Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 317
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-11-2011, 23:49
2-11-2011, 23:49

Участь споживача в оплаті лікарської праці в системі обов'язкового медичного страхування

Категорія: Медицина

Практиками і дослідниками, введеної в країні системи обов'язкового медичного страхування, висувається обґрунтоване положення, що однієї з причин, по якій не вдається досягти бажаного ефективного функціонування системи – це відсутність і не забезпечення діючого механізму фінансових взаємин лікаря і пацієнта. 

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 315
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-11-2011, 23:48
2-11-2011, 23:48

Метод інформаційного контролю в системі ОМС територіального рівня

Категорія: Медицина

Специфіка сучасного реформування системи охорони здоров'я в Росії на базі медичного страхування полягає в історично вдалому сполученні закономірних реформ охорони здоров’я з активною фазою науково-технічного прогресу, що охоплює поряд із промисловістю і медицину.
Однієї з раціональних форм по оптимальному інтегруванню лікувально-профілактичних заснувань (ЛПЗ) із системою обов'язкового медичного страхування є впровадження, використання і розвиток інформаційних технологій на базі застосування персональних комп'ютерів.
Інформаційні системи, що використовують у своїй основі високий ступінь формалізації, закономірно визначають тим самим відповідну високий ступінь виробничої дисципліни і порядку, а так само розумного ступеня формалізації медичної діяльності.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 310
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-11-2011, 23:48
2-11-2011, 23:48

Типологія систем охорони здоров'я й організаційно-правове поле медичних послуг

Категорія: Медицина

Оптимальне функціонування суб'єктів охорони здоров'я в поле суспільних відносин, що спираються на гуманістичні цінності і сучасні правові норми, є відповідності сутності і структури охорони здоров'я, як системи умовно відособленої, об'єктивним реаліями визначеного зовнішнього середовища, в умовах якої відбувається життєдіяльність цієї системи.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 322
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-11-2011, 23:47
2-11-2011, 23:47

До питання класифікації станів і характеристик елементів у моделі маркетингової системи медичних послуг

Категорія: Медицина

Владимирський обласний фонд обов'язкового медичного страхування
Історія становлення і розвитку Міжнародної класифікації хвороб (МКБ) [International Classification of Diseases -ICD]- є деякою мірою метод формалізації визначених якісних станів організму людини. 
У конкретній нозології МКБ описується визначений комплекс, зібрані конкретні характеристики (епідеміологія, етіологія, патогенез і ін.), стану (якості) людського організму від генома до індивідуального рівня.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 355
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-11-2011, 23:46
2-11-2011, 23:46

Концептуальний метод системного підходу до експертизи якості медичної допомоги.

Категорія: Медицина

Проблема підходів до експертизи якості медичної допомоги, її оцінка в умовах системи обов'язкового страхування залишається на сьогоднішній день вкрай актуальної. 
Як показує узагальнений аналіз літературних даних, позначена проблема зважується дослідниками, фахівцями практичної охорони здоров'я і співробітниками інших зацікавлених структур різними прийомами, що включають оцінку якості медичної допомоги (КМД) за структурою і результатами її надання, стандартам, експертним характеристикам, опитуванням і ін. Окремими авторами використовується сполучення таких підходів.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 378
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-11-2011, 23:45
2-11-2011, 23:45

Ситуаційне моделювання, як перспективний метод прогнозування якості медичної допомоги

Категорія: Медицина

В останні роки ефективним інструментом керування і планування, засобом експертного аналізу ситуації стають пакети прикладних комп'ютерних програм класу систем ситуаційного моделювання.
Інструмент, що представляється, є унікальним засобом імітаційного моделювання виробничих і фінансових процесів. Він дозволяє досить точно й однозначно описати модульований об'єкт, якщо відомі його структурні елементи і взаємозв'язки між ними.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 325
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-11-2011, 23:31
2-11-2011, 23:31

Проблеми правового регулювання інформаційної приступності при сполученні прав застрахованих у системі обов'язкового медичного страхування

Категорія: Медицина

Економічні методи керування системою надання медичної допомоги (продажу медичних послуг) у рамках ринкових відносин деякою мірою характеризується маркетинговою сутністю охорони здоров'я. У конкурентному середовищі соціально-економічних структур одним з основних засобів ефективного керування є інформація. 

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 296
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-11-2011, 23:30
2-11-2011, 23:30

Як керувати розбалансованими системами охорони здоров'я

Категорія: Медицина

У сучасних умовах корінних суспільних перетворень вивчення проблем керування складними соціально-економічними системами, до яких зокрема відноситься й охорона здоров'я, важко переоцінити.
Криза вітчизняної охорони здоров'я як соціально-економічної галузі, при всіх інших складових, викликаний як загальним економічним становищем економіки країни так і не досконалістю принципів і адекватних методів керування в умовах ринку медичних послуг, що формується.
У теоретичних і організаційних основах керування системою охорони здоров'я залишаються не до кінця реалізованими дослідження проблем керування лікувально-профілактичними заснуваннями в умовах якісно різноманітних економічних ситуацій. 

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 393
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-11-2011, 23:29
2-11-2011, 23:29

Питання керування ліберальними системами охорони здоров'я

Категорія: Медицина

Перехід економіки України до ринкових відносин, уведення системи обов'язкового медичного страхування населення країни визначають корінні структурно-функціональні перетворення в охороні здоров'я. 
Йде інтенсивний і активний пошук прийнятної моделі вітчизняної системи охорони здоров'я, моделі, що у найвищому ступені була б адекватна суспільним реаліям, що змінилися. Академічно починаються спроби сформувати модель обновленої системи охорони здоров'я на основі концепції парадигми. Дослідниками науково улаштовуються демократичні принципи і виробляються специфічні форми і методи керування такою системою. 

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 336
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-11-2011, 23:28
2-11-2011, 23:28

Треба декларувати основні принципи охорони здоров'я?

Категорія: Медицина

Закінчення ХХ століття для вітчизняної охорони здоров'я символічно характерно розглядом проекту Закону “ПРО охорону здоров'я в Російській Федерації” і майбутнім його прийняттям Державною Думою.
Без перебільшення варто визнати, що прийняття цього документа з'явиться історичною подією в розвитку вітчизняної охорони здоров'я. Статті Закону, їхній зміст цілком ймовірно, повинні підвести деяку умовну рису в діяльності по реформуванню охорони здоров'я в початковому періоді соціально-економічних перетворень країни. 

^