Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1139
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-09-2010, 05:22
21-09-2010, 05:22

Гігієнічні вимоги до розміщення формування ДСМК в населених пунктах

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

П Л А Н : І. ВСТУПЮ. ІІ. ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ: 1. Мобільні госпіталі. 2. Бригади постійної готовності. 3. Спеціалізовані бригади постійної готовності ДСМК другої черги. 4. Санітарно-епідеміологічні загони. 5. Спеціалізовані протиепідемічні бригади. 6. Санітарні дружини та санітарні пости. ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА СИРУКТУРА ДСМК: 1. Організаційна структура держаного рівня організації. 2. Організаційна структура територіального рівня організації. Насиченість України хімічно-, вибухо-, та пожежо-небезпечними об'єктами, а також фізико-географічні особливості території створюють передумови для виникнення різних НС з ураженням населення. Такі обставини стали поштовхом для утворення в Україні Державної служби медицини катастроф (ДСМК), згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 14 Квітня 1997 р. за № 343 «Про утворення державної служби медицини катастроф» та затвердженими цією Постановою «Положенням про державну службу ме­дицини катастроф» та «Положенням про координа
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1528
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-09-2010, 19:19
17-09-2010, 19:19

Гігієна довкілля. Вплив техногенної діяльності на стан довкілля

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Словосполучення "гігієна довкілля" має широкий і глибокий зміст. Головне полягає в тому, щоб розкрити взаємозв'язок техногенне зміненого стану навколишнього природного середовища (довкілля, тобто того, що навколо нас) і стану здоров'я та життя людської популяції, що заповнює і загалом формує це середовище. У загальних рисах ми вже розглянули критичність сучасної біосфери, її кризовий стан, зумовлений діяльністю людини (розвитком цивілізації). Тепер проаналізуємо чинники, що негативно впливають на стан біосфери, а відтак і на здоров'я людини; тобто якою мірою це загрожує життєдіяльності людства. Щоб уявити собі масштаби впливу на довкілля об'єктів промисловості, комунальної сфери, сільськогосподарського виробництва, не обов'язково відвідувати ці об'єкти. Для того щоб зрозуміти важливість цієї проблеми в загальнопланетарному масштабі, досить поспостерігати за найближчим оточенням: будинком, вулицею, містом. Розглянемо шляхи і обсяги забруднення навколишнього природного середовища. Нагадаємо, щ
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1117
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-09-2010, 22:20
16-09-2010, 22:20

Протидія міжнародному тероризму як системно-соціальна складова національної безпеки України

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Проблема боротьби з міжнародним тероризмом сьогодні — це питання, перш за все, актуалізації змісту цієї боротьби. Особливості сучасного тероризму. Сучасний тероризм — багатомірне і багатоаспектне явище, яке останнім часом настільки масштабно еволюціонує, що дати йому однозначну характеристику навіть для фахівця дуже непросто. Є вже понад 100 визначень, проте ні наука, ні практика не може поки що запропонувати універсальну дефініцію. Більшість визначень, на мій погляд, вже не відповідають динамічним змінам, що відбуваються у філософії міжнародного тероризму. Не вдаючись до всебічного аналізу питання, виділю тільки одну, але дуже примітну тенденцію. Фахівці з проблем тероризму до його характерної (обов’язкової) риси завжди відносили наявність політичного моменту. Сьогодні ж деякі експерти роблять акцент на тому, що лише до початку 90-х років ХХ століття тероризм був насамперед політичним.—.терористи ставили перед собою конкретні політичні цілі й, в основному, були готові до припинення своїх акцій в обмі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 354
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-09-2010, 18:52
16-09-2010, 18:52

Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Безпека життєдіяльності (БЖД) наука, що вивчає проблеми безпечного перебування людини в довкіллі в процесі різних видів її діяльності (в т.ч. трудової). Вона більш універсальна дисципліна, ніж охорона праці чи цивільна оборона, адже дві останні розглядають лише окремі випадки безпеки в конкретних ситуаціях. Охорона праці цікавиться людиною, яка знаходиться в умовах виробництва, цивільна оборона – в надзвичайних ситуаціях, а безпека життєдіяльності у всіх життєвих обставинах. В центрі уваги нового курсу БЖД – людина як самоціль розвитку суспільства, а його лейтмотивом є вислів старогрецького філософа Протагора “Людина є мірило всіх речей”. Людина має цінність не тільки як робоча сила, яку потрібно охороняти в процесі трудової діяльності (чим з певним успіхом і займалася охорона праці), а як неповторний індивідуум, який зберігає свою цінність незалежно від свого конкретного місцезнаходження і виконуваних функцій, признаних суспільством необхідними і корисними (відпочинок, побут, заняття спортом, викона
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 909
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-09-2010, 15:48
16-09-2010, 15:48

Гігієна харчування

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Без повітря людина може витримати лише кілька хвилин (не беремо до уваги феноменальних прикладів перебування без повітря ловців перлин), без води — до двох тижнів, без їжі — щонайбільше 45 днів. Для поповнення енергетичного балансу людина повинна харчуватись. Інша річ, як до цього ставитися: їсти, щоб жити, чи жити, щоб їсти. За статистикою, нині значна кількість населення планети відчуває нестачу продуктів харчування, а багато людей загалом голодують. Водночас доведено, що переїдання, нераціональне харчування можуть спричинитися до найрізноманітніших, у тому числі й онкологічних, захворювань. В економічно розвинених країнах виробництво продуктів харчування поставлене на промислову основу, стає дедалі багатоетапнішим. Ускладнюється технологія обробки харчових продуктів, що здебільшого призводить до їх забруднення сторонніми речовинами. Тому нині у високорозвинених країнах населення надає перевагу екологічно чистим продуктам харчування. Однак для отримання високих врожаїв застосовують засоби хімічного з
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 619
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-09-2010, 15:39
16-09-2010, 15:39

Методика використання температурних подразників та засоби підвищення і відновлення працездатності

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

1. РЕАКЦІЯ ОРГАНІЗМУ НА ТЕПЛОВІ ТА ХОЛОДОВІ НАВАНТАЖЕННЯ Організм людини здатний підтримувати температуру тіла на відносно сталому рівні, її відхилення від середнього рівня (37°С) на 2–2,5°С призводить до виражених порушень фізіологічних функцій. Фізіологічні механізми терморегуляції активуються внаслідок зміни середньої температури тіла всього на 0,1°С. У лазні, завдяки впливові на організм теплового випромінювання і підвищеної температури, відбувається інтенсивне потовиділення (до 1,5 л за одну годину). В умовах парильні або сауни особливе значення для підтримування теплового режиму організму має «капсула», яку утворюють випари шкіри. Цей тонкий пароповітряний шар ізолює шкіру від прямого впливу високої температури навколишнього повітря. Щоб підсилити прогрівання якої-небудь ділянки шкіри, цю оболонку треба зруйнувати. З цією метою в парильні й сауні застосовують віник. Традиції банних процедур із впливом контрастних температур сформувались у багатьох народів. Сильне нагрівання тіла викликає баж
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1087
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-09-2010, 09:16
15-09-2010, 09:16

Гігієнічне нормування виробничого мікроклімату. Засоби запобігання несприятливому впливу виробничого мікроклімату на організм людини

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Особливості метеорологічних умов приземного шару повітря невеликих ділянок земної поверхні або виробничих і побутових приміщень називають мікрокліматом. Поняття «клімат» і «мікроклімат» не досить раціональні при вивченні умов закритих приміщень, де з метою гігієнічної оцінки мікро­клімату необхідно дати фізіологічний, чітко визначений критерій. Ось чому під поняттям <<мікроклімат» виробничих приміщень слід розумі­ти сукупність факторів, що впливають на певні фізіологічні функції: терморегуляцію організму і теплообмін із зовнішнім середовищем. Гігієністи вивчають самостійно цілий комплекс кліматичних факторів і не враховують спільну дію з іншими факторами (освіт­лення, барометричний тиск тощо). Деяких мікрокліматичних фак­торів взагалі немає в умовах закритих приміщень (атмосферні опа­ди, географічний рельєф тощо). Отже, на терморегуляцію організ­му впливають такі фактори: температура повітря та оточуючих предметів, вологість, рух повітря. На мікроклімат виробничих приміщень впливає технологічн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1490
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-09-2010, 00:12
14-09-2010, 00:12

Класифікація об’єктів по ступенях безпеки

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Київ-2004 Тема: Класифікація об’єктів по ступенях безпеки Зміст № п/п Стор. 1. 2. 3. 4. 5. Радіаційно небезпечні об’єкти Хімічно небезпечні об’єкти Пожежо- та вибухонебезпечні об’єкти Об’єкти комунального господарства Література 3 6 8 11 12 Радіаційно небезпечні об’єкти Об’єкти, на яких використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються небезпечні радіоактивні, хімічні й біологічні речовини, пожежовибухові, гідротехнічні й транспортні споруди, транспортні засоби, а також інші об'єкти, що створюють загрозу виникнення НС є потенційно небезпечними об'єктами. Особливу небезпеку для людей і навколишнього середовища становлять радіаційно небезпечні об'єкти (РНО). До РНО належать: атомні електростанції (АЕС), підприємства з виготовлення і переробки ядерного палива, підприємства поховання радіоактивних відходів, науково-дослідні організації, які працюють з ядерними реакторами; ядерні енергетичні установки на об'єктах транспорту та ін. В Україні
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 677
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-09-2010, 05:00
13-09-2010, 05:00

Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

ЗМІСТ Вступ. 2 Законодавство України в сфері охорони праці 3 Органи державного управління охороною праці 6 Повноваження Державного комітету України по нагляду за охороною праці в галузі створення безпечних і нешкідливих умов праці. 6 Висновок. 8 Література. 10 Вступ Початком наглядової діяльності за охороною праці можна вважати виданий у 1719 році Петром І Указ про створення Берг-колегії (гірничої колегії). Після скасування кріпосного права в Російській імперії у 1861 році, організований орган спеціального нагляду за безпекою робіт у гірничій промисловості, який мав назву “гірнича поліція”. Згодом, з розширенням державного нагляду за безпечним веденням робіт в інших галузях промисловості, цей орган трансформувалася у сучасний Державний комітет України з нагляду за охороною праці. Перехід до ринкової економіки, реформування політичної структури влади спричинили за собою глибокі зміни у всіх сферах українського суспільства. Закономірною у зв’язку з цим є також зміна політики охорони праці в держав
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1444
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-09-2010, 19:21
12-09-2010, 19:21

Типи небезпечних природних явищ та катастроф

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Зміст 1. Загальна характеристика надзвичайних ситуацій 2. Надзвичайні ситуації природного характеру 2.1. Метеорологічно небезпечні явища 2.2. Гідрологічні надзвичайні ситуації Список використаної літератури 1. Загальна характеристика надзвичайних ситуацій В Україні щорічно виникають тисячі важких надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, внаслідок яких гине велика кількість людей, а матеріальні збитки сягають кількох мільярдів гривень. Нині в багатьох областях України у зв'язку з небезпечними природними явищами, аваріями і катастрофами обстановка характеризується як дуже складна. Тенденція зростання кількості природних і особливо техногенних надзвичайних ситуацій, важкість їх наслідків змушують розглядати їх як серйозну загрозу безпеці окремої людини, суспільства та навколишньому середовищу, а також стабільності розвитку економіки країни. Для роботи в районі надзвичайної ситуації потрібно залучати значну кількість людських, матеріальних і технічних ресурсів. 15 липня 1998 року По
^