Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1176
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-05-2010, 05:30
7-05-2010, 05:30

Мінерали, розвиток геоморфологічної науки, вітровали

Категорія: Геодезія, геологія

З М І С Т 1. М і н е р а л и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1. Утворення мінералів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.2. Основні фізичні властивості мінералів . . . . . . . . . . 4 2. Розвиток геоморфологічної науки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.1. Основні етапи становлення світової геоморфологічної науки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.2. Геоморфологічна наука в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3. Вітровали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4. Список використаної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1. М і н е р а л и Мінерали (від лат. – “руда”) – це хімічні сполуки, що утворюються внаслідок складних фізико-хімічних процесів, які протікали і протікають у надрах Землі або на її поверхні. Мінерали у природі зустрічаються у різному фізичному стані. Є мінерали газоп
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 550
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-05-2010, 10:48
4-05-2010, 10:48

Експериментальна перевірка моделі взаємодії осадових верств з покладами вуглевуднів

Категорія: Геодезія, геологія

Суттєвим недоліком сучасної геологічної науки є те, що у значній мірі її теоретична база складається з ментальних моделей, історія яких сягає ще часів становлення геології. Ці моделі багато років переписуються з підручника в підручник и сьогодні вже сприймаються як догми, від яких важко відмовитися, навіть, не дивлячись на те, що досить часто вони входять в протиріччя з найновітнішими результатами. Звертає на себе увагу практично повна відсутність моделей, які базувались би на фундаментальних законах, мали б чітко визначену структуру, та визначеність функціональних зв’язків. Така ситуація, з одного боку, склалася тому, що експериментальні роботи в галузі геології є річ не дешевою, з іншого боку, ще й тому, що у більшості випадків робляться спроби підігнати нові дані під старі моделі, заплющивши при цьому очі на протиріччя, які неодмінно виникають. Великою заслугою дистанційних методів у розвитку геологічної науки є те, що, принаймні, їх використання дозволило виявити ряд функціональних моделей, розвиток як
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 480
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-05-2010, 21:35
2-05-2010, 21:35

Графічні матеріали

Категорія: Геодезія, геологія

До графічних матеріалів, які використовують у проектуванні рекультивації порушених земель, належать: Þ план поверхні з позначенням межі кар'єрів І відвальних полів із вказівкою меж земельного відводу і виділенням земель за видами використання (сільськогосподарські чи лісові угіддя), а також меж: порушених земель (водойм питної і технічної води, промислові майданчики, різні склади, насосні станції, відвали, землі, що підлягають рекультивації тощо). Масштаб 1:2000, за значних розмірів полів - 1:5000 і 1:10000. Þ геолого-літологічні розрізи з контурами підрахунку запасів і положенням гірничих робіт на початок проектування рекультивації. Число розрізів визначається складністю будови виробленого простору і геологічних ситуацій, але не повинно бути меншим трьох поперечних та одного поздовжнього (масштаб горизонтальний - 1:2000, 1:5000, вертикальний - 1:100, 1:200). Þ великомасштабна карта даного району з нанесенням гідрографічної мережі, населених пунктів, сільськогосподарських та інших угі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1857
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-05-2010, 11:20
1-05-2010, 11:20

Загальні відомості про склад і вік Землі. Геохронологія

Категорія: Геодезія, геологія

ВІК ЗЕМЛІ ТА ЇЇ ГЕОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ З початку зародження цивілізації людину постійно цікавив вік Землі, тривалість і послідовність геологічних подій. Перші наукові спроби визначення віку Землі приймались, починаючи з XVII століт­тя, коли Н. Стенон запропонував проводити визначення відносного віку гірських порід на основі аналізу пластів осадових порід і на вияв­ленні серед них більш молодих або більш давніх без врахування віку порід в роках. Першу спробу вирішити цю проблему визначенням абсолютного віку Землі намагався зробити у XVII ст. великий І. Ньютон. За його розрахунками вік нашої планети складав всього 6000 років. Пізніше французький природознавець Ж. Бюффорн, виходячи з припущення про первинний вогняно-рідинний стан Землі, визначив час, необхід­ний для її застигання. Він складав 75 тисяч років. Це значення, котре базувалось на експериментальних даних заміру швидкості охолоджен­ня нагрітих металічних куль, Ж. Бюффон приймав як мінімальний вік нашої планети. З часом робились спроби визначення
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1122
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-04-2010, 04:05
19-04-2010, 04:05

Управління земельними ресурсами в умовах реформування земельного ринку

Категорія: Геодезія, геологія

Сучасна система управляння земельними ресурсами носить галузевий характер, крім того, вона недостатньо збалансована між міністерствами та відомствами, які створюють управління земельними ресурсами відповідно до функцій землі та соціальних, економічних, екологічних та технічних пріоритетів. За радянські часи головну провідну роль в управлінні земельними ресурсами „взяло” на себе Головне управління землекористування та землеустрою, міністерства сільського господарства. Таке управління землями всіх задовольняло, тому що власність (в тому числі і земля) була народна і контролювало міністерство сільського господарства в основному сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, кормові угіддя) як самі головні у сільськогосподарській галузі. На початку 90-х років ХХ сторіччя в Україні була започаткована земельна реформа об’єктом якої були всі землі держави. Тому було створено орган державної виконавчої влади по земельних ресурсах (Держкомзему України) який вирішував не тільки управління всіма земельни
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 0
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-04-2010, 16:49
18-04-2010, 16:49

Що таке мінерали?

Категорія: Геодезія, геологія

Мінерали – природні хімічні сполуки, які входять до складу земної кори, однорідні за своєю фізичною будовою та хімічним складом. Наука, яка вивчає мінерали зветься мінералогією Звичайно мінерал ця тверда неорганічна кристалічна речовина, однак кожна з цих властивостей у деяких випадках не виконується. Мінералами вважаються і деякі рідини (наприклад ртуть самородна). Воду до мінералів звичайно не відносять, а лід - типовий мінерал. Деякі органічні речовини - асфальти, бітуми так само часто відносять до мінералів. Не всі мінерали мають кристалічну структуру. Розрізняють мінерали кристалічні, аморфні - метаколлоіди (наприклад, опали, лешательєріт, лімоніт і ін.) і метаміктні мінерали, що мають зовнішню форму кристалів, але які знаходяться в аморфному, склоподібному стані. Існує безліч класифікацій мінералів. Більшість з них - структурно-хімічні класифікації. По поширеності мінерали можна розділити на породоутворюючі - складові основу більшості гірських порід, акцессорні - часто присутні в гірських порода
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1174
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-04-2010, 15:49
18-04-2010, 15:49

Видатний учений - професор Ярослав Кульчицький

Категорія: Геодезія, геологія

Дев’ятого серпня 1996 року на 73 році життя після важкої хвороби відійшов у вічність відомий український геолог, доктор геолого-мінералогічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри історичної геології і палеонтології Львівського національного університету імені Івана Франка професор Ярослав Кульчицький. Ярослав Онуфрійович Кульчицький народився 16 квітня 1923 року в селі Кульчиці Самбірського району Львіської області в родині сільського учителя. Після закінчення в рідному селі п’яти класів початкової школи вступив до Самбірської гімназії, у якій навчався до 1939 р. У 1941 р. закінчив Самбірську середню школу і вступив на хіміко-технологічний факультет Львівського політехнічного інституту. В 1944 р. з третього курсу його мобілізували до армії, однак через слабий зір скерували на роботу в Нижньо-Тагільський металургійний завод. Тут на посаді помічника машиніста Я.Куль­чицький працював до березня 1945 р. Приїхавши цього ж року до Львова, він перевівся на третій ку
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2230
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-04-2010, 23:21
16-04-2010, 23:21

Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Чернівецькому об’єкті

Категорія: Геодезія, геологія

Зміст Вступ Фізико-географічна та економічна характеристика об’єкту. Вивченість об’єкта в топографо-геодезичному відношенні. 1. Технічна частина 1.1. Вихідні дані до проекту 1.2 Проектування топографічного знімання . 1.2.1. Основні вимоги до топографічного знімання . 1.2.2. Метод топографічного знімання 1.2.3. Розрахунок основних даних для аерофотознімання . 1.2.4. Проект розміщення планових розпізнавальних знаків 1.2.5. Проект розміщення висотних розпізнавальних знаків 2. Підрахунок обсягів робіт. Складання кошторису на комплекс топографо-геодезичних робіт 2.1 Підрахунок обсягів робіт . 2.2 Складання кошторису на обсяг топографо-геодезичних робіт . 3. Планування та організація робіт 3.1 Складання календарного графіка . 3.2 Загальні питання організації робіт на об’єкті . 3.2.1 Організація робіт по створенню планово-висотної основи та знімальних робіт на об’єкті 3.2.1.1 Підготовчі роботи 3.2.1.2 Польові роботи . 3.2.1.3 Камеральні роботи . 3.2.1.4 Завершувальні роботи .
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1199
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-04-2010, 16:46
15-04-2010, 16:46

Природні умови і їх картографування. Рельєф та його основні форми

Категорія: Геодезія, геологія

Земля – це багатство суспільства. Важко переоцінити її роль у вирішенні продовольчої проблеми. Відомо, що потреба населення в основних продуктах харчування в середньому подвоюється кожні тридцять років. Отже, щоб задовольнити продуктами всіх людей, які житимуть у 2010-2020 рр., потрібно вдвоє збільшити продуктивність сільськогосподарського виробництва. Вирішення цього надзвичайно складного завдання насамперед залежить від ефективності використання землі. У вік науково-технічного прогресу земля, як і біосфера в цілому, перетворилася з системи, що контролюється природними факторами, в систему, яка працює під сильним впливом антропогенних факторів. У зв(язку з цим площа сільськогосподарського призначення на Україні постійно зменшується. Сотні тисяч гектарів поглинаються ярами, багато земель відводиться під будівництво, страждає від техногенного забруднення та інших шкідливих процесів. Так, за останні 10-12 років на Україні площа сільськогосподарських угідь зменшилася на 480 тисяч гектар. У районах інтенсивн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1701
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-04-2010, 22:20
11-04-2010, 22:20

Планування та організація виконання комплексу топографо- геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Путильському об’єкті

Категорія: Геодезія, геологія

Вступ Актуальним питанням в даному курсовому проекті є планування і організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 для ведення кадастру на території м.Путила Чернівецької області. Об’єкт робіт розміщений в м Путила Чернівецької області .Роботи виконуються на основі технічного завдання виданого районним відділом земельних ресурсів і погоджено Путильською районною радою. Площа яка підлягає зніманню складає 5400,0 га. Виходячи із цілей топографічного знімання, умов технічного завдання та вихідних даних курсовий проект розроблено в слідуючому порядку: 1. Пояснююча записка: в даній частині приведено короткий опис вихідних даних отриманих із курсового проекту з дисципліни “Геодезія”. Розробка технологічної схеми виконання робіт. В даному розділі приведено основні вимоги до топографічного знімання, а також розрахунково-технологічну схему виконання робіт з урахуванням ситуації і рельєфу території, що підлягає зніманню, масштабу і площі об’єкту знімання, а т
^