Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1971
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-01-2011, 08:33
19-01-2011, 08:33

Технологічні і виробничі процеси. Параметри технологічних процесів

Категорія: Промисловість і виробництво

Технологічні і виробничі процеси. В основі будь-якого промислового виробництва лежить технологічний процес, який є частиною виробничого процесу. Одночасно технологічний процес складається з окремих елементів (окремих частин). Виробничий процес – це сукупність технологічних процесів (дій), в результаті яких вихідні матеріали і напівфабрикати перетворюються в готові вироби. Технологічний процес – це послідовна зміна форми, розмірів, властивостей матеріалів і напівфабрикатів з метою отримання деталі або виробу у відповідності з Зініними технічними вимогами. Технологічні процеси складаються з ряду фізичних, хімічних, механічних явищ, які відрізняються характером якісних змін і перетворень. Часто самі процеси називають фізичними, хімічними, механічними або фізико-хімічними тощо. Фізичні і механічні процеси характеризуються зміною лише зовнішньої форми і фізичних властивостей речовин. При цьому будова і склад їх, як правило, залишаються незмінними (формоутворення виробів, подрібнення сировини тощо). Хімічні
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1985
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-01-2011, 17:38
17-01-2011, 17:38

Організація роботи холодного цеху. Організація роботи мийної кухонної посуди і виробничої тари

Категорія: Промисловість і виробництво

Організація роботи холодного цеху Холодний цех призначений для випуску різноманітного асортименту виробів: бутербродів, холодних блюд і закусок, солодких блюд, холодних супів і напоїв. У процесі їхнього готування більшість продуктів не піддається кулінарній тепловій обробці, тому потрібно на робочому місці з особливою старанністю дотримувати правила санітарії й особистої гігієни. При плануванні холодного цеху варто враховувати, що в літню пору температура в ньому повинна бути досить низкою, тому його вікна краще звертати на північ. Необхідний зручний зв'язок цього цеху з кухнею і залом. У цеху розміщають холодильні шафи, збірно-розбірні камери, низькотемпературні прилавки, льодогенератори, а також спеціальне механічне устаткування. Для організації робочого місця кухаря встановлюють модульні секції — столи з холодильною шафою і гіркою для збереження компонентів холодних блюд, з убудованою ванною, над якою зміцнюють змішувач холодної і гарячої води з гнучким шлангом і душовою насадкою. Під стільницею п
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2987
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-01-2011, 04:32
14-01-2011, 04:32

Промисловий комплекс України: сутність, значення, розвиток, проблеми та шляхи вдосконалення

Категорія: Промисловість і виробництво

ПЛАН Вступ 3 Розділ 1. Сутність та значення промислового комплексу 4 1.1. Місце промисловості у структурі національного господарства. 4 1.2. Структура та значенння промислового комплексу. 7 Розділ 2. Розвиток промислового комплексу України 11 2.1. Розвиток промисловості України. 11 2.2. Територіальна організація промисловості України. 13 Розділ 3. Проблеми та шляхи вдосконалення промислового комплексу України 20 3.1. Проблеми розвитку галузі 20 3.2. Шляхи вдосконалення промислового комплексу. 24 Висновки 28 Список використаної літератури 29 Вступ Виробничо-територіальний комплекс України є важливою складовою ланкою єдиного східноєвропейського господарського комплексу. Народногосподарський комплекс України охоплює всі ланки суспільного виробництва, розподілу та обміну на своїй території. Економіка України виділяється складною, досить диференційованою і диверсифікованою структурою. Для неї характерні: переважання важкої індустрії, недостатній розвиток галузей і виробництва товарів народн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1327
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-12-2010, 14:58
27-12-2010, 14:58

Електроенергетика України: фінансові проблеми та перспективи галузі

Категорія: Промисловість і виробництво

План 1. Мета роботи. 2. Постановка проблеми. 3. Аналіз проблеми. 4. Пропозиції до розв’язання проблеми. 5. Обґрунтування пропозицій і вибір альтернатив. 6. Здійснення пропозицій урядовими та неурядовими організаціями. 7. Необхідні ресурси і умови. 8. Висновки. Мета роботи Метою даної роботи є проаналізувати стан галузі електроенергетики в Україні в конкурентному середовищі та визначити її конкурентоспроможність, а також її роль в розбудові незалежної України та перспективи всередині країни. Постановка проблеми Електроенергетика є базовою галуззю економіки України, від надійного і сталого функціонування якої значною мірою залежать темпи виходу України із скрутного економічного становища та енергетична безпека держави. Електроенергетична галузь функціонує в особливих умовах. Процес постійного і безперервного в часі збалансування виробництва і споживання електроенергії забезпечується єдиним диспетчерським управлінням об'єднаною енергетичною системою України. В силу зазначених особливо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 587
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-12-2010, 04:46
18-12-2010, 04:46

Технологчічні основи роботизації металообробного виробництва

Категорія: Промисловість і виробництво

Вступ Сучасний стан виробництва характеризується комплексною автоматизацією, базою якої є системи машин-автоматів. До недавнього часу в основному застосовувалися спеціалізовані автомати та автоматичні лінії, незамінні у масовому, але нерентабельні в серійному та малосерійному виробництвах через високу вартість, а також тривалість розробки, впровадження і переналагодження їх на нову продукцію. Традиційно кероване вручну устаткування забезпечує достатню гнучкість виробництва, але потребує кваліфікованої праці робітників і має низьку продуктивність. Технологічні основи роботизації металообробного виробництва. Базування та закріплення деталей. Фірмою "Форкардт" розроблено поворотний патрон, за допомогою якого заготовка кріпиться за середню частину й може оброблятися з двох боків. При цьому заготовка повертається на 1800 автоматично без зупинки шпинделя. В таких патронах з кратністю кутів 45 і 600 можна ефективно обробляти деталі типу хрестовин та корпуса арматури, які при з
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1724
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-12-2010, 09:21
16-12-2010, 09:21

Географія світового транспорту та міжнародні економічні зв'язки

Категорія: Промисловість і виробництво

Транспорт. Транспорт — одна з найважливіших галузей господарст­ва, яка забезпечує зв'язки між виробниками й споживачами, становить мате­ріальну основу географічного поділу праці. Залежно від рівня розвитку різ­них видів транспорту виділяють чотири основні типи транспортних систем. Перших два типи — північноамериканський (США, Канада, Австралія) і західноєвропейський — характерні для високорозвинутих країн. Тут пропорційно розвинуті всі види транспорту, але в першому в пасажирських переве­зеннях переважають повітряний і автомобільний, а в другому переважає залі­зничний, у вантажних — автомобільний транспорт. Країни, де переважає за­лізничний транспорт, — Індія, Пакистан, Алжир, Туніс, Марокко, Замбія, Уругвай, Аргентина тощо відносять до третього типу. До четвертого зараховують країни, в яких переважає автомобільний транспорт (Афганістан, Ємен, Ефіопія, Саудівська Аравія та ін.) або річковий (Судан, Конго, Парагвай тощо). Табл. 1. Протяжність залізничних та автомобільних шляхів (включаючи дороги без твер
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2309
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-12-2010, 02:54
16-12-2010, 02:54

Державна система промислових приладів і засобів автоматизації (ДСП)

Категорія: Промисловість і виробництво

План 1. Основні принципи та етапи створення ДСП 2. Уніфіковані сигнали ДСП 3. Класифікація виробів ДСП 4. Системи дистанційної передачі сигналів вимірювальної інформації та первинні вимірювальні перетворювачі 5. Електросилові перетворювачі 6. Пневмосилові перетворювачі 7. Електропневматичні перетворювачі 8. Пневмоелектричні перетворювачі 9. Нормувальні перетворювачі 1. Основні принципи та етапи створення ДСП Широкий розвиток багатогалузевого народного господарства та необхідність автоматичного контролю і управління технологічними процесами з урахуванням специфіки умов експлуатації обумовило в середині XX століття розробку і випуск великої кількості технічних засобів контролю та автоматизації. Тому наприкінці 50-х років з метою забезпечення промисловості засобами автоматизації розпочалися роботи з упорядкування та уніфікації засобів контролю та автоматизації. Ці роботи і стали методологічною основою розробки ДСП. ДСП побудована на системотехнічних принципах створення універсальних технічн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4007
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-12-2010, 03:54
14-12-2010, 03:54

Будівельна галузь в Україні: проблеми та перспективи розвитку

Категорія: Промисловість і виробництво

ЗМІСТ 1. Мета роботи 2. Постановка проблеми 3. Аналіз проблеми 4. Пропозиції до розв'язання проблеми 5. Обґрунтування пропозицій та вибір альтернатив 6. Здійснення пропозицій урядовими та неурядовими організаціями 7. Необхідні ресурси та умови 8. Висновки 9. Список використаної літератури Додаток А Додаток Б Додаток В 1. МЕТА РОБОТИ Будівельна галузь є однією з найважливіших галузей народного господарства, від якої залежить ефективність функціонування всієї системи господарювання в країні. Важливість цієї галузі для економіки будь-якої країни можна пояснити наступним чином: капітальне будівництво, напевне, як ніяка інша галузь економіки, створює велику кількість робочих місць і споживає продукцію багатьох галузей народ­ного господарства. Економічний ефект від розвитку цієї галузі полягає у мультиплікаційному ефекті коштів, вкладених у будівництво. Адже з розвитком будівельної галузі будуть розвиватися: виробництво будівель­них матеріалів і відповідного обладнання, машино­будівна галузь, мета
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2059
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-12-2010, 17:01
13-12-2010, 17:01

Передумови, проблеми та перспективи розвитку будівельного комплексу України

Категорія: Промисловість і виробництво

Будівельний комплекс складається з таких основних блоків: виро­бництво будівельних матеріалів, власне будівництво, будівельне машинобудування, проектно-конструкторські й дослідні роботи в галузі будівництва. Частка будівельного комплексу в господарстві досить знач­на. В Україні ВВП тільки будівництва становить 8%. Комплекс охоплює майже 10% усіх зайнятих у господарстві, з них 6% - у будівництві. Будівельний комплекс тісно пов'язаний з усіма галузями господар­ства. За його участю створюється більшість основних виробничих і невиробничих фондів. Разом з тим комплекс є споживачем продукції ба­гатьох галузей. У будівництві використовується 10% продукції машинобудування, 20% прокату чорних металів, 40% лісоматеріалів. Воно споживає вироби хімічної промисловості (лаки, фарби, пластмаси). Для виробництва будівельних матеріалів потрібна велика кількість палива й води. Будівельні матеріали, конструкції є важливою складовою частиною вантажообігу транспорту. Транспортні витрати в собівартості будівниц­тва становлять
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4520
 • Автор: LOL
 • Дата: 3-12-2010, 05:18
3-12-2010, 05:18

Проект відведення земельної ділянки під ковбасний цех

Категорія: Промисловість і виробництво

Зміст Вступ……………………………………………………………………… _ І розділ. Основні вимоги до складання проекту відведення …………… _ 1.1 Загальні положення …………………………………………………… . _ 1.2 Послідовність розробки проекту відведення ………………………… _ 1.3 Основні вимоги до складання технічного завдання………………… . _ 1.4 Основні вимоги до оформлення графічних матеріалів……………… _ 1.5 Правоустановчі документи фізичних та юридичних осіб……………. _ 1.6 Правоустановчі документи на будівлі і споруди……………………… _ 1.7 Мета і завдання курсової роботи………………………………………. _ ІІ розділ. Проект відведення……………………………………………… ІІІ розділ. Землевпорядна експертиза проекту відведення і його затвердження………………………………………………… . ІV розділ. Зміна цільового використання земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб………………………………… Висновки та пропозиції……………………………………………………. Бібліографічний список…………………………………………………… Додатки…………………………………………………………………… . Вступ Метою курсової роботи з основ земельного кадастру є закріплення отриманих знань та їх з
Назад Вперед
^