Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2969
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-09-2010, 01:22
5-09-2010, 01:22

Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Житомирському об’єкті

Категорія: Геодезія, геологія

Зміст Вступ Фізико-географічна та економічна характеристика об’єкту. Вивченість об’єкта в топографо-геодезичному відношенні. 1. Технічна частина 1.1. Вихідні дані до проекту 1.2 Проектування топографічного знімання . 1.2.1. Основні вимоги до топографічного знімання . 1.2.2. Метод топографічного знімання 1.2.3. Розрахунок основних даних для аерофотознімання . 1.2.4. Проект розміщення планових розпізнавальних знаків 1.2.5. Проект розміщення висотних розпізнавальних знаків 2. Підрахунок обсягів робіт. Складання кошторису на комплекс топографо-геодезичних робіт 2.1 Підрахунок обсягів робіт . 2.2 Складання кошторису на обсяг топографо-геодезичних робіт . 3. Планування та організація робіт 3.1 Складання календарного графіка . 3.2 Загальні питання організації робіт на об’єкті . 3.2.1 Організація робіт по створенню планово-висотної основи та знімальних робіт на об’єкті 3.2.1.1 Підготовчі роботи 3.2.1.2 Польові роботи . 3.2.1.3 Камеральні роботи . 3.2.1.4 Завершувальні роботи .
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3331
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-08-2010, 08:51
19-08-2010, 08:51

Складання проекту відведення земельної ділянки для будівництва торгової точки

Категорія: Геодезія, геологія

ЗМІСТ Вступ І розділ. Основні вимоги до складання проекту відведення 1.1 Загальні положення 1.2 Послідовність розробки проекту відведення 1.3 Основні вимоги до складання технічного завдання 1.4 Основні вимоги до оформлення графічних матеріалів 1.5 Правоустановчі документи фізичних та юридичних осіб 1.6 Правоустановчі документи на будівлі і споруди 1.7 Мета і завдання курсової роботи ІІ розділ. Проект відведення ІІІ розділ. Землевпорядна експертиза проекту відведення і його затвердження ІV розділ. Зміна цільового використання земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб Висновки та пропозиції Бібліографічний список Додатки Вступ Метою курсової роботи з основ земельного кадастру є закріплення отриманих знань та їх застосування на практиці при виготовленні технічної документації землекористувачам різних форм власності з використанням кадастрових зйомок для визначення меж земельних ділянок згідно з вимогами та інструкцією Держкомзему України. Навчитися застосовувати н
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1198
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-08-2010, 05:06
16-08-2010, 05:06

Способи експлуатації нафтових і газових свердловин на Україні

Категорія: Геодезія, геологія

План 1. Вступ 2. Технологічні особливості 3. Експлуатація нафтових свердловин 3.1 Фонтанна експлуатація нафтових свердловин 3.2 Компресорна експлуатація нафтових свердловин 3.3 Насосна експлуатація нафтових свердловин 3.3.1 За допомогою штангових свердловинних насосних установок 3.3.2 За допомогою занурених відцентрових насосів Експлуатація газових свердловин 1.Вступ Забезпеченість України паливно-енергетичними ресурсами одне з найголовніших завдань національної економіки, без розвитку якого неможливе успішне здійснення соціальних , економічних і науково-технічних програм. Нафта та газ набули дуже широкого використання в нашому житті. Нафта, газ та продукти їх переробки являються не лише висококалорійним паливом, але і цінною сировиною для хімічної промисловості. Із нафти та газу отримують спирти, формалін, ацетилен, штучні барвники, синтетичні волокна, оливи, дорожні покриття. Нафта та газ мають великі переваги перед всіма іншими видами палива, як по калорійності, так і по ціні. Протягом ос
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 744
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-08-2010, 19:22
14-08-2010, 19:22

Ризик виникнення та розвитку небезпечних геологiчних процесiв у карпатському регіоні України

Категорія: Геодезія, геологія

З погляду умов та чинників розвитку геодинамічних процесів Карпатський регіон посідає особливе місце. Наприклад, з 15 тис. закартографованих зсувних ділянок та з 250 селенебезпечних струмків, що зафіксовано в Україні, 6.5 тис. та 216, відповідно, розміщені в Карпатському регіоні [1]. У межах Карпатського регіону України геологічне середовище має такі особливості: тут розвинуті гірськоскладчаста система (Карпатська складчаста система); передгірський та внутрішній прогини (Передкарпатський та Закарпатський прогини); платформа (південно-західна окраїна Східноєвропейської платформи) [2]. Карпатська складчаста область. У її межах найпоширеніша флішова формація, яка є середовищем розвитку небезпечних геологічних процесів. Структурно-тектонічні умови визначають особливості розповсюдження гравітаційних процесів (зсуви, обвали, селі). У складчастих Карпатах виділено систему структурних зон, які контролюють межу гірськоскладчастої системи з Передкарпатським та Закарпатським прогинами. В цих принасувних зонах, які р
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 953
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-08-2010, 20:46
11-08-2010, 20:46

Складання проекту внутрігосподарського землевпорядкування

Категорія: Геодезія, геологія

Зміст 1. Вступ 2. Коротка фізико-географічна характеристика об’єкта. 3. Виготовлення проектного плану. 3.1. Накладка окружної мережі за координатами. 3.2. Перенесення ситуації. 4. Обчислення площі землекористування. 4.1. Обчислення загальної площі землекористування. 4.2. Обчислення площі секції. 4.3. Обчислення площі контурів. 5. Складання контурної відомості. 6. Складання експлікації земель. 7. Організація системи угідь і сівозмін. 1. Вступ Землевпорядне проектування — складова частина землевпорядної діяльності та землевпорядного процесу, що обґрунтовує методи проектування і закономірності функціонування землі, як головного засобу виробництва та просторового базису для найбільш повного науково обґрунтованого, раціонального і ефективного використання земель. Результатом землевпорядного проектування є землевпорядний проект — сукупність документів (розрахунків та креслень) зі створення нових форм устрою землі, їх економічному, технічному, екологічному та правовому обґрунтуванні, які
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 827
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-08-2010, 16:07
8-08-2010, 16:07

Особливості розвитку процесів рельєфоутворення в умовах застійних вод

Категорія: Геодезія, геологія

Однією з характерних рис сучасного рельєфу є наявність замкнутих западин. Найбільш часто їх походження пояснюється розвитком суфозійних процесів. Традиційно, виникнення суфозії пов’язується з двома чинниками, головним, із яких вважається рух підземних вод та специфічною будовою поверхневих відкладів. Вважається, що розвиток суфозії повстає у відкладах, де середній розмір пор перевищує розмір найдрібнішої фракції відкладів, при механічному усуненні матеріалу, або ці відклади вміщують певну частку матеріалу, який може бути вилуженим /1/. Сьогодні цей механізм розглядається як універсальний і залучається до пояснення утворення замкнутих западин практично у всіх фізико-географічних зонах, при цьому не завжди береться до уваги головна вимога до розвитку суфозії – наявність руху підземних вод. Якщо ж з урахуванням цього чинника розглянути проблему утворення замкнутих западин Полісся, то не важко зауважити, що будова його ландшафтів, у більшості випадків, якраз і не відповідає головній умові. Дуже часто тут замкн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2402
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-07-2010, 06:32
31-07-2010, 06:32

Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Івано-Франківському об’єкті

Категорія: Геодезія, геологія

Зміст Вступ Фізико-географічна та економічна характеристика об’єкту. Вивченість об’єкта в топографо-геодезичному відношенні. 1. Технічна частина 1.1. Вихідні дані до проекту 1.2 Проектування топографічного знімання . 1.2.1. Основні вимоги до топографічного знімання . 1.2.2. Метод топографічного знімання 1.2.3. Розрахунок основних даних для аерофотознімання . 1.2.4. Проект розміщення планових розпізнавальних знаків 1.2.5. Проект розміщення висотних розпізнавальних знаків 2. Підрахунок обсягів робіт. Складання кошторису на комплекс топографо-геодезичних робіт 2.1 Підрахунок обсягів робіт . 2.2 Складання кошторису на обсяг топографо-геодезичних робіт . 3. Планування та організація робіт 3.1 Складання календарного графіка . 3.2 Загальні питання організації робіт на об’єкті . 3.2.1 Організація робіт по створенню планово-висотної основи та знімальних робіт на об’єкті 3.2.1.1 Підготовчі роботи 3.2.1.2 Польові роботи . 3.2.1.3 Камеральні роботи . 3.2.1.4 Завершувальні роботи .
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 934
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-07-2010, 07:58
30-07-2010, 07:58

Методика прогнозування наявності покладів нафти та газу за допомогою вивчення будови електростатичного поля Землі

Категорія: Геодезія, геологія

1.Вступ Дослідження будови електростатичного поля Землі з метою прогнозування наявності покладів нафти та газу відноситься до нових методів розвідки, які допомагають встановити наявність покладу в структурах, які були виявлені геофізичними методами, ще до буріння глибоких свердловин. Початок розробки методу було покладено на початку 80-х років, коли Київським відділом Інституту розробки та експлуатації горючих корисних копалин проводилося вивчення впливу електростатичного поля Землі на різні ландшафтно-геоморфологічні процеси з метою встановлення функціональних зв’язків між глибинною геологічною будовою та земною поверхнею. З другої половини 80-х років ці дослідження проводилися у структурі декількох науково-виробничих малих підприємств на території України, Білорусії, Грузії, Болгарії та Польщі. На сьогоднішній день ці дослідження проведені більш ніж на 150 ділянках. Статистика показує, що прогноз відсутності покладу у структурах цим методом підтверджується практично на 100%, а прогноз наявності покладу -
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 919
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-07-2010, 04:18
26-07-2010, 04:18

Значення, завдання і зміст містобудівного кадастру. Сфера містобудівної діяльності. Містобудівні аспекти регулювання ринку землі

Категорія: Геодезія, геологія

План 1. Значення, завдання і зміст містобудівного кадастру 2. Сфера містобудівної діяльності. 3. Містобудівні аспекти регулювання ринку землі Значення, завдання і зміст містобудівного кадастру Законом України "Про основи містобудування" передбачено створення містобудівного кадастру населених пунктів України, який міститиме систему даних про належність території до відповідних функціональних зон, їх су­часне і перспективне призначення, екологічну, інженерно-геологічну ситуа­ції, стан забудови й інженерного забезпечення, характеристику будинків і споруд на землях усіх форм власності і призначений для забезпечення в уста­новленому порядку суб'єктів містобудування необхідною інформацією [36]. Містобудівний кадастр - це автоматизована інформаційна система, яка містить дані про міські території, об'єкти міського середовища. Основне за­вдання містобудівного кадастру - накопичення, обробка і видача інформації для: - розробки генерального плану міста; - управління і перспективного планування р
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1395
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-07-2010, 03:27
25-07-2010, 03:27

Висотні геодезичні мережі

Категорія: Геодезія, геологія

Призначення і класифікація висотних геодезичних мереж Висотні геодезичні мережі України поділяються на державні та знімальні. Висотні державні геодезичні мережі (ДГМ) Висотні державні геодезичні мережі (ДГМ)України встановлюють єдину геодезичну системи висот на території держави. Вони служать висотною основою топографічних знімань усіх масштабів, а також для вирішення різноманітних інженерних, наукових завдань та завдань оборони країни. Висотні ДГМ України діляться на нівелірні мережі І, ІІ, ІІІ і ІV класів. Висоти пунктів нівелірних мереж в Україні визначаються в Балтійській системі висот 1977 року, вихідним пунктом якої є нуль Кронштадтського футштока. Закріплений нуль Кронштадтського футштока на бронзовій плиті, що знаходиться в одному з биків моста, розташованого в Кронштадті (район Санкт-Петербурга) на Фінській затоці. Лінії нівелювання І і ІІ класів є головною висотною основою України. Вони були прокладені за спеціально розробленими програмами і схемами і призначені для розв’язання таки
^