Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2134
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-01-2011, 05:58
21-01-2011, 05:58

Палеогеографічні умови. Геоморфологічна будова. Основні форми рельєфу

Категорія: Геодезія, геологія

У різні геологічні періоди Землі неоднаковими були співвідношення суходолу і моря, нашарування гірських порід, рельєф, газовий склад атмосфери, рослинність і тваринний світ, ландшафт. Отже, протягом геологічної історії нашої планети фізико-географічні умови на ній постійно змінювались. Ці фізико-географічні умови називають палеогеографічними. Про зміни палеогеографічних умов можна судити, вивчаючи склад гірських порід, потужність, послідовність і характер їх залягання, наявні в них рештки тварин і рослин. Як же змінювалися палеогеографічні умови на території України? В архейську еру відбувалися горотворні процеси, вулканізм і виливання магнітних порід, процеси вивітрювання і метаморфізації гірських порід. На думку вчених, наприкінці архейської ери на території нинішньої України були гори. І в протерозойську еру земна кора тут була неспокійною, окремі її ділянки опускалися і піднімалися. У палеозойський, кембрійський, девонський, кам'яновугільний періоди моря займали Волинь, Поділля, Карпати, Дніпровсько
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2540
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-01-2011, 11:33
18-01-2011, 11:33

Мікроклімат

Категорія: Геодезія, геологія

1. Мікроклімат Під словом мікроклімат маються на увазі місцеві особливості клімату, що істотно змінюються вже на невеликих відстанях. У тому самому географічному районі з одним загальним типом клімату спостерігаються різні варіанти мікроклімату над близькими ділянками земної поверхні, різними по будові і властивостям. Над луками і сусіднім лісом, над ріллею і болотом, над рівним степом і в балці, поблизу озера й у віддаленні від нього атмосферні умови будуть у більшому або меншому ступені розрізнятися. Це значить, що в зазначених місцях при одному загальному типі клімату буде різний мікроклімат. Мікрокліматичні розходження залежать від дрібномасштабних розходжень у будові і властивостях підстилаючої поверхні. Вони слабкі порівняно з тими особливостями клімату, що створюються впливом інших, великомасштабних географічних чинників. У попередніх розділах, говорячи про вплив підстилаючої поверхні на температуру, хмарність і інші елементи клімату, ми звертали основну увагу головним чином на самі заг
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1963
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-01-2011, 08:43
17-01-2011, 08:43

Лісова рекультивація земель

Категорія: Геодезія, геологія

Суть і зміст лісової рекультивації земель Лісова рекультивація земель передбачає створення на відпрацьованих відвалах розкривних порід лісових насаджень різного типу. Переважно вона поширена в лісовій зоні під час освоєння порушених земель (відвалів, кар'єрів та ін) незначної площі, складених придатними і малопридатними породами. В останньому випадку лісопосадки створюються після меліорації порід щодо поліпшення фізичних і хімічних властивостей та спеціальними агротехнічними заходами. Ліси протиерозійного, ґрунтозахисного призначення за необхідності створюються в різних грунтово-кліматичних зонах. На неглибоких зниженнях відвалів, крутих схилах, відкосах, необхідно створювати ремізні насадження із дерев та чагарників, які служать резерватом для тварин і птахів. У несприятливих умовах рекомендується створювати меліоративний тип лісових культур. До складу деревних порід вводяться такі насадження дерев-азотонакопичувачів: вільха чорна і сіра, акація жовта і біла, рокитник, обліпиха та ін. Підбираючи асо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1968
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-01-2011, 11:08
12-01-2011, 11:08

Гідрологія підземних вод

Категорія: Геодезія, геологія

Походження і поширення підземних вод. Водно-фізичні властивості ґрунтів та підґрунтя. Види води в ґрунті та підґрунті. Фізичні властивості і хімічний склад підземних вод. Класифікація підземних вод по умовах залягання. Рух підземних вод, закон Дарсі. Умови живлення підземних вод, водний режим і водний баланс. Районування підземних вод. Вихід на поверхню, живлення рік. Роль підземних вод у фізико-географічних процесах та народному господарстві. Проблеми охорони вод. 1. Походження і поширення підземних вод Механізм утворення і поширення підземних вод за своєю суттю є процес взаємодії гідросфери і атмосфери з літосферою. Спостереження показують, що поверхнева вода з тією чи іншою швидкістю просочується через пори гірських порід, досягає водостійкого горизонту і утворює вище нього водоносний горизонт. На цій основі ще в давнину виникла теорія походження підземних вод, що отримала назву інфільтраційної. Однак інфільтрація не єдиний процес, в результаті якого утворюються і поповнюються підземні (ґрунтові) вод
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2142
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-01-2011, 17:30
9-01-2011, 17:30

Гідролого-гідрохімічне районування: історія та сучасний стан

Категорія: Геодезія, геологія

Гідрологічне та гідрохімічне районування – дуже важлива в науковому і практичному відношенні проблема. Воно полягає у виявленні закономірностей розподілу по території тих елементів, які характеризують умови зволоженості, режим вод, їх хімічний склад, і у виділенні на основі аналізу цих закономірностей окремих районів. Виділення районів (об”єктивно існуючих природних комплексів) має здійснюватися з урахуванням всіх головних факторів, перш за все фізико-географічних (рельєфу, геології, клімату, грунтів, рослинності). Районування надає можливість отримати знання про умови певних невивчених територій за аналогією з вивченими, які за комплексом елементів природного середовища аналогічні (однорідні), а також дозволяє досить обгрунтовано здійснювати географічну інтерполяцію знайдених закономірностей (у відомих межах точності в залежності від масштабу схематизації). Виділення однотипних за природними умовами територій сприяє виявленню типових для усіх водних об”єктів даного району закономірностей. Практичне зна
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 643
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-01-2011, 07:32
1-01-2011, 07:32

Предмет і завдання курсу картографування природних ресурсів. Напрямки картографування природних ресурсів за розмірами територій, тематикою їх призначення

Категорія: Геодезія, геологія

Основні джерела прісної води на території України – стоки річок Дніпра, Дністра, Південного Бугу, Сіверського Дінця, Дунаю з притоками, а також малих річок північного узбережжя Чорного та Азовського морів. Порушення норм якості води досягло рівнів, які ведуть до деградації водних екосистем, зниження продуктивності водойм. Значна частина населення України використовує для своїх життєвих потреб недоброякісну воду, що загрожує здоров'ю нації. Сумарна величина стоків річок України без Дунаю в середній за водністю рік становить 87,1 млрд. куб. метрів, знижуючись у маловодний рік до 55,9 млрд. куб. метрів. Безпосередньо на території держави формується відповідно 52,4 і 29,7 млрд. куб. метрів води, решта надходить з суміжних територій. Водні ресурси Дунаю становлять у середньому 123 млрд. куб. метрів води на рік. Прогнозні ресурси підземних вод питної якості розподілені на території України вкрай нерівномірно і становлять 22,5 млрд. куб. метрів на рік (61,7 млн. куб. метрів на добу), з яких 8,9 млрд. куб. метрів
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1224
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-01-2011, 04:36
1-01-2011, 04:36

Визначення питомої ваги твердої фази ґрунту

Категорія: Геодезія, геологія

Зміст 1. Визначення питомої ваги твердої фази ґрунту З 2. Хід роботи 4-5 3. Визначення об'ємної ваги грунту 5 4. Циліндричний метод 6 5. Метод парафінування 7 6. Визначення загальної пористості ґрунту 8-9 7. Хід роботи 9 8. Висновок 10 9. Список використаної літератури 11 СпосібІ. Циліндричний метод. Хід роботи. 1. У грунт з непорушною структурою врізати металевий циліндр 10см і об'ємом Ідм . 2. Відкопати грунт навколо циліндра, обережно відрізати його знизу і вийняти циліндр. 3. Обережно обрізати грунт, що виступає з циліндра, в рівень з його краями. 4. Циліндр треба закрити кришкою так, щоб грунт не висипався з нього. Після цього циліндр з ґрунтом треба зважити. 5. Зважити порожній циліндр разом з кришкою. 6. З ґрунту, що досліджується, взяти зразок для визначення вологості. 7. Знаючи вагу порожнього циліндра і вагу його із ґрунтом розрахувати вагу взятого об'єму ґрунту. 8. Знаючи вологість ґрунту, обчислити вагу абсолютно сухого ґрунту. 9. Обчислити об'ємну вагу ґрунту за формулою Б^Р
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1578
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-12-2010, 23:48
13-12-2010, 23:48

Екологічні наслідки гірничих робіт

Категорія: Геодезія, геологія

Гірничі роботи як невід'ємна частина природи і суспільства Розробка корисних копалин щораз більше стає необхідною потребою людини. І невипадково, що якраз люди, досягнувши високого рівня прогресу, стали активно формувати та змінювати зовнішнє середовище. Але все це не проходить безслідно. Високі темпи розвитку індустрії вже зараз висувають такі гострі питання, як необхідність охорони ресурсів природи, чистоти атмосфери, води, грунту. Проте треба врахувати й те, що всі мінеральні ресурси, які необхідні для життєдіяльності людини, вона брала і буде брати з природи, оскільки більше їх взяти немає звідки. При цьому людина бере їх щораз більше І більше, позаяк її потреби постійно зростають. Це ще і ще раз засвідчує, що раціональним використанням природних ресурсів, охороною навколишньої о середовища повинні займатися не тільки вчені, але й уряди та громадські діячі. На думку акад. П. Капіци, можна виділити три основні аспекти глобальної проблеми "людина і природа": технічно-екологічний аспект, пов'
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2191
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-12-2010, 08:34
13-12-2010, 08:34

Нівелювання нівелірних знаків

Категорія: Геодезія, геологія

В зв’язку з поступовим набуттям студентами досвіду вивчення геодезичних робіт розпочинається з нижчих класів з переходом до вищих класів, які потребують складніших методик і технологій. Нівелювання III і IV класів Прилади для нівелювання IV класу Нівелювання IV класу виконують глухими нівелірами з рівнем або компенсатором, які відповідають таким вимогам [2]: збільшення труби — 25´, ціна ділення циліндричного контактного рівня (2 мм) — не більше 30″, помилка самовстановлення лінії візування у нівелірів з компенсатором — не більше 0″,5. Для нівелювання IV класу застосовують нівеліри з рівнем Н-3, НВ-1, Ni030, а також нівеліри з компенсатором Н3К, НС3, НС4, NiB-3,4,5,6 і Ni-025 та інші, які задовольняють вищепереліченим вимогам. При нівелюванні IV класу застосовують трьохметрові суцільні а, за їх відсутністю, складані шашкові рейки. Для прив’язки до стінних марок, розміщених на висоті приладу, застосовують підвісні метрові рейки з такими ж діленнями, як і на основних рейках. Випадков
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3376
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-12-2010, 15:25
1-12-2010, 15:25

Фізико-хімічна характеристика та використання ґрунтів лісостепу

Категорія: Геодезія, геологія

Лісостепова зона — це природна зона помірного поясу, для якої характерне чергування лісової і степової рослинності. Ґрунти формуються за умов несталого зволоження, за яких підзолистий процес ґрунтотворення поєднується з дерновим. Найпоширенішими ґрунтами в зоні є чорноземи та сірі опідзолені. Маючи високу природну родючість, вони є основним об'єктом сільськогосподарського використання. Ґрунти інших типів (солонцюваті, болотні і підзолисті) займають незначні площі. Чорноземи — найродючіші ґрунти в Україні. Вони характеризуються диференціацією профілю (через відсутність розподілу колоїдів, як це спостерігається в підзолистих ґрунтах), сприятливою для розвитку рослин слабокислою або нейтральною реакцією ґрунтового розчину, добрими фізичними властивостями, високим вмістом поживних поживні речовини. За вмістом гумусу чорноземні ґрунти бувають поділяють на малогумусні (3-5%) і середньогумусні (понад 6%). У південній смузі переважають чорноземи типові. Чим важчий гранулометричний склад ґрунту, тим вищий вміст гу
Назад Вперед
^