11-2010, 21:11

Організація водопостачання населених місць

Категорія: Охорона природи, екологія

Населення необхідно забезпечувати достатньою кількістю води, до того ж якісною. Вода не повинна викликати ніяких патологічних змін з боку організму, бути причиною розповсюдження заразних захворювань, а також викликати неприємні відчуття своїм вигля­дом, смаком і запахом. При організації водопостачання населення враховується наяв­ність й характер джерела води, його доступність, можливість одержати достатню кількість води потрібної якості. При виборі джерела води враховуються дебіт його і якість води, яка значною мірою визначається походженням і умовами формування, а також характе­ром і ступенем її забруднення. При цьому необхідно також врахувати перспективи розвитку даного населеного пункту і його благоустрій. При всій різноманітності джерел води можна все ж таки вказа­ти на їх можливий дебіт. У великих річках кількість води обчис­люється в сотнях і тисячах метрів кубічних за секунду, в малих до 2-3 м3/с. Повноводність річок змінюється по сезонах року: різко зростає під час весняного паводка І знижується в
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1557
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-11-2010, 03:21
25-11-2010, 03:21

Проблеми оптимізації та гармонізації системи "суспільство-природа"

Категорія: Охорона природи, екологія

На сьогодні людство досягло такого рівня потужності сукупної виробничої сили, коли зі всією очевидністю під впливом загрози глобальної екологічної катастрофи постає питання про заміну пануючих у суспільстві принципів організації людської діяльності на нові, адекватні ситуації, що склались, на накопиченому знанні як про саме суспільство, так і його місце в пізнаній природі. Як наголошує В.С.Крисаченко, за останні роки нагромаджено чимало методологічного і теоретичного потенціалу щодо розуміння взаємин людини і природи, процесів історії та еволюції. Він повинен розумно використовуватися для розв'язання проблем гармонізації коеволюції процесів, що постають перед людством. Необхідно при цьому враховувати переваги кожної з існуючих парадигм та концепцій, уникнувши їх однобічності та обмеженості (які, природно, існують). Інакше кажучи, реалії буття вимагають інтегративного, системного бачення людини, поєднання історичного та еволюційного параметрів її буття. Це саме той випадок, коли наукове пізнання має концент
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1246
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-11-2010, 06:44
24-11-2010, 06:44

Український степовий природний заповідник

Категорія: Охорона природи, екологія

Розташування: Донецька область, Новоазовський, Володарський, Слов'янський та Краснолиманський райони; Запорізька область, Куйбишевський район; Сумська область, Лебединський район Площа: 2768,4 га Підпорядкування: Національна академія наук України Поштова адреса: "Хомутовський степ" 87620, Донецька обл., Новоазовський р-н, с. Хомутове Тел./факс: (06279) 29-7-25 "Кам'яні могили" 87022, Донецька обл., Володарський р-н, с. Назарівка "Крейдова флора" 84464, Донецька обл., Краснолиманський р-н, с. Крива Лука "Михайлівська цілина" 42227, Сумська обл., Лебединський р-н, с. Катеринівка Український степовий заповідник був створений згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 22 липня 1961 р. № 1118 в результаті об'єднання самостійних заповідників "Хомутовський степ"(засновано у 1926 р.), "Кам'яні Могили" (засновано у 1927 р.), "Михайлівська цілина" (засновано у 1928 р.), "Стрільцівський степ", які увійшли до його складу як о
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 940
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-11-2010, 03:50
24-11-2010, 03:50

Основи синекології

Категорія: Охорона природи, екологія

Взаємодія особин одного й того самого виду Живі істоти на поверхні Землі й у ґрунті розмішуються надзвичайно нерівномірно. Для більшості видів властиві скупчення чи спілки особин, та зустрічаються випадки одинокого існування з тимчасовими контактами під час відтворення (наприклад, ведмеді). Спілки і скупчення бувають різні за кількістю членів (осіб): сім'я, зграя, стадо, рій, колоніальне поселення тощо. Інколи вони існують постійно, інколи утворюються тимчасово, але завжди це сприяє виживанню виду, переборенню негативного впливу зовнішнього середовища, захисту від ворогів, результативному полюванню тощо. Здебільшого взаємодія особин одного й того самого виду є позитивною і сприяє виживанню всієї популяції. Навіть конкуренція (змагання, сутички чи бійки) забезпечує виникнення і стійкість суспільної ієрархії, нормальну діяльність усього об'єднання, продовження еволюції через відбір під час сутичок найефективніших особин для відтворення життєздатного потомства. Проте позитивний взаємовплив особин може пере
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1237
 • Автор: LOL
 • Дата: 22-11-2010, 01:33
22-11-2010, 01:33

Хімічна промисловість і охорона навколишнього середовища

Категорія: Охорона природи, екологія

ПЛАН Вступ 1. Сировина хімічної промисловості, зв’язок із охороною довкілля 2. Хімічна промисловість і проблеми охорони навколишнього середовища Висновки Список використаної літератури Вступ Початок використання кам’яного вугілля став важливим етапом у нарощуванні хіміко-технологічної діяльності. У другій половині XIX століття виникла велика коксохімічна промисловість. Розвиток скляної, миловарної промисловості, відбілення тканин, кількість яких значно зросла, стримувалися недосконалими способами виробництва соди і сірчаної кислоти. У 1791 році французом Лебланом був запропонований дешевий спосіб виробництва соди з доступної сировини (кам’яна сіль, вугілля, вапняк). Цей рік і вважається датою виникнення хімічної промисловості. Содове виробництво значною мірою визначило структуру хімічної промисловості XIX століття. У другій половині XIX столітті розпочалося виробництво перших пластмас, штучних волокон, синтетичного каучуку. Розвиток хімії та хімічної технології (каталіз, електроліз, електропіч) істот
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1183
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-11-2010, 17:05
21-11-2010, 17:05

Основи екологічної теорії

Категорія: Охорона природи, екологія

1. Предмет екологічної теорії У самому загальному виді її предмет - структури і процеси, стратегії виживання, властивості і сторони, включаючи соціальні змінення та конфлікти, котрі виникають у ході усе більш масштабної і глибокої «соціалізації природи». Проте головним об`єктом уваги екологічної діяльності стає структура і динаміка мікро-, макро- і мегасистем, тобто соціобіотехнічних систем, оскільки сьогодні вже не має природи поза суспільства, а є соціалізована діяльністю людей природа і деформовані середовищним впливом соціотехнічні системи та процеси. Екологічній діяльності властиві процеси диференціації та інтеграції. З одного боку, з`являються нові галузі теоретичного і практичного інтересу виробництва та поширення рисків, не сприймаємих органами чуттів людини, соціальни аспекти екомодернізації, екологічних аварій та катастроф. З іншого - йдуть пошуки фундаментальної інтегрируючої теорії, висхідної до концепції класиків Чикагської школи, до неомарксистської традиції, а також до постмодерністських к
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1674
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-11-2010, 15:39
21-11-2010, 15:39

Сучасні атомні електростанції

Категорія: Охорона природи, екологія

ПЛАН 1. ПРИНЦИПИ РОБОТИ СУЧАСНИХ АЕС · Ядерне джерело енергії · Перетворення енергії · Перетворення енергії в промисловій енергетиці · Тепловий контур 2. СУЧАСНИЙ СТАН АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 3. ВПЛИВ АЕС НА ПРИРОДУ ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА 1. ПРИНЦИПИ РОБОТИ СУЧАСНИХ АЕС Ядерне джерело енергії У найпершому наближенні процеси, що відбуваються в ядерному реакторі, можна описати як безупинний поділ ядер. При цьому маса цілого ядра до поділу більша за масу осколків, що вийшли. Різниця становить приблизно 0.1 % маси ядра, що розділилося. Зрозуміло, до повного перетворення маси в енергію ще дуже далеко, але вже така, що не виявляється звичайними вагами, зміна маси палива в реакторі дозволяє отримувати гігантську кількість енергії. Зміна маси палива за рік безупинної роботи в реакторі РБМК-1000 становить приблизно 0.3 г, але енергія, що виділилася при цьому, така ж, як при спалюванні 3000000 (три мільйони) тон вугілля. Перетворення енергії Можливості щодо перетворення та використання енергії є показником техн
^