Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 971
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-12-2010, 08:25
8-12-2010, 08:25

Булева алгебра. Реалізація булевых функцій

Категорія: Математика

План. 1. Поняття булевої алгебри. 2. Таблиці іcтиності. 3. Реалізація булевых функцій. Поняття булевої алгебри. Щоб описати схеми, які будуються шляхом сполучення різних вентилів, потрібний особливий тип алгебри, у якій всі змінні й функції можуть приймати тільки два значення: 0 і 1. Така алгебра називається булевою алгеброю. Вона названа на честь англійського математика Джорджа Буля (1815-1864). Насправді в цьому випадку ми говоримо про особливий тип булевої алгебри, а саме про алгебру релейних схем, але термін "булева алгебра" дуже часто використається в значенні "алгебра релейних схем", тому ми не будемо їх розрізняти. Як і у звичайній алгебрі, в буревій алгебрі є свої функції. Булева функція має одну або кілька змінних і видає результат, що залежить тільки від значень цих змінних. Можна визначити просту функцію f, сказавши, що f(A)=l, якщо А=0, і f(A)=0, якщо А=1. Така функція буде функцією НЕ (див. рис. 3.2, а). Таблиці іcтиності. Булева функція від N змінних має тільки 2
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 12243
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-10-2010, 20:06
24-10-2010, 20:06

Нестандартний урок математики в основній школі

Категорія: Математика

міністерство освіти і науки україни херсонський державний університет Факультет фізики, математики та інформатики Кафедра алгебри,геометрії та математичного аналізу Курсова робота Нестандартний урок математики в основній школі Виконавець Студент 421 групи денної форми навчання А.Г. Арсенович   Науковий керівник Професор В.П. Берман Херсон – 2009 Зміст Вступ……………………………………………………………………………….3 Розділ 1. Нестандартні форми навчання - як один з видів навчання учнів… .6 1.1. Урок як основна форма організації навчання……………………… 6 1.2. Підготовка вчителя до уроку…………………………………………9 1.2.1. Попередня підготовка до уроку…………………………… .9 1.2.2. Безпосередня підготовка до уроку………………………….11 1.3. Нестандартний урок як форма організації навчання………………14 Розділ 2. Розробка методики нестандартних форм навчання учнів основної школи на уроках математики……………………………………… .20 2.1. Розробка та проведення уроку-казки……………………………….20 2.2. Розробка й проведення уроку – гри……………………………… 21 2.3. Розроб
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 795
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-08-2009, 14:22
12-08-2009, 14:22

Арифметично-логічний пристрій. Тактові генератори

Категорія: Математика

План. 1. Вступ. 2. Поняття АЛП. Вступ. Більшість комп'ютерів містять одну схему для виконання операцій І, АБО та операцій додавання двох машинних слів. Звичайно така схема для N-бітных слів складається з N ідентичних схем для індивідуальних бітових позицій. Поняття АЛП. На мал. 5 зображена така схема, що називається арифметично-логічним пристроєм, або АЛП. Цей пристрій може обчислювати одну з 4 наступних функцій: А І В, А АБО В, В та А+В. Вибір функції залежить від того, які сигнали надходять на лінії Fo та F1: 00,01,10 або 11 (у двійковій системі). Відзначимо, що тут А+В означає арифметичну суму А и В, а не логичесну операцію І. У лівому нижньому куті схеми перебуває двохрозрядний декодер, що виробляє сигнали включення для чотирьох операцій. Вибір операції визначається сигналами керування Fo та F1. Залежно від значень Fо та F1 вибирається одна із чотирьох ліній розширення, і тоді вихідний сигнал обраної функції проходить через останній вентиль АБО. Рис. 5. Однорозрядний АЛП. В верхньому ліво
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1209
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-08-2009, 13:39
5-08-2009, 13:39

Борис Патон

Категорія: Математика

Народився у Києві в родині відомого інженера-мостобудівника, професора Київського політехнічного інституту Є.Патона. Закінчив Київський політехнічний інститут (1941 р.). З 1942 р. працює в Інституті електрозварювання АН України: з 1944 р. — завідувач відділу, з 1950 р. — заступник директора, з 1963 р. — директор. Бойове хрещення випускника Київського політехнічного інституту Бориса Патона відбулося в роки війни: в 1942 р. почав інженерну діяльність в Інституті електрозварювання, евакуйованому з Києва в Нижній Тагил і розміщеному на території Уральського вагонобудівного заводу. Тут він взяв активну участь у розробці і впровадженні в екстремальних умовах військового часу легендарної технологічної іновації — автоматичного зварювання броні танків, яке зробило значний внесок у перемогу. Фахівці Інституту електрозварювання під керівництвом академіка Є.Патона вперше у світі розв'язали складні наукові і технічні завдання, пов'язані з автоматичним зварюванням броні, розробили досконалу технологію і необхідне обладна
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1127
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-05-2009, 06:30
15-05-2009, 06:30

Моменти випадкових похибок

Категорія: Математика

Функція розподілу результатів вимірювань чи похибок є універсальним способом опису розміщення випадкових похибок навколо істинного значення. Проте для визначення функцій розподілу необхідно виконати досить копітке наукове дослідження і складні обчислення. Тому цю роботу доцільно виконувати при розробці та дослідженні нових технічних засобів вимірювальної техніки. Значно частіше випадкові похибки характеризуються за допомогою обмеженого числа спеціальних величин, які називаються моментами. Початковим моментом к-го порядку результатів спостережень називається інтеграл виду (1) що є математичним сподіванням степені Xк. З виразу (12) видно, що початковий момент збігається з математичним сподіванням результатів спостережень. Центральним моментом к-го порядку результатів спостережень називається інтеграл виду (2) який є математичним сподіванням величини (X - тх), тобто у випадкової похибки к-ї степені. Обчислимо перший центральний момент: (3) Таким чином, перший центральний момент результатів спостережень
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1106
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-03-2009, 04:42
9-03-2009, 04:42

Математична обробка результатів вимірювань

Категорія: Математика

Прямими називаються вимірювання, в результаті яких встановлюють безпосередньо шукане значення величини. Результати спостережень Xl, Х2, Хп, одержані за прямими вимірюваннями фізичної величини Q, називаються рівнорозсіяними, якщо вони є незалежними, однаково розподіленими випадковими величинами. Рівнорозсіяні результати одержують при вимірюваннях, які проводяться одним або групою експериментаторів за допомогою однакових технічних засобів вимірювання та у незмінному зовнішньому середовищі. Результати опрацьовуються по-різному, залежно від того, мало (п < 40) чи багато (п ≥ 40) проведено спостережень. При малій кількості результатів обробка їх проводиться у такій послідовності. 1. Визначається точкова оцінка істинного значення вимірюваної величини — середнє арифметичне значення результатів спостережень: (1) 2. Обчислюються випадкові відхилення результатів спостережень та їх квадрати: (2) 3. Визначається середнє квадратичне відхилення результатів спостережень: (3) 4. Перевіряється нормальніст
^