Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 669
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-04-2009, 15:25
9-04-2009, 15:25

Екогеологія

Категорія: Геодезія, геологія

Неоднозначна соціальна оцінка цієї ситуації. Існує дві полярні точки зору – технофобія, що постулює невичерпність природні ресурсів і панування людини над природою, і алармізм, який пропагандує невтручання у природні процеси. До цього слід додати, що згідно з глобальною моделлю розвитку цивілізації обидва ці підходи є не правильними і призводить до екологічної катастрофи. Саме тому не має такої галузі суспільних та природничих наук, які б не торкнулися проблем екології. Всі ці галузі займають важливе місце в системі наук про землі і розповсюджується на всі види взаємодії людського суспільства з природою. В наш час екологія несе роль узагальнюючої науки, яка включає в себе екологічні напрямки геологічних, географічних, біологічних, медицинських і соціальних дисциплін. Питання – що відбудеться при втраті біосферної здатності підтримувати свої біохімічні цикли з розпадом екологічних систем – стало актуальнішим за можливість ядерного конфлікту. На думку багатьох спеціалістів, настав час розробки історико-геоек
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1018
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-04-2009, 04:07
9-04-2009, 04:07

Будова планети Земля

Категорія: Геодезія, геологія

Магнітосфера Зовнішньою і найбільш протяжною оболонкою Землі є магнітосфера - область навколоземного простору, фізичні властивості якої визначаються магнітним полем Землі і його взаємодією з потоками заряджених часток. Дослідження, проведені за допомогою космічних зондів і штучних супутників Землі, показали, що Земля постійно знаходиться в потоці корпускулярного випромінювання Сонця (т.зв. сонячний вітер). Він утворюється завдяки безупинному розширенню (витіканню) плазми сонячної корони і складається з заряджених часток (протонів, ядер та іонів гелію, а також більш важких позитивних іонів та електронів). В орбіті Землі швидкість спрямованого руху часток у потоці коливається від 300 до 800 км/сек. Сонячна плазма несе із собою магнітне поле, напруженість якого в середньому дорівнює 4,8-10-за/м (6·10-5 е). При зіткненні потоку сонячної плазми з перешкодою - магнітним полем Землі - утворюється ударна хвиля, що поширюється назустріч потоку, фронт якого з боку Сонця в середньому локалізований на відстані
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 983
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-03-2009, 19:25
26-03-2009, 19:25

Місто як земельно-господарська система. Стадії містобудівного проектування

Категорія: Геодезія, геологія

ПЛАН 1. Місто як земельно-господарська система. 2. Стадії містобудівного проектування. Місто як земельно-господарська система Міські землі виступають операційним, просторовим базисом розвитку міста, забезпечуючи тим самим якщо не фактичну, то принаймні юридичну цілісність міста як земельно-господарської системи. Кожне місто має свою офіційну територію, делімітовану так званою міською межею. Міська межа порівняно стійка, особливо в розвинених капі­талістичних країнах, де її розширення пов'язане з розв'язанням складних пи­тань приватної власності на землю, різницею в системі оподаткування в місь­кій межі і поза нею тощо. Міські землі є невід'ємною складовою частиною земельних ресурсів кра­їни. Згідно із Земельним кодексом України до земель житлової та громад­ської забудови належать земельні ділянки в межах населених пунктів, які ви­користовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об'єктів загального користування. Використання земель жит­лової та громадської забуд
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2666
 • Автор: LOL
 • Дата: 22-03-2009, 20:11
22-03-2009, 20:11

Чинники і умови ґрунтоутворення, гумус ґрунту, якісна оцінка земель

Категорія: Геодезія, геологія

ЗМІСТ 1. Характеристика основних чинників і умов ґрунтоутворення . . . . . . .3 2. Склад і форми гумусу ґрунту ……………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 3. Суть і призначення якісної оцінки земель ……………. . . . . . . . . . . . . . 21 Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Характеристика основних чинників і умов ґрунтоутворення ҐРУНТОТВОРНИЙ ПРОЦЕС І ЧИННИКИ ҐРУНТОУТВОРЕННЯ ЗАГАЛЬНА СХЕМА ҐРУНТОТВОРНОГО ПРОЦЕСУ Ґрунтотворний процес відноситься до категорії біофізико-хімічних. Агентами ґрунтоутворення є живі організми та продукти їх життєдіяльності, вода, кисень, повітря, вуглекислота. Найбільш важливі складові ґрунтотворного процесу: 1) перетворення (трансформація) мінералів гірської породи, з якої утворюється ґрунт; 2) накопичення в гірській породі органічних залишків; 3) взаємодія мінеральних та органічних речовин з утворенням складних органо-мінеральних сполук; 4) накопичення у верхній частині біо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 902
 • Автор: LOL
 • Дата: 22-03-2009, 05:26
22-03-2009, 05:26

Земельний кадастр як основа, містобудівного кадастру. Реєстрація прав на землю. Міські землі як товар та об'єкт оцінки

Категорія: Геодезія, геологія

План 1. Земельний кадастр як основа, містобудівного кадастру 2. Реєстрація прав на землю 3. Міські землі як товар та об'єкт оцінки Земельний кадастр як основа , містобудівного кадастру Ефективне управління процесами функціонування і розвиток населених пунктів, особливо великих міст, які є складними територіальними системами соціально-економічного, геолого-екологічного типу, складними технічними системами, неможливі без надійного інформаційного забезпечення. Для забезпечення суб'єктів містобудування необхідною інформацією Законом України "Про основи містобудування" передбачено створення містобудівного кадастру населених пунктів України. Система даних містобудівно­го кадастру базується на відомостях про землю, територію, які забезпечують­ся веденням державного земельного кадастру. Земля на території міста є переважно просторовим операційним базисом для розміщення об'єктів будівництва, хоч не виключено її використання як головного засобу виробництва для потреб ведення сільського і лісового
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 914
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-03-2009, 22:30
18-03-2009, 22:30

Місце земельного кадастру у складі кадастру природних ресурсів. Здійснення програми і порядок ведення автоматизованої системи державного земельного кадастру

Категорія: Геодезія, геологія

Місце земельного кадастру у складі кадастру природних ресурсів Природними ресурсами називають елементи природи, що використовуються як джерело засобів існування людей. Це земельні, лісові, водні та мінеральні ресурси, атмосфера й гідросфера Землі, сонячна енергія, клімат. Природні ресурси як компонент навколишнього середовища, місце перебування людини й умова її життя, беруть участь у суспільному виробництві, виступають засобом виробництва і джерелом задоволення потреб людини. Земля, її надра, води, ліси - власність народу, який проживає на відповідній території. Проблема раціонального використання природних ресурсів об'єктивно визначає необхідність їх вивчення з правової, природної і господарської точок зору на основі достовірних і науково обґрунтованих даних, які містяться в державному кадастрі. Протягом останніх років багато зроблено для створення й розвитку системи кадастрів природних ресурсів. Верховна Рада прийняла спеціальні закони про землю, води, ліси, надра, які передбачають ведення земельн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2138
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-03-2009, 21:09
17-03-2009, 21:09

Проектування рекультивації земель

Категорія: Геодезія, геологія

Суть і зміст проектування рекультивації земель Проекти рекультивації порушених земель розробляються на основі завдання на проектування і технічних умов. У проекті рекультивації встановлюється технічна та економічна доцільність рекультивації, обґрунтовується вид наступного цільового використання рекультивованих земель, визначаються обсяги робіт технічного і біологічного етапів рекультивації, вибираються найбільш раціональні комплекси машин та обладнання, розробляються схеми формування відвалів і гірничо-планувальних робіт, зняття, транспортування, складання й нанесення на підготовлену поверхню відвалів родючого шару грунту. Складається календарний план робіт, розробляються зведені техніко-економічні показники і кошторисна вартість рекультивованих робіт. За необхідності проектом рекультивації обґрунтовуються зміни технологічного процесу діючих підприємств та інших, раніше затверджених, проектних рішень (розміщення відвалів, їх форма, параметри, спосіб відсипки, технологія зняття і складування родючого ша
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 741
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-03-2009, 09:29
17-03-2009, 09:29

Класифікація природних ресурсів України, грунтові ресурси та їх картографування

Категорія: Геодезія, геологія

ПЛАН 1. Класифікація природних ресурсів України. 2. Грунтові ресурси як об’єкт картографування. 3. Типи грунтів. 4. Зона Полісся. 5. Лісостепова зона. 6. Степова зона. 7. Українські Карпати. 8. Кримські гори. 9. Література. Класифікація природних ресурсів Є чимало класифікацій природних ресурсів. Природні класифі­кації ґрунтуються на відмінностях природних ресурсів за природ­ним генезисом та належності до тих чи тих компонентів і сил при­роди. Відповідно до свого призначення для використання людиною природні ресурси у структурному плані поділяються на такі види: енергетичні; сировинні й допоміжні промислові; їстівні (харчові, кормові, питні); оздоровчі, культурно-естетичні. Два останні види часто звуть рекреаційними. Крім того, останнім часом як окремий специ­фічний вид ресурсів розглядають територію (територіальні ресурси). Оскільки природні ресурси — компоненти природи, вони можуть класифікуватися за належністю до того чи того класу або явищ при­роди. За цією ознакою вирізняються такі груп
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 823
 • Автор: LOL
 • Дата: 10-03-2009, 14:30
10-03-2009, 14:30

Обґрунтуйте класифікацію механічних елементів та властивості основних гранулометричних фракцій

Категорія: Геодезія, геологія

Механічні елементи - це частинки різної величини, з яких складається тверда фаза ґрунтів і ґрунтотворних порід. Вони містяться у ґрунті та породі у вільному стані (наприклад, у піску) і в агрегатному стані, коли вони з'єднані у структурні окремості - агрегати різної форми, величини та міцності. Близькі за розміром і властивостями частинки ґрунту групуються у фракції (каміння, гравій, пісок і т. д.).Таке групування ґрунтових фракцій прийнято називати класифікацією механічних елементів. В Україні використовується класифікація механічних елементів, яка розроблена М.М. Годліним і пізніше удосконалена М.А. Качинським, а саме: Назва фракції Розмір фракції, мм І. Каміння більше 3 2. Гравій . 3-1 3. Пісок: грубий 1-0,5 середній . 0,5-0,25 дрібний . . 0,25-0,05 4. Пил: грубий . . 0,05-0,01 середній . 0,01-0,005 дрібний . . 0,005-0,001 5. Мул: грубий . . 0,001 - 0,0005 дрібний . . 0,0005-0,0001 6. Колоїди . . менш
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 820
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-03-2009, 09:15
1-03-2009, 09:15

Гідрологічний аналіз високого тало-дощового паводку на Закарпатті у березні 2001 р. та проблеми оперативного прогнозування

Категорія: Геодезія, геологія

Територія Закарпатської області за географічним положенням та кліматичними умовами відноситься до зони активної розвиненої зливової діяльності і відповідно до найбільш паводконебезпечних регіонів Європи. Дощові та сніго-дощові паводки тут відзначаються частотою, інтенсивністю перебігу та одночасним охопленням великих площ. Основною причиною цього є орографічні особливості регіону, дугоподібне розташування гірських хребтів Українських Карпат, що сприяє уповільненню переміщення вологих повітряних мас атлантичного та середземноморського походження і інтенсифікації зливових дощів на навітряних схилах Карпат. Паводки змішаного походження (часто з перевагою дощової складової стоку), як березневий 2001 р., є характерною ознакою гідрологічного режиму річок басейну Тиси у холодний період року. Проте порівняно високі весняні паводки паводки характеризувалися більш низькими максимальними рівнями і витратами, ніж це відбулося у березні 2001 року. З огляду на багаторічні дані можна сказати, що березневий та
Назад Вперед
^