Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 987
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-12-2010, 23:58
11-12-2010, 23:58

Формування образного мислення учнів на уроках образотворчого мистецтва

Категорія: Педагогіка

Художню діяльність характеризують два способи мислення – образне і раціонально-понятійне, причому перше є основою для розвитку другого, передує йому. Формування образного мислення – одне з важливих завдань художньої освіти і естетичного виховання в школі. Розглядаючи образне мислення як єдність об’єктивного і суб’єктивного, можна стверджувати, що воно є обов’язковим засобом пізнання світу. Його об’єктивно-суб’єктивний характер особливо яскраво виявляється в образотворчій діяльності людини; художній образ є ніби матеріально закріпленим ставленням до навколишньої дійсності. Тому намагаюсь навчати учнів правильно сприймати все, що їх оточує, оцінювати естетичний бік предметів і явищ. Великі можливості щодо формування образного мислення в дітей мають уроки образотворчого мистецтва. Плануючи навчально-виховну роботу, постійно пам’ятаю про необхідність збагачування вже набутого учнями досвіду, враховую їхні вікові особливості. Одним з найбільш ефективних у шкільній практиці є метод спостереження. Приступаюч
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 950
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-12-2010, 01:15
11-12-2010, 01:15

Використання дистанційного навчання при викладанні курсу «основи економічної теорії» у вищих навчальних закладах І – ІІ рівня акредитації

Категорія: Педагогіка

Сьогоднішнім студентам-економістам випала особлива участь опановувати професійні знання в епоху інформаційної революції, коли економіка індустріального типу трансформується в "нову економіку" інформаційного суспільства, іперетворення інформації в самостійний ключовий чинник іпродукт виробництва, що впливає в подальшому на організацію бізнесу, поведінку фірм і вибір споживачів. На фоні таких багатопланових змін цілком закономірним стає активне використання нових інформаційних технологій при викладанні економічної теорії. Стрімке входження цих технологій в життя нашої країни і вищої школи, зокрема поширення Інтернету та поява власних інформаційних мереж, стали поштовхом до розвитку в наших вищих навчальних закладах такої технології навчання, як дистанційна. Різні автори по-різному визначають поняття дистанційного навчання (ДН), але всі вони спільні у тому, що у визначення ДН входять такі три компоненти: відкрите навчан­ня, комп'ютерне навчання, комп'ютерна система комунікацій (Інтернет) (2; 3; 4;
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 632
 • Автор: LOL
 • Дата: 10-12-2010, 20:23
10-12-2010, 20:23

Способи та форми виховання творчого мислення на прикладі досвіду педагога-новатора Бориса Нікітіна

Категорія: Педагогіка

ПЛАН ПЛАН . ПЕРЕДМОВА . ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ І ПІДГРУНТЯ . НЕОБХІДНІ, ПЕРЕДБАЧЕНІ МЕТОДОМ УМОВИ: . ХАРАКТЕРНІ РИСИ ІГОР: Отже, ПРАВИЛА ГРИ : ВИСНОВОК . ЛІТЕРАТУРА : Не учневі має служити вчитель, але вони обидва - духові. А дух - це все вцілому, смисл, взаємозв’язок. (Герман Гессе) ПЕРЕДМОВА Зрозуміло, що методики, застосовані в педагогічній науці - це зрозумілі і виправдані на практиці шляхи до отримання певного результату, досягнення поставленої мети. А мета вже, власне, визначається особливостями розвитку суспільства - тими новими якостями, яких суспільство потребує від нових своїх членів. А оскільки педагогіка саме й покликана формувати підростаюче покоління, то розвинути в ньому нові якості - завдання для педагогів. Нині через намічений перехід від індустріального суспільства до інформаційного, до кожної людини висуваються все вищі запити і тому, природно, в педагогіці виникають принципово нові підходи і розробляються нові методи. В своєму короткому описі я хотів би повести мову про способи роз
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 732
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-12-2010, 09:49
9-12-2010, 09:49

Професійно-рольова ідентифікація майбутнього вчителя у взаєминах його з викладачами

Категорія: Педагогіка

В умовах розвою демократичного суспільства важливо активізувати в педагогічних системах гуманістичний потенціал педагогічної взаємодії. Особливо це актуально для педагогічної освіти, головним завданням якої є становлення студента як майбутнього вчителя, забезпечення сприятливих умов для його особистісного і професійного зростання. “Виховна сила виливається тільки з живого джерела людської особистості” (К.Д Ушинський), а тому незаперечним є благодійний вплив високорозвинутої особи викладача на формування особистості студента. Саме взаємини системи “студент - викладач” є тією соціально-психологічною цариною, де чи не вперше розгортається професійне самоствердження майбутнього вчителя, формується його професійна самосвідомість, закладається модель професійної поведінки і діяльності фахівця. Процес соціалізації особистості майбутнього вчителя розпочинається задовго до вступу його до педагогічного навчального закладу і продовжується під час навчання як у формі цілеспрямованого впливу, так і нерегульованої вза
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1267
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-12-2010, 09:34
9-12-2010, 09:34

Конспект уроку: Гамлет — вічний образ світової літератури. багатогранність шекспірівських характерів

Категорія: Педагогіка

Мета: підготувати учнів до сприйняття кульмінації твору та осмислення філософського значення образу Гамлета; спри­яти розвитку розумової діяльності учнів. ЗМІСТ УРОКУ І. Актуалізація знань учнів Бесіда за змістом 2-ї та 3-ї дії трагедії. П. Постановка проблем уроку. Поглиблена робота над текстом — Які дві важливі новини сколихнули Датський двір? (Божевілля Гамлета й відмова Фортинбраса від помсти Датській короні.) —Що турбує Клавдія та яких заходів він уживає? (за відповідями учнів будується опорно-логічна схема № 1) —Що ставив сосі за мету Клавдій, запрошуючи «Друзів» принца, прислуховуючись до порад Полонія? — Яка мета постала перед Гамлетом після його зустрічі з Привидом? Висновки: і Клавдій, і Гамлет мають на меті одне — дізнатися правду. Результат: Гамлет залишається самотнім — Що спільного й відмінного у Гамлета і Фортинбраса? (Долі двох принців досить схожі. Обидва вони зали­шилися без батьків; обидва — спадкоємці корони: один Норвегії, другий — Данії; обидва присягнулися помститися з
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 999
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-12-2010, 12:12
8-12-2010, 12:12

Урок з природознавства: горизонт, сторони горизонту

Категорія: Педагогіка

Тема: Горизонт. Сторони горизонту. Мета: формувати в учнів поняття “горизонт”, “лінія горизонту”, “відкрита місцевість”, “закрита місцевість”, “основні” і проміжні сторони горизонту”; навчити їх визначати сторони горизонту; розвивати спостережливість, пам’ять, виховувати бережливе ставлення о природи. Обладнання: картки з написом сторін горизонту, олівці, зошити. Література: Н.С. Коваль – Л.К. Корочна Природознавство, зошит з природознавства. Тип уроку: комбінований. Хід уроку І. Організаційна частина. Продзвенів уже дзвінок Всіх нас кличе на урок Лине всюди дзень – дзелень, Всім вам, діти, добрий день. - Сідайте, зараз у нас урок природознавства. Подивіться чи все необхідне є у вас на партах. Вам будуть потрібні зошит, ручка, підручник. Але для того, щоб ви добре запам’ятали те, що я буду вам говорити ви повинні бути спостережливими і уважними. Підсумки спостережень - Діти, яка настала пора доку? (осінь) - Як змінюється висота Сонця з настанням осені? (піднімається вгору). - Як зм
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 546
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-12-2010, 10:31
8-12-2010, 10:31

Я та мої друзі

Категорія: Педагогіка

Тема: Я та мої друзі Мета: Навчати дітей ставитися до навколишнього світу позитивно і з чуйністю; виховувати почуття власної гідності, співпереживання, бажання допомогти товаришеві в скрутну хвилину, розвивати спостережливість та уміння відчувати настрій своїх однокласників. Основні поняття, що повинні засвоїти учні: доброзичливість, чуйність, повага, підтримка, взаємодопомога. Обладнання: столи підготовлені для групової роботи, дошка прикрашена автопортретами учнів класу (з попереднього уроку), малюнками на тему "Мій друг" (з уроку образотворчого мистецтва), великий аркуш паперу із зображенням дерева, заготовлені форми "яблук" для дерева, чисті аркуші паперу для кожного учня, завдання для груп, аудіозаписи дитячих пісень, красива палиця. Хід уроку: Учитель вітається, звертає увагу учнів на дошку: - Як ви гадаєте, про що піде мова на сьогоднішньому уроці? (Приклади відповідей: "про нас", "про дітей і права", "про товаришів", "про наш клас, бо тут є н
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1768
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-12-2010, 07:23
8-12-2010, 07:23

Теоретичні узагальнення сучасної біології як складова біологічної картини світу

Категорія: Педагогіка

Загальну мету шкільної біологічної освіти Державні стандарти базової і повної середньої освіти декларують крізь низку завдань, серед яких формування знань про наукову картину світу (біологічну її частину) та наукового світогляду окреслено як першочергові [4, с.2]. Проблема формування в школярів природничо-наукової картини світу і світогляду завжди була об’єктом дослідження фахівців, але найбільшої актуальності вона набула останнім часом у зв’язку з панівною тенденцією гуманізації освіти в цілому і природничої зокрема. С.Гончаренко основну суть процесу гуманізації освіти вбачає у її орієнтації на формування переконань особистості, котрі розуміються в широкому значенні як формування загальнонаукової картини світу, її світогляду і прагнення до його реалізації в емоційній (гуманітаризація), інтелектуальній (фундаменталізація) і вольовій (діяльне спрямування) сферах. Ще одним принципом або аспектом гуманізації є її національний характер [3]. Фахівці розглядають наукову картину як граничну форму систематизації
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1243
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-12-2010, 17:06
7-12-2010, 17:06

Життя та педагогічна діяльність В.Сухомлинського

Категорія: Педагогіка

Василь Олександрович Сухомлинський народився у неза­можній селянській родині 28 вересня 1918 року в с. Василівка Онуфріївського району Кірово­градської області .Навчався Сухомлинський у Василівській семирічці (1926-1933). Влітку 1934 р. він розпочав навчання у Кременчуцькому педагогічному інституті, проте через хворобу мусив залишити навчання. З 1935 року працював вчителем української мови й літератури у школах Онуфріївського району. 1936-1938 р. навчався на заоч­ному відділі Полтавського педагогічного інституту, де здобув ква­ліфікацію вчителя української мови та літератури. З 1938 року і до початку Великої Вітчизняної війни Сухомлинський працює вчителем української мови й літератури і завідую­чим навчальною частиною Онуфріївської середньої ніколи. У липні 1941 року він був призваний до лав Червоної Армії. 9.02.1942 року в бою під Ржевом був тяжко поранений і понад чотири місяці лікувався в евакогоспіталях. З червня 1942 року по березень 1944 року Сухомлинський пра­цює директором і вчител
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 938
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-12-2010, 15:14
7-12-2010, 15:14

Організаційна структура модуля при використанні проблемно-модульної технології навчання

Категорія: Педагогіка

Сучасні вимоги до якості підготовки фахівців модернізованої вищої педагогічної школи, стрімке збільшення навчального матеріалу з одночасними тенденціями зменшення часу на його вивчення вимагає пошуку шляхів інтен­сифікації процесу навчання. Одним із можливих шляхів вирішення цієї проблеми є використання проблемно-модульної технології навчання. Слід від­значити, що ця технологія досить широко досліджується й використовується в останній час, зокрема в роботах П.С.Атаманчука, А.В.Касперського, О.І.Іваницького, І.І.Тичи­ни, П.І.Самойленка, О.В.Сергєєва, В.П.Сергієнка, М.І.Шута та інших. Проте, залишається цілий ряд проблем, які не знайшли повного вирішення, зокрема проблема організаційної структури модуля при організації навчання загальної фізики на нефізичних спеціальностях вищих педагогічних навчальних закладів. У пропонованій статті ми подаємо наш погляд на розв’язання цієї проблеми. В організаційному плані реалізація навчального модуля є сукупністю функціонально взаємопов’язаних і взаємозумовлених бл
^