Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 388
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-09-2010, 06:31
11-09-2010, 06:31

Гігієнічні вимоги до штучного освітлення

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Штучне освітлення житлових при­міщень тепер в основному проводиться електричними та люмінес­центними лампами. Недостатнє або неправильно обладнане штуч­не освітлення порушує функції ока, викликає стомлюваність, знижує працездатність (табл. 1). Найбільш доцільними для житла є світиль­ники рівномірно розсіяного і відбитого світла (рис. 1). Лампа розжарювання - найбільш розповсюджене і зручне дже­рело штучного освітлення. Спектр її випромінювання відрізняється від природного світла більшим вмістом червоних і оранжевих про­менів та відсутністю ультрафіолетових. Люмінесцентна лампа - це трубка із звичайного скла, внутріш­ня поверхня якої покрита люмінофором. Трубка заповнена парами ртуті, при включенні між електродами, що знаходяться у двох кін­цях трубки, виникає електричний розряд, який генерує ультра­фіолетові промені. Під впливом ультрафіоле­тових променів почи­нає світитися люмі­нофор. Таблиця 1 Мінімальні величини штучного освітлення для житлових і допоміжних приміщень Приміщення Найменше освітленн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1675
 • Автор: LOL
 • Дата: 10-09-2010, 19:04
10-09-2010, 19:04

Медичні засоби індивідуального захисту та правила їх використання

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Медичний захист населення є складовою частиною комплексу медичних заходів цивільної оборони. Він має за мету на основі прогнозування можливої небезпеки для здоров'я людей попередити або послабити дію факторів ураження на них іонізуючого випромінювання, отруйних речовин й бактеріальних засобів шляхом проведення спеціальних профілактичних заходів із застосуванням медичних засобів захисту, а також організації санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів. Застосування медичних засобів захисту може знизити або попередити вплив на людей окремих факторів ураження надзвичайних ситуацій, особливо при дії особового складу сил ЦО в осередках ураження (зараження). За певних умов застосування цих засобів може підвищити ефективність інших способів захисту (в ході розосередження і евакуації населення, при укритті у захисних спорудах тощо). Разом з тим, не можна орієнтуватися лише на один спосіб захисту, яким би надійним він не був. У кожному конкретному випадку перевагу слід надавати тому з них, який найбільш відпов
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1107
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-09-2010, 05:50
7-09-2010, 05:50

Радіація і життя людини. Радіаційне ураження. Аналіз Чорнобильської катастрофи

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

План 1. Поняття радіоактивності 2. Одиниці вимірювання радіоактивних випромінювань 3. Біологічна дія радіаційного випромінювання 4. Радіаційна безпека 5. Аналіз аварії на ЧАЕС 1. Поняття радіоактивності Іонізуючі випромінювання існували на Землі ще задовго до появи на ній людини. Проте вплив іонізуючих випромінювань на організм людини був виявлений лише наприкінці XIX ст. з відкриттям французь­кого вченого А.Беккереля, а потім дослідженнями П'єраі Марії Кюрі явища радіоактивності. Поняття «іонізуюче випромінювання» об'єднує різноманітні види, різні за своєю природою, випромінювання. Подібність їх полягає в тому, що усі вони відрізняються високою енергією, мають властивість іоні­зувати і руйнувати біологічні об'єкти. * Іонізуюче випромінювання — це будь-яке випромінювання, взаємо­дія якого із середовищем призводить до утворення електричних за­рядів різних знаків. Розрізняють корпускулярне і фотонне іонізуюче випромінювання. * Корпускулярне — потік елементарних частинок .із масою спокою, від­мінною
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 975
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-09-2010, 12:07
6-09-2010, 12:07

Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Небезпека – це негативна властивість матерії, яка проявляється у здатності її завдавати шкоди певним елементам Всесвіту, потенційне джерело шкоди. Якщо мова йде про небезпеку для людини, то це явища, процеси, об’єкти, властивості, здатні за певних умов завдавати шкоди здоров’ю чи життю людини або системам, що забезпечують життєдіяльність людей. Кожна людина відчуває небезпеку інтуїтивно і розуміє значення її по-своєму. Згідно з висновками експертів ООН, більшість людей пов’язують відчуття небезпеки з буденними проблемами і повсякчасними клопотами, а не ґрунтують його на побоюванні глобальних катастроф чи міжнародних конфліктів. Захист житла, робочого місця, достатку, здоров'я, довкілля – основні проблеми безпечного самопочуття людини. Відчуття небезпеки має також глибоко індивідуальний відтінок, який головним чином залежить від: а) рівня соціального і духовного розвитку особистості; б) ситуації і суспільного устрою, які позитивно чи негативно впливають на світосприйняття громадянина. При ідентифіка
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1869
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-09-2010, 13:45
5-09-2010, 13:45

Вогнегасники: пінні, газові, порошкові

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Зміст Вступ 1 Вогнегасники пінні - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 2. Вогнегасники газові - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 3. Вогнегасники порошкові - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Використані джерела Вступ Основні типи вогнегасників Призначення і класифікація вогнегасників Вогнегасники - технічні пристрої, призначені для гасіння пожеж в початковій стадії їх виникнення. Вогнегасники класифікуються по виду гасячої речовини , що використовується, об'єму корпусу і способу подачі вогнегасячого складу. По виду вогнегасячогої речовини: - пінні; - газові; - порошкові - комбіновані. За об'ємом корпуса: - ручні малолітражні з об'ємом корпусу до 5 л; - промислові ручні з об'ємом корпусу від 5 до 10 л; - стаціонарні і пересувні з об'ємом корпусу понад 10 л. За способом подачі вогнегасячого складу: - під тиском газів, що утворюються в результаті хімічної реакції компонентів заряду; - під тиском газів, що подаються із спеціального балончика, розміщеного в к
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1270
 • Автор: LOL
 • Дата: 3-09-2010, 00:30
3-09-2010, 00:30

Прилади радіаційної розвідки та дозиметричного контролю

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Для виявлення і виміру іонізуючих випромінювань радіоак­тивних речовин використовуються дозиметричні прилади - рент­генометри, радіометри-рентгенометри, індикатори, індивідуальні дозиметри. Рентгенометр ДП-2 використовується для виміру потужностей доз гамма-випромінювання в діапазоні від 0 до 200 Р/г. Весь діапазон розбито на три піддіапазони: перший - від 0 до 2 Р/г, другий - від 0 до 20 Р/г, а третій - від 0 до 200 Р/г. Прилад працездатний в інтервалах температур від -0 до +50 °С та відносній вологості повітря до 98%. Джерело живлення - сухий елемент 1,6-ПМЦ-У-8 (145У) - забезпечує безперервну роботу протягом 60 годин. Маса приладу - біля 3,5 кг. Бортовий рентгенометр ДП-ЗБ використовується для про­ведення радіаційної розвідки місце­вості на літаках, вертольотах, авто­мобілях, локомотивах, суднах та ін­ших рухомих засобах. Він призна­чений для виміру потужностей доз гамма-випромінювання на місцевості в діапазоні від 0,1 до 500 Р/г. Весь діапазон вимірювань потужностей доз гамма- випромінювань розбито на
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 662
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-09-2010, 23:25
2-09-2010, 23:25

Санітарно-гігієнічні заходи щодо забезпечення харчування населення на період надзвичайної ситуації і катастроф мирного часу і на воєнний час

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

ПЛАН: 1. Три основні положення. 2. Радіозахисне харчування. 3. Обв’язковий раціон. 4. Перерахунок різних харчових норм при радіації. 5. Висновок. Харчування в екстримальних ситуаціях базується на трьох основних положеннях: 1) на максимально можливому зменшенні надход-ження радіонуклідів з їжею; 2) на гальмуванні процесу всмоктування та накопичення радіонуклів у організмі; 3) на дртриманні принципів раціонального харчування.; Зменшити надходження радіонуклідів до оргашзму людини з їжею можна шляхом зниження їх вмісту у продуктах харчування за допомогою різних технологічних прийомів, а також складаючи раціон із тих продуктів, які містятъ мінімальну кількість радіонуклідів. Гальмування усмоктування та накопичення радіонуклідів в організмі можна досягти за допомогою складання спеціальних раціонів за рахунок залучення до них сполук, які мають радіозахисну дію. Раціональне харчування передбачае: чітку залежність між енергоспоживанням та енерговитратами; оптимальне співвідношення та достатнє вжи
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1720
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-08-2010, 19:28
30-08-2010, 19:28

Надання першої медичної допомоги

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Загальна ціль заняття: набути практичні навики в наданні першої медичної допомоги: - вивчити принципи надання першої долікарської допомоги; - вивчити особливості травматизму ; - вивчити загальні міроприємства по попередженню професійних захворювань в сільському господарстві. Практична частина 1. Вивчити теоретичну частину. 2. Відповісти письмово на вказані викладачем не менше як на 8 питань. Теоретична частина Види травм на сільськогосподарських роботах Гру-па Характер робіт Причини травм Види пошкодження 1 Робота на сільськогоспо-дарських і інших машинах Падіння з тракторів і машин в разі спроби сісти або зіскочити на ходу, захват одягу і частини тіла незахищеними рухливими частинами машин. Попадання частин тіла в ріжучі і подаючі механізми комбайнів. Наїзд на відпочиваючих на території робіт. Ремонт і регулювання тракторів і інших машин з незаглушеним двигуном, попадання на небез­печну територію гвинта літака. Чистка різних машин руками без вичищувачів. Робота на крути
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 954
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-08-2010, 16:04
29-08-2010, 16:04

Надзвичайні ситуації соціально-політичного і воєнного характеру та їх можливі наслідки

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру, які пов'язані з протиправними діями терористичного і антиконституційного спрямування, діляться на наступні НС: * здійснення або реальна загроза збройних нападів і утримання важливих об'єктів або реальна загроза вчинення таких акцій щодо органів державної влади, дипломатичних та консульських установ, правоохоронних органів, телерадіоцентрів та вузлів зв'язку, військових гарнізонів, державних закладів, атомних електростанцій або інших об'єктів атомної енергетики; * викрадення (спроба викрадення) чи знищення суден, захоплення заручників, напад, замах на членів екіпажу повітряного або морського (річкового) судна; * знищення або викрадення з об'єктів зберігання, використання, переробки та під час транспортування: вогнепальної зброї, боєприпасів, бронетехніки, артозброєння, вибухових речовин, радіоактивних і сильнодіючих речовин, наркотичних речовин, препаратів і сировини; * аварії на арсеналах, складах боєприпасів та на інших об'єктах військового призначе
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 951
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-08-2010, 14:15
28-08-2010, 14:15

Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

ПЛАН 1. Основні етапи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 2. Організація та проведення медичних заходів у надзвичайних ситуаціях 3. Заходи щодо охорони та життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях Використана література 1. Основні етапи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Внаслідок НС виникають руйнування будинків, споруд, шляхів спо­лучення, зараження місцевості радіоактивними та хімічними речови­нами, затоплення, пожежі тощо. Люди можуть опинитися у завалах, у пошкоджених, підтоплених або палаючих будинках, інших не передбачуваних ситуаціях. У зв'язку з цим необхідні заходи з рятування лю­дей, надання їм допомоги, локалізації аварій та усунення пошкоджень. При вирішенні цих проблем виходять з того, що в осередках ураження і районах лиха будуть проводитися не тільки суто рятувальні роботи, а й деякі невідкладні, не пов'язані з рятуванням людей. Рятувальні та інші невідкладні роботи (РіНР) проводяться з метою > порятунку людей та надання допомоги ураженим, > локаліза
^