Львівські реферати » Література » Трагедія українського народу в романі Барки "Жовтий князь"
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 8224
  • Автор: LOL
  • Дата: 17-08-2009, 11:33
 (голосов: 1)
17-08-2009, 11:33

Трагедія українського народу в романі Барки "Жовтий князь"

Категорія: Література

Курсова робота з української мови

ЗОБРАЖЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРАГЕДІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

В РОМАНІ ВАСИЛЯ БАРКИ «ЖОВТИЙ КНЯЗЬ»

Мудрик Оксана

Київ - 2006

ЗМІСТ

Стор.

Вступ ………………………………………………………………… ……….3

Розділ 1. Художня реалізація проблеми голодомору в українській

літературі ХХ ст……………………………………………………………… 5

1.1. Життєва основа та історія написання твору ……… …………….5

1.2. Роман Василя Барки «Жовтий князь» у контексті

української літератури про голодомор ………………… …………

Розділ 2. Проблематика і жанрово-стильові параметри

роману «Жовтий князь»…………………………………….………………. 9

2.1. Семантика заголовка роману ………………………………. 9

2.2. Багатоплановість змісту й тематики твору………………… 10

2.3. Образна система роману ……………………………………… 16

2.4. Композиція та мовно-художні засоби ……………………… 20

Висновки …………………………………………………………………… 26

Список використаних джерел ……………………………………………… 29

Вступ

Актуальність дослідження. Творчий доробок Василя Барки – понад 20 поетичних збірок («Шляхи», «Цехи», «Апостоли», «Білий світ» та ін.), романи «Рай», «Жовтий князь», «Свідок для сонця шестикрилих», поема «Судний день», п’єса «Господар міста», літературознавчі дослідження та есе – займає чільне місце в історії української літератури. Значна частина цих творів, з’явившись за кордоном, відразу привернули увагу зарубіжних читачів, входження їх у мовно-національну свідомість масового українського читача відбувається лише в 90-і роки в незалежній Україні.

О. Астаф’єв, М.Жулинський, Р.Мовчан, Є.Сверстюк знайомлять читачів з непересічною в українській літературі постаттю Василя Барки, про якого донедавна було відомо, що він «запеклий антикомуніст», а його твори «антирадянські». Роман «Жовтий князь» став ще одним вагомим, разюче достовірним свідченням кривавих діянь більшовицького режиму, страшних наслідків московської політики винищення української нації. Цей твір – про голодомор в Україні 1933 року – відзначається високим трагедійним звучанням. Роман увібрав у себе і власний досвід автора, який, працюючи над твором у Нью-Йорку, був напівголодним, і свідчення очевидців – один із земляків передав письменнику спогади про долю родини, котра загинула в 1933 році.

Тема голоду у романі Василя Барки «Жовтий князь» стає об’єктом дослідження Н.Бернадської, М.Жулинського, Є.Сверстюка та ін. Дослідники передусім звертають увагу на сюжетні колізії в художньому тексті, на семантику символів, на особливості зв’язку мовного стилю автора з глибинними фольклорними й біблійними джерелами.

Актуальність обраної для дослідження теми визначається потребою системного аналізу теми голоду в романі Василя Барки «Жовтий князь», яка на сьогодні залишається малодослідженим явищем в українській літературі. Наша студія є логічно й актуально обумовленою на шляху подальшого об’єктивного, цілісного вивчення й розуміння художнього висвітлення проблеми голодомору.

Об’єктом дослідження є роман «Жовтий князь» Василя Барки.

Предмет дослідження: історичні, філософсько-естетичні й культурологічні чинники формування світобачення Василя Барки; індивідуально-авторський зміст художності роману «Жовтий князь», що осягає тему голоду 1933 року в Україні.

Мета дослідження: розкрити малодосліджені аспекти художнього зображення трагедії українського народу в романі Василя Барки «Жовтий князь».

З огляду на це передбачається вирішення ряду завдань:

· Дослідити художнє осягнення проблеми голодомору в українській літературі ХХ ст.

· Визначити роль і місце роману Василя Барки «Жовтий князь» в контексті української літератури про голодомор.

· Висвітлити життєву основу та історію написання твору.

· Розкрити проблематику і жанрово-стильові параметри роману, семантику його назви.

· Проаналізувати образну систему твору, його композиційні та мовно-художні засоби.

Методи дослідження: описовий, історико-літературний.

Теоретичні основи дослідження. В основу дослідження покладено авторське бачення трьох планів у змісті твору, викладене ним у передмові до роману «Жовтий князь» «Від автора» та в його автобіографії. Крім того використано монографічні дослідження М.Жулинського «Високий світоч віри: голодомор в Україні та роман «Жовтий князь» Василя Барки», С.Смірнова « Творчість Василя Барки – світоча української літератури ХХ ст.», а також статті Р. Мовчан, Н.Дроботько, Я.Орлюк, В. Тельчарової, Н.Князів, Н. Овсієнко, О. Забарного в журналі «Дивослово», К. Кіндрась – у журналі «Всесвіт», Є. Сверстюка – у журналі «Слово і час» та публікації О. Логвиненка, Д. Степовика, В.Абліцова, Л.Янько, Л. Багацької в газетах «Літературна Україна», «Голос України», «Вечірній Київ», «Україна молода».

Наукова новизна роботи полягає в осмисленні теми голоду в романі «Жовтий князь» Василя Барки, що дозволяє поглибити знання про трагічні сторінки української історії та художню своєрідність прози письменника.

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості їх використання в подальших історико-літературних студіях теми голоду в українській літературі.

Структура роботи. Дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Розділ 1. Художня реалізація проблеми голодомору в українській літературі першої половини ХХ століття

1.1. Життєва основа та історія написання твору

Життєвою основою роману стали дійсні факти і явища 1932 – 1933 рр., очевидцем яких був сам автор. Ось як Василь Барка згадує пережите: «Голод витерплювався тяжко, в повному виснаженні, з дюжиною відкритих при напрямках кровоносних судин ранок, звідки сочилася брунатнувата рідина; на ногах тріскалася шкіра, оголюючи слизисто-кров’янисту поверхню. Трудно було ходити і треба було часом опиратися об стіни чи паркани, що коло них уже багато земляків лежало недишущих. Здавалося: ось кінець! – але з милостивої волі Божої пощасливилось вижити, можливо, для свідчення: що сталось. І слід сказати, що без цього крайнього стерплення голоду, не знати, чи зміг би автор відповідно описати дійсність в «граничному стані».

Власні враження доповнювалися спогадами багатьох співвітчизників: спершу, до війни, це збереглося в пам’яті, а починаючи від 1943 року покладалося в записи» [2, c.38 – 39].

Певною фактологічною основою послужили спогади одного земляка, який описав долю близької родини і залишив цей опис письменникові для використання на його розсуд. Василь Барка їздив на Полтавщину до свого брата і бачив, як вмирали цілі села [7, c. 31].

Та поштовхом до написання було напівголодне існування автора в Нью – Йорку , куди Василь Барка переїхав у 1950 році. Хворий на серце письменник обходився 25 – 35 центами в день, за які купував банку риби на два дні і миску рису. Отже, це була, без перебільшення, голодівка. Вона відновила в емоційній пам’яті 1933 рік на Кубані. «Інші болі знав, од поранення, але то щось таке, що спалювало всю істоту. І, може, тому, що я це знав, тому мені пощастило в «Жовтому князі» відновити ту психологічну глибинність цієї голодової смерті» [6, c. 9].

Отже, вийшло так, що нова голодівка допомогла пригадати всі страхіття голоду 33-го. Василь Барка спочатку написав 600 сторінок тексту, потім скорочував, міняв вислови, і так чотири рази переписував цей роман від руки.

«… Там було в мене більше плачів, ніж писанини. Я дотримувався: нічого не видумувати. Моя авторська воля була тільки в компонуванні. Так що моя роля була тільки в тому, щоб весь цей записаний матеріал передати у формі роману» [6, c. 9].

Двадцять п’ять років збирав письменник матеріали до свого твору. Більше двох років тривала важка і виснажлива робота над його написанням, що завершилось у 1961 році. Уперше окремою книжкою «Жовтий князь» вийшов у Нью – Йорку 1963 року, до 30 – річчя голодомору. Був перевиданий у 1968, у 1981 вийшов у перекладі французькою і тільки в 1991 році вперше побачив світ в Україні.

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:*
Комментарий:
Введите код: *
^