Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 436
 • Автор: LOL
 • Дата: 10-06-2010, 01:15
10-06-2010, 01:15

Картографування водних ресурсів. Водний кодекс

Категорія: Геодезія, геологія

Основні джерела прісної води на території України – стоки річок Дніпра, Дністра, Південного Бугу, Сіверського Дінця, Дунаю з притоками, а також малих річок північного узбережжя Чорного та Азовського морів. Порушення норм якості води досягло рівнів, які ведуть до деградації водних екосистем, зниження продуктивності водойм. Значна частина населення України використовує для своїх життєвих потреб недоброякісну воду, що загрожує здоров'ю нації. Сумарна величина стоків річок України без Дунаю в середній за водністю рік становить 87,1 млрд. куб. метрів, знижуючись у маловодний рік до 55,9 млрд. куб. метрів. Безпосередньо на території держави формується відповідно 52,4 і 29,7 млрд. куб. метрів води, решта надходить з суміжних територій. Водні ресурси Дунаю становлять у середньому 123 млрд. куб. метрів води на рік. Прогнозні ресурси підземних вод питної якості розподілені на території України вкрай нерівномірно і становлять 22,5 млрд. куб. метрів на рік (61,7 млн. куб. метрів на добу), з яких 8,9 млрд. куб. метрів
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1050
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-06-2010, 19:52
8-06-2010, 19:52

Рекультивація та охорона земель

Категорія: Геодезія, геологія

ПЛАН 1. Поняття рекультивації земель та її значення 2. Охорона земель Список використаної літератури 1. Поняття рекультивації земель та її значення Рекультивації земель – це відновлення родючого шару грунту, рельєфу території, гідрогеологічних умов, порушених діяльністю людини. Рекультивація земель є однією з найважливіших проблем землеробства. З допомогою рекультивації відновлюються землі, що вийшли з обігу. Значний вплив порушених земель на навколишнє середовище пояснюється тим, що на поверхню виносяться токсичні породи, запилюється атмосфера, змінюється режим ґрунтових вод, включаючи глибокі підземні, утворюються значні маси ґрунтового шару, що накопичується у так званих відвалах. Причому з сільськогосподарського обігу вилучаються не лише землі, з яких безпосередньо добуваються корисні копалини, а й площі для складування пустої породи. В Україні площа рекультивованих земель з 16,3 тис. га в 1980 p. зросла до 22,0 тис. га в 1986 p. і зменшилась до 19,2 в 1990 p. та 7,9 в 1993 p. Рекультивація зе
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 715
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-05-2010, 11:27
23-05-2010, 11:27

Гірничо-планувальні роботи

Категорія: Геодезія, геологія

Види гірничо-планувальних робіт Залежно від напряму рекультивації порушених земель, розрізняють три види планування поверхні суцільне, терасове і часткове. ü Суцільне планування - це вирівнювання поверхні порушених земель з ухилами, допустимими дія застосування ґрунтообробної техніки ü Терасування використовується переважно у випадку відведення порушених земель під заліснення ü Часткове планування - це вирівнювання поверхні порушених земель Із збереженням характерних особливостей рельєфу Під час такого планування на гребенеподібних відвалах зрізуються тільки вершини гребенів і створюються площі шириною не менше 4 м При цьому зникає хвилеподібна поверхня Планування поверхні проводиться двома етапами - першочергове - грубе, а за ним - чистове. Грубе шанування передбачає попереднє вирівнювання поверхні з виконанням основного об'єму земельних робіт Для забезпечення рівномірного осідання відвалу грубе планування рекомендується проводити у процесі розкривних робіт або зразу ж за відсипкою відв
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2323
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-05-2010, 09:54
21-05-2010, 09:54

Земельний кадастр і аналіз використання земель Королівської сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області

Категорія: Геодезія, геологія

Зміст Вступ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Огляд літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Характеристика об’єкту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Існуючий стан ведення державного земельного кадастру. . . . . . . . . . 3.1. Кадастрові зйомки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Кадастрове зонування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1. Встановлення місця розташування обмежень щодо використання земель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2. Визначення меж кадастрових зон та кварталів. . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.3. Встановлення кадастрових номерів (території адміністративно-територіальної одиниці). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Застосування дан
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2117
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-05-2010, 19:06
18-05-2010, 19:06

Вимірювання сторін в полігонометричних ходах

Категорія: Геодезія, геологія

В практиці прокладання полігонометричних ходів на різних етапах розвитку геодезії застосовувалися різні методи вимірювання ліній, основою яких було використання: підвісних мірних приладів; базисних жезлів; оптичних віддалемірів; радіовіддалемірів; світловіддалемірів або електронних тахеометрів. Перші чотири групи приладів відіграли в свій час важливу роль при виконанні лінійних вимірів. На сучасному етапі їх використання в полігонометрії, зокрема при створенні мереж згущення (4 класу, 1 і 2 розряду), можливе (при забезпеченні необхідної точності вимірювання ліній) [1], але недоцільне. Геодезичне виробництво сьогодні забезпечене достатньою кількістю сучасних світловіддалемірів та електронних тахеометрів, які є основними засобами при лінійних вимірах полігонометрії. Світловіддалеміри та електронні тахеометри — це прилади, в яких вимірювання віддалей здійснюється за допомогою світлових сигналів. Електронними тахеометрами, крім того, вимірюють горизонтальні і вертикальні кути або зенітні віддалі. Детал
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2307
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-05-2010, 08:27
18-05-2010, 08:27

Задачі і методи аналізу забруднень в ГІС

Категорія: Геодезія, геологія

Вступ Сучасні геоінформаційні системи (ГІС) являють собою новий тип інтегрованих інформаційних систем, що оперують координатно-прив'язаною інформацією і, у силу цього, мають визначену специфіку в організації й обробці даних, але включають методи обробки даних багатьох раніше існували автоматизованих систем. Хоча розробка ГІС почалася більш 30 років тому як чисто географічних інформаційних систем, якісно новий зміст вони одержали лише за останні 8-10 років. Це зв'язано з тим, що вони перестають бути чисто географічними. Загальна тенденція їхнього розвитку полягає в тому, що географічна інформація служить лише основою для рішення великого числа прикладних задач, зв'язаних з керуванням територіально розподіленими об'єктами, землекористуванням, навігацією, с/г. виробництвом, екологічним моніторингом територій, прокладкою різноманітних магістралей і т.п. Зокрема, великі роботи проводяться по створенню ГІС міського господарства, ГІС екологічного моніторингу. Усе ширше починають застосовувати ГІС-тех
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1486
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-05-2010, 18:14
16-05-2010, 18:14

Комплекс топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 для ведення кадастру на території м. Лужани Чернівецької області

Категорія: Геодезія, геологія

Вступ В даному курсовому проекті Розробляється планування і організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 для ведення кадастру на території м. Лужани Чернівецької області. Об’єкт робіт розміщений в м. Лужани Чернівецької області.Роботи виконуються на основі технічного завдання виданого Лужанським районним відділом земельних ресурсів і погоджено Лужанською районною радою. Площа яка підлягає зніманню складає 5400,0 га. Виходячи із цілей топографічного знімання, умов технічного завдання та вихідних даних курсовий проект розроблено в слідуючому порядку: 1. Пояснююча записка: в даній частині приведено короткий опис вихідних даних отриманих із курсового проекту з дисципліни “Геодезія”. Розробка технологічної схеми виконання робіт. В даному розділі приведено основні вимоги до топографічного знімання, а також розрахунково-технологічну схему виконання робіт з урахуванням ситуації і рельєфу території, що підлягає зніманню, масштабу і площі об’єкту знімання,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 895
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-05-2010, 08:27
16-05-2010, 08:27

Технологія розробки потенційно родючих порід

Категорія: Геодезія, геологія

Принципи визначення товщини потенційно родючих порід під час селективної розробки родовищ Потенційно родючими породами вважаються такі породи, які не містять шкідливих домішок і мають задовільні фізико-хімічні властивості. Під час розробки таких порід дуже важливо правильно визначити їх товщину, яка б забезпечила високу продуктивність розкривних гірничих машин. З технологічної точки зору, прийнята товщина шару потенційно родючих порід не повинна перевищувати максимально можливу для цього обладнання висоту виступу (відновлювану поверхню) шаром товщиною, не меншою мінімально необхідної для розвитку кореневої системи рослин. У математичній формі визначення раціональної товщини шару селективної розробки сприятливих для рослин порід можна записати у вигляді: де Зроз - затрати на розробку розкривних порід (покрівлі), грн.; Збр - затрати на біологічну рекультивацію, грн.; Sр - площа, яка підлягає рекультивації, га; hni - товщина селективно розроблюваних потенційно родючих порід, м; hnn - максимально м
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1056
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-05-2010, 18:39
15-05-2010, 18:39

Гідрологія боліт

Категорія: Геодезія, геологія

Походження боліт, їх поширення, типи, класифікація. Живлення та гідрологічний режим, стік з боліт. Тепловий режим. Особливості випаровування з боліт і їх замерзання. Практичне значення боліт. Походження боліт, їх поширення, типи, класифікація. Болотами називаються ділянки земної поверхні з надлишковим зволоженням, що зайняті вологолюбною (гідрофільною), пристосованою до нестатку кисню у ґрунті, рослинністю. На цих ділянках йде процес торфонакопичення; товща торфу така, що корені основної маси рослин не досягають підстилаючого мінерального ґрунту. Ділянки, на котрих товща торфу мала і корені рослин розташовані у мінеральному ґрунті, належать до заболочених земель. Болота утворюються при заболоченні суходільних ділянок або заростанні природних водоймищ. Формування боліт на суходолах відбувається в областях з уповільненим стоком, малою річковою мережею, а також у місцях, де притік води перевищує її відтік. Заболоченню сприяє неглибоке розташування водонепроникного ґрунту (глина), що викликає постійн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1867
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-05-2010, 07:45
14-05-2010, 07:45

Урок з природознавства: Гори Карпати. Рослинний і тваринний світ

Категорія: Геодезія, геологія

Мета уроку: формувати в учнів поняття “гори” формувати уявлення про зміни рослинного і тваринного світу, розвивати просторові уявлення та пізнавальні інтереси; виховати бережливе ставлення до природи; розкривати екологічну та практичну цінність природи. Обладнання: фізична карта України, карта природних зон; краєвиди гір, гербарії; малюнки рослин і тварин. Хід уроку І. Хвилина спостережень. Робота з зошитами і календарем природи, узагальнення спостереження, проведених учнями в природі. ІІ. Перевірка знань здобутих на попередніх уроках: 1. Фронтальна перевірка. Гра “Екскурсія на Південний берег Криму”. Клас поділений на 4 групи по 7 чоловік. Кожна група має свого екскурсовода. Завдання для екскурсоводів. 1 екскурсовод: Описати море (за картинкою), розказати про його використання людиною. 2 екскурсовод: Розказати про рослинний світ Південного берега Криму. Значення цих рослин для людини. 3 екскурсовод: Розказати про тваринний світ. Показати зображення на малюнках. 4 екскурсовод:
^