Львівські реферати » Педагогіка » Шляхи підвищення ефективності виробничого навчання
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2208
  • Автор: LOL
  • Дата: 20-01-2011, 23:58
 (голосов: 0)
20-01-2011, 23:58

Шляхи підвищення ефективності виробничого навчання

Категорія: Педагогіка

Під удосконаленням форм виробничого навчання прийнято розуміти способи організації учнівського колективу для навчально-професійної діяльності і способи керівництва цією діяльністю. До основних форм виробничого навчання відносяться фронтальна, бригодна індивідуальна і розвиток навиків умінь безпосередньо на робочому місці шляхом вивчення досвіду новаторів виробництва. Кожна з цих форм має свою структуру побудови занять і відображає зв’язок майстра з учнями. Вибір форм навчання визначається місцем проведення виробничого навчання визначається місцем проведення виробничого навчання змістом і характером виробничої діяльності, а також і в залежності від стану робочих місць, наявності матеріально-технічної бази.

Фронтальна форма навчання приміняється на початкові міста дії і ділиться на два етапи. Перший етап – це навчання в майстерні, а якщо по умовах технології виробництва це не можливо то його організовують безпосередньо на робочих місцях підприємства, як правило окремими групами, бригадами ланками.

Другий етап – це завершення виробничого навчання по професії в цехах підприємства шляхом індивідуального або бригадного навчання де учні вчаться самостійно виконувати всі роботи передбачені навчальною програмою. При цьому необхідно, щоб їх професійні уміння і навики постійно удосконалювались і відповідали вимогам кваліфікаційної характеристики. Успіх другого етапу виробничого навчання, в цілому професійної підготовки робітників оприділюється організованістю і рівнем навчання на першому етапі в процесі якого учні повинні оволодіти початковими трудовими уміннями і навиками.

В зв’язку з цим особливе значення має оснащення навчальної майстерні сучасним обладнанням, інструментами та приспосібленнями (чого в нашій майстерні в достатній кількості ще не має) чітке річне квартальне і щомісячне планування виробничих робіт, яке передбачає виготовлення стабільної продукції (віконних і дверних блоків, столярного інструменту та інших виробів). Добре щоб у майстерні працювали кваліфіковані робітники, які могли б закінчувати після учнів найбільш складні операції не передбачені навчальною програмою. Найбільш доцільною організаційною формою навчальних занять є урок. В залежності від мети і змісту вивчаючого матеріалу відрізняють уроки по вивченню виробничих операцій по виконанню виробничих комплексних робіт, по перевірці знань, умінь і навиків учнів.

Наприклад тема уроку: ”Заточка і гостріння стамески”.

Мета уроку: “Вивчити і засвоїти з учнями основні правила заточки столярного інструменту і навчити учнів виконувати заточку стамески”.

Обладнання: заточні верстати, шаблони для перевірки кутів заточки стамесок захисні окуляри, натуральні взірці правильно заточених стамесок, плакати; заточка столярного інструменту.

Охорона праці і техніка безпеки при роботі на запасних верстатах”.

Зміст уроку:

1. Організаційна частина – 5 хв.

2. Ознайомлення учнів із завданням.

(кожний учень повинен виконати прийоми заточки стамески з дотриманням всіх технічних вимог. Звернути увагу на важливість дотримання правил техніки безпеки під час роботи, чистоту і порядок на робочому місці).

3. Повторення пройденого матеріалу (інструмент для плоского стругання, будова рубанка, кут заточки залізка).

4. Показ прийомів заточки стамесок на заточних верстатах – 40 хв. Вказати на можливі помилки під час заточки і способи їх попередження. Перерахувати вимоги по організації і техніці безпеки при роботі.

5. Перевірити засвоєння учнями знань шляхом виконання ними практичних прийомів в заточки стамесок 10 кв.

6. Самостійна робота – 4,5 год.

Кожному учню видається набір стамесок, які він повинне нагострити.

7. Біжучий інструктаж проводиться в процесі самостійної роботи під час обходу робочих місць.

8. Заключний інструктаж – 15 хв. Проаналізувати чи досягнута поставлена мета. Оцінити урок, показати кращі і погані роботи учнів, привести позитивні приклади, що відносяться до організації роботи, дисципліни учнів, культури виробництва. Оголосити оцінки за виконану роботу, записати домашнє завдання, повідомити тему наступного уроку. На мою думку в цьому плані достатньо повно охоплено всі елементи уроку.

Успіх виробничого навчання залежить і від того чи використовує майстер при підготовці до уроків технічну літературу і послідні досягнення технік. Перед початком кожного уроку майстер відновлює в пам’яті учнів необхідні для даного уроку знання. Перевіряє виконання домашніх завдань. Як правило я завжди проводжу опитування тих учнів які відстають і мають задовільні оцінки за виконання по даній темі роботи, а доповнюють відповіді кращі учні.

При підготовці уроку я завжди враховую всі деталі його проведення, продумую методику показу того чи іншого прийому, бо люба недоробка приводить до порушення послідовності показу прийомів, а це в свою чергу негативно впливає на навчально-виховну роботу. На вступному інструктажі по кожній темі стараюсь мало часу тратити на теоретичне викладання матеріалу, а більше показувати як виконувати ту чи іншу роботу маючи крім цього до кожної теми виготовлені еталони, взірці. Перед заточкою стамески треба вказати марку сталі з якої вона виготовлена і особливу увагу звертати на якість заточки. З досвіду знаю, що є учні, які працюють тупим інструментом, а це приводить до зниження продуктивності і якості праці. В кінці вступного інструктажу для того щоб виявити настільки учні засвоїли прийоми заточки стамесок я доручаю учням повторити показані прийоми. Переконавшись у тому, що матеріал учні засвоїли розприділюю їх по робочих місцях. По мірі виконання завдання учні міняються місцями.

Після вивчення основних трудових прийомів і операцій в майстерні для дальшого виробничого навчання учні перевдягаються безпосередньо в цех деревообробного підприємства де відпрацьовують, комплекси трудових прийомів і операцій та виконують комплексні роботи, які по змісту і складності відповідають вимогам навчальної програми. Разом з тим комплексі роботи треба так підбирати, щоб постійно удосконалювати професійну майстерність учнів, виховувати в них самостійність у виконанні виробничих завдань.

Особливо ретельно підбирається перша комплексна робота, для всіх учнів одинакова, так як власне вона і покаже ступінь оволодіння учнями першонавчальних професійних умінь і навиків, допоможе майстру в/навчання оцінити кожного учня і свою навчально-виховну діяльність.

Навчання на комплексних роботах – найбільш скиданий і відповідальний період так, як виготовляється продукція. Особлива турбота майстра незасвоєння учнями передових методів роботи і організації праці. При проведення біжучого, індивідуального і групового інструктажів це питання повинно бути одним із основних, причому передові методи повинні розглядатись конкретно як по кожній комплексній роботі, так і порядку типових робіт і процесів. Головним методом виробничого навчання тут будуть практичний показі пояснення майстра. Уміння працювати творчо важлива риса людини і формується вона в процесі навчальної діяльності. Приймаючи від учнів роботи я перш за все оцінюю її якість враховуючи дотримання учнями технологічної дисципліни і виконання норм виробітку.

Завершальним етапом навчання професії столяра-паркетника, являється спеціалізація учнів виконуючих роботу на штатних робочих місцях, і виробничий інструктаж проводить бригадир або майстер цеху, дільниці. Головним обов’язком майстра в/навчання на цьому етапі – домогтись забезпечення учнів роботою у відповідності з програмними вимогами і професійно-кваліфікаційною характеристикою. Необхідно, щоб до моменту складання кваліфікаційної пробної роботи учня:

- міцно оволоділи професійними уміннями, і навиками по професії;

- виконувати норми виробітку при дотриманні технічних вимог і роботи продукцію високої якості;

- ефективно використовувати обладнання, інструмент і приспосіблення;

- економно росходувати сировину, матеріали і електроенергію;

12
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:*
Комментарий:
Введите код: *
^