Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 708
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-02-2010, 03:00
20-02-2010, 03:00

Магматичні гірські породи, їх класифікація за способом утворення

Категорія: Геодезія, геологія

Вулканічні породи, що виникли з гранітної магми, займають всього 13,5 % від площі поширення магматичних порід у нашій країні, тоді як на частку гранітів — порід, що застигли на глибині, приходиться 48,6 %. У геології такі лави називають «кислими». Назва ця, звичайно, не відбиває їхніх смакових якостей. Вона зв'язано з високим змістом кремнезему в лаві. Його настільки багато, що він не тільки насичує всі основи, але і залишається в надлишку у виді вільного кремнезему (найчастіше кварцу). А кварц можна розглядати як ангідрид кремінної кислоти. Гранітна магма, як ніяка інша, містить багато кремнезему (до 70—75%), тому вона затверджувалася і з великих глибин тільки зрідка проривалася на поверхню. От чому вулканічні породи, що утворилися з гранітної магми, поширені набагато менше гранітів і на поверхні зустрічаються досить рідко. Інша дуже важлива особливість кислих лав — невелика кількість магнію і заліза, тобто елементів, характерних для темнозафарбованих мінералів. До того ж залізо і магній значно важчий кр
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1304
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-02-2010, 18:21
17-02-2010, 18:21

Загальні фізичні властивості ґрунту, прийоми їх поліпшення

Категорія: Геодезія, геологія

До загальних фізичних властивостей ґрунту належать: щільність твердої фази, щільність складення ґрунту і пористість. Щільність твердої фази, або питома маса ґрунту, - це відношеннях маси його твердої фази до маси рівного об'єму води при температурі + 4°С. Різні ґрунти мають неоднакову щільність твердої фази, її величина для мінеральних ґрунтів коливається від 2,4 до 2,8 г/см3, а для органогенних ґрунтів - 1,25-1,80 г/см3. Значною мірою вона залежить від мінералогічного складу ґрунту і вмісту в ньому органічної речовини. Щільність твердої фази ґрунту визначається пікнометричним методом і обчислюється за формулами: ЩТФ =, де ОВ = (MB +МГ)-МГВ , де ЩТФ - щільність твердої фази, г/см3; МГ - маса абсолютно сухого ґрунту, г; ОВ - маса, води, що займає тверда фаза ґрунту, г; MB - маса пікнометра з чистою водою, г; ПГВ - маса пікнометра з ґрунтом і водою, г. Більшість мінеральних ґрунтів має щільність твердої фази у межах 2,40-2,70 г/см3, і вона практично не змінюється. Щільність складення (об'ємна маса) ґрун
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1050
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-02-2010, 08:36
13-02-2010, 08:36

Мантія Землі, її суть і види

Категорія: Геодезія, геологія

Склад і будова глибинних оболонок Землі в останні десятиліття продовжують залишатися однією з найбільш інтригуючих проблем сучасної геології. Число прямих даних про речовину глибинних зон дуже обмежене. У цьому плані особливе місце займає мінеральний агрегат з кімберлітової трубки Лесото (Південна Африка), який розглядається як представник мантійних пород, які залягають на глибині ~250 км. Керн, піднятий з найглибшої у світі свердловини, пробуреної на Кольському півострові, що досягла 12 262 м, істотно розширив наукові представлення про глибинні шари земної кори - тонкої приповерхової плівки земної кулі. Разом з тим новітні дані геофізики й експериментів, зв'язаних з дослідженням структурних перетворень міне­ра­лів, уже зараз дозво­ляють змоделювати багато особли­востей будови, складу і процесів, які відбуваються в глибинах Землі, знання яких сприяє вирішенню таких ключових проблем сучасного природознавства, як формування й еволюція планети, динаміка земної кори і мантії, джерела мінеральних ресурсів
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1158
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-02-2010, 21:35
2-02-2010, 21:35

Охарактеризуйте правову основу cтворення та провадження містобудівного кадастру. Кадастр населених пунктів як інформаційна база в організації використання земель. Поняття земель житлової і громадської забудови

Категорія: Геодезія, геологія

1. Охарактеризуйте правову основу. Створення та провадження містобудівного кадастру Базою містобудівного кадастру є картографічна основа, з допомогою якої створюють кадастрові плани. На кадастрових планах зображують кадастрові об'єкти: межі адміністративних районів. землеволодінь і землекористуванъ. наземні та підземні будівлі й споруди, комунікації тощо. При цьому максимально використовують топографічні плани і карти на дану територію, а таксис інформацію служб і відомств, які відають питаннями експлуатації, управління та перспективного розвитку територій. Процес створення містобудівного кадастру складається з таких етапів: - підготовчий; - збір даних та їх аналіз, - формуванню банку даних і створення інформаційних систем. У період підготовчого етапу вивчають Існуючі топографо-геодезичні та земельно-облікові матеріали, документи відводу земельних ділянок і права власності й користування ними, вивчають інвентаризаційні документи минулих років, а також інженерно-геологічну та екологічну ситуацію. К
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1122
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-02-2010, 18:42
2-02-2010, 18:42

Найбільш сприятливі періоди доби для кутових спостережень

Категорія: Геодезія, геологія

Якщо вести спостереження в найбільш сприятливі періоди доби, тоді будуть найкращі умови для спостережень і найбільш послаблений вплив на кутові спостереження різноманітних факторів, а саме рефракції, близькості предметів, закручування та вигинання сигналів, видимості та коливання зображення. Такими періодами є години, про які згадувалось раніше: вранці — проміжок часу, що починається 0,5 год. після сходу Сонця і триває 2–3 години, ввечері — проміжок часу, що починається о 16–17 годині і закінчується за 0,5 години перед заходом Сонця. Спостереження орієнтирних пунктів В підрозділі 2.3 було описано призначення орієнтирних пунктів (ОРП) на пунктах тріангуляції, подано тип центру ОРП (рис. 2.13 і його зовнішнє оформлення (рис. 2.20). При виконанні кутових вимірів на пунктах тріангуляції в програму спостережень включають також ОРП. Їх спостерігають трьома заходами з двома будь-якими напрямками, що вимірюються на даному пункті. Над центром ОРП встановлюють на штативах добре повірені оптичні виски або марки.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1928
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-01-2010, 16:54
27-01-2010, 16:54

Геофізика ландшафтів

Категорія: Геодезія, геологія

Термін геофізика ландшафту в географічну літературу був запроваджений в середині 60-х років Д.Л. Армандом /1/. Своє бачення завдань нової дисципліни він виклав в праці “Геофiзика ландшафту”, яка вийшла друком у 1967 році - “наука про взаємодію компонентів ландшафту, тобто наука про взаємодію компонентів ландшафту, що аналізується на рівні i методами сучасної фізики”. Чому виникла потреба виділення в складі фізичної географії цього напрямку? Сама назва фізична географія зобов’язує до пізнання фізичних аспектів розвитку ландшафтної сфери. Але справа в тому, що це було розпорошене в різних дисциплінах - геоморфології, метеорології, гідрології та інших. Тому постановка питання про виділення окремої дисципліни, головним завданням якої б було вивчення фізичної суті ландшафтних процесів було обгрунтованим і своєчасним. Пізніше це досить просте i точне визначення геофізики ландшафту суттєво трансформувалося в бік його ускладнення і в той же час спрощення, не дивлячись на громіздкість формулювань, проблематики. Так
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2652
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-01-2010, 00:27
21-01-2010, 00:27

Розробка, формування та ведення індексних кадастрових карт засобами ГІС

Категорія: Геодезія, геологія

Зміст ЗМІСТ Вступ 1. Інформаційна база кадастру. 1.1. Кадастр як система реєстрації землі. 1.2. Індексна карта – основа ведення кадастру. 1.3. Кадастрові бази даних. 2. Автоматизована розробка індексних цифрових карт. 2.1 Порівняння форматів цифрових карт. 2.2 Технологічна послідовність автоматизованого розпізнавання об'єктів на цифрових растрових зображеннях. 2.3 Реалізації методу розпізнавання графічних образів в системі ведення земельного кадастру. 2.4. Застосування програм MapInfo для ведення земельного кадастру з автоматизованим розпізнаванням графічних образів. 2.5. Перспективи застосування технологій розпізнавання графічних образів при веденні земельного кадастру Вступ Термін "Земля" має багато визначень. Для економіста це ресурс для прискорення економічного розвитку, для юриста частина простору від центра землі до неба з набором різноманітних прав для визначених цілей. Для більшості - це просто місце людської діяльності. Група експертів ООН (1985) визначає термін "земля&
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 772
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-01-2010, 07:46
13-01-2010, 07:46

Про методику структурних i динамокiнематичних дослiджень у межах карпатської покривно-складчастої системи

Категорія: Геодезія, геологія

Значним досягненням геологiї Карпатського регiону небезпiдставно вважають надiйну аргументацiю покривно-складчастої його будови, яка добре простежується на рiзних за авторством геологiчних та тектонiчних картах. Широкий розвиток насувiв не завадив чiткому тектонiчному районуванню Карпат з уособленням рiзних за будовою та геологiчною еволюцiєю тектонiчних елементiв, перш за все Передкарпатського передового прогину, власне Українських Карпат та Закарпатського внутрiшнього прогину. В межах цих елементiв виконано детальніше тектонiчне районування, хоча у видiленнi високопорядкових зон зафіксовано певнi розбiжностi. Поряд з цими та iншими досягненнями завдяки застосуванню, перш за все класичних методiв дослiджень у працях численних науковців окреслено також проблемнi та суперечні питання структурно-тектонiчної еволюцiї тих чи iнших зон або Карпатської споруди в цiлому. Серед них особливо важливими є такі: силовi чинники та механiзми рiзномасштабного структуроутворення, взаємозв’язок та розвиток у часi плiка
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1394
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-01-2010, 11:59
9-01-2010, 11:59

Роль гідросфери у формуванні та розвитку геосистем

Категорія: Геодезія, геологія

Як видно з попередніх розділів, процес формування гідросфери має складній характер і відбувається у взаємодії різних компонентів ландшафтної сфери – повітря, літогенної основи, грунтів, рослинного та тваринного світу. У загальному плані ця взаємодія формує глобальну геосистему, яка складається з значної кількості різних за рангом геосистем. Причому в основу виділення цих геосистем можуть буди покладені як принципи територіальності, так і принципи Причому виділення цих геосистем може проводитися як за ознаками територіальності, так і за ознаками наявності хімічних та фізичних зв’язків, або і тих і інших разом. Враховуючи те, що загальні принципи виділення геосистем за ознаками територіальності є досить добре вивченими, у цьому розділі головна увага буде приділятися принципам виділення геосистем за ознаками наявності функціональних зв’язків того чи іншого типу. Так, наприклад, одним з факторів формування хімічного складу атмосферних опадів, окрім іншого, є процес розчинення СО2. І оскільки це явище має закон
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1431
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-01-2010, 08:32
9-01-2010, 08:32

Оцінка ступеня забруднення важкими металами ґрунтів

Категорія: Геодезія, геологія

Найбільш високий валовий вміст нікелю виявлено в ґрунтах Житомирської, Київської, Черкаської, Чернівецької областей та Донецько-луганського регіону (25-50 мг/кг ґрунту при МДР 50 мг/кг), де можна отримати відносно безпечний урожай толерантних до нікелю сільськогосподарських культур, але в обмеженій кількості. Безпечними є землі сільськогосподарських угідь Волинської, Полтавської, Вінницької і частково інших областей з рівнями забруднення 5-10 і 10-15 мг/кг ґрунту. Тут можна отримувати рослинну сировину, цілком придатну для виробництва продуктів дитячого харчування. Ґрунти із середнім рівнем забруднення нікелем (15-25 мг/кг) розповсюджені переважно в Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Івано-Франківській, Рівненській та Закарпатській областях. Аналогічна закономірність спостерігається у забрудненні ґрунтів цинком і кобальтом, МДР яких дорівнює 300 і 50 при відповідних кларках (валовому фоновому вмісту кожного з елементів 50 і 8 мг на 1 кг ґрунту). Загальним для цих трьох важких металів (Вм) є те, щ
^