Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2527
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-04-2010, 16:09
11-04-2010, 16:09

Гідрологія озер та водосховищ

Категорія: Геодезія, геологія

Походження і типи озер. Фізичні властивості і хімічний склад озерних вод. Морфологія і морфометрія озер. Водний режим, водний баланс, коливання рівня води. Динамічні явища в озерах, течії та хвилювання, сейші. Тепловий і льодовий режим. Біологічні процеси в озерах. Наноси та донні відклади. Водні маси. Призначення водосховищ та їх типи. Основні характеристики. Режим рівнів, водний баланс водосховищ. Вплив водосховищ на стік річок і природне середовище. 1. Походження і типи озер Озерами називаються заповнені водою улоговини або западини земної поверхні, що не мають безпосереднього сполучення з морем (океаном) і відрізняються уповільненим водообміном. У розвитку озера можна виділити три фази: а) озеро зберігає свою улоговину майже незмінною, існуючі відклади ще не мають помітного впливу на його ложе; б) утворюється берегова відмілина, з’являються дельти в місцях впадіння річок, розвивається водна рослинність; в) нерівності улоговини згладжені відкладами наносів, за рахунок продуктів руйнуван
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1072
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-04-2010, 07:22
11-04-2010, 07:22

Гідрологія льодовиків

Категорія: Геодезія, геологія

Сніговий баланс і снігова лінія. Утворення льодовиків. Рух льодовиків. Типи льодовиків. Будова льодовиків. Живлення та танення льодовиків, їх наступ та відступ. Водний баланс льодовика, баланс льоду. Льодовики як джерела живлення річок. Вплив льодовиків на природне середовище. Значення льодовиків. 1. Сніговий баланс і снігова лінія У полярних широтах на рівні моря, а у помірних та жарких поясах у середніх та верхніх шарах тропосфери волога в атмосфері знаходиться переважно у твердій фазі. Атмосферні опади тут випадають у вигляді снігу, який, якщо є умови (материки і острови в полярних широтах, високі гори - в помірних і тропічних), зберігається цілий рік, накопичується та переходить у кригу. Так на Землі формується сфера вічних снігів і криги, яка отримала назву хіоносфери (грец. хіонос - сніг). Вперше її виділив М.В. Ломоносов під назвою морозної атмосфери. Таким чином, хіоносфера є результатом взаємодії: а) гідросфери, що надає вологу для утворення снігу і криги; б) атмосфери, яка цю вологу переносит
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1050
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-04-2010, 08:29
9-04-2010, 08:29

Гірничотехнічна рекультивація земель

Категорія: Геодезія, геологія

Загальні поняття про гірничотехнічну рекультивацію земель Гірничотехнічна рекультивація - це комплекс гірничотехнічних робіт, спрямованих на підготовку територій після завершення на них розробок родовищ корисних копалин або інших робіт, що призвели до порушення земної поверхні, з метою їх подальшого використання у відповідних галузях народного господарства. У випадку відкритих розробок корисних копалин гірничотехнічна рекультивація включає: - будівництво доріг, гідротехнічних і меліоративних споруд; - зняття, транспортування, складування (за необхідності) і нанесення на рекультивовані землі придатних (родючих та потенційно родючих) грунтів і порід; - планування поверхні порушених земель; - виположування або терасування відкосів відвалів і бортів кар'єрних виїмок; - ліквідацію наслідків осідання відвалів і протиерозійні заходи; - комплекс меліоративних заходів, спрямованих на поліпшення хімічних і фізичних властивостей порід і їх сумішей, з яких складається поверхневий шар рекультивованих земель
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1662
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-04-2010, 03:42
6-04-2010, 03:42

Геологічна будова та рельєф дна світового океану

Категорія: Геодезія, геологія

Рельєф дна визначає значний вплив на процеси, що відбуваються в глибинах вод Світового океану. Незважаючи на успіхи, досягнуті останнім часом, дно океанів досліджено ще явно недостатньо, а головне, вкрай нерівномірно. Місцями на величезних обширах південної півкулі немає жодного проміру. Однак наявних даних достатньо для визначення загальних закономірностей будови дна, характеру рельєфу дна океанів та морів. По цим матеріалам створено велику кількість карт самого різного виду та призначення. Саме загальне уявлення про характер рельєфу дна Світового океану дає батиграфічна крива, що показує розподіл дна океану по різних ступенях глибини. Однак ступені глибин не відображують у більшості випадків безпосередньо рельєф дна Світового океану. На дні Світового океану можуть бути виділені наступні найкрупніші елементи - геотекстури, або планетарні морфоструктури: підводні окраїни материків, перехідна зона, ложе океану та серединно-океанічні хребти. Вони виділяються на основі корінних відмінностей у будові рельєфу
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1225
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-03-2010, 03:11
23-03-2010, 03:11

Геологічна будова Українських Карпат

Категорія: Геодезія, геологія

Українські Карпати складають приблизно чверть Карпатської дуги. Перед появою Карпатської гірської дуги на поверхні планети був тривалий період, протягом якого море в цьому місці змінилось сушею. Мелово-палеогенова флішева геосінкліналь, де зародились сучасні Карпати, не було суцільним водневим простором, її розділяли продольні гряди суші (так звані кордильєри) - виступи древніх порід фундаменту флішу. Явні сліди розливу фундаменту - виступи конгломератів, які містять неокатані уламки кристалічних сланців та кварцю, до гравелітів з галькою метаморфічних порід часто зустрічаються серед шарів типового двохкомпонентного фліша (ритмічно чергующихся пісковиків та сланців), що складають флішеву зону Карпат. Українські Карпати складають частину провінції Карпатських гір та подані трьома геоморфологічними областями: власно Українськими Карпатами, Передкарпатською височиною та Закарпатською низиною. Українські Карпати - середньовисотні гори, що тягнуться з північного заходу на південний схід смугою, довжиною більш
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1018
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-03-2010, 04:09
18-03-2010, 04:09

Поняття про класифікацію ґрунтів

Категорія: Геодезія, геологія

При систематичному описі і вивченні ґрунтів, як і будь-яких інших природних об'єктів, необхідно наперед задатися тим ступенем точності, з якою бажано визначити той або інший об'єкт, що залежить від масш­табу дослідження. Саме слово "ґрунт" уже дає об'єкту якесь визна­чення, показує його відмінність від інших природно-історичних тіл, скажімо, від гірської породи, дерева, лісу і т.п., звичайно, у випадку, якщо в термін "ґрунт" попередньо вкладене цілком визначене понят­тя. Якщо необхідно бути більш точним, треба до слова "ґрунт" дода­ти щось ще, якесь визначення, що показує, який саме грунт мається на увазі в даному випадку. Ця задача систематики ґрунтів розв'язується за допомогою системи таксономічних одиниць, або рівнів розгляду. Слово "таксономія" походить від грецького tаxіs - будуй, по­рядок, або від лат. tаksо - оцінюю і номо - закон. Таксономічні одиниці (таксони) - це класифікаційні, або систематичні одиниці, що показують клас, ранг або місце в системі яких-не
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1173
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-03-2010, 10:35
15-03-2010, 10:35

Метаморфізм алмазоносних формацій щитів

Категорія: Геодезія, геологія

З накопиченням досвіду виділення й вивчення алмазоносних і потенційно алмазоносних утворень Українського щита, приуроченого до південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи, з’ясовують багатоманітність їхніх проявів, пов’язану не тільки з особливостями первинних флюїдизатно-експлозивних порід, а й з різноманітними змінами. Це автометаморфізм, метаморфізм, пірометаморфізм, метасоматоз, гідротермально-метасоматичні процеси, звітрювання. Дослідження відповідних порід сприяє виділенню нових алмазоносних формацій, зокрема метаморфічних, наприклад, слюдистих сланців, алмазоносних “філітів”, характерних для Бразильського щита, та інших, зазвичай властивих докембрію. Прояви метаморфізму багатоманітні, вони не обмежуються регіональними й контактовими перетвореннями, властивими породам кристалічної основи. Алмазоносні формації, які передують метаморфічним, можна розділити на флюїдизатно-експлозивні ендогенні (кімберліти, лампроїти і споріднені утворення), можливі кори їхнього звітрювання та різноманітн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 879
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-03-2010, 14:29
13-03-2010, 14:29

Особливості формування долин лівих приток Дніпра в пост-гляціальних умовах

Категорія: Геодезія, геологія

Деякі риси морфології долин лівих приток Дніпра привернула до себе увагу ще під час вивчення причин змін їх водності у голоценовий період /18, 20/. Як видно з рис.3.1.1 їх обриси, починаючи з Сули і закінчуючи Самарою, вирізняються різким звуженням долини у напрямку від пригирлової частини до верхів’я. Детальне вивчення показало, що ширина палеорічищ (рис.3.1.2), знаходиться у прямій залежності від ширини долини та відстані від гирла. Цю закономірність можна спостерігати на рис.3.1.3. Тут наведена карта співставлення ширини палеорусла та ширини долини річки Орелі /18/. Рис.3.1.1. Фрагмент фізичної карти лівобережжя Дніпра (1 – Сула; 2 – Хорол; 3- Псел; 4 – Ворскла; 5 – Оріль; 6 – Самара. На вставці А літерами зазначені: a – Псел; b – Говтва; c – Велика Говтва; d – Говтва Вільшана; e – Полузера; g - Восркла). Оскільки в попередніх публікаціях ці особливості розглядалися разом з великою кількістю інших матеріалів, то не завжди вдавалося загострити на них увагу і показати важливість виріше
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 963
 • Автор: LOL
 • Дата: 10-03-2010, 01:52
10-03-2010, 01:52

Дорогоцінне каміння

Категорія: Геодезія, геологія

Дорогоцінне каміння — мінерали, які володіють красивим зовнішнім виглядом (як правило, тільки після шліфування і/чи полірування) і при цьому досить рідкі, що і зумовлює їх вартість. Їх широко використовують для виробництва ювелірних виробів. Багато видів дорогоцінних каменів можна виготовляти штучно (такі синтетичні камені коштують набагато дешевше). Менш рідкі мінерали часто називають напівкоштовними. Ага́т, минерал, прихованокристалічний оксиду кремнію, головним чином тонковолокнистого халцедону. Ювеліри називають агатом халцедон без явної шаруватості, але з різними включеннями, що створюють конкретний малюнок: моховий агат, агат зірчастий і інші. Назва походить від реки Ахатес на Сицилії (можливо, сучасна Караби), інше тлумачення — від грецького «агатес» — щасливий. Колір Чергування сіро-блакитних і білих шарів. Якщо з білими шарами чергуються шари жовтий, червоний, бурий, чорний чи інший кольори, то такий різновид може мати власну назву. Різновиду · Агат бастіонний (шари утворять малюнок,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 5859
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-02-2010, 23:16
21-02-2010, 23:16

Паливні корисні копалини: нафта, газ, вугілля, сланці, торф

Категорія: Геодезія, геологія

ЗМІСТ ВСТУП .……………………………………………………………… 3 1. ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ ГОРЮЧИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН……… . 5 2. ДОБУВАННЯ ПАЛИВНИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН…………… 8 3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРЮЧИХ КОПАЛИН 3.1 Утворення горючих копалин……………………………………… 11 3.2 Склад і властивості горючих копалин……………………………. 13 3.3 Класифікація паливних копалин………………………………… 16 4. ВИКОРИСТАННЯ ГОРЮЧИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН 4.1 Основні напрямки господарського використання нафти і газу…. 19 4.2 Основні напрямки господарського використання вугілля, торфу та горючих сланців… .…………………………………… . 22 5. ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ПРИ ВИДОБУВАННІ І ГОСПОДАРСЬКО- МУ ВИКОРИСТАННІ КОПАЛИН 5.1 Екологічні наслідки при видобуванні горючих копалин…… 25 5.2 Екологічні наслідки господарського використання горючих копалин .… 27 ВИСНОВКИ…………………………………………………………… 29 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………… 30 ВСТУП Паливні корисні копалини – це природні та мінеральні речовини, які з достатнім економічним ефектом використовуються в техніці та народному
^