Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2600
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2010, 17:16
31-10-2010, 17:16

Аварійне і довгострокове прогнозування аварій з с НХР

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Вступ Терміни і визначення Глава 1. Довгострокове прогнозування наслідків можливої аварії на хімічно небезпечному об'єкті з виливом НХР 1.1. Характеристика фізичних, хімічних та токсичних властивостей хлорпікрину 1.2. Визначення глибини зони можливого хімічного забруднення 1.3. Визначення параметрів зон хімічного забруднення 1.4. Визначення часу підходу забрудненого повітря до заданого населеного пункту 1.5. Визначення часу випаровування розлитого хлорпікрину 1.6. Визначення можливих втрат серед робітників об’єкту та населення 1.8.Нейтралізуючі речовини 1.9.Засоби індивідуального захисту Висновок Глава 2. Аварійне прогнозування можливих наслідків аварії на хімічно небезпечному об'єкті з викидом НХР 2.1. Характеристика фізичних, хімічних та токсичних властивостей диметиламіну 2.2. Визначення глибини зони можливого хімічного забруднення 2.3. Визначення параметрів зон хімічного забруднення Висновок Глава 3. Визначення характеру НХР, засобів захисту та відповідних дій при аварії на залізничному
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1022
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2010, 04:11
31-10-2010, 04:11

Організація і проведення досліджень з оцінки стійкості об’єкта

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Дослідження стійкості роботи ОГД — це всебічне вивчення обстановки, яка може скластися під час надзвичайної ситуації та визначення її впливу на виробничу діяльність підприємства. Мета дослідження полягає в тому, щоб виявити слабкі місця в роботі об’єкта та виробити найбільш ефективні пропозиції, спрямовані на підвищення його стійкості. Дослідження стійкості роботи ОГД проводиться силами інженерно-технічного персоналу із залученням спеціалістів науково-дослідних та проектних організацій. Організатором та керівником досліджень є керівник підприємства. Увесь процес планування і проведення досліджень поділяється на три етапи: - І етап — підготовчий; - II етап — оцінка стійкості роботи ОГД; - III етап — розроблення заходів, які підвищують стійкість роботи ОГД в умовах АС. На першому етапі розробляються керівні документи, які визначають склад учасників досліджень та організовується їх підготовка. Основними документами для організації досліджень стійкості роботи ОГД є: - наказ керівника підприємства, щодо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 875
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2010, 12:46
29-10-2010, 12:46

Створення безпечних умов праці

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

ЗМІСТ ВСТУП 2 1. Проблема створення безпечних умов праці та шляхи її вирішення. 2 2. Проблеми виробничого травматизму та профзахворювань. 4 Висновок. 6 Література. 8 ВСТУП Людина та її здоров'я - найбільша цінність Української держави. Держава докладає великих зусиль, створюючи умови безпечної життєдіяльності людини як в навколишньому середо­вищі, так і в середовищі праці. Закон України "Про охорону праці" визначає: "Охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організацій-но-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактич­них заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я та пра­цездатності людини в процесі праці". Завдання охорони праці забезпечення безпечних, нешкідливих і сприятливих умов праці через вирішення багатьох складних завдань. Вирішальне значення в розв'язанні цих за­вдань має науково-технічний прогрес. Використання досягнень науки та техніки сприяє підвищенню рівня безпеки праці, культу­ри та організації виробництва, дозволя
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 783
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2010, 06:32
29-10-2010, 06:32

Куріння і молодь

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Куріння і молодь - дуже серйозна проблема, і проблема не тільки медична, але і соціальна. Тоді як в Європі і в Америці все більше І більше розповсюджується прихильність здоровому способу життя, у нас помітна абсолютно протилежна тенденція. І це положення не можна змінити, не знаючи причин явища і не маючи даних про його характер і поширеність. Якщо розглядати цю проблему у світлі окремої соціальної групи, то однією з найактуальніших буде ця проблема в середовищі учнів середньої школи. Оскільки вплив однолітків на свідомість учня, що не сформувалася, дуже великий, то причин для занепокоєння достатньо багато. Крім впливу тих, що оточують, є особисте прагнення «поспішного дорослішання» властиво багатьом сучасним дітям. Вплив може виходити і від батьків, як поганий приклад і просто від дорослих, що не знаходять в цьому нічого поганого. Дітям необхідна більша увага, як з боку батьків, так і з боку вчителів, яким треба більше спостерігати за прагненнями і схильностями учнів. Куріння є одним з найбільш поширених
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1306
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2010, 10:21
28-10-2010, 10:21

Надання першої допомоги при пораненнях (рани, кровотечі)

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Рани - це механічне ушкодження шкіри і слизових оболонок з порушенням цілісності тканин, що лежать глибше. Види ран: операційні (стерильні) та випадкові (інфіковані). Є рани поверхневі (подряпини, садна), глибокі непроникні (з ушкодженням шкіри, м'язів, кісток) і проникні (що проникають у порожнину тіла - черепа, грудної клітки, суглоба тощо) без ушкодження і з ушкодженням внутрішніх органів. Залежно від того, чим нанесено рани, розрізняють: різані - рівні краї, широке зяяння, значна кровотеча, невелика травматизація тканин, швидке загоювання. Колоті рани - вузький рановий канал, значна глибина, ушкодження порожнин, органів, судин, нервів, ускладнення нагноєнням і правцем. Рвані й забиті рани - значні розриви тканин, невеликі кровотечі, змертвіння тканин, інфекційні ускладнення. Розтрощені рани - розтрощення тканин, іноді відрив кінцівок та внутрішніх органів, тяжкий шок, велика крововтрата, інтоксикація, ускладнення анаеробною інфекцією і правцем. Рубані рани - значний удар тканин, глибоке ушк
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 657
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-10-2010, 13:49
24-10-2010, 13:49

Методи знезараження повітря в приміщеннях аптек. Гігієнічна характеристика сонячної радіації

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

1. Знезараження повітря в приміщеннях аптек: значення і методи Знезараження повітря в аптеках є вкрай необхідним, це пояснюється тим, що мікроорганізми є одним з діючих факторів зовнішнього середовища. При несприятливих санітарно-гігієнічних умовах вони можуть негативно впливати на якість, виготовлених лік в аптеках, і служити причиною виникнення внутріаптечних інфекцій. Численні дослідження, проведені по цьому питанню, як у нашій країні, так і за кордоном, свідчать про велику небезпеку влучення мікроорганізмів у ліки. Великий збиток препаратам наносять сапрофітні мікроорганізми, що руйнують ліки і використовують їхній як живильні речовини для свого росту і розвитку. Такі ліки утрачають свою терапевтичну активність, а іноді набувають токсичних властивостей. Так, багато мікроорганізмів активно розкладають сульфаніламідні препарати й алкалоїди. Ряд мікробів змінюють хімічний склад лік, відновлюючи хлорит кальцію до хлориду кальцію. Істотну епідеміологічну роль можуть грати мікроорганізми у виникненні
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 857
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-10-2010, 09:11
24-10-2010, 09:11

Ультразвук і інфразвук

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Ультразвук і інфразвук Останнім часом усе більш широке поширення у виробництві знаходять технологічні процеси, засновані на використанні енергії ультразвуку. Ультразвук знайшов також застосування в медицині. У зв'язку з ростом одиничних потужностей і швидкостей різних агрегатів і машин ростуть рівні шуму, у тому числі й в ультразвуковій області частот. Ультразвуком називають механічні коливання пружного середовища з частотою, що перевищує верхню межу чутності -20 кгц. Одиницею виміру рівня звукового тиску є дБ. Одиницею виміру інтенсивності ультразвуку є ват на квадратний сантиметр (Ут/див2). Ультразвук має головний образ локальною дією на організм, оскільки передається при безпосередньому контакті з ультразвуковим інструментом, оброблюваними чи деталями середовищами, де збуджуються ультразвукові коливання. Ультразвукові коливання, генеруючи ультразвуком низькочастотним промисловим устаткуванням, впливають на організм людини. Тривалий систематичний вплив ультразвуку, що поширюється повітряним шляхом, ви
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1107
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2010, 12:56
23-10-2010, 12:56

Радіація і життєдіяльність людини

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

План 1. Поняття радіоактивності 2. Одиниці вимірювання радіоактивних випромінювань 3. Біологічна дія радіаційного випромінювання 4. Радіаційна безпека 5. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище 1. Поняття радіоактивності Іонізуючі випромінювання існували на Землі ще задовго до появи на ній людини. Проте вплив іонізуючих випромінювань на організм людини був виявлений лише наприкінці XIX ст. з відкриттям французь­кого вченого А.Беккереля, а потім дослідженнями П'єраі Марії Кюрі явища радіоактивності. Поняття «іонізуюче випромінювання» об'єднує різноманітні види, різні за своєю природою, випромінювання. Подібність їх полягає в тому, що усі вони відрізняються високою енергією, мають властивість іоні­зувати і руйнувати біологічні об'єкти. * Іонізуюче випромінювання — це будь-яке випромінювання, взаємо­дія якого із середовищем призводить до утворення електричних за­рядів різних знаків. Розрізняють корпускулярне і фотонне іонізуюче випромінювання. * Корпускулярне — потік елеме
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 636
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-10-2010, 07:09
20-10-2010, 07:09

Валеологія. Основи родинно-шлюбних взаємин

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

ПЛАН 1. Сім'я – основа здорового суспільства. 2. Функції сім'ї. Основою соціального здоров'я суспільства є насамперед здорова родина, створена чоловіком і жінкою, об'єднаними глибоким інтимним почуттям – коханням. Це почуття зближує молоду пару духовно і фізично, об'єднує в шлюбі та вихованні дітей, надаючи подружжю відчуття комфорту і щастя в родинному житті, і таким чином допомагає формуванню повноцінної особистості, а також її самоствердженню не тільки в сім'ї, але й у суспільстві. Проте часто через необізнаність у сфері родинно-шлюбних взаємин у молодих людей ще до прийняття шлюбу та в процесі подружнього життя виникає чимало неприємностей, які призводять до небажаних наслідків. Щоб у майбутньому ви змогли розібратись у проблемах родинно-шлюбного життя, дуже важливо мати уявлення про сутність інтимних взаємин чоловіка і жінки в шлюбі. 1. СІМ'Я – ОСНОВА ЗДОРОВОГО СУСПІЛЬСТВА Мета нашого суспільства – щастя людини, й однією з важливих його складових є здорова, міцна сім'я. Саме вона вирощує та вихо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1297
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-10-2010, 20:19
18-10-2010, 20:19

Радіаційні небезпечні об'єкти

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

До радіаційно небезпечних об'єктів належать: • атомні електростанції (Запорізька, Південна Українська, Рівненська, Хмельницька і Чорнобильська); • підприємства з виготовлення і переробки відпрацьованого ядерного палива; • підприємства з поховання радіоактивних відходів; • науково дослідні та проектні організації, які працюють з ядерними реакторами; • ядерні реактори на об'єктах транспорту та інші. Найнебезпечнішими зі всіх аварій на радіаційне небезпечних об'єктах є аварії з викидом радіонуклідів в атмосферу і гідрос­феру, що призводять до радіоактивного забруднення навколиш­нього природного середовища. Ступінь забруднення характеризується поверхневою (об'ємною) щільністю зараження радіонуклідами і вимірюється активністю того чи іншого радіонукліда. Радіаційна дія на персонал об'єктів і населення в зоні радіо­активного забруднення оцінюється величиною дози зовнішнього і внутрішнього опромінювання людей. Основними дозиметричними величинами, за допомогою яких оцінюється дія радіації на людину, є погл
^