Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 709
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-11-2011, 20:02
7-11-2011, 20:02

Роль Геоінформаційних систем (ГІС) у системах екологічного моніторингу

Категорія: Охорона природи, екологія

Геоінформаційна система або скорочено ГІС є похідною баз данних , а скоріше системи керування базами даних ( СКБД ) , але з розширеною концепцією яка дозволяє працювати з просторово – розподіленою інформацією та вирішувати задачі , що пов’язані з просторовим аналізом . 
Інакше кажучи :ГІС – це система апаратно програмних засобів та алгоритмічних процедур , що зроблена для цифрової підтримки , поповнення , маніпулювання , аналізу , математико-картографічного моделювання та образного відображення темпорально—географічно координованих даних .
Звідси виникає питання : що таке геграфічно координовані дані ?

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 497
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-11-2011, 20:02
7-11-2011, 20:02

Тенденції та перспективи розвитку екозаконодавства

Категорія: Охорона природи, екологія

Досить значними є і резерви розвитку його відповідності передовим світовим здобуткам. Останні особливо виразно репрезентовані в узагальненнях Програми 00Н з навколишнього середовища (ЮНЕП), Міжнародної комісії з навколишнього середовища та розвитку (Комісії Брундтланд) та Декларації Ріо з навколишнього середовища та розвитку (Декларації Ріо).

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 506
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-11-2011, 20:01
7-11-2011, 20:01

Екологічне право в Україні за радянського часу

Категорія: Охорона природи, екологія

За радянського часу Україна повністю втрачає можливість хоч як-небудь впливати на (формування природоохоронного законодавства, оскільки виключні повноваження мав лише Союз РСР, зокрема його вищі паpтiйні та господарчі органи інакше кажучи, екологічне право повністю формувалось за межами етнічної України, а сюди закони надходили для безумовного виконання. Чого було варте союзне законодавство, свідчить бодай Постанова Раднаркому СРСР 1951 р, за якою, по cyтi, була ліквідована система заповідників країни: із 130 існуючих було закрито 88, а загальна площа їх скоротилася більше, ніж у 10 разів. Лише на початку 80х poків вдалося досягти довоєнного — також вкрай незадовільного — обширу заповідників.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 706
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-11-2011, 20:01
7-11-2011, 20:01

Природоохоронні традиції в Україні

Категорія: Охорона природи, екологія

Зародки національного природоохоронного законодавства сягають ще часів Київської Pyci. У зводі законів княжої держави "Руській правді" містилося чимало регламентацій, які стосувалися часів та термінів полювання на тих чи інших хутрових звipiв, була заборона виловлювати деякі породи риб під час нересту, містилося чимало засторог щодо збереження та використання природно адекватних засобів землеробства, бортництва, броварства, деяких інших промислів та ремесел. Тоді ж було передбачено також i деякі кари, переважно грошові, за порушення вимог "Руської правди". Наприклад, за знищення журавля i вбивство людини нерідко накладали однакову кару. У князівські часи фактично було закладено i початки формування заповідних територій — "мисливських угідь", на яких лише вряди-годи відбувалося полювання та лови.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 965
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-11-2011, 20:00
7-11-2011, 20:00

Київське Полісся

Категорія: Охорона природи, екологія

Північна половина правобережної частини області—Розважевсько—Чорнобильська моренно-зандрова рівнина , південною межою котрої є північна половина Іванківського району . По будові сучасної поверхні можно визначити , що вона належить до відкладень льодового комплексу середньочетвертинного періоду , а також до верхньочетвертинних алювіальних та сучасних алювіальних та озерно—алювіальних утворень .
Міжрічні простори цього району являють вирівняні , алювіально-водольодовикові , алювіальні та понижені , слабохвилясті моренно-водольодовикові слаборозчленовані рівнини , яким властив високий рівень грунтових вод .
Значні площі зайняті річками Уж та Прип’ять. Долини цих річок характеризуються відносно великою шириною 5-12 км . Схили долин виположені та терасовані .

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 719
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-11-2011, 19:45
7-11-2011, 19:45

Поняття моніторингу та його схеми

Категорія: Охорона природи, екологія

Природні зміни стану довкілля, як коротко часові, так і довші, значною мірою спостерігаються та вивчаються існуючими в багатьох країнах геофізичними службами (гідрометерологічними, сейсмічними, іоносферною, гравіметричною, магнітометричними та рядом інших).
Для того щоб помітити антропогенні зміни на фоні інших (природних), виникла потреба в організації спеціальних досліджень змін стану біосфери під впливом людської діяльності.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 648
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-11-2011, 19:45
7-11-2011, 19:45

Природні кофлікти через стан навколишнього середовища.

Категорія: Охорона природи, екологія

Сьогодні інвайроментальна агресія стає основним джерелом політичних конфліктів. Поняття “інвайроментальна” агресія виникло на поч. 70-х років і означає руйнування, виснаження природного середовища на території однієї держави під впливом дії іншої держави.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 655
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-11-2011, 19:44
7-11-2011, 19:44

Перетворення і збереження природного середовища мешкання людини

Категорія: Охорона природи, екологія

Сучасні процеси, зв'язані зі збільшенням інтенсивності впливу людини на природне середовище, ріст різноманіття форм її перетворення не тільки ставлять на порядок денний дослідження необхідних гармонічних зв'язків усередині системи "суспільство – природа", але висувають як найбільш актуальну проблему збереження природного світу. 

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 774
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-11-2011, 19:43
7-11-2011, 19:43

ЗАБРУДНЕННЯ ВОД СВІТОВОГО ОКЕАНУ

Категорія: Охорона природи, екологія

Стан вод Світового океану сьогодні викликає велику тривогу. Його забруднюють переважно річками, з якими щорічно надходить понад 320 млн т солей заліза, 6,5 млн т фосфору та ін. Дуже багато забруднень потрапляє в океани і з атмосфери: 200 тис. т свинцю, 1 млн т вуглеводнів, 5 тис. т ртуті тощо. Близько третини мінеральних добрив, що вносяться в грунт, вимивається з нього дощовими водами й виноситься ріками в моря й океани; лише азоту й фосфору таким шляхом потрапляє в Світовий океан близько 62 млн т на рік. Ці речовини викликають бурхливий розвиток деяких одноклітинних водоростей, що вже не раз спричиняло так звані «червоні припливи» (хоча колір води при цьому буває й жовтим, і синьо-зеленим, в залежності від виду водорості). У «підживленій» нітратами й фосфатами морській воді ці рослини надзвичайно швидко розмножуються, утворюючи подекуди на поверхні води гігантські «ковдри» товщиною до 2 м і площею в багато квадратних кілометрів. Така ковдра діє як прес, що душить у морі все живе. Гинучи, водорості опускаються на дно, де починають гнити, поглинаючи увесь кисень з води. Це викликає загибель донних організмів.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 651
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-11-2011, 19:43
7-11-2011, 19:43

Тема: Утилізація та знешкодження відходів. Очисні споруди.

Категорія: Охорона природи, екологія

Усі міста з їхньою високою концентрацією населення відрізняються утвореннями великої кількості промислових відходів. Віходи поіляються на тверді, рідкі, тверді, промислові та побутові. Між містами країн щодо цього є відмінності. Міста Франції та Великобританії щорічно дають промислових відходів до 50 млн. т. кожне, у ФРН – до 61 млн. т., в Італії – до 44 млн.т. До цього ще додаються побутові відходи кількість яких в містах Франції, Іеликобританії складає 17 млн.т. на рік, у ФРН – 20 мл.т. на рік. У містах Японії відходів утворюється 920-2120 г га одну людину за добу, у Франції – 620 г. Це звичайна кількість для промисловорозвинених країн

^