Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1098
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-07-2010, 21:26
17-07-2010, 21:26

Умови формування і методи прогнозування вологозапасів на меліорованих землях

Категорія: Геодезія, геологія

На території Львівської області (Волино-Подільська височина) гідрогеолого-меліоративною експедицією в 1973р. побудована Оброшинська водно-балансова (в/б) станція з восьми компенсаційними лізіметрами, на яких моделювалось одношарове середовище (зона аерації складена середніми лесовидними суглинками). В лізіметрах автоматично підтримувались постійні рівні грунтових вод по варіантах: 0,75; 1,0; 1,25; 1,5м. з двохкратною повторністю.Остання розташована на Ставчанській еталонній осушувальній системі [1]. Дещо пізніше,в 1976р. на території станції – організований агроводно-балансовий полігон [2]. Це дало змогу на унікальному в Україні стаціонарі регулярно проводити комплекс досліджень і спостережень: гідрогеологічних за рівневим режимом і балансом підземних і зокрема грунтових вод (його складовими – інфільтрацією, випаруванням і живленням), гідрологічних – поверхневим і підземним стоками, гідрохімічних та фізико-технічних – хімічним складом вод і грунтів, метеорологічних - атмосферними опадами, темпер
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 711
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-07-2010, 07:16
16-07-2010, 07:16

Геохімія рудних родовищ

Категорія: Геодезія, геологія

Вступ Руда –поняття економічне. В результаті природних процесів утворюється поля концентрації елементів. Частина поля концентрації, яку вигідно розробляти, складає “рудне тіло”, інша части6на- первинний ореол розсіювання. Він формується одночасно з самим родовищем. Рудні родовища — це системи з такою концентрацією хімічних елементів (переважно металів) в земній корі, яка робить економічно доцільним їх витягання з надр. Разом з геологією родовищ, їх мінералогією, геофізикою, гідрогеологією і іншими науками геохімія рудних родовищ стала важливим розділом науки про рудні родовища. Одночасно це ч важливий розділ геохімії. Геохімія рудних родовищ Геохімія рудного родовища — це історія концентрації і розсіяння хімічних елементів в просторі його рудного поля. Вона включає наступні найважливіші питання: 1) кларки концентрації елементів на родовищі; 2) форми знаходження елементів в рудах і ореолах, ізотопні відносини; 3) парагені асоціації елементів в мінералах, породах, рудах, родовищах і рудних поясах;
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1358
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-07-2010, 01:15
7-07-2010, 01:15

Види ендогенних процесів, їх характер та роль форм рельєфу

Категорія: Геодезія, геологія

Процеси, що впливають на формування твердої оболонки Землі по своєму положенню щодо її поверхні підрозділяються на ендогенні й екзогенні. Ендогенні процеси протікають в умовах високих температур і тисків. Гравітаційне поле Землі і сили обертання можуть впливати на форму планети, викликати вертикальні і горизонтальні переміщення фрагментів літосфери різної щільності, процеси діапіризму і т.д. Під ендогенними рельєфоутворюючими факторами розуміються процеси, обумовлені внутрішнім розвитком літосфери і нерівності земної поверхні, що створюють, в умовах приповерхнього гравітаційного полючи Землі і під впливом її рухів у просторі. Структурні форми, виражені в рельєфі - полігенні утворення, тому що завжди в різному ступені перекручені екзогенними процесами. Джерела енергії ендогенних процесів підрозділяються на : Зовнішні (космічні); Внутрішні (земні): 1) потенційна енергія маси Землі і створюваного нею гравітаційного полючи; 2) енергія руху Землі; 3) енергія, виділювана Землею в процесі розвитку планетарної м
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1455
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-07-2010, 23:47
6-07-2010, 23:47

Науково-технічний проект карти (складання карти). Теоретичні основи картографії. Методи і технічні прийоми в картографії. Поліконічні проекції. Тематичні карти. Способи картографічного зображення

Категорія: Геодезія, геологія

Зміст 1. Науково-технічний проект карти (складання карти). Теоретичні основи картографії. Методи і технічні прийоми в картографії .3-8 2. Поліконічні проекції 9-10 3. Тематичні карти. Способи картографічного зображення .11-16 Список використаної літератури .17 1. Науково-технічний проект карти (складання карти). Теоретичні основи картографії. Методи і технічні прийоми в картографії Карти - вельми ефективна річ для зображення і передачі просторової інформації. Вони допускають одночасний огляд простору в будь-яких межах - від невеликої частини місцевості до поверхні Землі в цілому і створюють просторовий огляд відображених явищ, їх кількісні і якісні характеристики, дозволяють визначити координати, довжини, площі, висоти і об'єми нанесених об'єктів, показують їх співпадання, взаємозв'язок, особливості і закономірності розміщення. Ці якості визначають значення і цінність карт. Узагальнюючи різноманітність ліній, їх практичного використання, можна виділити, наступні головні напрямки: - загальне оз
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1041
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-07-2010, 06:05
4-07-2010, 06:05

Умови формування та розрахунки мінімального стоку річок басейну Дніпра (в межах України)

Категорія: Геодезія, геологія

В Україні внаслідок високої концентрації промислового та сільськогосподарського виробництва навантаження на річковий стік досягло високого рівня, особливо під час меженного періоду, коли спостерігаються мінімальні витрати води і річки живляться переважно підземними водами, часто перемерзають і пересихають. Особливо напружена ситуація з водними ресурсами відносно водоспоживання склалася у розвиненому в економічному відношенні регіоні басейну Дніпра, площа якого в межах України дорівнює 293 тис. км2, або приблизно 48 % її території. Дослідженнями мінімального стоку річок України в 60—70-х роках займалися Чіппінг Г.О., Лисенко К.А. [3]. Нами для аналізу та розрахунків середнього місячного мінімального стоку використані багаторічні по 1997 рік включно матеріали спостережень Гідрометслужби по 75 гідрометричних створах приток Дніпра. Ряди спостережень по окремих пунктах складали 25—70 років. Розглянуті річки та їх водозбори мають різні морфометричні та гідрографічні характеристики, умови формування міні
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1259
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-06-2010, 01:24
30-06-2010, 01:24

Визначте суть взаємодії між ґрунтом і рослинами та поясність ґрунтове повітряне живлення рослин. Визначте фазовий склад ґрунту. Розкрийте теоретичні основи вапнування кислих ґрунтів та гіпсування солонців

Категорія: Геодезія, геологія

ПЛАН 1. Визначте суть взаємодії між ґрунтом і рослинами та поясність ґрунтове повітряне живлення рослин 2. Визначте фазовий склад ґрунту 3. Розкрийте теоретичні основи вапнування кислих ґрунтів та гіпсування солонців 1. Визначте суть взаємодії між ґрунтом і рослинами та поясність ґрунтове повітряне живлення рослин Між грунтом і рослинами відбувається тісна взаємодія по різних напрямках: рослини і грунти взаємозбагачуються різними мінеральними та органічними сполуками, рослини впливають на температурний та повітряний режим грунту тощо. Ґрунтове повітря- важлива складова ґрунту. Його вміст у ґрунті є однією з основних умов життя рослин. Без доступу повітря та вільного його обміну не можуть жити у ґрунті також: аеробні мікроорганізми ґрунту (гриби, водорості, бактерії) та ґрунтова фауна. Кисень ґрунту є активним чинником ґрунтоутворення, бере участь в окисленні мінеральних та органічних речовин, зумовлює кругообіг вуглецю, азоту, фосфору. Ґрунтове повітря є джерелом вуглекислого газу, який використ
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 743
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-06-2010, 00:16
25-06-2010, 00:16

Гранулометричний склад грунтів

Категорія: Геодезія, геологія

План 1. Поняття про гранулометричний склад і властивості частинок грунту. 2. Класифікація грунтів по гранулометричному складу з з врахуванням їх пластичності. 3. Принципи визначення гранулометричного складу грунтів. · Поняття про гранулометричний склад і властивості частинок грунту Гранулометричним складом грунту називають віднсний по масі вміст груп частинок або фракцій грунту різноі велечини, вираженої у відсотках до загальної маси абсолютно сухого грунту. Для його визначення проводиться так званий гранулометричний аналіз, що складається з розділення наважки грунту на його складові фракції частинок та уламків та подальше визначення відсоткового вмісту кожного компоненту фракції до маси наважки. Гранулометричний склад є однією з найважливіших характеристик грунт, що має визначне значення для оцінки його фізикомеханічних властивостей при використанні йог в якості основи, середовища і матеріала для будівництва дорог. В дорожній класифікації грунтів, розподіляють їх частинки на гравійну, пісчану, п
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 463
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-06-2010, 12:53
24-06-2010, 12:53

Картографування Землі

Категорія: Геодезія, геологія

План. 1. Загальні відомості про план 2. Топографічна карта. 3. Географічна карта 1. Відомо, що земля має кулясту форму, тому земну поверхню неможливо зобразити на площині без створень, образів материків, морів, островів. Проте незначні території зображаються без урахування опуклості земної поверхні. Зменшене зображення (невеликої ділянки земної поверхні, яку вважають за площину називають топографічним планом. Головні особливості плану місцевості. 1) на плані зображено невеликі ділянки земної поверхні у великому масштабі; 2) ділянки зображуваної поверхні вважають площинами; 3) стрілкою позначають напрямки: угору, вниз, праворуч, ліворуч, захід, схід; 4) предмети наносять за їхніми обрисами і розмірами тільки в зменшеному масштабі. Отже, план – це рисунок невеликої ділянки земної поверхні у зменшеному вигляді без врахування опуклості земної поверхні із зображенням цілковитої подібності всіх обрисів місцевості. Масштаб у нього крупний (1:5000 і більший) і є одним для всього плану. Предмети на план н
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 871
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-06-2010, 18:24
16-06-2010, 18:24

Орографія та розвиток пост-гляціальних процесів південно-західної Канади та східної Європи

Категорія: Геодезія, геологія

На відміну від південно-західної Канади, вік післяльодовикового рельєфу якої не перевищую 8 тис. років, рельєф центральної та східної Європи несе на собі відбитки, як мінімум, трьох льодовикових епох і його вік сягає 150-180 тис. років. Тільки рельєф північно-західної частини Європи, Скандинавія та території, що прилягають з півдня та південного-сходу до Балтійського моря, за віком відповідають рельєфу південно-західної Канади. Хоча рельєф цієї частини Європи в силу вищої інтенсивності екзогенних процесів зазнав значно більших змін, проте, тут і сьогодні можна побачити багато спільних рис у їх будові з молодим рельєфом Канади. У той же час, початковий рельєф, що сформувався після Дніпровського та Московського зледенінь був у значній мірі перетворений явищами, що мали місце в маргінальній частині Валдайського льодовика. Головної причиною цього є орографія регіону. Для порівняння розглянемо орографічні особливості території південно-західної Канади та східної Європи. На рис. 1.1. наведена об’ємна моде
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 405
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-06-2010, 09:05
16-06-2010, 09:05

Землезнавство

Категорія: Геодезія, геологія

1. Хімічний склад грунту і його практичне значення. 2. Генетико-морфологічна будова і властивості дерново-підзолитистих грунтів Українського Полісся. 1. Хімічний склад грунту і його практичне значення. Грунти утворюються під впливом клімату, живих організмів, складу і будови материнських гірських порід, рельєфу місцевості і віку території. Від клімату залежить кількість опадів, що впливає на розвиток рослинності, життєдіяльність мікроорганізмів, розчиння різних сполук у грунті та їх переміщення. Температура впливає на перебіг хімічних і біохімічних реакцій. У результаті взаємодії багатьох складних процесів формується хімічний склад грунту. Грунт складається з різноманітних мінеральних, органічних та органо-мінеральних сполук. Найважливішою складовою частиною грунту є гумус – перегній. Він утворюється з органічних рослинно-тваринних рештов, які щорічно потрапляють у грунт і під впливом життєдіяльності мікроорганізмів розкладаються й синтезуються. Хімічний склад грунту суттєво впливає на його родючі
^