Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1673
 • Автор: LOL
 • Дата: 10-02-2011, 16:40
10-02-2011, 16:40

Фірма Sony та її місія.

Категорія: Різне

Як і кожне підприємство, «Соні» має дату свого народження - 7 травня 
1946 року. Її початкова назва «Токіо цусін коге», або Токійськакомпанія телезв'язку. Її стартовий капітал становив 500 доларів. Засновникикомпанії почали зі збирання електричних грілок, продаж яких на вуличнихринках Токіо давала прибуток. Потім освоїли виробництво короткохвильовихприставок до середньохвильовому радіоприймачів, а також запасних деталей 
(двигунів і звукознімачів) для лагодження і вдосконалення старихпрогравачів, що випускалися до війни і під час війни. Ці товарирозцінювалися засновниками «Соні» як тимчасові, які забезпечували можливістьшвидкого поповнення оборотних коштів.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3598
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-01-2011, 07:34
15-01-2011, 07:34

Товарознавство взуття

Категорія: Різне

План 1. Нормативно правова база розвитку торгівлі . 2. Характеристика торгового підприємства і характеристика робочого місця. · За формою власності ; · За належністю стартового капіталу; · За метою і характером діяльності ; · Меблі торгового залу; · Організація робочого місця ; 3. Приймання шкіряного взуття за кількістю і якістю . 4. Підготовка шкіряного взуття до подачі на робоче місце. 5. Розмічення і викладка взуття на робочому місці . 6. Порівняльна характеристика асортименту жіночого шкіряного взуття , виробники взуття . 7. Маркування , умови зберігання , вимоги до якості . 8. Продаж шкіряного взуття і обслуговування покупців. 9. Рекламна діяльність в магазині . 10. Висновки і пропозиції. 1.Нормативно правова база розвитку торгівлі. Стаття 12. Право споживача на належну якість товарів( робіт, послуг) 1. Споживач має право вимагати від продавця , щоб якість придбаного ним товару відповідала вимогам нормативних документів, умовам договорів , а також інформації про товар , як
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2217
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-12-2010, 22:04
29-12-2010, 22:04

Основні принципи управління якістю послуг

Категорія: Різне

Характеристики послуг та їх надання Вимоги до послуги повинні бути чітко встановлені у вигляді харак­теристик, що піддаються спостереженню і допускають оцінювання їх спо­живачем. Пов’язані з наданням послуг процеси також вимагають опису за до­помогою характеристик, спостереження за якими для споживача не завжди можливе, але які безпосередньо визначають рівень надання послуги. Обидва різновиди характеристик повинні допускати їхнє оцінювання організацією, яка надає послуги, на відповідність прийнятим нормам. Характеристика послуги чи її надання може бути кількісною (підда­ється вимірюванню) або якісною (піддається порівнянню) залежно від того, як і хто дає їй оцінку – організація, яка надає послуги, або споживач. Багатьом якісним характеристикам, що отримали об’єктивну оцінку споживачів, може надалі даватися кількісна оцінка організацією, яка надає послуги. До характеристик, які можуть зазначатися в нормативних доку­ментах, належать : - потужності, можливості, чисельність персоналу і кількість мате
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2097
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2010, 16:10
31-10-2010, 16:10

Кольорознавство

Категорія: Різне

Колір та його роль у композиції. Колір відіграє важливу роль у нашому житті та діяльності. У природі немає нічого безколірного. Людина живе у різноманітному кольоровому світі. Одні кольори дуже яскраві й чисті, інші бліді й настільки невизначені, що деколи важко підібрати їм назву. Поняття кольору та його сприйняття дуже складні. Кольорознавство охоплює питання пов’язані з фізикою, психологією, світлотехнікою, медициною, технікою, мистецтвом. Колір – властивість тіл викликати визначені зорові відчуття у відношенні із спеціальним спектральним складом та інтенсивністю відображеного або випроміненого видимого випромінювання. Встановлено, що людським оком сприймаються світлові коливання з довжиною хвилі від 380 до 760 нм (1 нм = 10-9 м). Довжина хвилі позначається через λ (лянда). Кольори спектру чергуються в такій послідовності: червоний, оранжевий, зелений, голубий, синій, фіолетовий. Око людини має різне відчуття до хвиль різної довжини. Найбільшу чутливість око має в області жовто-зелених промені
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1076
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2010, 03:28
29-10-2010, 03:28

Основні критерії розмежування земель державної та комунальної власності

Категорія: Різне

Постановка проблеми. Місцеве самоврядування в Україні переживає період свого конституційно-правового становлення, втілення принципів Європейської Хартії про місцеве самоврядування у процесі функціонування територіальних громад та діяльності органів місцевого самоврядування [1, с.15]. Серед проблем, які чекають найскорішого розв’язання, є проведення розмежування земель державної та комунальної власності. Від успішного регулювання відносин, пов’язаних з використанням земель державної і комунальної власності, багато в чому залежить проведення земельної реформи [2, с.13]. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над вирішенням проблеми розмежування земель державної та комунальної власності як матеріальної та фінансової основи розвитку місцевого самоврядування в Україні працює багато науковців, це зокрема: Другак В.М., Добряк Д.С., Будзілович І.С., Муховиков А.М., Тихонов А.Г., Новаковський Л.Я., Сташевський С.Т. та інші. Розмежування земель державної та комунальної власності здійснюється за проектами, які з
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 777
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-10-2010, 06:36
6-10-2010, 06:36

Державні метрологічні організації України

Категорія: Різне

Першим науковим метрологічним закладом у Росії була закладена Д.І. Менделєєвим Головна палата мір і ваги у Петербурзі. її головним завданням було збереження одноманітності, вірності і взаємовідповідності державних мір. Головна палата здійснила велику роботу щодо організації метрологічної служби у державі і переходу до метричної системи. Згодом на базі Головної палати мір та ваги був створений Науково-дослідний інститут метрології імені Д.І. Менделєєва (1927 р.). У лабораторіях Інституту розробляються і зберігаються державні еталони основних одиниць вимірювання, нові методи точних вимірювань, сучасні засоби вимірювання та ін. Верховна Рада України Постановою від 12 вересня 1991 р. № 1545-12 "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства СРСР" продовжила чинність постанов Ради Міністрів колишніх СРСР та УРСР з питань організації робіт щодо стандартизації та метрології. Центри стандартизації і метрології в Україні забезпечують державний метрологічний нагляд, експертизу
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 563
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-08-2010, 21:34
23-08-2010, 21:34

Французька система ведення торгів

Категорія: Різне

ВСТУП Економічна характеристика Фондової біржі Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" визначає фондову біржу як організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами. Відповідно до Закону фондова біржа є акціонерним товариством, що в ньому зосереджується попит і пропонування цінних паперів, яке забезпечує формування їхнього біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону, інших актів законодавства України, власного статуту і правил. За час проходження навчальної практики на ЗАТ ”Українська фондова біржа” ми повинні навчитися: 1. виступати в ролі ліцитатора; 2. організовувати біржові торги та проводити їх; 3. розв’язувати задачі; 4. вивчити французьку систему; 5. вміти проводити вторинні торги та торги з системою електронних торгів (СЕЛТ); Тому я буду надіятись, що мені дуже сподобається все з вище названого, а також буду намагатися приймати активну участь у всьому цьому.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2456
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-07-2010, 15:05
27-07-2010, 15:05

Технологія приготування “Свинки фаршировані”

Категорія: Різне

“Затверджую” Заступник директора Навчально-виробничої практики М.Г. Тютюнник Міністерство освіти і науки України Вище професійне училище №14 м. Коломия Завдання на дипломну роботу учениці ІІІ курсу групи №329 Професія: кухар-кондитер Тема: “Технологія приготування “Свинки фаршировані” В дипломні роботі розробляються: Текстова частина: 1. Вступ 2. Технологічна частина. 2.1. Загальні відомості. 2.2. Організація робочого місця. 2.3. Устаткування. 2.4. Товарознавча характеристика сировини. 2.5. Технологія приготування 2.6. Санітарні вимоги 3. Охорона праці. 4. Використана література. Творча частина 1аркуш 1: приготування муляжу “Синку фаршировану” Дата видачі Дата закінчення Вступ Технологія приготування їжі – це спеціальна дисципліна, яка вивчає способом обробки харчових продуктів і приготування страв та кулінарних виробів. Приготування їжі називають кулінарію. Слово “кулінарія” походить від латинського “culina” – кухня означає кухонна або кухарська справа. Харчування – одна із ос
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1359
 • Автор: LOL
 • Дата: 3-07-2010, 07:32
3-07-2010, 07:32

Збивальні машини, їх будова, принцип, роботи, правила експлуатації

Категорія: Різне

Збивальні машини Машина збивальна ШМВ-20. Призначена для збивання кремів, яєчно-цукрової та білково-цукрової сумішей, вершків, тіста для бісквітів, млинців та оладок. Машина складається із корпусу, основи, бака місткістю 20 л, привідного механізму, механізму піднімання бачка, трьох змінних збивачок. Машина працює в двох частотах обертів; перемикання частоти обертів проводиться повертанням рукоятки на 180°. Повертанням рукоятки за годинниковою стрілкою частота зменшується, а проти часової стрілки — збільшується. Комплектується машина трьома збивачками: прутковою — для збивання яєчно- та білково-цукрових сумішей, вершків, мусів; плоскорешітчастою — для збивання в'язких кондитерських сумішей (кремів); замкнутою — для замішуван­ня тіста. Під час роботи збивачки здійснюють планетарний рух навколо своєї осі і навколо осі бачка. Принцип дії. Продукти, за­вантажені в бак, інтенсивно перемішуються збивачкою, яка обертається за принципом планетарного механізму. В ре­зультаті збивання маса про­дукту насичує
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2780
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-06-2010, 06:55
23-06-2010, 06:55

Проектування конструкції жіночої сукні у відкритому акціонерному товаристві “Галичина”

Категорія: Різне

Вступ Перед працівниками швейної промисловості країни стоїть відповідальне завдання задовольнити потреби населення в швейних виробах. Розширення випуску товарів для населення, поліпшення їх якості, швидкий розвиток всіх видів послуг розглядають як незмінну вимогу підйому життєвого рівня населення на якісно новий, більш високий ступінь. Випуск товарів для населення повинен базуватися на використовуванні досягнень науково-технічного процесу, який дозволяє не тільки підняти на новий рівень якість товарів, але і розширити їх асортимент. Перед легкою промисловістю стоять задачі більш повного задоволення попиту населення на промислові товари, насичення ринку потрібною продукцією, поліпшення якості і розширення асортименту міжсезонного одягу з застосуванням легких утеплюючих прокладок, модних і практичних виробів і комплектів. А одним із найпоширеніших завдань в роботі по розширенню асортименту швейних виробів являється : розвиток і зміцнення співробітництва між будинками моделей і підприємствами суміж
Назад Вперед
^