Львівські реферати » Географія, Економічна географія » Поняття про біологічні ресурси, використання їх людиною
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1330
  • Автор: LOL
  • Дата: 17-12-2009, 14:39
 (голосов: 0)
17-12-2009, 14:39

Поняття про біологічні ресурси, використання їх людиною

Категорія: Географія, Економічна географія

До біологічних ресурсів слід відносити ресурси лісів, біологічні запаси Світового океану, іншими словами – тваринний і рослинний світ, грунтовий покрив.

Біологічні ресурси океанів - риби, кити, молюски (кальмари, мідії то­що), ракоподібні (краби, креветки, кріль тощо), деякі види водоростей, що вико­ристовуються для виробництва продуктів харчування і одержання цінних речовин для різних галузей промисловості, сільського господарства, медицини. Вони нале­жать до відновлюваних ресурсів.

Загальна маса живих організмів Світового океану оцінюється приблизно 35 млрд тонн. Обсяги поповнення рибних запасів, видобуток яких становить від 4/5 до 9/10 всього морського промислу, досягає 200 млн тонн щорічно. Основними районами вилову риби в світі є шельфові ділянки, що займа­ють 7-8 % площі Світового океану і забезпечують 90 % обсягів вилову, а також центральна частина Тихого океану (прибережні води островів Океанії), Північна Ат­лантика.

Найбільші рибопромислові країни світу - Японія, Росія, Китай, США, Чилі, Норвегія, Індія, Республіка Корея, Данія, Таїланд, Індонезія, Великобри­танія. Дедалі більшого розвитку набуває штучне розведення на фермах та морських плантаціях деяких видів молюсків, водоростей, що дістало назву марикультури.

Біологічні ресурси України, особливості їх використання

Площа земель лісового фонду України складає близько 10 млн. га. Лісистість країни становить 14,3 %. Хвойні насадження складають 45 % загальної площі, в т.ч. соснові - 36 %. Твердолистяні насадження 41 %, в т.ч. дуб і бук - 33 %.

Загальний запас лісодеревини оцінюється в 1,3 млрд. м 3, в розрахунку на 1 га 153 м , а річний приріст не перевищує 4 - 4,5 м 3 /га .

Ліси України розміщені на території нерівномірно: на Поліссі - 29 % площі, в Лісостепу -14%, в Криму-10%, в Карпатах -40%.

Ліси за своїм народногосподарським призначенням і місцерозта-шуванням виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні та оздоровчі функції і мають обмежене експлуатаційне значення.

Загальний обсяг лісокористування досягає 13 млн. м 3 деревини при 52 % використання річного приросту.

Динаміка основних показників лісового фонду України.

Роки

1978

1983

2000

Загальна площа лісів, тис.га.

в т.ч. ліси 1 групи

9645

4844

9969

4987

9942

5072

Загальний запас насадження, млн. м3

1025

1240

1320

Запас стиглих насаджень,

млн. м3

158

129

123

Лісистість території, %

13,7

14,2

14,3

Крім поданих тенденцій, спостерігається стійке збільшення питомої ваги лісів 1 групи, які становлять 59 %.

Практично всі лісові насадження України знаходяться в зоні негативного впливу промислових викидів або забруднюючих речовин, а тому поступово втрачають природну стійкість і здатність до саморегуляції.

Внаслідок аварійних викидів на ЧАЕС в Україні забруднено більше 4 млн. га лісів, в т.ч. 157 тис. га виведено із господарського обігу внаслідок високого радіоактивного забруднення цезієм, стронцієм, плутонієм. З обстежених 3,6 млн. га 1,5 млн. га мають щільність забруднення понад 1 Кі/км2.

Найбільші площі таких лісів в Житомирській, Київській та Рівненській областях - від 50 до 60 % загальної площі. В Черкаській, Вінницькій, Чернігівській і Сумській - 20 %.

На території держлісфонду з забрудненням понад 1 Кі/км розміщено 70 держлісгоспів, 500 лісництв з загальною чисельністю працюючих 33 тис. чол.

Під особливо несприятливим антропогенним впливом внаслідок промислового забруднення знаходяться лісові масиви Лисичансько- Рубіжансько-Северодонецької,

Дніпропетровсько-Запоріжської та Черкаської промислових агломерацій.

За даними УНДІ лісового господарства з 1992 по 1994 рік в 2,3 рази збільшились питома вага дерев з високою дефоліацією ( від 26 до 99 %). Зросла за останні роки і площа ушкодження лісів шкідниками і хворобами. Величезних збитків лісовому господарству завдають пожежі. Якщо в 1993 році по Україні лісові пожежі охопили 3178 га, що 1994 - 10040 га. Особливо великі масштаби пожеж в 1994 р. були у Волинській області — 2654 га, Донецькій — 2429, Луганській - 1094. 220 га хвойного лісу згоріло і в Полтавській області. Майже не було лісових пожеж в Закарпатській, Вінницькій і Чернівецькій областях.

Відновлення лісів відбувається переважно штучним (рукотворним) шляхом. З 1950 по 1965 рік щорічно висаджувався ліс на площі 100 - 120 тис, га, з 1966 по 1990 рік - 45 - 50 тис, га. В 1994 році лісовідновлення було проведено на площі 33,1 тис, га, з яких створено лісові насадження у ярах, балках, на пісках і інших незручних землях площею 12,3 тис. га, створено 1,8 тис, га лісосмуг.

Необхідно відзначити величезне значення лісосмуг в Степовій і Лісостеповій зоні України. Вони створюють мікроклімат на полях, зменшують дію суховіїв, сприяють накопиченню вологи в грунті, затримуючи сніг і талі води.

Розрахунки показують, що коефіцієнт використання землі під лісосмугою в Лісостеповій зоні при двобічній дії ( між двома полями ) складає від 2 до 3, а в Степовій -4-6. Тобто економічний ефект від лісосмуг в декілька разів перевищує той прибуток, що одержуємо при використанні землі в польовій сівозміні.

За останні 30 років переведено в лісові землі по Україні 1,8 млн. га. Взагалі кожний другий гектар лісу - рукотворний, а в Степовій зоні частка насаджень штучного походження сягає понад 60 %.

В Україні значні площі землі піддаються водній та вітровій ерозії. Значення лісів в захисті ґрунтів від процесів ерозії неможливо переоцінити. Вже створено 1,4 млн. га протиерозійних насаджень, з яких 150 тис.га по берегах малих річок і водоймищ, 440 тис. га полезахисних лісосмуг, під захистом яких перебуває 13 млн. га рільної землі. Проте, для гарантованого захисту від ерозії необхідно в ближчі роки збільшити площі таких насаджень на 5-9 % , в першу чергу в Степовій зоні.

Як вже згадувалось в Україні багато штучних лісів, тобто висока ступінь їх антропогенізації - більше 50 %.

В Херсонській області вона сягає 95 %, Миколаївській та Запорізькій - 93, Дніпропетровській - 81 %. Найменші показники в Криму - 17 %, Закарпатті - 28 %.

Для Полтавщини цей показник становить 65 %.

Інтенсивність лісозаготівель в Україні по областях знаходиться в межах від 0,26 м 3/га (Крим) до 331 м 3/га (Чернівецька обл.). Більше 2 м 3 з гектара лісу заготовляється деревини в Закарпатській , Хмельницькій, Чернігівській і Сумській областях. На півдні України вони знаходяться в межах 0,6 — 1,2 м 3/га.

На Полтавщині 1,41 м 3/га.

Згідно Лісового Кодексу України ліси поділяються на 2 групи.

До першої належать ті, що переважно виконують природоохоронні функції та ліси природно-заповідного фонду.

До другої групи відносяться ліси, що поряд з природоохоронними мають і експлуатаційне значення.

В особливо цінних лісах 1 групи проводяться лише санітарні рубки. В інших лісах - всі види рубок, але їх мета спрямована перш за все на поліпшення природного складу і продуктивності лісу, збереження їх природоохоронних властивостей та ефективне використання деревини.

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:*
Комментарий:
Введите код: *
^