Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2129
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-01-2011, 19:44
5-01-2011, 19:44

Культура управління колективом. Стиль керівника підрозділу органів внутрішніх справ

Категорія: Етика

План. 1. Морально-психологічний клімат. Поняття та значення. 2. Елементи формування морально-психологічного клімату. 3. Образ міліцейського керівника на основі статистичних даних. Література 1. Морально-психологічний клімат. Поняття та значення. Кожному трудовому колективу, в тому числі й колективу органу внутрішніх справ, притаманні певні ознаки. Найважливіша серед них - наявність суспільно-значимої мети, яка об’єднує членів колективу, і спільна діяльність, спрямована на досягнення цієї мети. Колектив має певну організаційну структуру, зумовлену метою та відносинами управління і підпорядкування. З огляду на це в ньому формується певний морально-психологічний клімат. Морально-психологічний клімат – це стійка духовна атмосфера, морально-психологічний стан колективу, який виявляється у стилі й манері поведінки, взаємовідносинах працівників та виконанні ними своїх професійних і громадських обов’язків. Здоровий морально-психологічний клімат є одним з найважливіших чинників формування особистості прац
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1963
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-12-2010, 04:14
31-12-2010, 04:14

Сенс життя як фундаментальна особливість людського існування

Категорія: Етика

Поняття «сенс життя» та «щастя» органічно пов’язані між собою і належать до етичних категорій, що відображають моральну самосвідомість особи. В них синтезується увесь духовний досвід особистості у його смисложиттєвому вимірі. Моральною результативністю його є або чисте сумління або, навпаки, відчуження від світу, відчуття самостійності і випадковості існування. Кожна людина зокрема і людство загалом бачить щастя остаточною метою людських зусиль. Правда, розуміння сенсу життя не завжди повязується із щастям. Релігійне, зокрема християнське його розуміння, не передбачає щастя в цьому світі, а переносить його можливість у «потойбічне» життя. Земне життя лише ставить перед людиною певні моральні зобов’язання: збереження душі для вічного блаженства в іншому «житті». Щастя, згідно з прийнятим визначенням, - це «переживання повноти буття, пов’язане, із самоутвердженням».Сенс життя набувається та усвідомлюється як його наявність у вільному розгортанні здібностей особи довкола особистісно визначеної постели. Причому
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1747
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-12-2010, 00:00
18-12-2010, 00:00

Етика науки

Категорія: Етика

В останню чверть ХХ століття предметне коло етики науки визначилося як осмислення тих норм, які мають спрямовувати не лише стосунки вчених в межах наукового співтовариства або визначати вищі пізнавальні цінності науки, а й таких, що дозволяють або забороняють певне втручання науки в природу і людину. Якщо говорити про становлення і утвердження статусу проблем етики науки в структурі філософії науки, то треба означити 70-ті роки як той час, коли проблеми етичного смислу наукових досліджень в певних галузях природознавства привернули увагу світової наукової спільноти. Це було пов"язано з розвитком молекулярної біології і генної інженерії. Етичні проблеми, які виникли в зв"язку з названими галузями біології, було визначено як "виклик біології по відношенню до філософії". Однак, слід відмітити, що моральні проблеми в науковому дослідженні, які потребували осмислення в зв"язку з фундаментальними відкриттями в біології, не були абсолютною новиною для науки. Але якщо в 60-ті роки ХХ ст.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1333
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-11-2010, 01:05
21-11-2010, 01:05

Моральні мотиви й ціннісні орієнтації. цінність i святиня

Категорія: Етика

Моральні мотиви Відомо, однак, що людина може бути цілком обізнана з існую­чими моральними нормами, навіть мати найпрекрасні-ші принципи, як гоголівський Манілов, — і водночас пальцем не ворухнути для практичного втілення їх у життя. Для реалізації вимог моралі потрібні реальні рушійні сили, які сполучали б ці вимоги зі світом конкретних людських дій і вчинків. Такі рушійні сили — внутрішні, суб'єктивно значущі спонуки до дії — в етиці розглядаються як мотиви останньої (від лат. moveo — зрушую, приводжу в дію, штовхаю). Мотив виражає заінтересованість суб'єкта в певній дії і є відповіддю на запитання, чому, власне, він її вчинив. Істотна проблема, пов'язана із сутністю мотивації, полягає в тому, що моральна вартість самого вчинку чи дії не завжди відповідає моральній вартості мотиву, що лежить у їхній основі. З одного боку, відомо, що зовні цілком добронравні вчинки, або навіть і такі, що за своїм об'єктивним змістом реалізують певну позитивну моральну цінність, нерідко спираються на суб'єктивні мотив
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3229
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-11-2010, 13:45
15-11-2010, 13:45

Моральні проблеми людської діяльності вчинок як першоелемент моральної діяльності

Категорія: Етика

.4 вересня 1965 р. в незадовго перед тим відкритому столичному кінотеатрі «Україна» від­бувалася прем'єра фільму С. Параджанова «Тіні забутих предків». Зустріч творчої групи з гляда­чами, що передувала показові стрічки, була по-справжньому хвилюючою: адже всесвітньо визна­ний шедевр нарешті могли побачити й оцінити на батьківщині, куди його так довго не допускали. Виступали режисер, оператор, хтось з акторів . Аж раптом публіка почула схвильовані слова юнака, який, дедалі напружуючи голос, говорив про те, яких зусиль коштувало «пробити» цей талановитий і щирий фільм, як важко взагалі стало дихати на Україні; про арешти, які розпо­чалися серед української інтелігенції . «Грома­дяни! Невже ми допустимо повторення 37-го року?!» – неначе шмагав покірливі душі при­сутніх тремтячий від власної правоти юнацький голос – але в динаміках уже наростало виття, і хтось непомітний, схаменувшися, відтягав непе­редбаченого промовця від мікрофона . Зала виру­вала, люди почали підводитися з місць – аж ось розпоч
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 842
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-11-2010, 19:08
11-11-2010, 19:08

Етична культура юриста

Категорія: Етика

План лекції. 1. Поняття етичної культури юриста. 2. Принципи етичної культури юриста. 3. Службовий етикет в роботі юриста. 1. Етична культура юриста – це знання юристом його моральних прав і обов’язків та використання їх у професійній діяльності. Мораль – це норми поведінки, які базуються на поняттях про добро і зло, честь і обов’язок, правду і справедливість. Для моральних норм характерно, як правило, відсутність текстуального закріплення; надання більшого значення внутрішнім мотивам і цілям для їх моральної оцінки; забезпечення авторитетів суспільства – колективу чи малої групи; санкція за порушення у вигляді громадського осудження. Мораль – елементарні правила поведінки, особливих навичок в реалізації яких не потрібно, тому етична культура юриста включає два аспекти: - визнання існуючих моральних норм як необхідних регуляторів поведінки; - дотримання цих норм у професійній діяльності. Зміст моральної культури юриста полягає в органічній єдності моральних норм і якостей, а також принципів службов
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1215
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-11-2010, 03:17
9-11-2010, 03:17

Походження моралі

Категорія: Етика

Етика – це філософська дисципліна, що вивчає мораль, моральність. Від стоїків йде традиційний розподіл філософії на логіку, фізику й етику, що часто розумілася як наука про природу людини, тобто збігалася з антропологією. І. Кант розвив ідеї т.зв. автономної моральної етики як заснованої на внутрішніх самоочевидних моральних принципах (від авто і грецьк. nomos закон). Він наголосив на притаманній етиці власній закономірністі, можливість визначити будь-яке явище за його внутрішніми законами (на протилежність автономії існує гетерономія). Кант протиставив її етиці гетерономній, похідній із яких-небудь зовнішніх стосовно моральності умов, інтересів і цілей. У 20 ст. М.Шелер і Н. Гартман на противагу кантівскій „формальній” етиці обов’язку розробляли „матеріальну” (змістовну) етику цінностей. Втім, центральною для етики продовжує залишатися проблема добра і зла. Слова „моральність”, „мораль”, „етика” близькі за змістом. Але виникли вони в трьох різних мовах. Слово „етика” походить від греч. ethos — вдача, хара
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2883
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-10-2010, 10:51
8-10-2010, 10:51

Етика поведінки державного службовця

Категорія: Етика

ПЛАН Вступ 1. Поняття службового етикету 2. Основні принципи службового етикету 3. Етичні кодекси державних службовців 4. Етика державних службовців. Світова практика Висновок Список використаної літератури Вступ Кожна професія має свою власну мораль. Особливе місце в системі професійної етики посідає етика державного службовця, оскільки вона значною мірою характеризує взаємовідносини держави і громадянина. Моральність, переважно, розуміється як особиста чесність, порядність, а в адміністративній поведінці — як майже універсальна норма, згідно з якою службова посада не повинна використовуватися для досягнення особистих корисливих цілей. Антонім "етики-моральності" — корупція. Етика державного службовця і юридична відповідальність — категорії нерозривні. Сьогодні, у разі порушення державним службовцем етичних правил, які втілені у правових нормах, відразу викликає реакцію громадськості. Таким чином, державне і громадське життя значною мірою залежить від моральних цінностей, що утверд
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1736
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-09-2010, 19:15
30-09-2010, 19:15

Проблеми походження моралі

Категорія: Етика

Мораль – система поглядів і уявлень, норм та оцінок, які регулюють моральну поведінку людей. Це особлива форма суспільної свідомості та вид суспільних відносин, який виявляється в сукупності особливих цінностей і способів нормативного регулювання життєдіяльності людей у суспільстві. Мораль не з’являється раптом одразу ж у “готовому”, сучасному вигляді. Вона пройшла доволі довгий, складний шлях розвитку від найпримітивніших норм та уявлень до найвищих спрямувань сучасних проповідників святості, непорочності. Простежити шлях розвитку моралі є досить важливим для розуміння її сутності. Але, як з’ясовується, при розв’язанні проблеми походження моралі дослідники зіштовхуються з великими труднощами. Це не є випадковим, тому що в даному випадку неминучий вихід на проблему сутності, вірніше, Таємниці, самої людини. Проте розуміння самої людини (відповідно, самої моралі) залежить не лише від досягнень різних наук, але й від світоглядних позицій самого етика. Тому на цю проблему існують найрізноманітніші погляди. Зупи
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3353
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-09-2010, 17:29
30-09-2010, 17:29

Моральні цінності в сучасному світі

Категорія: Етика

Слова мораль, етика сприймають­ся в наш час неоднозначно. З одного боку, всі ми начебто ро­зуміємо, що без моралі жити не можна. З іншого — моральне легко набуває в нашій свідомості присмаку чогось набридлого, нещирого: «моральний кодекс», «мораль­но-трудове виховання», «моральна стій­кість» людини-гвинтика . Чи не закладені ці нещирість і докучливість у самій при­роді моралі? Одвічні пошуки й проблеми людської душі, що ми їх звемо моральними, — це, звісно, цікаво, важливо для кожного. Але, можливо, правий Фрідріх Ніцше, і най­суттєвіше в житті людини починається якраз «по той бік добра і зла»? Так, порядна людина має зважати на вимоги моралі. Проте хіба ж ми не бачи­мо, як раз у раз святкує життєві перемоги саме той, хто здатний через ці вимоги переступити? І про яку порядність може йтися на голодний шлунок? Може, високі моральні переживання — привілей тих, хто вже має достаток? А може, вся мораль і полягає саме в тому, щоб здобувати достаток, звіль­няючи себе і своїх близьких від злиденності й прини­
Назад Вперед
^