Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 718
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-08-2010, 23:58
9-08-2010, 23:58

Загальні вимоги до розміщення, будівництва та використання захисних споруд цивільної оборони

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Одним з найефективніших способів захисту населення при виникненні техногенних аварій з викидом ХНР радіоактивних та інших небезпечних речовин є укриття населення в захисних спорудах цивільної оборони (ЗС ЦО). З цією метою повинно здійснюватись планомірне накопичення фонду ЗС (сховищ та протирадіаційних укриттів), які у повсякденній діяльності повинні використовуватись для господарської необхідності та обслугову­вання населення. ЗС повинні приводитись у готовність для прийому населення у терміни, що не перевищують 12 годин, а на АС та ХНО повинні утримуватись у готовності до негайного прийому населення. ЗС, що входять у склад АС та ХНО, необхідно включати у пускові об'єкти першої черги. При цьому ввід до експлуатації сховищ при будівництві АС повинно передбачувати до фізичного пуску їх першого енергоблоку. Захист робітників та службовців підприємств, організацій та установ (падалі - підприємства), розташованих в зонах можливих сильних руйнувань, та тих, що продовжують свою виробничу діяльність у воєнний ч
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 774
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-08-2010, 02:23
8-08-2010, 02:23

Причини вогкості в житлі, заходи щодо боротьби з нею. Поняття про кондиціонування повітря

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

ПЛАН 1. Причини вогкості в житлі, заходи щодо боротьби з нею 2. Поняття про кондиціонування повітря 3. Гігієнічні вимоги до упорядження та експлуатації гуртожитків, сільських будівель і польових станів Використана література 1. Причини вогкості в житлі, заходи щодо боротьби з нею Причини вологості можуть мати експлуатаційний харак­тер - недостатнє опалення у зимовий період, перенаселення жит­ла, прання і сушіння білизни, готування їжі при недостатній венти­ляції. Застосування вологоємких будівельних матеріалів, в'язких розчинів, відсутня або недостатня гідроізоляція, дефекти покрівлі та ринв, розташування будинку в улоговині, яка погано освітлюєть­ся та провітрюється тощо також сприяють появі вологості. Підвищення вологості у приміщенні погіршує умови прожи­вання І негативно впливає на організм людини. Перш за все у при­міщенні підвищується відносна вологість повітря, в результаті чого на стінах, шпалерах, меблях, підлозі з'являється пліснява, розвива­ються бактерії, грибки, які мають неприємни
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1379
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-08-2010, 21:46
6-08-2010, 21:46

Природа людини: її походження та сутність

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

ПЛАН Вступ 1. Людина та її біологічні і соціальні ознаки 2. Атрибути людини 3. Риси людини 4. Якості людини Висновок Список використаної літератури Вступ Значення терміна «людина» багатогранне, про що свідчить понятій­ний апарат наук, які вивчають людину. У найзагальнішому розумінні термін «людина» вказує на належність до людського роду — вищої сходинки живої природи на нашій планеті. Людина як частина природи є біологічним суб'єктом. За своєю тілес­ною будовою й фізіологічними функціями людина належить до тварин­ного світу. Характерно, що з погляду біології принципової різниці між людиною і тваринним світом немає. Подібність, схожість людини і тварини визначається, по-перше, складом речовини, будовою та поведінкою організмів; по-друге, у людини є рудиментарні органи, які виконували важ­ливі функції у тварин і збереглись у людини, хоча і не потрібні їй. Поняття «людина» вказує на якісну відмінність людей від тварин і характеризує загальні, притаманні усім людям якості й особливості, що знаходя
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 963
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-08-2010, 09:08
6-08-2010, 09:08

Валеологія. Земне випромінювання і здоров'я людини

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

ПЛАН 1. Поняття про геопатогенні зони. 2. Негативний вплив геопатогенних зон на людину. 3. Симптоми та реакція організму на дію геопатогенних зон. 4. Методика виявлення геопатогенних зон і захист від їхнього впливу. 5. Методика біолокації для визначеннягеопатогенних зон у приміщенні. 1. ПОНЯТТЯ ПРО ГЕОПАТОГЕННІ ЗОНИ З курсу фізики ви вже знаєте, що людина постійно перебуває в полі природних електромагнітних хвиль, які надходять із космосу та випромінюються Землею, а також штучно створюваних людиною джерел цих хвиль (теплотраси, мережі електропередачі, водопроводи тощо; мал. 7). Геопатогенна зона (від грец. ge – Земля, pathos – страждання і походження, що означає – страждання, що походять від Землі) – зона Землі, яка характеризується геофізичною аномалією (зона подразнення) і негативним впливом, земного випромінювання на організм людини. Геопатогенні зони – це локальні геофізичні аномалії різного походження. Вплив геопатогенних зон на організм людини під час її тривалого перебування в місцях їхнь
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 868
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-08-2010, 13:53
4-08-2010, 13:53

Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Серед сучасних засобів ведення війни особливе місце займає зброя масового ураження, до якої відносять ядерну, хімічну і біологічну (бактеріальну) зброю. ЯДЕРНА ЗБРОЯ Ядерною зброєю називають зброю, уражаюча дія якої базується на використанні енергії, що виділяється у виді вибуху при ядерних перетвореннях. До ядерних боєприпасів належать оснащені ядерними зарядами бойові частини ракет, авіаційні бомби, артилерійські снаряди, ядерні фугаси. Пристрої, які використовуються для здійснення вибухового процесу і звільнення ядерної енергії, називаються ядерними зарядами. За характером вибухових реакцій вони поділяються на три основні види. Заряди, уражаюча дія котрих базується на використанні енергії ділення ядер радіоактивних речовин, називаються ядерними. Ядерні заряди, які базуються на енергії реакцій "ділення — синтез", "ділення — синтез — ділення", називаються термоядерними. Ядерні боєприпаси з підвищеним виходом нейтронного потоку в складі проникаючої радіації називають нейтронними. Пот
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 759
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-08-2010, 00:07
4-08-2010, 00:07

Завдання оптимізації взаємодії людини і живої природи — стратегія майбутнього

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Останнім часом завдання оптимізації взаємовідносин у системі "жива природа — людина — суспільство" приділяється все більше уваги, оскільки без оптимізації цих взаємовідносин дальше існування життя на Землі стає неможливим. Всебічний аналіз перс­пектив такої оптимізації наведений у працях О. В. Букварьової, Г. М. Алещенко, Н. ф. Реймерса (1994), матеріали яких слід вивчати детальніше. Автори справедливо вважають, що суть стратеги зводить­ся до збереження біорозмаїтгя в біосфері за умов оптимізації існу­вання життя. Одним із найважливіших завдань сучасної екології є розробка стратегії збереження, поновлення (відродження) і стійкого викори­стання біорозмаїтгя. Йдеться про створення нової стратегії взаємо­відносин у системі "жива природа — людина", при якій би гаран­тувалось біорозмаігтя. У зв'язку з тим, що проблеми охорони виникають як результат діяльності людини, необхідно управляти не стільки біорозмаїття (як наслідком), а насамперед, соціально-економічними системами, які визначають (п
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 927
 • Автор: LOL
 • Дата: 3-08-2010, 19:35
3-08-2010, 19:35

Приклади найбільших техногенних катастроф у світі

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Катастрофа — це великомасштабна аварія, яка призводить до важких наслідків для людини, тваринного й рослинного світу, змінюючи умови середовища існування. Глобальні катастрофи охоплюють цілі континенти і їх розвиток ставить під загрозу існування усієї біосфери. Одним з найяскравіших прикладів аварій може служити аварія, яка трапилась на хімічному підприємстві американської транснаціональної корпорації «Юніон Карбайд» в індійському місті Бхопал 1984р. Викид стався раптово, в нічний час. У результаті аварії в атмосферу потрапило декілька десятків тонн газоподібно­го компонента — метилізоционату. Ця сполука — дуже сильна отрута, яка вик­ликає ураження очей, органів дихання, мозку та інших життєво важливих органів людини. Загинуло більше 2,5 тисяч осіб, 500 тисяч осіб отруїлося, з них у 70 тисяч отруєння зумовили багаторічні захворювання. Збитки від цієї техногенної ката­строфи оцінюються в 3 мільярди доларів США, Офіційне розслідування причин цієї катастрофи виявило значні прорахунки в проектуванні підприєм
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1034
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-08-2010, 00:55
2-08-2010, 00:55

Природна (біологічна) та соціальна сутність людини

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

ПЛАН Вступ 1. Людина та її біологічні і соціальні ознаки 2. Діяльність людини, потреби людини 3. Місце людини в суспільстві Висновок Список використаної літератури Вступ Значення терміна «людина» багатогранне, про що свідчить понятій­ний апарат наук, які вивчають людину. У найзагальнішому розумінні термін «людина» вказує на належність до людського роду — вищої сходинки живої природи на нашій планеті. Людина як частина природи є біологічним суб'єктом. За своєю тілес­ною будовою й фізіологічними функціями людина належить до тварин­ного світу. Характерно, що з погляду біології принципової різниці між людиною і тваринним світом немає. Подібність, схожість людини і тварини визначається, по-перше, складом речовини, будовою та поведінкою організмів; по-друге, у людини є рудиментарні органи, які виконували важ­ливі функції у тварин і збереглись у людини, хоча і не потрібні їй. Поняття «людина» вказує на якісну відмінність людей від тварин і характеризує загальні, притаманні усім людям якості й особли
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1407
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-07-2010, 15:03
30-07-2010, 15:03

Визначення поняття «надзвичайна ситуація». Причини виникнення та особливості розвитку надзвичайних ситуацій

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

ПЛАН Вступ 1. Загальні ознаки надзвичайних ситуацій (НС), види НС 2. Рівні надзвичайних ситуацій 3. Класифікація надзвичайних ситуацій за характером походження подій, котрі зумовлюють їх виникнення Висновки Список використаної літератури Вступ Щодня в світі фіксуються тисячі подій, при яких відбувається пору­шення нормальних умов життя і діяльності людей і які можуть призве­сти або призводять до загибелі людей та/або до значних матеріальних втрат. Такі події називаються надзвичайними ситуаціями. Засоби масової інформації, як правило, привертають увагу громад­ськості до надзвичайних ситуацій, особливо коли вони пов'язані з життям відомих особистостей, призвели або можуть призвести до великої кількості жертв, становлять загрозу нормальному життю і діяльності груп людей, цілих регіонів чи навіть країн. Майже жодне газетне видання, жоден випуск радіо або телевізійних новин не виходить без таких по­відомлень. Небезпека — це негативна властивість матерії, яка проявляється у здатності її завдавати
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 894
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-07-2010, 13:36
30-07-2010, 13:36

Характеристика осередку ураження внаслідок землетрусу

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Найбільші збитки з усіх стихійних лих спричиняють повені (40%), на другому місці — тропічні циклони (20% ), на третьому І четвертому місцях (по 15%) — землетруси. Щорічно вчені фіксують близько 1 млн. сейсмічних і мікросейсмічних коливань, 100 тис. з яких відчуваються людьми та 1000 спричиняють значні збитки. Ті місця, в яких стикаються між собою тектонічні плити (з них складається земна кора), є сейсмічно небезпечними зона­ми, тобто рух плит уздовж їхніх границь супроводжується земле­трусами. Землетруси з особливо важкими наслідками відбувають­ся там, де дві тектонічні плити не просто труться одна об одну, а зіштовхуються. Це причина найбільш руйнівних землетрусів. Вчені геофізики виділили два головних сейсмопояси: Середземноморський, що охоплює південь Євразії від Португалії до Малайського архіпелагу, та Тихоокеанський, що оперезує береги Тихого океану. Вони включа­ють молоді гірські пояси: Альпи, Апенніни, Карпати, Кавказ, Гімалаї, Крим, Кордильєри, Анди, а також рухомі зони підводних океанів, матер
^