Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2745
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-12-2010, 10:40
18-12-2010, 10:40

Небезпеки природного та техногенного походження

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

План: І. Техногенні небезпеки: 1. Небезпеки, пов'язані з використанням транспортних засобів. 2. Небезпеки пов'язані з використанням горючих, легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин і матеріалів. 3. Фактори, які впливають на наслідок ураження електричним струмом. 4. Шкідливі речовини в повітрі, воді та продуктах харчування. 5. Небезпеки, пов'язані з експлуатацією та утриманням житла: а) Небезпека поганої роботи системи водопостачання; б) Небезпека поганої якості води, що постачається; в) Небезпека, пов'язана з поганою роботою каналізаційних мереж; г) Небезпеки, які пов'язані з недостатніми потужностями очисних споруд; д) Небезпеки, які пов'язані з аваріями теплових та інших станцій, що постачають теплоносії ; е) Небезпеки, пов'язані з поганою організацією санітарної очистки міст; є) Небезпеки, пов'язані з витоком газу. ІІ. Природні небезпеки: 1. Геологічно небезпечні явища: а) землетруси; б) вулканізм. 2. Стихійні явища екзогенного походження: а)селі; б) карст; в) зсуви; г) обвал;
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1058
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-12-2010, 09:50
18-12-2010, 09:50

Валеологія. Біологічні ритми людини

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Стан здоров’я та працездатність людини багато в чому залежить від того, наскільки режим праці і відпочинку відповідає його індивідуальним біоритмам. Біоритмами називаються ритми фізіологічних процесів, властиві усім живим організмам. Їхній характер завжди індивідуальний. У залежності від характеру біоритмів людей можна розділити на п'ять біоритмічних типів, чи хронотипів. Це "сови", що пізно лягають спати, найбільш активні в другій половині дня чи ввечері і вночі; "жайворонки" - рано встають, найбільш активні ранком; слабко виражений ранковий тип; "голуби", однаково активні в різний час доби, і слабко виражений вечірній тип. Розрізняють добові, сезонні, місячні, річні, багаторічні біоритми. Яке значення мають біоритми для організму? Без біоритмів неможливо нормальна взаємодія систем організму. Тому по них можна судити про загальний стан організму. Якщо біоритм порушується, виходить, починається патологія. Велике значення мають сезонні біоритми. Вони визначають залежні
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 989
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-12-2010, 20:52
17-12-2010, 20:52

Заходи та засоби захисту від вібрації

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

ЗМІСТ ВСТУП 2 Вібрація та її Біологічний вплив. 3 Параметри вібрації 3 засоби та заходи боротьби з вібрацією. 4 ВИСНОВОК 7 ЛІТЕРАТУРА 8 ВСТУП В умовах формування України, як суверенної і незалежної правової держави, особливо важливого значення набуває збереження правової культури у сфері охорони праці, з рівнем якої безпосередньо пов’язана ефективність виробничо-людських відносин у нашій країні. Розробка норм з охорони праці має здійснюватися в органічному зв’язку з реальними умовами на виробництві, щоб керівники та працівники відчули відповідальність за охорону праці. Принцип пріорітетності охорони життя та та здоров‘я працівників по відношенню до результатів професійної діяльності вимагає обов‘язкового виконання в необхідному об‘ємі всіх заходів з охорони праці. Метою забезпечення охорони праці є пріорітетність збереження життя та здоров‘я працівників по відношенню до результатів професійної діяльності і обов‘язкове виконання в необхідному об‘ємі всіх заходів з охорони праці. Нормування фізичн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 887
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-12-2010, 11:09
15-12-2010, 11:09

Припинення кровотечі з рани

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

План 1. Вступ 2. Поняття про рану. Класифікація ран. 3. Зупинення кровотечі з рани. Верховна рада України 14 жовтня 1992 року ухвалила Закон „Про охорону праці”, який має велике соціально-економічне значення, Оскільки стосується життєвих інтересів майже 30 мільйонів громадян України. Закон і відповідні нормативно-правові акти зорієнтовані на основні вимоги міжнародних організацій, зокрема Конвенції Міжнародної організації праці (МОП). У своєму розвитку охорона праці пройшла великий історичний розвиток, але інтенсивного розвитку набула з початком машинного виробництва, яке поруч з полегшенням праці, підвищенням її продуктивності становило небезпеку для життя і здоров’я працюючих. Поняття „охорона праці” визначено статтею 1 Закону України „Про охорону праці”. Охорона праці – цесистема правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі праці.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1677
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-12-2010, 02:38
15-12-2010, 02:38

Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Зміст Вступ Розділ 1. Екологічні знання суспільства – гарантія продовження його цивілізації 1.1. Історія екології та безпеки життєдіяльності 1.2. Здорова екологічна ситуація – здоров’я суспільства Розділ 2. Джерела екологічної кризи в Україні і її вплив на суспільство 2.1. Шляхи вирішення санітарної та епідемічної ситуації в Україні 2.2. Перспективи розвитку природоохоронних заходів в Україні 2.3. Вирішення глобальних проблем охорони навколишнього природного середовища в Україні і світі Висновки Додатки Список використаних джерел та літератури Вступ Кінець ХХ століття – це час усвідомлення суспільством кризи цивілізації, негативних її наслідків при підкоренні природи. Сучасний каскад актуальних дисциплін сьогодення (“Екологія”, “Безпека життєдіяльності”, “Цивільна оборона”, “Охорона праці” – це наукова база для розробки стратегії і тактики поведінки людства. ЇЇ закони навчають, що людство є частина природи і своїм існуванням залежить від функціонування природних систем.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 757
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-12-2010, 23:16
7-12-2010, 23:16

Життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

План Життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях. а) забезпечення проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. б) заходи безпеки при проведення рятувальних робіт, та інших невідкладних робіт. Задача: Визначити через скільки секунд пройде ударна хвиля відстань якщо вибух буде за 40 км. Швидкість ударної хвилі 3 км за 8 секунд. На сучасному етапі характерною особливістю розвитку цивілізації є зростання та посилення ризику її існування. Відповідно до “Положення про класифікацію надзвичайних ситуацій” (постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1998 р. № 1099): Надзвичайна ситуація (НС) – це порушення умов життя і діяльності людей на об’єкт або території, що спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною ситуацією, яка призвела (може призвести) до загибелі людей та /або значних матеріальних втрат. Основними принципами у сфері захисту населення і територій від НС. Техногенного та природного характеру, згідно із Законом України “Про захист населення і терит
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 616
 • Автор: LOL
 • Дата: 3-12-2010, 18:58
3-12-2010, 18:58

Надзвичайні ситуації воєнного часу

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Війна завжди була для людей одним із найбільших лих на протязі всієї історії. Вона знищувала значні людські і матеріальні ресурси, приводила за собою інші лиха, гальмувала розвиток людства. З кожним роком сила зброї ставала все сильнішою і сильнішою, а наслідки її використання все жахливішими. Зараз, на рубежі тисячоліть, людство має ядерну зброю, яка може знищити все живе на планеті. Отже в цій роботі зроблено спробу охопити і проаналізувати різні екстремальні та надзвичайні ситуації воєнного часу, як за локальних конфліктів, так і в разі глобальної війни. Перш за все ми повинні визначити, джерела винекнення та види надзвичайних ситуацій, які небезпечні або шкідливі для життєдіяльності людини. Джерела Звісно першим і самим небезпечним джерелом є зброя. На даний час ми можемо виділити такі види зброї: 1) зброя масового ураження, яка в свою чергу розділяється на а)ядерну зброю, б)хімічну зброю, в)біологічну зброю. Вся ця зброя веде до масового ураження населення на великих територіях, а при ядерному уда
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1535
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-11-2010, 07:03
30-11-2010, 07:03

Обслуговування обладнання

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

На кожному постійному робочому місці повинні бути вироб­ ничі і посадові інструкції та інструкції з охорони праці в обсязі, що є обо­ в'язковим для даної посади або професії. Перед початком проведення робіт необхідно перевірити вико­ нання вимог підрозділу 5.4 цих Правил, що стосуються наступної роботи. У разі невиконання цих вимог і незабезпечення працівників необхідним спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, працівники не мають права розпочинати роботу — незалежно від того, хто дав їм вка­ зівку на її виконання. У разі появи у процесі проведення роботи будь-якої небезпеки пра­цівники повинні припинити роботу і повідомити про це керівника робіт. Продовжувати роботу дозволяється тільки після усунення виявлених по­рушень. Обходити та оглядати обладнання дозволяється тільки після отримання дозволу від оперативних працівників, які ведуть режим роботи цього обладнання. Перебування працівників поблизу люків, лазів, водовказівних стекол, а також біля запірної, регулювальної та запобіжн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 631
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-11-2010, 06:51
27-11-2010, 06:51

Вимоги обслуговуючому персоналу, що працює з електроустаткуванням

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Перед включенням електроприладу необхідно візуально перевірити електрошнур на наявність механічних порушень. Електроприлади повинні бути надійно заземлені згідно з правилами улаштування приладу. Забороняється працювати з електроприладами вологими руками. Не залишати електроприлад без нагляду на довгий час, після закінчення роботи перевірити, чи всі прилади вимкнені. При виявленні або виникненні несправності в електроприладі негайно викликати електрика, що обслуговує прилад. Категорично заборонено виконувати будь-які ремонтні роботи самостійно. Рятування життя людини, ураженої струмом, у багатьох випадках залежить від швидкості і правильності дій осіб, що здійснюють допомогу. Передусім потрібно якнайшвидше звільнити потерпілого від дії електричного струму. Якщо неможливо відключити електричне обладнання від мережі, потрібно відразу приступити до звільнення потерпілого від струмопровідних частин, не доторкаючись при цьому до потерпілого. Заходи долікарської допомоги після звільнення потерпілого залежать від
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2876
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-11-2010, 01:23
25-11-2010, 01:23

Природні небезпеки, техногенні небезпеки, соціальні та політичні небезпеки

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

ПЛАН 1. Поняття небезпеки та їх класифікація 2. Природні небезпеки 3. Техногенні небезпеки 4. Соціально-політичні небезпеки Використана література 1. Поняття небезпеки та їх класифікація Небезпека — це негативна властивість матерії, яка проявляється у здатності її завдавати шкоди певним елементам Всесвіту, потенційне джерело шкоди. Якщо мова йде про небезпеку для людини, то це яви­ща, процеси, об'єкти, властивості, здатні за певних умов завдавати шкоди здоров'ю чи життю людини або системам, що забезпечують життєді­яльність людей. Залежно від конкретних потреб існують різні системи класифікації — за джерелом походження, локалізацією, наслідками, збитками, сферою прояву, структурою, характером впливу на людину тощо. Найбільш вда­лою класифікацією небезпек життєдіяльності людства за джерелами по­ходження, на нашу думку, є така, згідно з якою всі небезпеки поділяють­ся на чотири групи: природні, техногенні, соціально-політичні та комбіновані. Перші три вказують на те, що небезпеки за своїм похо­дже
^