Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4728
 • Автор: LOL2
 • Дата: 24-02-2011, 15:57
24-02-2011, 15:57

Бізнес-план створення фірми фото послуг "Фуджі фото сервіс".

Категорія: Економічна теорія

Мета бізнесу. Даний проект являє собою створення нового підприємства, шляхом реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю з трьома засновниками й участю позикового капіталу у формі лізингу чи кредиту на покупку устаткування в сфері надання послуг фотодруку, редагування і відновлення фотознімків і продажу супутніх товарів. У виробництві планується використовувати машину для печатки фотознімків і проявлення фотоплівок "Frontіer", що забезпечує високу продуктивність друку – 5 тис. фотознімків у годину, дозволяє працювати як з цифровими файлами, так і з фотоплівками і забезпечує висока якість фотознімків. Передбачається здійснити розгортання бізнесу-проекту протягом 5,5 років, (у тому числі 6 місяців – підготовча стадія) із середньорічною чисельністю персоналу в перший рік – 21 чоловік ( до кінця 6-го року – 45 чоловік). Для успішної реалізації проекту необхідно забезпечити виторг не менш 954 тис. грн. у перший рік реалізації проекту. Прогноз рівня попиту показує, що до кінця 5-го року виторг можна буде збільшити до 6000 тис. грн. Необхідна виробнича площа – 80 кв. метрів, приміщення під офіс і торговий зал – 120 кв. метрів. Приміщення планується узяти під оренду.

Можливості бізнесу і стратегія реалізації. В даний час ринок фотопослуг розвивається досить високими темпами, і хоча підвищений інтерес до послуг фотофірм починає вгасати, даний вид товарів завжди буде користатися популярністю, тому що фотографії стали невід'ємною частиною життя будь-якої родини. Потенційними споживачами фірми є як постійно проживаюче населення міста Житомира, так і гості міста. Цільовим сегментом для фірми є всі родини і самотні люди, крім пенсіонерів. Потенційна місткість ринку складе 541 тис. плівок у рік – попит на фотоплівку і проявлення, 19476 тис. у рік на печатку фотознімків, а також близько 8,5 тис. фотоапаратів у рік (вважаючи, що кожна десята родина буде купувати раз у рік новий фотоапарат). Крім того, послуги цифрового друку, ринок яких перебуває в стадії формування, будуть користатися великим попитом з ростом добробуту населення. Основною стратегією конкурентноздатності проектованої фірми буде комплексна стратегія по зниженню цін, підвищенню якості і рівня обслуговування з метою проникнення на ринок і розширення обсягу продажів.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2922
 • Автор: LOL2
 • Дата: 24-02-2011, 15:36
24-02-2011, 15:36

Аграрні відносини та їх особливості.

Категорія: Економічна теорія

Аграрні відносини на сьогоднішньому етапі розвитку економіки, розглядаються, як одні з визначальних і домінуючих в агропромисловому комплексі. Аграрні відносини представляють собою всю сукупність виробничих, соціальних, культурно – відносин між структурними формами в процесі виробництва, обміну, розподілу і споживання продовольства, що визначається характером землеволодіння і землекористування.

Аграрні відносини, як в попередні роки, так і в даний момент, знаходяться на такому рівні, на якому вони б мали бути. На відповідний рівень сучасні аграрні відносини здатні підняти лише наукові розробки теорії аграрних відносин. Проте ці розробки будуть лише тоді чогось варті, коли вони вивірені практикою, дають чітку орієнтацію та мають чітку базу для зваженої державної політики.

Спираючись на здобутки аграрної науки останніх років, з урахуванням власного історичного досвіду та зарубіжної практики на даному етапі, першочергово потрібно зміцнювати політичні основи агропромислового комплексу, насамперед сільського господарства. Адже саме життя вимагає визначення напрямів дій, реалізація яких могла б привести до позитивних змін, забезпечити комплексний підхід до забезпечення росту сільськогосподарського виробництва, та продовольчої бази держави.

Зусилля держави мають концентруватися на сприянні розвитку і зростанні обсягів аграрного виробництва, перетворенню агропромислового комплексу у високоефективний, експортно-промисловий сектор економіки.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1079
 • Автор: LOL2
 • Дата: 23-02-2011, 15:09
23-02-2011, 15:09

Cанація підприємств.

Категорія: Економічна теорія

Термін «санація» походить від латинського «sanare» і перекладається як оздоровлення чи лікування. У Фінансовому словнику санацію трактують як оздоровлення фінансового стану підприємства через здійснення системи заходів для попередження його банкрутства чи підвищення конкурентоспроможності. Звичайно здійснюють санацію через структурну перебудову виробництва, зокрема через зміну номенклатури продукції, подрібнення підприємства, зміну ринків збуту, злиття підприємства, що є на грані банкрутства, з більш потужними, випуск нових акцій та облігацій для мобілізації капіталу, інші заходи.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4823
 • Автор: LOL2
 • Дата: 23-02-2011, 15:05
23-02-2011, 15:05

Причини появи й існування монополій. Форми монополій і наслідки монополізації економіки. Антимонопольна політика держави.

Категорія: Економічна теорія

Монополії бувають різні. Економічні, політичні і технологічні. Глобальні і локальні. Державні і приватні. Абсолютні і відносні. Природні і штучні. Внутрішні та зовнішні. Національні і міжнародні. Монополії влади, управління та власності. Монополія являє собою виключне право, що надається державі, підприємству, організації, фізичній особі на здійснення якої-небудь діяльності. В той же час монополія — це концентрація виробництва, об’єднання технологічних, інтелектуальних та фінансових ресурсів. Що ж є монополія — шкода чи благо?

В Концепції національної безпеки однією з “економічних” загроз названа і наявність монополізму виробників. “Монополія”, “монополізований ринок”, “монопольна ціна”, “монополістичний протекціонізм” — все це є антиподи обов’язковому атрибуту ринкової економіки, без якого не можна будувати ринкові відносини — вільній та необмеженій конкуренції.

Монополії спричиняють зниження продуктивності, погіршення якості, ріст цін, перебої в постачанні, недобросовісність у виконанні договірних зобов’язань, “відкачку” з економіки і без того недостатніх коштів; вони поглиблюють проблему неплатежів, утруднюють залучення іноземних інвестицій, здійснюють основний тиск на уряд, чинячи перешкоди проведенню економічних реформ, закріплюють чиновницьку владу.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 5257
 • Автор: LOL2
 • Дата: 23-02-2011, 15:00
23-02-2011, 15:00

Основні види ринків - Конкуренція - Функції конкуренції - Основні моделі ринку - Монополія - Монополістична конкуренція - Олігополія - Антимонопольна політика.

Категорія: Економічна теорія

учасна ринкова економіка являє собою складний організм , що складається з величезної кількості різноманітних виробничих, комерційних, фінансових і інформаційних структур , що взаємодіють на фоні розгалуженої системи правових норм бізнесу, і що об'єднуються єдиним поняттям - ринок.

По визначенню ринок - це організована структура, де "зустрічаються" виробники і споживачі, продавці і покупці, де в результаті взаємодії попиту споживачів (попитом називається кількість товару, що споживачі можуть купити по певній ціні ) і пропозиції виробників (пропозиція - це кількість товару, що виробники продають по певній ціні ) встановлюються і ціни товарів, і обсяги продажів. При розгляді структурної організації ринку визначальне значення має кількість виробників (продавців) і кількість споживачів (покупців), що беруть участь у процесі обміну загального еквівалента вартості (грошей) на якийсь товар. Ця кількість виробників і споживачів, характер і структура відношень між ними визначають взаємодію попиту і пропозиції. При цьому ринки приймають самі різні форми. Найближча автозаправна станція, закусочна, магазин грамплатівок, пришляховий ларьок фермера - усе це звичайні ринки. Нью-Йоркская фондова біржа і Чикагська зернова біржа - це уже високорозвинені ринки, на яких покупці і продавці відповідно акцій, облігацій і сільськогосподарської продукції з усього світу встановлюють контакт один з одним. Подібною уявою й організатори аукціонів зводять разом покупців і продавців предметів мистецтва, худоби, держаного сільськогосподарського устаткування, а іноді і нерухомості. Відомий на всю Америку футболіст і його агент ведуть переговори про контракт із власником команди Національної футбольної ліги. Випускник хімічного факультету розмовляє з представниками фірм "Юніон карбайд" і "Дюпон" в університетському бюро, що допомагає випускникам одержати роботу. Всі ці ситуації, що зв'язують потенційних покупців із потенційними продавцями, утворюють ринки. Як випливає з наведених прикладів, одні ринки є локальними, тоді як інші носять національний або міжнародний характер. Деякі відрізняє особистий контакт між пред'явником попиту і постачальником, а інші є безособовими -- на них покупець і продавець ніколи не бачать або зовсім не знають один одного. Існує безліч видів ринків, головні з який можна згрупувати по таких трьох ознаках.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4674
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-02-2011, 12:28
23-02-2011, 12:28

Міжнародний фінансовий менеджмент

Категорія: Економічна теорія

Фінансовий менеджмент - система управління фінансовий ресурсами та обор. грошових засобів підприємства.

Міжнародний фінансовий менеджмент - це підсистема загальної системи фінансового менеджменту компанії, що визначається характером міжнародної діяльності компанії та спрямовується на використання міжнародних фінансових ринків для оптимізації загального фінансового менеджменту компанії, управління міжнародними валютними і фінансовими ризиками в діяльності компанії. Він знаходиться під впливом національного, фінансового, регулятивного і світового середовища. [1]

Мета міжнародного фінансового менеджменту – досягнення компромісу між цілями підприємства та фінансовими можливостями їх реалізації.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2315
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-12-2010, 05:18
15-12-2010, 05:18

Форми партнерських відносин в готельному бізнесі (оренда, франчайзинг,угода на управління)

Категорія: Економічна теорія

Міністерство освіти і науки України Київський університет туризму, економіки і права Індивідуальна робота з предмету: “Організація готельного господарства” на тему: „Форми партнерських відносин в готельному бізнесі (оренда, франчайзинг,угода на управління) ” Виконав: студент 3 курсу спеціальності “Готельно-ресторанна справа ” Дмитренко Станіслав Перевірив: Дорошенко Т.Т Київ – 2009 Зміст роботи Вступ Форми партнерських відносин в готельному бізнесі. Управління за контрактом. Управління через договір франчайзингу. Партнерські зв’язки та угоди (операції). Оренда. 6. Висновок. Вступ Партнерські зв’язки в готельному бізнесі — це такі договірні відносини, які встановлюються між підприємцями і дозволяють кожному з них досягти очікуваного результату (успіху) за рахунок обміну наслідками своєї діяльності. Договірні взаємовідносини це є одне із невід‘ємних і основних складових у взаємовідносинах, партнерських зв‘язках в підприємницькій чи іншій діяльності. Адже, за теперішніх умов в нашій країні п
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 5091
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-12-2010, 02:13
7-12-2010, 02:13

Теоретичні аспекти кредитно-інвестиційної співпраці України з ЄБРР

Категорія: Економічна теорія

Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти кредитно-інвестиційної співпраці України з ЄБРР 1.1. Передумови, зміст та принципи кредитування українських підприємств з боку ЄБРР 1.2. Економічні та юридичні умови відкриття кредитних ліній ЄБРР підприємствам України 1.3. Методика оцінки кредитно-інвестиційних проектів ЄБРР у приватному бізнесі Розділ 2. Кредитно-інвестиційні програми ЄБРР в Україні 2.1. Характеристика кредитних програм ЄБРР в розвиток бізнесу України 2.2. Оцінка ефективності кредитно-інвестиційних проектів ЄБРР на прикладі підприємства харчової промисловості Розділ 3. Шляхи активізації кредитної діяльності ЄБРР в Україні 3.1. Обгрунтування стратегії розширення кредитної діяльності ЄБРР в Україні 3.2. Пропозиції щодо втілення стратегії кредитно- інвестиційної діяльності ЄБРР у приватному секторі України Висновки Список використаних джерел Додтки ВСТУП Ринковий механізм функціонування економіки передбачає свободу економічних суб’єктів у виборі виду діяльності,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4301
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-09-2010, 09:59
25-09-2010, 09:59

Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства

Категорія: Економічна теорія

Зміст ВСТУП 2 Розділ 1. Теоретичні основи економічної безпеки підприємства. 5 1.1. Поняття та визначення економічної безпеки підприємства. 5 1.2. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства. 8 1.3. Служба безпеки підприємства. 11 1.4. Організаційне забезпечення економічної безпеки підприємства. 13 1.5. Загрози підприємству та шляхи їх запобігання. 24 РОЗДІЛ 2. Практична частина СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41 ВСТУП Одним із порівняно нових понять, дедалі ширше вживаних вітчизняними вченими-економістами, є поняття економічної безпеки, хоч воно вже достатньо відоме і давно використовується в управлінській діяльності розвинених країн. Мабуть, згадане історично пояснюється наявністю вертикальної ієрархії в структурі адміністративно-командного управління успадкованої від СРСР економічної системи, яка не вимагала самостійного ухвалення економічних рішень стратегічного управління . Нині економічна ситуація докорінно змінилася. Перехід до ринкової економіки, створення великої кількості
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1591
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-09-2010, 03:07
24-09-2010, 03:07

Школа маржиналізму

Категорія: Економічна теорія

Кийвський Національний Університет імені Тараса Шевченка Самостійна робота з економічної теорії на тему: „Школа маржиналізму” Виконала Студентка 4го курсу, 1ої групи, Факультету психології Колесник Дарина Сергіївна Київ 2009 1. Загальна характеристика маржиналізму Маржиналізм (від marginal – граничний), відомий під назвою теорій граничної корисності та граничної продуктивності, перетворився на самостійну течію буржуазної політекономії в другій половині XXI ст. Виникнення маржиналізму зумовлювалось передусім об’єктивними чинниками: поглибленням поділу праці, розширенням капіталістичного ринку, зростанням взаємозалежності та конкурентної боротьби між економічними суб’єктами. Головна функція підприємця була пов’язана з вибором правильного рішення щодо розміру ресурсів і продаж, рівня ринкових цін. Теорії маржиналізму стали формою відображення пурвинних економічних потреб і прагнень приватних підприжмців. Крім того, нова течія виконувала й ідеологічну функцію, протиставляючи свої концепції марксизму й в
Назад Вперед
^