Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1155
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-08-2010, 06:12
4-08-2010, 06:12

Особиста безпека працівників податкової міліції. Поняття, зміст, принципи

Категорія: Охорона правопорядку

Безпека працівників податкової міліції Рівень безпеки особистості та його залежність від факторів: історичне минуле народу, менталітет, рівень розвитку економіки, рівень знань та добробуту людини, психологія поведінки людей в екстремальних та стресових ситуаціях. Місце особистої безпеки в професійно-службовій діяльності працівників податкової міліції. Значення безпеки в професійній діяльності працівників податкової міліції. Статистичні дані протиправних дій відносно працівників ДПС України. До завдань покладених на працівника податкової інспекції, належать: – здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів, а також неподаткових доходів, установлених законодавством; – внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства; – прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування; – фор
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 863
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-08-2010, 11:46
2-08-2010, 11:46

Відповідальність працівників податкової міліції за порушення законності під час виконання службових обов’язків

Категорія: Охорона правопорядку

Працівник міліції у межах повноважень, наданих цим Законом та ін­шими законодавчими актами, самостійно приймає рішення і несе за свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну чи кримінальну відпо­відальність. При порушенні працівником міліції прав і законних інтересів грома­дянина міліція зобов'язана вжити заходів до поновлення цих прав, відшко­дування завданих матеріальних збитків, на вимогу громадянина публічно вибачитися. Працівник міліції, який виконує свої обов'язки відповідно до наданих законодавством повноважень та у межах закону, не несе відповідальності за завдані збитки. Такі збитки компенсуються за рахунок держави. Дії працівника міліції можуть бути оскаржені у встановленому поряд­ку до органів внутрішніх справ, суду або прокурору. Посадова особа міліції, яка порушила вимоги закону або неналежне виконує свої обов'язки, несе відповідальність у встановленому порядку. Крім відшкодування матеріальних збитків, згідно з ст. 440 КК і вказаним законом може мати місце відшкодування моральної (
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 552
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-05-2010, 01:32
20-05-2010, 01:32

Психолого-педагогічні технології безпеки працівників податкової міліції

Категорія: Охорона правопорядку

Педагогічна культура офіцера податкової міліції – основа його професіоналізму й безпеки. Педагогічна майстерність – синтез психолого-педагогічних знань, навичок, вмінь, відповідного способу мислення та емоційно-вольових засобів виразності, які дають можливість забезпечити постійну бойову готовність та набуття психолого-педагогічних технологій. Основні елементи програми вивчення психології людей: загальні біографічні відомості, морально-психологічні характеристики, стан здоров’я, фізичний розвиток, емоційно-вольові риси характеру, соціальна активність. Складові педагогічної майстерності: педагогічне мислення, педагогічна спостережливість, педагогічна уява, особливі якості мови й тону, педагогічна вимогливість, педагогічний такт. Вплив бойової, оперативно-службової та оперативно-розшукової діяльності на рівень безпеки працівників податкової міліції. Інформаційна зброя – способи та засоби знищення, перекручення або викрадення інформації, переборення систем захисту інформації, обмеження або заборону доступу до
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1001
 • Автор: LOL
 • Дата: 22-01-2010, 08:30
22-01-2010, 08:30

Правові підстави та практичні рекомендації по застосуванню співробітниками податкової міліції заходів фізичного впливу

Категорія: Охорона правопорядку

Загальні положення про застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї. Згідно з аналізом загибелі та поранень працівників правоохоронних органів у критичних екстремальних ситуаціях можна зробити висновок, що співробітники: 1. Взагалі нехтують спеціальними засобами та засобами індивідуального захисту при виконанні службових обов’язків. Самонавіяність, що нічого зі мною не відбудеться, може привести до нещасних випадків; 2. Не кваліфіковано використовують заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю. Не знають правила їх застосування, характеристики і можливості. Не приділяють увагу маскуючому розташуванню та нестандартному використанню спеціальних засобів; 3. Не правильно розраховують сили супротивника, що призводить до неефективного застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї; 4. Не знають правові підстави застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї, тобто де, коли, як і проти ко
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1006
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-01-2010, 08:56
20-01-2010, 08:56

Правовий і соціальний захист працівників податкової міліції

Категорія: Охорона правопорядку

Правове становище працівників податкової міліції Працівник міліції є представником державного органу виконавчої влади. Законні вимоги працівників міліції є обов'язковими для виконання громадянами і службовими особами. Працівник міліції при виконанні покладених на нього обов'язків ке­рується тільки законом, діє в його межах і підпорядковується своїм без­посередньому й прямому начальникам. Ніхто інший, за винятком уповно­важених службових осіб, у передбачених законом випадках не вправі втручатися в законнудіяльність працівника міліції. Ніхто не має права покласти на працівника міліції виконання обов'язків, не передбачених чин­ним законодавством. Втручання в діяльність міліції тягне за собою відповідальність за за­коном. При виконанні покладених обов'язків працівник міліції керується тіль­ки законами України і діє в їх межах. Такими є Закони України «Про міліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про попереднє ув'язнення», «Пр
^