Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2270
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-10-2010, 00:23
15-10-2010, 00:23

Землетрус, вулкан, зсув, сель, повень, лавина, ураган, пожежа - природні небезпеки (небезпечність та правила поведінки людей)

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

У наш час людина здатна полетiти на Мiсяць, ми багато знаємо про iншi планети, але сили природи нашої власної планети все ще нами не пiдкоренi. В наш цивiлiзований, технiчно розвинений час людство залишається залежним вiд природних явищ, якi досить часто мають катастрофiчний характер. Виверження вулканiв, землетруси, посухи, селевi потоки, снiговi лавини, повенi спричиняють загибель багатьох тисяч людей, завдають величезних матерiальних збиткiв. ! Найбiльшi збитки з усiх стихiйних лих спричиняють повенi (40%), на другому мiсцi — тропiчнi циклони (20%), на третьому i четвертому мiсцях (по 15%) — землетруси та посухи. Стихiйнi лиха — це природнi явища, якi мають надзвичайний характер та призводять до порушення нормальної дiяльностi населення, загибелi людей, руйнування i нищення матерiальних цiнностей. За місцем локалiзацiї стихiйнi лиха подiляють на: ➔ лiтосфернi (виверження вулканiв, землетруси, зсуви, селi); ➔ гiдросфернi (повенi, снiговi лавини, шторми); ➔ атмосферн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1368
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-10-2010, 23:39
13-10-2010, 23:39

Природне оточення та матеріальна культура – основні елементи життєвого середовища людини

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

ПЛАН 1. Система «людина — життєве середовище» та її компоненти. 2. Рівні системи «людина — життєве середовище» Список використаної літератури 1. Система «людина — життєве середовище» та її компоненти. Життєдіяльність вивчають, використовуючи системний підхід, шляхом аналізу прямих та зворотних зв'язків у системі «людина — жит­тєве середовище». Неможливо вивчати особливості людини, колективу чи суспільства, не враховуючи їх місця в навколишньому середовищі і стану цього середовища. Тому БЖД вивчає людину і її навколишнє середовище саме в системі «людина — життєве середовище». Поза ме­жами цієї системи людина є об'єктом вивчення антропології, медици­ни, психології, соціології та багатьох інших наук. Середовище, яке ото­чує людину поза межами цієї системи, вивчають астрономія, географія, геологія, біологія, екологія тощо. Система «людина — життєве середовище» є складною системою в тому розумінні, що в неї, як правило, входить велика кількість перемінних і між якими існує велика кількість зв'язків. Від
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1235
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-10-2010, 00:25
13-10-2010, 00:25

Служба охорони праці на підприємстві, її права та обов’язки; пил і шкідливі гази та їх вплив на організм людини; призначення і будова вуглекислотного вогнегасника

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

ЗМІСТ І. Служба охорони праці на підприємстві, її права та обов’язки . 3 ІІ. Пил і шкідливі гази та їх вплив на організм людини .12 ІІІ. Призначення і будова вуглекислотного вогнегасника 14 Список використаної літератури .16 І. Служба охорони праці на підприємстві, її права та обов’язки. Згідно з Законом України „Про охорону праці” служба охорони праці створюється власником або уповноваженим ним органом на підприємствах, в установках, організаціях незалежно від форм власності та видів їх діяльності для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям в процесі праці. Служба охорони праці вирішує завдання: · забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, будівель і споруд; · забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту; · професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 779
 • Автор: LOL
 • Дата: 10-10-2010, 06:44
10-10-2010, 06:44

Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Відповідно до Закону України „Про охорону праці" (ст. 25) власник повинен проводити розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій згідно з ДНАОП 0.00-4.03-98 „Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях". Дія цього Положення поширюється на підприємства, установи і організації усіх форм власності, що діють на території України, всіх громадян (в тому числі іноземців та осіб без громадянства), які є власниками цих підприємств або уповноваженими ними особами, а також на громадян, які виконують на цих підприємствах роботу за трудовим договором (контрактом), проходять виробничу практику або залучаються до роботи з інших підприємств. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків з учнями і студентами навчальних закладів під час навчально-виховного процесу, трудового і професійного навчання в навчальному закладі визначається Міносвіти. Розслідуванню підлягають травми, у тому ч
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1007
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-10-2010, 08:11
8-10-2010, 08:11

Радіоекологічна ситуація в Україні після катастрофи на Чорнобильській АЕС

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Аварія, що сталася на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 p., істотно вплинула на усталений радіаційний фон багатьох країн Європи. Найбільшого радіаційного забруднення зазнали Україна, Білорусія і Росія. У перші дні й місяці після аварії радіаційна ситуація значною мірою визначалася такими короткоживучими радіоактивними елементами (ізотопами), як ксенон, йод, телур і молібден. Упродовж ще кількох років у довкіллі реєстрували рутеній, церій, ніобій і барій. Спектр елементів поділу ядерного палива в активній зоні реактора наведено в табл. 2. Нині радіоекологічна ситуація на радіоактивне забруднених територіях визначається переважно цезієм-13 7, стронцієм-90, ізотопами плутонію та америцієм-241 (останні два характерні для зони відчуження). Для загального розуміння характеру забруднення території України існують відповідні карти, а розподіл територій за рівнями вмісту радіонуклідів цезію-137 і стронцію-90 у грунті подано в табл. З, 4, 5. Нагадаємо, що в доаварійний період рівень радіоактивного забруднення
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 786
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-10-2010, 16:42
7-10-2010, 16:42

Вплив паління на формування особистості підлітка

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Зміст. 1. Вступ 2. Тютюнопаління, як зло. 3. Загальні наслідки тютюнопаління; а) легенево-дихальна система; б) серцево-судинна система; в) онкологічні захворювання; г) інші клінічні наслідки. 4. Профілактика Вступ Куріння і молодь - дуже серйозна проблема, і проблема не тільки медична, але і соціальна. Тоді як в Європі і в Америці все більше І більше розповсюджується прихильність здоровому способу життя, у нас помітна абсолютно протилежна тенденція. І це положення не можна змінити, не знаючи причин явища і не маючи даних про його характер і поширеність. Якщо розглядати цю проблему у світлі окремої соціальної групи, то однією з найактуальніших буде ця проблема в середовищі учнів середньої школи. Оскільки вплив однолітків на свідомість учня, що не сформувалася, дуже великий, то причин для занепокоєння достатньо багато. Крім впливу тих, що оточують, є особисте прагнення «поспішного дорослішання» властиво багатьом сучасним дітям. Вплив може виходити і від батьків, як поганий приклад і просто від
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1222
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-10-2010, 13:10
7-10-2010, 13:10

Гідрологічні надзвичайні ситуації

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Гідрологічно небезпечними явищами, що мають місце в Україні, є: * повені (басейни річок); * селі (Карпатські та Кримські гори); * маловоддя (річки України); крім того, вздовж узбережжя та в акваторії Чорного і Азовського морів мають місце небезпечні * підйоми та спади рівня моря. Протягом майже 20 років стабільні акумулятивні форми Саксько-Євпаторійської системи в результаті дії техногенних факторів руйнуються зі швидкістю 3,5 км щороку. Щорічно безповоротно втрачається більше 100 га прибережних територій, зменшується пляжна смуга, знижується біологічна продуктивність моря і, як наслідок, створюється складна екологічна та містобудівна обстановка на морських узбережжях. Під постійною загрозою руйнування знаходяться розміщені в береговій зоні матеріальні цінності (житлові будинки, курортні комплекси, інженерні комунікації, сільгоспугіддя). Одноразові матеріальні збитки від впливу на узбережжя Чорного та Азовського морів сильних штормів (1969, 1971, 1983, 1992, 2001 pp.) досягли порядку 520-600 мли гривень.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1065
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-10-2010, 15:26
1-10-2010, 15:26

Аварії, пожежі і вибухи на виробництвах

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Аварії, спричинені порушенням експлуатації технічних об'єктів, за своїми масштабами почали набувати катастрофічного характеру, вже в 20-30-х роках XX ст. Вплив цих аварій деколи переходить кордони держав і охоплює цілі регіони. Несприятлива екологічна обстановка, викликана цими аваріями, може зберігатися від декількох днів до бага­тьох років. Ліквідація наслідків таких аварій потребує великих коштів та залучення багатьох спеціалістів. Аварія — це небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров'я людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого процесу чи завдає шкоди довкіллю. Згідно з розмірами та заподіяною шкодою розрізняють легкі, середні, важкі та особливо важкі аварії. Особливо важкі аварії призводять до великих руйнувань та супроводжуються, великими жертвами. Аналіз наслідків аварій, характеру їх впливу на навколишнє середо­вище зумовив розподіл їх за видами. Види аварій
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1005
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-09-2010, 22:38
23-09-2010, 22:38

Людина як біологічний та соціальний суб'єкт. Потреби людини

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

ПЛАН 1. Людина та її біологічні і соціальні ознаки 2. Діяльність людини, потреби людини 3. Використана література 1. Людина та її біологічні і соціальні ознаки Значення терміна «людина» багатогранне, про що свідчить понятій­ний апарат наук, які вивчають людину. Філософію цікавить людина з точки зору її становища у світі пере­дусім як суб'єкта пізнання і творчості. Психологія аналізує людину як цілісність психологічних процесів, властивостей і відносин: темпераменту, характеру, здібностей, вольо­вих властивостей тощо, тобто психологія шукає стабільні характеристики психіки, які забезпечують незмінність людської природи. Якщо економічна наука припускає, що людина здатна на раціональ­ний вибір, то психологія виходить з того, що мотиви людської пове­дінки здебільшого ірраціональні і незбагненні. Історики, навпаки, проявляють інтерес до того, як під впливом куль­турно-історичних факторів змінюється людська істота. Соціологія досліджує людину насамперед як особистість, як елемент соціального життя, р
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1318
 • Автор: LOL
 • Дата: 22-09-2010, 22:36
22-09-2010, 22:36

Наркотики та наркоманія

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Кількість наркоманів зростає в усьому світі, в тому числі і в Україні. Наркоманія в Україні, на думку спеціалістів, давно набула ознак епідемії. Кількість людей, які вживають наркотики близько 100 тисяч (за офіційними даними). Реальна цифра людей, що вживають наркотики, за оцінками МВС, в 10-12 разів більша, і складає 800-900 тисяч, а тенета наркобізнесу ловлять все нові жертви. За даними Інтерполу, в Україні зареєстровано 65 тисяч розповсюджувачів наркотиків. Молоді необхідно усвідомити, що вживання наркотиків не просто шкодить здоров’ю людини, а й знищує, вбиває її. Наркоманія – це насамперед проблеми молоді. Дослідження показали, що середній вік початку прийому наркотиків – 13-15 років, а в деяких містах нашої країни ще менший – 9-13 років. Наркоманія – це важка хвороба, яка дуже швидко розвивається. Середня тривалість життя людини після початку регулярного прийому наркотиків становить 7 років. Наркомани рідко доживають до 30-річного віку. Як свідчать дослідження, часто вживати наркотики починають зовсі
^