Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 908
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-11-2011, 12:01
6-11-2011, 12:01

Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України

Категорія: Історія

У багатовіковій історії українського народу серед найпривабливіших для суспільної думки і дослідниківаналітиків сторінок — період української революціі Це був справжній злет і торжество національного руху, але водночас й глибокі розчарування та прикрі, нищівні поразки.
Але різні аспекти досвіду української революції, та й явище в цілому на сьогодні вивчені достатньо всебічно і грунтовно. Більше того, навіть сам термін «українська революція» надійно закріпився в науковому і політичному лексиконі лише з початку 90років, з часу добуття Україною державної незалежності.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 555
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-11-2011, 12:00
6-11-2011, 12:00

Історія збройних сил України. Їх участь у Великій Вітчизняній війні.

Категорія: Історія

Україна у другій світовій і Великій Вітчизняній війнах.
Український народ, як і всі народи колишнього Радянського Союзу по праву пишаються перемогою над фашистською Німеччиною та її союзниками у другій світовій і Великій Вітчизняній війнах.
Перемога ця була завойована у жорстоких та кровопролитних боях. Ворог був дуже сильний і підготовлений у всіх відношеннях. Для його розгрому радянській державі прийшлося напружити всі свої сили, мобілізувати всі ресурси витримати 1418 діб важких випробувань. Нарсуди Радянського Союзу винесли на своїх плечах головний тягар боротьби з німецько-фашистськими загарбниками. 

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1541
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-11-2011, 11:59
6-11-2011, 11:59

ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА (1941 – 1945)

Категорія: Історія

22 червня 1941 – 18 листопада 1942 І період Великої Вітчизняної війни

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1225
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-11-2011, 11:58
6-11-2011, 11:58

Створення та діяльність ОУН

Категорія: Історія

Визвольна боротьба 1914-1920-х рр. прискорила процес ідеологічного визрівання і призвела до створення Організації Українських Націоналістів, що започаткувала свій родовід з націоналістичної ідеології, націоналістичного світосприйняття. ОУН стала формальним завершенням модерного українського націоналізму.
Версальський договір 23 червня 1919 гарантував національним меншинам у Польській державі всі основні права. Крім того за Ризьким договором від 18 березня 1921 року Польща повинна була поважати всі права української національності. З погляду на етнічний склад (приблизно 64 % українців, 25 % поляки, 10 % євреї, 1 % інші національності) Галичина повинна була отримати статус автономії. Проте польські власті вважали не так і з 1919 року українці перебували в режимі репресій. Протягом періоду 19-21рр. був підданий жорстокому, навіть звірячому поводженню з боку польських властей: понад 100000 осіб було заарештовано і близько 27000 українців було згноєно в концтаборах. Терміни "українець", "Україна" були заборонені, а у 1920 р. українській Галичині було дано нову офіційну назву: "Східна Малопольща".

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 580
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-11-2011, 11:57
6-11-2011, 11:57

Початки людської цивілізації на терені України.

Категорія: Історія

Територія України заселена людьми з найдавніших часів. Учені вважають, що понад мільйон років тому найдавніші люди (архантропи) прийшли на південь Європи. Близько 800 тис. років тому вони з'явилися в Закарпатті (стоянка Королеве), понад 300 тис. років — у Подністров'ї (Лука-Врублівецька), а потім в інших регіонах України. Процес розселення, освоєння людиною нових земель тривав на всіх етапах кам'яного віку, який археологи поділяють на давній кам'яний вік (палеоліт), середній кам'яний вік (мезоліт) і новий кам'яний вік (неоліт).

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1371
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-11-2011, 11:56
6-11-2011, 11:56

Основні слов”янські етнополітичні угрупування. Державність у східних слов”ян. Антська держава.

Категорія: Історія

Протягом довгого шляху становлення слов'яни пройшли кілька етапів, з яких переломним був період III ст. до н. е. — II ст. н. е., коли в правобережному лісостеповому Подніпров'ї на базі культур скіфського часу виникла зарубенецька культура, спільна для всього слов'янства рубежу нашої ери. У цей час слов'янство було осілим землеробським населенням з розвиненими ремеслами, ювелірною справою І торгівлею. Основні складові частини культури зарубенецьких племен були тим грунтом, на якому відбувався подальший історичний прогрес східнослов'янських племен.
Археологічні матеріали дають підстави стверджувати, що на території лісостепової правобережної України не було змін етнічного складу населення (правобережної його більшості) щонайменше з XIII—XII ст. до н. е. до перших століть нашої ери, коли в писемних джерелах згадується назва цього населення — венеди. Венеди залишилися основним населенням і в пізніші часи, до середини І тис. н. е., коли поруч з ними з'явилися анти і склавши — дві групи слов'янського населення, які на той час виділялися з венедів.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 726
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-11-2011, 11:56
6-11-2011, 11:56

Проблеми етногенезу слов”ян та їх стародавньої історії в сучасній науці. Дата поступлення: 2007-01-05 15:33:51

Категорія: Історія

Проблема походження слов”ян є предметом жвавих дискусій, що точаться навколо питань території, де відбувався процес формування слов'янського народу і слов'янської мови, часу, коли слов'янство вперше виступило на історичній арені як етнічна спільність. Є кілька концепцій, з яких найпоширеніша така: витоки нашої слов'янської історії сягають щонайменше II тис. до н. е. У цей час з масиву племен, що становили індоєвропейську мовно-культурну єдність, почала виділятися, поряд з іншими групами (германською, кельто-ІллІрійською, індоіранською та ін.), й слов'янська група племен з притаманними їй мовними, етнографічними і культурними особливостями.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3962
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-11-2011, 11:55
6-11-2011, 11:55

Державні утворення неслов”янських народів на терені України.

Категорія: Історія

Державні утворення неслов”янських народів на терені України. 
Територія України в нову історичну добу — залізного віку — була заселена різними за походженням і мовою племенами. Тут мешкали автохтонні землеробські племена — пращури слов'ян, іраномовні скотарські кочові племена; сюди переселяються греки-колоністи.
З VII ст. по III ст. до н. е. жах на племена Східної Європи та Близького Сходу наганяли племена скіфів, які прийшли з глибин Азії і вторглись в Північне Причорномор'я. Скіфи завоювали величезну для тих часів територію між Доном, Дунаєм і Дніпром, частину Криму (територію сучасної Південної і Південно-Східної України), утворивши там державу Скіфію. Найгрунтовнішу характеристику та опис життя і побуту скіфів залишив Геродот. 

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1664
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-11-2011, 11:54
6-11-2011, 11:54

Передумови утворення Київської Русі.

Категорія: Історія

Теорії походження держави. У VI—VII ст. завершився останній період праслов'янської історії, коли відбувся надзвичайно важливий процес заселення півдня східноєвропейського регіону. Розселення слов'ян на широких просторах, їхні активні взаємозв'язки з іноетнічними племенами і народами зумовили культурну диференціацію слов'янського світу. З VII ст. настав новий етап слов'янської історії, коли внаслідок складних міграційних процесів почали формуватися середньовічні ллеменнІ об'єднання, відомі нам з «Повісті временних літ». На території України літопис фіксує факт проживання шести племінних об'єднань: волинян (Західна Волинь), білих хорватів (Буковина і Прикарпаття), древлян (Східна Волинь), полян (Київщина), сіверян (лівобережжя Дніпра) та уличів (нижнє Подніпров'я).

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1752
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-11-2011, 11:53
6-11-2011, 11:53

Насильницька колективізація в Україні. Голодомор 1932-1933 рр.

Категорія: Історія

Примусові методи колективізації і масові репресії влади проти селянства посилювали соціальне напруження, загрозу виникнення селян ької війни в Україні та інших районах СРСР. Сталін та його и'очення вирішили зламати опір колективізації' шляхом винищення українського селянства, в якому вбачали оплот націоналізму і приватновласницької психології. Почалася одна з найбільших трагедій українського народу — спланований і організований голодомор. Внаслідок колективізації в Украі'ні почалося різке падіння продуктивності сільського господарства. Але союзний уряд встановлював для України непомірні хлібозаготівельні плани, внаслідок чого вже наприкінці 193) р. з'явились симптоми голоду,

^