Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 28644
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-03-2011, 18:22
30-03-2011, 18:22

Лірика провансальських трубадурів та їх роль у розвитку поезії в західноєвропейській літературі Середніх Віків

Категорія: Література

Важливим елементом художньої культури Середньовіччя була літературна творчість. Високого розвитку досягає усна поезія. Кращими зразками її є добутки героїчного епосу Англії й Скандинавії. Ще один великий напрямок художньої творчості - лицарська література, що одержала повсюдний розвиток у період Класичного Середньовіччя, в умовах феодальної роздробленості. Героєм її був феодал, що робить подвиги. Найбільш відомі "Пісня про Роланда" (Франція), лицарський віршований роман "Тристан й Ізольда" (Німеччина), "Пісня про Нібелунгів" (Німеччина), "Пісня про мого Сида" й "Родриго" (Іспанія) і ін.

До західноєвропейської лицарської літератури відноситься й розповсюджена лицарська лірична поезія, що оспівувала зразки вірності дамі серця, заради якої лицарі піддавали себе всіляким випробуванням з ризиком для життя. Співаки, що прославляли у своїх піснях лицарську кохання, у Німеччині називалися мінезингерами (співаками високої кохання), на півдні Франції - трубадурами, а на півночі країни - труверами.

Лицарська поезія виникла на півдні Франції, де утворилося вогнище світської культури в середньовічній Західній Європі. У Лангедоці одержала широке поширення лірична поезія трубадурів  провансальською мовою. При дворах феодальних сеньйорів з'явилася куртуазна поезія, що прославляла інтимні почуття й культ служіння "прекрасній дамі". Цей культ займав центральне місце у творчості трубадурів - провансальських поетів, серед яких були лицарі, великі феодали, королі, прості люди.

Прованська лірика виявилася родоначальницею всієї європейської ліричної поезії. Саме вона вперше виробила ті поетичні форми, мотиви, образи й стиль, які підготували ренесансну поезію Петрарки, Ронсара, Шекспіра, що визначив розвиток всієї пізнішої європейської лірики майже до середини XІХ ст. Саме в окресленні особливостей та значення лірики провансальських трубадурів у полягає актуальність нашої роботи.

 

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 5436
 • Автор: LOL2
 • Дата: 24-02-2011, 15:22
24-02-2011, 15:22

Автобіографія та творчість Лесі Українки.

Категорія: Література

Лариса Петрівна Косач народилася 25 лютого 1871 року в містечку Новограді-Волинському. Батько письменниці, Петро Косач, був освіченою прогресивною людиною, членом Старої Громади, близьким товаришем Михайла Драгоманова. Мати, Ольга Косач, — відома в українській літературі письменниця під псевдонімом Олена Пчілка.

Дівчинка виховувалася в культурному українському середовищі, де завжди панував дух національних традицій, піднесеного волелюбства, прагнення знань, вшанування передового суспільного досвіду.

Змалечку, вражена тяжкою недугою, туберкульозом кісток, дівчина змушена була подовгу лежати прикутою до ліжка. І саме хвороба, і лікування її завдавали нестерпних мук, але мужня дівчинка терпляче зносила страждання.У перерві між нападами болю Леся вчилася, самотужки освоюючи нові й нові предмети. Програму їй складали батьки. Не довіряючи офіційній шкільній, вони розробили свою методику: самі добирали літературу, самі визначали обсяги необхідних знань з тієї чи іншої дисципліни. Іноземних мов Лесю навчили спеціально запрошені для цього вчителі. Це дало змогу їй вільно опанувати французьку, німецьку, англійську мови, не кажучи вже про російську та польську. Окрім того, вона добре знала грецьку, латинську, болгарську, італійську, іспанську, грузинську та інші. Маючи за плечима ці знання, геніальна поетеса могла знайомитися з найпередовішими досягненнями світової думки і долучатися до них.

Писати дівчина почала ще й не досягнувши десятирічного віку. Вірш «Надія» позначено 1880 роком, а вже через декілька років поетичні публікації, підписані промовистим псевдонімом Леся Українка, почали з’являтися в пресі регулярно.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3072
 • Автор: LOL2
 • Дата: 23-02-2011, 15:22
23-02-2011, 15:22

"Жовтий Князь" Василя Барки.

Категорія: Література

Проза Барки. Передісторія роману

Василь Барка, безперечно, передусім поет, модерний і елітний. Його ідеалістично-містичний світогляд знайшов найповніший і найглибший вияв у поетичній творчості. Саме нею він значно розширив стильові горизонти української літератури. Щоправда, ті горизонти розкрилися лише наприкінці XX ст., коли сама література стала іншою, і поезія Барки змогла поступово повертатися в її різнобарвний контекст. І.Фізер зазначав:

...Він (Барка) синтезував або творчо перетопив великі традиції європейської поезії, зокрема символізму, з українською літературною традицією. Барка сьогодні — либонь, єдиний український поет, який трансформує свою глибоку зачудованість світом (а то і всесвітом) в поезію, яка, хоч і надто глибоко межує з сакральними, зокрема християнськими, текстами, але не приводить його до слухняного епігонства. І нарешті, Барка є одним з небагатьох митців слова, що з'ясовує трагедію, химерність і чар життя людини, зокрема української, своєрідно філософською, а то й теологічною спрямованістю своєї поезії.

Прикметно, що ці слова відомого вченого так само стосуються і прози Василя Барки, бо його художній світ, яким би різножанровим і багатоаспектним він не був, є цілісним і викінченим, як дім, збудований людиною, що добре знає свої можливості, має глибокі знання про довколишній світ, власну думку про нього й чітко уявляє свою місію на цій землі.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1310
 • Автор: LOL2
 • Дата: 23-02-2011, 15:18
23-02-2011, 15:18

"CЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ" ЯК ДЖЕРЕЛО ІНТЕГРАЛЬНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ ДМИТРА ДОНЦОВА.

Категорія: Література

Політична філософія Дмитра Донцова (1883-1973), відома як „інтегральний націоналізм", справила величезний вплив на українську історію XX століття. Вона була основою ідеології ОУН, вона лишається ідейним підґрунтям багатьох правих партій і угруповань політичного спектру сучасної України. 

Усталилася думка, що світогляд Донцова сформувався під визначальним впливом А.Шопенгауера, німецької „філософії життя" (Ф.Ніцше, О.Шпенглер, Г.Зіммель, В.Дільтей, гр. В.фон Кайзерлінг), французького інтуїтивізму (А.Бергсон), творів Ж.Сореля, В.Парето, зрештою - політичної філософії Б.Муссоліні. Справді, Донцов часто покликається на цих авторів. Проте мало хто досліджував власне українські джерела його світогляду. А джерела ці сягають найглибших шарів української історії і ментальності.

Сам Донцов справжні витоки свого наставлення усвідомив досить пізно. Усі його твори 10-20-х років переповнені посиланнями на європейських мислителів, „мужню," ідеологію яких він протиставив „кастратству" Драгоманова, Грушевського і Винниченка. Але в кінці 20-х років настає перелом. Донцов усвідомлює, що „мужня ідеологія конкістадорів", народів- володарів криється в глибинах нашої власної історії. Ці шукання праджерел привели до „Слова о полку Ігоревім".

У праці Донцова „Націоналізм" „Слово" згадується лише двічі, зате ж у якому контексті! В основній частині, що називається „Чинний націоналізм", де автор формулює свою концепцію і програму, зазначається, що в міжнаціональнім житті агресія щодо сусідів є водночас найефективнішим способом оборонити свої права. І як приклад автор наводить походи князя Ігоря на Дін, князя Святослава на Константинополь, угоди Хмельницького й Мазепи з європейськими державами про поділ Польщі й Московщини. Отже, події, описані у „Слові", Донцов ставить у ряд переломних моментів української історії. Тема „Слова" виразно звучить в епілозі книжки: „Бо перед кожною нацією є дилема, або перемогти, або згинути. Прекрасно співають англійці „пануй, Британіє, над морями, і ніколи, ніколи британці не будуть рабами"... Або „панування", або „рабство"! Ту ж думку висловив і співець „Слова о полку", коли казав, як „Ігор князь пересів з сідла золотого в сідло невільницьке". Сю мужню нашу, славну ідеологію, ідеологію рас, що радо приймають боротьбу за буття і за щастя перемоги, повинні ми засвоїти наново".

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4494
 • Автор: LOL2
 • Дата: 23-02-2011, 15:15
23-02-2011, 15:15

Загальнолюдські цінності в поезії Ліни Костенко.

Категорія: Література

Незбагненна сила поетичного слова. Ніжне і гнівно-обурливе, пристрасне і розчулене, воно обережно торкається наипотаємніших струн у наших серцях, викликаючи мелодії радості, смутку, любові, надії.

У кожного з поетів свій неповторний голос, своє особливе бачення світу. Читаючи вірші Тараса Шевченка і Лесі Українки, В. Симоненка і М. Вінграновського, І. Драча і Д. Павличка, ми бачимо багатовимірність, різнобарвність усього, що нас оточує, учимося відчувати, сприймати напівтони і напіввідтінки, глибше усвідомлюємо неповторність кожної миті життя. Українську поезію сьогодні важко уявити без Ліни Костенко (народ. 1930 р.). У її дивовижному за красою і силою поетичному голосі гармонійно поєдналися зворушлива ніжність жінки і твердість духу справжнього борця, філософська заглибленість у проблеми буття і пристрасна емоційність трибуна.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1339
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-12-2010, 16:08
13-12-2010, 16:08

Характеристика середньовічної літератури

Категорія: Література

Повільно розпадалася під ударами варварів величезна Римська імперія. легіони один за одним залишали завойовані землі, щоб захистити столицю — Рим. але ось упав і він. А на вільних від нині просторах Європи виникли нові держави: на землях — Франція, прирейнських германців — Німеччина, бриттів — Англія, та Піреннейському півострові — Іспанія, на Апеннінах — Італія. І всіх цих нових народів були свої мови, і культура не схожі на античну. Так почався новий етап європейської історії— середньовіччя. Він тривав від падіння Римської імперії (V ст.) до настання нового часу — XVII ст. Вчені розділили цей великий історичний етап на кілька періодів, які відрізняються яскраво самобутнім, несхожим характером. Це раннє середньовіччя ( з початку нашої ери до ХІ ст.), Високе середньовіччя (ХІІ — початок ХІV ст.) і Відродження (ХІV — початок ХVII ст.) Подібно до античної літератури, нові європейські літератури пройшли дописемний , а згодом докнижний етапи розвитку, які включали в себе міфологію, народні епічні сказання, н
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1601
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-07-2010, 12:18
24-07-2010, 12:18

Проблематика творчості Платонова

Категорія: Література

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА СЛАВІСТИКИ Реферат на тему: «Проблематика творчості Андрія Платонова» Підготувала студентка групи ІМ-43 Чернюшок Дарія Перевірила Залевська Оксана Анатоліївна Рівне-2009 Вступ Андрей Платонович Платонов (настоящая фамилия Климентов), родился первенцем в многодетной семье паровозного машиниста Платона Фирсовича Климентова, в пригороде Воронежа, Ямской слободе, 16-го августа 1899 года по старому стилю. С 14-15-ти лет Андрей начал работать рассыльным в страховом обществе, помощником машиниста на локомобиле, затем учеником на заводе, а в 17 лет поступил литейщиком на трубочный завод. С раннего детства ему пришлось узнать физический труд. Он учится сначала в церковно-приходской школе, затем в четырехклассном городском училище, потом в новообразованном воронежском университете (на первом курсе то ли словесного, то ли исторического факультета), после чего переходит в железнодорожный по
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 860
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-07-2010, 12:12
1-07-2010, 12:12

Література Відродження

Категорія: Література

В період Відродження у світовій літературі трапилися величезні зміни. З'явилися твори таких митців слова, як Дайте Аліг'єрі, Франческо Петрарки, Джованні Боккаччо, Франсуа Рабле, Мігеля де Сервантеса, Карпіо Лопе де Веги, Вільяма Шекспіра та ін. Так, Франческо Петрарка (1304—1374) — італійський поет — увійшов в історію як зачинатель гуманістичної культури Відродження. Свій світогляд, який базувався на ідеалізації античної культурної спадщини, він виклав у "Листі до нащадків". Та всесвітню славу принесла йому любовна ліри­ка "Книга пісень", присвячена Лаурі — жінці, яку він ви­падково зустрів у церкві і яка полонила його на все життя. Цикл віршів із двох частин ("На життя мадонни Лаури" і "На смерть мадонни Лаури") обіймає 317 сонетів, 29 кан-цон, 9 секстин, 7 балад і 4 мадригали, складаючи своєрід­ний щоденник, у якому любовні переживання показані в усій їхній суперечливості та мінливості. Любовна лірика Петрарки стала класичним зразком поезії, збагативши її музикал
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1744
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-02-2010, 00:28
19-02-2010, 00:28

Розвиток європейської прози на межі 19-20 століть

Категорія: Література

Характеризуючи європейську літературу та культуру другої половини 19 століття, необхідно проаналізувати такі напрямки як натуралізм та символізм. Натуралізм в літературі склався в останній третині ХІХ століття. Він прагнув до об’єктивного, точного і безпосереднього зображення реальності. Натуралізм зародився і програмно оформився передусім у Франції. Велику роль у формуванні натуралізму відіграли досягнення природничих наук, зокрема фізіології. У філософсько-естетичному відношенні натуралізм ґрунтується на позитивізмі О.Конта та естетиці французького філософа мистецтвознавця І.Тена, який ввів в естетику принцип “природного детермінізму”. Сама ж теорія натуралізму була розроблена французьким письменником Е.Золя в працях “Експериментальний роман”, “Романісти-натуралісти” та інші. В середині 70-х років навколо нього склалася ціла натуралістична школа (Гі де Мопасан, Е.Гонкур, А Доде), яка проіснувала до кінця 80-х років. На відміну від реалізму, проникнутого духом соціальності, натуралізм зводив людську сутн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 8333
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-08-2009, 11:33
17-08-2009, 11:33

Трагедія українського народу в романі Барки "Жовтий князь"

Категорія: Література

Курсова робота з української мови ЗОБРАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРАГЕДІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В РОМАНІ ВАСИЛЯ БАРКИ «ЖОВТИЙ КНЯЗЬ» Мудрик Оксана Київ - 2006 ЗМІСТ Стор. Вступ ………………………………………………………………… ……….3 Розділ 1. Художня реалізація проблеми голодомору в українській літературі ХХ ст……………………………………………………………… 5 1.1. Життєва основа та історія написання твору ……… …………….5 1.2. Роман Василя Барки «Жовтий князь» у контексті української літератури про голодомор ………………… ………… Розділ 2. Проблематика і жанрово-стильові параметри роману «Жовтий князь»…………………………………….………………. 9 2.1. Семантика заголовка роману ………………………………. 9 2.2. Багатоплановість змісту й тематики твору………………… 10 2.3. Образна система роману ……………………………………… 16 2.4. Композиція та мовно-художні засоби ……………………… 20 Висновки …………………………………………………………………… 26 Список використаних джерел ……………………………………………… 29 Вступ Актуальність дослідження. Творчий доробок Василя Барки – понад 20 поетичних збірок («Шляхи», «Цехи», «Апостоли», «Білий світ» та ін.),
Назад Вперед
^