Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1181
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-08-2010, 16:48
26-08-2010, 16:48

Аналіз виробничого травматизму

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Науково-технічний процес призводить до корінної зміни характеру і засобів праці. Цей процес створює для людини велику кількість благ: · зменшує фізичне навантаження; · робить працю інтелектуальною, цікавою, різноманітною; · розвиває творчі здібності людини. Широке впровадження комп'ютерної техніки істотно підвищує продуктивність праці. Збереження здоров'я користувачів, персональних ЕОМ, всіх працюючих, підтримання ефективності та надійності їх праці на належному рівні є одним із аспектів застосування дисципліни - охорона праці. Охорона праці - це система законодавчих актів, соціально-економічних, організаційно-технічних, гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я та працездатність людини у процесі праці. Широкомасштабні заходи, спрямовані на поліпшення здоров'я людей, повинні здійснюватись на кожному підприємстві у встановленому законодавчому порядку. Суворе додержання умов гігієни та фізіології праці є не тільки особистою справою людини,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1393
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-08-2010, 17:04
25-08-2010, 17:04

Безпека експлуатації електронно-обчислювальних машин (ЕОМ)

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Вступ У будь-якій професії є свої певні вимоги стосовно безпеки експлуатації тих чи інших пристроїв, які використовуються в роботі. Стосовно експлуатації ЕОМ також є певні правила і вимоги, які затверджені комітетами по нагляду за охороною праці та іншими органами, які відповідають за безпеку життєдіяльності. Правила експлуатації ЕОМ встановлюють вимоги безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги до обладнання робочих місць користувачів ЕОМ і працівників, що виконують обслуговування, ремонт та налагодження ЕОМ, та роботи з застосуванням ЕОМ, відповідно до сучасного стану техніки та наукових досліджень у сфері безпечної організації робіт з експлуатації ЕОМ та з урахуванням положень міжнародних нормативно-правових актів з цих питань (директиви Ради Європейського союзу 90/270/ЄЕС, 89/391/ЄЕС, 89/654/ЄЕС, 89/655/ЄЕС, стандарти ISO, MPRII). Вимоги до приміщень де ведеться експлуатації ЕОМ Приміщення з ЕОМ, крім приміщень, в яких розміщуються ЕОМ типу ЕС, СМ та інші великі ЕОМ загального призначення, повинні бути
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 673
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-08-2010, 04:43
24-08-2010, 04:43

Захисне занулення, його фізична суть та способи виконання

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

ПЛАН 1. Місце захисного занулення серед інших заходів електробезпеки 2. Мета занулення та способи виконання Висновок Список використаної літератури 1. Місце захисного занулення серед інших заходів електробезпеки Для забезпечення електробезпеки використовуються окремо або в поєднанні один з одним такі технічні способи та засоби: • захисне заземлення; • занулення; • вирівнювання потенціалів; • мала напруга; • захисне відімкнення; • ізоляція струмопроводів; • огороджувальні пристрої; • попереджувальна сигналізація, блокування, знаки безпеки; • засоби захисту та запобіжні пристрої. Для захисту людей від ураження електрострумом внаслідок пошкодження ізоляції і переході напруги на струмопровідні частини машин, механізмів, інструментів тощо застосовують захисне за­землення (рис. 1) чи занулення (рис. 2). Рис. 1. Заземлення Рис. 2. Занулення Захисне заземлення — навмисне електричне з'єднання з землею або її еквівалентом металевих струмопровідних частин, що можуть опинитися під напругою. Заземл
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1230
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-08-2010, 03:24
24-08-2010, 03:24

Основні положення охорони праці на виробництві

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

ЗМІСТ Вступ. 3 1. Система управління охороною праці на підприємстві 3 2. Основні принципи та функції управління охороною праці на виробництві 6 3. Організація управління та навчання охороною праці на виробництві 12 Висновок. 17 Список використаної літератури. 18 Вступ Метою управління охороною праці е забезпечення безпеки, збереження здоров'я та працездатності людини в процесі праці. Ця мета досягається виконанням відповідних функцій управління, тобто комплексом взаємопов'язаних видів, що здійснюються суб'єктом управління цілеспрямовано на об'єкт управління. Об'єктом управління в системі управління охороною праці є діяльність функціональних служб і структурних підрозділів конкретних керівників та інженерно-технічних робітників підприємств із метою забезпечення безпечних, нешкідливих та сприятливих умов праці на робочих місцях, виробничих ланках, У цехах і на підприємстві в цілому. 1. Система управління охороною праці на підприємстві Мета впровадження системи управління охороною праці (УОП) — це
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1042
 • Автор: LOL
 • Дата: 22-08-2010, 11:51
22-08-2010, 11:51

Надзвичайні ситуації мирного і воєнного часів та їх вплив на життєдіяльність людей

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

План 1.Основні визначення і класифікація надзвичайних ситуацій . 2.Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації 3.Надзвичайні ситуації воєнного часу. 1. Основні визначення і класифікація надзвичайних ситуацій та їх характеристика Надзвичайна ситуація - це порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншими чинниками, що призвело (може призвести) до загибелі людей та/або значних матеріальних втрат. Загальними ознаками надзвичайних ситуацій є: матеріальні збитки, істотне погіршення стану довкілля, наявність або загроза загибелі людей, чи суттєві погіршення умов їх життєдіяльності. Потенційно небезпечний об’єкт - об’єкт, що містить небезпечні речовини в кількості, що може привести до аварії або катастрофи, або на якому відбуваються виробничі процеси з указаними речовинами. Аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті, території або акваторії загрозу для життя й здор
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 912
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-08-2010, 11:27
17-08-2010, 11:27

Дотримання правил хімічної безпеки

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Загальна характеристика хімічних речовин. Протягом свого життя людина постійно стикається з великою кількістю шкідливих речовин, які можуть викликати різні види захворювань, розлади здоров'я, а також травми як у момент контакту, так і через певний проміжок часу. Особливу увагу становлять хімічні речовини, які залежно від їх практичного використання можна поділити на: • промислові отрути, які використовуються у виробництві (розчинники, барвники) є джерелом небезпеки гострих і хронічних інтоксикацій при порушенні правил техніки безпеки (наприклад, ртуть, свинець, ароматичні сполуки тощо); • отрутохімікати, що використовуються у сільському господарстві для боротьби з бур’янами та гризунами (гербіциди, пестициди); • лікарські препаратів; • хімічні речовини побуту, які використовуються як харчові добавки, засоби санітарії, особистої гігієни, косметичні засоби; • хімічна зброя. Залежно від характеру дії на організм людини хімічні речовини поділяються на: токсичні, подразнюючі, мутагенні, канцерогенні, нарко
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 783
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-08-2010, 16:37
16-08-2010, 16:37

Дії населення при землетрусах, ураганах, заметах, зсувах, повенях

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

План 1. Дії населення при землетрусі. 2. Дії населення при ураганах. 3. Дії населення при снігових заметах. 4. Дії населення при зсувах. 5. Дії населення при повенях. 1. Дії населення при землетрусі. Попередити землетрус неможливо, проте випадку оповіщення про загрозу землетрусу чи появи його ознаки слід діяти швидко, але спокійно, впевнено і без паніки. При завчасному попередженні про загрозу землетрусу, пери ніж залишити квартиру (дім), необхідно вимкнути нагрівальні пристрої і газ, якщо топилася піч - загасити ЇЇ; після цього слід одягти дітей, старих, одягтися самому, взяти необхідні речі, невеликий запас продуктів харчування, медикаменти, документи і вийти на вулицю. На вулиці слід якомога швидше відійти від будівель і споруд у напрямку площ, широких вулиць, скверів, спортивних майданчиків, незабудованих ділянок, суворо дотри­муючись встановленого громадського порядку. Якщо землетрус почався раптово, коли зібратися і вийти з квартири (будинку) виявляється неможливим, необхідно зайняти мі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 456
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-08-2010, 18:52
15-08-2010, 18:52

Перехрестя. Безпечний перехiд дороги з обмеженою оглядовiстю i недостатньою видимiстю

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Вступ. Бурхливий процес автомобілізації з кожним роком охоплює всі більше число країн, постійно збільшується автомобільний парк, кількість людей, що утягуються в сферу дорожнього руху. Ріст автомобільного парку й обсягу перевезень веде до збільшення інтенсивності руху, що в умовах міст з історично сформованої забудовою приводить до виникнення транспортної проблеми. Особливий але гостро вона виявляється у вузлових пунктах вулично-дорожної мережі. Тут збільшуються транспортні затримки, утворяться черги і затори, що викликає зниження швидкості повідомлення, невиправданий перевитрата палива і підвищене зношування вузлів і агрегатів транспортних засобів. Перемінний режим руху, часті зупинки і скупчення автомобілів на перехрестях є причинами підвищеного забруднення повітряного басейну міста продуктами неповного згоряння палива. Міське населення постійне піддано впливу транспортного шуму і газів, що відробили. Одночасно росте і кількість дорожно-транспортних пригод (ДТП), у яких гинуть і одержують поранення м
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 725
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-08-2010, 07:14
15-08-2010, 07:14

Фізіологічна та психологічна надійність людини з точки зору БЖД

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Еволюція забезпечила людський організм високими резервами стійкості та на­дійності, що зумовлено взаємодією всіх систем, цілісністю, спроможністю до адап­тації і компенсації у всіх ланках і станом відносної динамічної стабільності. Дос­татньо навести декілька прикладів. Насамперед це стосується людського мозку. Одні дослідники вважають, що він використовується на 2-3%, інші — на 5-6% потенційних можливостей. Запас міцності «конструкції людини» має коефіцієнт 10, тобто організм людини може витримувати навантаження в 10 разів більші, ніжу прак­тичній діяльності. Серце людини є органом кровообігу; воно протягом усього життя чинить більш 109 скорочень, у той час як найсучасніша система забезпечує 10і, тобто в 100 разів менше. З наведених прикладів видно, що резерви організму людини надзви­чайно високі. Це дає можливість виживати людині як біологічному виду в складних умовах. У результаті своєї бурхливої трудової діяль­ності людина на рубежі третього тисячоліття досягла величезних успіхів у перетворенні н
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 443
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-08-2010, 23:26
12-08-2010, 23:26

Пожежа у багатоповерховому міському будинку

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Потрібно враховувати, що вогонь у багатоповерхових приміщеннях часто поши­рюється через вентиляційні системи, в яких накопичується легкозаймистий пил, паву­тина, сажа. Тому, щоб відвернути поширення вогню через вентиляційні системи, їх також слід заливати водою та спеціальною піною. Одним із джерел пожежі є сміттє­провід. Щоби уникнути пожежі треба утримувати його у належному санітарному стані. При будівництві різноманітних споруд передбачаються конструктивні елементи, які обмежують розвиток загорання. Поширення пожеж може відбуватися як по повер­хні всередині будинків, так і по будівельних конструкціях. Якщо пожежа сталася на верхніх поверхах будинку, під час евакуації потрібно користуватися сходами або переходами між балконами. Тому «модні» засклені бал­кони є порушенням пожежної безпеки. Для запобігання поширенню пожеж передбачається: розділення будинків проти­пожежними стінами або перекриттями на пожежні відсіки (вогнестійкість до 2,5 го­дини); розділення будинків протипожежними перегородками на секц
^